ΧΩΡΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ -- του μακαριστού Φώτη Κόντογλου

Ο «εξευρωπαϊσμός» της Ελλάδος

Λένε πολλοί πως η παράδοση πέθανε, πως μάταια κοπιάζουμε όσοι πιστεύουμε σ’ αυτή κι αγωνιζόμαστε για να μη πεθάνει και πως πρέπει να το πάρουμε απόφαση πως θα ζη στην Ελλάδα μοναχά το κορμί μας, ενώ το πνεύμα, η ψυχή μας, η καρδιά μας θα ζούνε με ξένα διανοήματα και με ξένα αισθήματα. Μ’ έναν λόγο, πως πνευματικά θάμαστε πεθαμμένοι, γιατί, τι το όφελος να ζη κανένας στην Ελλάδα και να μη έχει στη ζωή του τίποτα Ελληνικό; Τι το όφελος να μη σε βάλουνε στο κοιμητήριο, αλλά να σε βαστάνε με τη νεκρόκασσα στο σπίτι σου, ενώ είσαι πεθαμμένος και συγχωρεμένος; Κατά καλή τύχη, τα πράγματα δεν είναι έτσι που τα λογαριάζουνε αυτοί που δεν πιστεύουνε στην παράδοση, όπως δείχνουνε πολλά σημάδια, και ένα ανάμεσα σ’ αυτά είνε το με πόσον ενθουσιασμό διαβάζονται κάποια άρθρα όπως αυτό που έγραψα την περασμένη Κυριακή στην «Ελευθερία», «Ο Παντοκράτωρ». Αυτοί που λένε, πως δε μπορούμε παρά να χάσουμε τον πνευματικό χαρακτήρα μας και να γίνουμε πνευματική αποικία της Δύσεως, αυτοί δεν πιστεύουνε τόσο σ’ αυτή την ανάγκη, όσο θέλουνε κι επιθυμούνε να αφομοιωθούμε με τους ξένους. Αυτό είναι το ιδεώδες τους.

Οικουμενισμός: Το βδέλυγμα της ερημώσεως εστώς εν τόπω αγίω!


 

Αποκαταστάθηκε ως πρώην Πατριάρχης Ιεροσολύμων ο Ειρηναίος

 Στην άρσης της καθαίρεσης του και την αποκατάστασή του στην Αρχιερωσύνη ως Πατριάρχη πρώην Ιεροσολύμων, του κ.Ειρηναίου προχώρησε ομόφωνα η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Πατριαρχείου Ιεροσολύμμων, που συνήλθε την Πέμπτη υπό την Προεδρία του Πατριάρχου κ.Θεοφίλου.

Η απόφαση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων:

Τη ΚΖ΄ (27η) Σεπτεμβρίου, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΥ και των συν αυτώ τεσσαράκοντα εννέα ΜΑΡΤΥΡΩΝ.

Καλλίστρατος ο Άγιος Μάρτυς κατήγετο από της χώρας των Καρχηδονίων, της εν τη Αφρική ευρισκομένης, συναριθμούμενος εις το στρατιωτικόν τάγμα, το καλούμενον των Καλανδών, εν έτει σπη΄ (288). Πορευόμενος δε εις την Ρώμην μεθ’ όλου του στρατιωτικού τάγματος, μόνος αυτός έλαμπε μεταξύ των άλλων απίστων στρατιωτών, δια την πίστιν του Χριστού, καθώς και ο αστήρ λάμπει εν μέσω της σκοτεινής και ασελήνου νυκτός. Ήτο δε εκ προγόνων πεφωτισμένος εις την πίστιν του Χριστού ο μακάριος. Διότι εις εκ πατρός προπάππος του, πορευθείς εις Ιεροσόλυμα, ότε ήτο επί γης ο Κύριος, και θεωρήσας με τους ιδίους του οφθαλμούς τα θαυμάσια, άπερ εποίει, επίστευσεν. Όθεν επιστρέψας εις τον οίκον του, έδωκεν εις όλους τους συγγενείς και απογόνους του την καλήν ταύτην πραγματείαν και τον φωτισμόν της θεογνωσίας.

Η Μετάστασις του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου.

