Ενημέρωση --- του ιατρού Κυπριανού Χριστοδουλίδη

" ἀνιέρου δὲ πόλεως καὶ ἀθέου, (...) μᾶλλον ἐδάφους χωρὶς ἢ πολιτεία τῆς περὶ θεῶν δόξης ὑφαιρεθείσης παντάπασι σύστασιν λαβεῖν ἢ λαβοῦσα τηρῆσαι "

 

Διαβάζουμε:

''Λυπάμαι που μεγάλη και μικρή δεν ξέρουν τι είναι η θρησκεία του πατρίου ημερολογίου δεν ξέρουν τι σημαίνει ιστορία μας για την η ελληνική ιστορία όλα τα άλλα τα ξέρουμε''

 

Βρε τι μαθαίνεις στο διαδίκτυο! Μαζί με τους άλλους που δεν γνωρίζουν - όπως λέγει ο αγαπητός φίλος - ούτε και γω ήξερα ότι υπήρχε ''θρησκεία του πατρίου ημερολογίου'', πρώτη φορά διαβάζω κάτι τέτοιο! 

Ευχαριστούμε τον αγαπητό ''γνώστη'' που έστω και ανορθόγραφα, έστω και με αυτό το ακατανόητο συντακτικό μας δίδαξε κάτι που δεν γνωρίζαμε!

 

Σχόλιο Κυπριανός Χ. στήν ανωτέρω ανάρτηση φέησμπουκ (: από Ιωάννης Παπαρρήγας).

 

Άν είχε μάθει, τόν είχαν διδάξει, ότι Πίστη, Θρησκεία, Εκκλησία, είναι τρείς ταυτόσημες εννοιολογικά λέξεις, θά μπορούσε νά αναρωτηθεί, αλλά καί νά εξηγήσει, πώς προέκυψε ο διχασμός τής Ορθοδοξίας σέ νέα καί παλαιά Πίστη, Θρησκεία, Εκκλησία. Καί ακόμη, αφού ποτέ δέν γίνεται λόγος γιά "εκκλησιαστικό συναίσθημα", αλλά πάντα μιλάμε ή γράφουμε γιά θρησκευτικό συναίσθημα - τό βεβαιώνει η Ψυχιατρική Επιστήμη όπως καί η Φιλολογία - τότε θά ήταν εύκολο νά αντιληφθεί ότι εγγενές είναι τό συναίσθημα τού θρησκεύειν, ενώ τό εκκλησιάζειν είναι επιγενές. Ο άνθρωπος είναι απόρροια τής αγάπης ( συναίσθημα ) τού Θεού.

 

- 13 νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα· μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη. (1Κρ. ιγ').

 

- Πρός Κωλώτην [1125 - 1126] Πλουτάρχου, υπέρ τών άλλων φιλοσόφων. 

 

"Εὕροις δ´ ἂν ἐπιὼν πόλεις ἀτειχίστους, ἀγραμμάτους, ἀβασιλεύτους, ἀοίκους, ἀχρημάτους, νομίσματος μὴ δεομένας, ἀπείρους θεάτρων καὶ γυμνασίων· ἀνιέρου δὲ πόλεως καὶ ἀθέου, μὴ χρωμένης εὐχαῖς μηδ´ ὅρκοις μηδὲ μαντείαις μηδὲ θυσίαις ἐπ´ ἀγαθοῖς μηδ´ ἀποτροπαῖς κακῶν οὐδείς ἐστιν οὐδ´ ἔσται γεγονὼς θεατής· ἀλλὰ πόλις ἄν μοι δοκεῖ μᾶλλον ἐδάφους χωρὶς ἢ πολιτεία τῆς περὶ θεῶν δόξης ὑφαιρεθείσης παντάπασι σύστασιν λαβεῖν ἢ λαβοῦσα τηρῆσαι."

π. Θεόδωρος Ζήσης

…ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, μας δείχνει τον δρόμο· να δυναμώσουμε την πίστη, τις παραδόσεις, να διατρανώσουμε και να προβάλουμε την ορθόδοξη πνευματικότητα και να στείλουμε τους νέους Βαρλαάμ, δικούς μας και ξένους, εκεί που ανήκουν και τους ταιριάζει, εκεί που πήγε ντροπιασμένος ο Βαρλαάμ και διωγμένος από την Ανατολή· να προσκυνήσει τον Πάπα, όπως λέγει ο άγιος Γρηγόριος Παλαμάς: «προσφύσας μεν εκείνω τα χείλη και το γόνυ μεθ΄ ηδονής, ως έοικε, και σεβάσματος ασπασάμενος, την δε κεφαλήν υποθείς ταις εκείνου χερσί και την εκείθεν σφραγίδα χαίρων δεξάμενος». Εμείς ούτε γόνυ θα κλίνουμε ούτε χρειαζόμαστε την ευλογία του, και λυπούμαστε, γιατί οι ηγέτες μας αποδεικνύονται μικροί μπροστά σε τόσο μεγάλα θέματα. Όσοι σέβονται τον Πάπα, ας πάνε να τον επισκεφθούν στο Βατικανό, στη Ρώμη. Στην Ορθόδοξη Ελλάδα από αιώνων είναι πρόσωπο ανεπιθύμητο· persona non grata. Ποιος θα αλλάξει την ιστορία και θα ασεβήσει εις τους αγίους και εις τα άγια;