Αφού επεστρέψαμεν εις την Έφεσον από την εξορίαν, διεμείναμεν εις αυτήν έτη είκοσιν εξ· εμείναμεν δε και εις την νήσον Πάτμον έτη δέκα πέντε· και προ της εξορίας ημών διετρίψαμεν εις την Έφεσον έτη εννέα· ήτο δε ο Ιωάννης ότε ανεχωρήσαμεν εξ Ιεροσολύμων ετών πεντήκοντα. Και αφού συνεπληρώθησαν είκοσιν εξ έτη από της επιστροφής ημών εκ της εξορίας εις την Έφεσον, μίαν ημέραν παραλαβών ο Ιωάννης εμέ και ετέρους εξ μαθητάς αυτού, είπε: «Λάβετε σκαπτήρια εις τας χείρας σας και ακολουθήσατέ με»· ελάβομεν δε δύο σκαπτήρια και ακολουθήσαντες αυτόν εξήλθομεν της πόλεως· φθάσαντες δε εις ένα τόπον, είπε προς ημάς ο Ιωάννης:

Ο ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ -- Του κ. Αθανασίου Σακαρέλλου, θεολόγου

Ο επίσκοπος Ιππώνος Αυγουστίνος(354-430) δεν είχε απλώς αιρετικές αντιλήψεις, δηλ. δεν ήταν ένας απλός αιρετικός. ΄Ηταν αιρεσιάρχης!

Εμείς οι Ορθόδοξοι αγνοούμε, για ιστορικούς κυρίως λόγους, τα όσα δίδαξε ο επίσκοπος αυτός. Το πολύ πολύ να θεωρήσουμε ότι «έπεσε έξω» σε μερικές απόψεις του.
Πάντως, η γενική εικόνα του στο χώρο της Ορθοδοξίας είναι, ότι δεν είναι αιρετικός. Θωρείται ότι είναι ένας άγιος όχι μόνο των Παπικών, αλλά και των Ορθοδόξων! Την ίδια αυτή εικόνα για τον Αυγουστίνο έχουν ακόμα και σπουδαίοι Ορθόδοξοι αντιπαπικοί θεολόγοι. Όμως, τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά.
Από πλευράς Ορθοδοξίας αυτός ο οποίος μελέτησε τις διδασκαλίες του Αυγουστίνου και αποκάλυψε τις αιρέσεις του είναι ο μακαριστός π. Ιωάννης Ρωμανίδης. Τα παρακάτω στοιχεία για τις αιρέσεις του Αυγουστίνου αντλήσαμε από μελέτες του κορυφαίου αυτού θεολόγου. Το πρόβλημα με τον Αυγουστίνο είναι, ότι ποτέ δεν γνώρισε την Πατερική Παράδοση για την εμπειρία της θέωσης, η οποία αποτελεί το θεμέλιο της Ορθοδοξίας.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 160 ΓΙΑΤΡΩΝ*

Μία Ἕνωση Ἐπαγγελματιῶν Ὑγείας παρουσίασε στίς 28/8/20 ἕνα «Μήνυμα διεθνοῦς συναγερμοῦ» ἀπευθυνόμενο στίς κυβερνήσεις καί στούς πολίτες ὁλόκληρου τοῦ κόσμου. Μεταξύ αὐτῶν πού ὑπογράφουν συγκαταλέγονται γιατροί ἀρκετῶν χωρῶν καί πολλοί καθηγητές Ἰατρικῆς μεταξύ τῶν ὁποίων ὁ Καθηγητής Μικροβιολογίας Martin Haditsh. Ἡ Διακήρυξη ἀναφέρει: 1. Λέμε: STOP σέ ὅλα αὐτά τά τρελά καί δυσανάλογα μέτρα πού ἐλήφθησαν ἀπό τήν ἀρχή τῆς μάχης κατά τοῦ SARS-CoV-2 (καραντίνα, blocage τῆς οἰκονομίας καί τῆς ἐκπαίδευσης, κοινωνική ἀποστασιοποίηση, μάσκες γιά ὅλους, κλπ.) γιατί αὐτά εἶναι ἐντελῶς ἀδικαιολόγητα, δέν βασίζονται σέ καμμιά ἐπιστημονική ἀπόδειξη καί παραβιάζουν τίς βασικές ἀρχές τῆς Ἰατρικῆς. Ἀντίθετα ὑποστηρίζουμε βεβαίως λογικά μέτρα ὅπως οἱ ὁδηγίες πλυσίματος χεριῶν, νά φτερνιστεῖ ἤ νά βήξει στόν ἀγκώνα του, χρήση χαρτομάντηλου μιᾶς χρήσης κλπ. [...] • Μᾶς λένε: – «Ἀλλά αὐτός ὁ ἰός ἐπιφέρει ἕναν κορεσμό στά νοσοκομεῖα» καί ἀπαντᾶμε: Αὐτό εἶναι λάθος.

--------------------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ἐπί τέλους, χάρις αὐτῶν τῶν ἀληθινῶν ἐπιστημόνων, ἀλλά καί χάρις κάποιων σοβαρῶν νομικῶν, ὅπως τῶν Δικηγόρων Νικολάου Ἀντωνιάδου καί Robert Kennedy, Jr., καθώς καί χάρις ἀρκετῶν πατριωτικῶν ἱστολογίων καί ἀρθρογράφων, ἡ λογική ἄρχισε νά ἐπικρατῇ, ὅπως ἀνεμένετο! Κατά τό δή λεγόμενον, «τό ψέμμα ἔχει κοντά ποδάρια»! Οἱ διάφοροι ἀπατεῶνες πού «ἔκαναν τήν τρίχαν τριχιά» καλά θά κάνουν νά ἐξαφανισθοῦν!

Οἱ σημερινοί ψευδεπίσκοποι δέν εἶναι ἁπλῶς «ἀνεκτικοί» πρός τίς αἱρέσεις, ἀλλ' εἶναι ἀντίχριστοι! -- Του κ. Δημητρίου Χατζηνικολάου, Ἀν. Καθηγητού Οἰκονομικῶν τοῦ Παν/μίου Ἰωαννίνων

Τό στυγερώτερον ἔγκλημα εἰς βάρος τῆς Ὀρθοδοξίας εἶναι ὅτι οἱ (ὑποτιθέμενοι) ταγοί της εἶναι οἱ ἴδιοι αἱρετικοί! Ὁ εἷς κηρύττει ἀνενδοιάστως ὅτι ὅλοι οἱ ἄνθρωποι πιστεύουν εἰς τόν ἴδιον Θεόν, ὁ καθείς μέ τόν τρόπον του (Ἀρχοντώνης)! Ἕτερος ἰσχυρίζεται ὅτι «εἰς τά ἱερά τζαμιά λατρεύεται ὁ ἀληθινός Θεός» (Χορευτάκης)! Τρίτος λέγει ὅτι δέν ὑπάρχουν αἱρετικοί, παρά μόνον οἱ «καβγατζῆδες» (Λαμπρινιάδης)! Τέταρτος βροντοφωνάζει ὅτι ἄν ὁ λαός ἐναντιωθῇ πρός τό Εὐαγγέλιον, τότε αὐτός θά συνταχθῇ μέ ... τόν λαόν (Κουκουρίδης)! Ὅλοι μαζί λέγουν «συνοδικῶς» (Κολυμπάρι, 2016) ὅτι ἀναγνωρίζουν «τήν ἱστορικήν ὀνομασίαν τῶν ἑτεροδόξων «ἐκκλησιῶν», π.χ. ἀναγνωρίζουν τόν Παπισμόν ὡς «Καθολικήν Ἐκκλησίαν», παρά τό γεγονός ὅτι αὐτό εἶναι τό ἱστορικόν ὄνομα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας!!! Ἐπίσης, ὅλοι μαζί συντάσονται μέ τόν ἀντίχριστον Καίσαρα εἰς τόν ἀπηνῆ πόλεμον τοῦ τελευταίου κατά τῆς Ὀρθοδοξίας! Ὅλ' αὐτά καί χιλιάδες ἄλλα καθιστοῦν τούς σημερινούς ψευδεπισκόπους φανατικούς Ἐχθρούς τοῦ Θεοῦ, ἰσαξίους τῶν Ἀρχιερέων Ἄννα καί Καϊάφα! Συνεπῶς, οἱ σημερινοί ψευδεπίσκοποι δέν εἶναι ἁπλῶς «ἀνεκτικοί» πρός τίς αἱρέσεις, ἀλλ' εἶναι ἀντίχριστοι!

Όταν το Φανάρι αναγνώριζε το Αρχ. Αχρίδος Ιωάννη

 Οικουμ. Πατριάρχης προς Αχρίδος Ιωάννη: « Φυλακιστήκατε και υπομείνατε. Σας ευχαριστούμε που μείνατε πιστός στην Ορθοδοξία και στην κανονικότητα»

Όπως δημοσιεύσαμε στο oukraniko και γράφτηκε και στα ΜΜΕ ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος έχει αποφασίσει να προχωρήσει με συνοπτικές διαδικασίες στη χορήγηση Αυτοκεφάλου στους σχισματικούς της «Αυτοκέφαλης Μακεδονικής Εκκλησίας».

Να θυμίσουμε ότι μέχρι κα τη Σύνοδο της Κρήτης ο Πατριάρχης υποστήριζε ως κανονικό Αρχιεπίσκοπο Αχρίδος τον Ιωάννη, ο οποίος είχε κανονική εξάρτηση από το Πατριαρχείο Σερβίας. Ο Αρχιεπίσκοπος Ιωάννης είχε υποστεί τρομερές διώξεις και φυλακίσεις από το σημερινό κράτος των Σκοπίων τις οποίες συνεπικουρούσαν αν όχι υποδείκνυαν και οι σχισματικοί κληρικοί τους οποίους θα αναγνωρίσει το Πατριαρχείο.