«φραγγελώσας παρέδωσεν αυτόν...» (Μάρκ. ιε΄ 15).


Τι ήταν το φραγγέλιο; Ίσως νομίζουμε ότι το φραγγέλιο ήταν μία απλή μαστίγωσις. Δεν είναι καθόλου έτσι. Αυτόν που επρόκειτο να υποστεί το φραγγέλιο τον έδεναν σε μια κολώνα και ο ειδικός δήμιος που εκτελούσε την φραγγέλωση έπαιρνε ένα μαστίγιο βαρύ το οποίο είχε πολλές λουρίδες στην άκρη του, πάνω στις λουρίδες ήταν δεμένες σφαίρες από μολύβι ή μικρά οστάρια, κότσια από αρνί και τις έφερνε με όση δύναμη είχε πάνω στην ράχη δεμένου ανθρώπου. Πολύ σύντομα, απ’ τα πρώτα κτυπήματα εξεσχίζετο το δέρμα τού ανθρώπου που εδέχετο την φραγγέλωση και ύστερα από μερικά κτυπήματα ακόμη έφευγαν και κατεξεσχίζοντο τελείως οι σάρκες του και απεγυμνώνοντο τα κόκαλα τής ράχης. Αναφέρονται στην ιστορία αρκετές περιπτώσεις από ανθρώπους, που απέθαναν την ώρα τής φραγγελώσεως.

Σ’ αυτήν τώρα την καταξεσχισμένη, καταματωμένη και καταπονεμένη ράχη, κουβάλησε ο Χριστός μας τον Σταυρό του, που ήταν ξύλο βαρύτατο, έτσι ώστε να μπορεί να σηκώσει επάνω του το βάρος ενός ανθρώπου χωρίς να λυγίσει. Και είναι γνωστό αλλά και πάρα πολύ φυσικό να το περιμένει κανείς ότι λύγισε κάτω από το βάρος τού Σταυρού, ήδη εξαντλημένος και με αιμορραγία που τού είχε στοιχίσει απώλεια δυνάμεων, λύγισε κάτω από το βάρος τού Σταυρού αυτού και έπεσε, όπως λένε οι παραδόσεις, με το πρόσωπο πάνω στη γη, με το πρόσωπο, χωρίς καν να μπορεί να προστατεύσει το σώμα του απ’ τις συνέπειες τής πτώσεως χάρις στο Σταυρό, τον οποίο ήταν αναγκασμένος να κρατάει και που έπεσε σαν βάρος από πάνω του. Και ξέρουμε ότι για να μην πεθάνει πριν φθάσει καν στο ύψος τού Γολγοθά, ανέθεσαν στον Σίμωνα τον Κυρηναίο να κουβαλήσει αυτός για τον υπόλοιπο δρόμο τον Σταυρό.

Ας προσθέσουμε ακόμη και για τα αγκάθια που είχε ο στέφανος εκείνος που σε πολλά σημεία είχε τρυπήσει το κεφάλι Του και όλοι όσοι έχουν μια πείρα από θάλαμο ατυχημάτων τού Νοσοκομείου, ξέρουνε πόσο ιδιαίτερη τάση έχουν να αιμορραγούν τα τραύματα στο τριχωτό τής κεφαλής. Αυτό λοιπόν το έξαιμο σώμα, το καταπονημένο σώμα, καρφώθηκε επάνω στον Σταυρό.

Αντιφωνικό Μέλος - ΑκολουθίαΑσπίλους και αμώμους εαυτούς τηρήσατε


Δεν θα πρέπει να αγνοηθή η θεμελιώδης εκκλησιολογική αρχή, ότι τα θεμέλια της ενότητος της Εκκλησίας δεν είναι διοικητικά/θεσμικά, αλλά ευχαριστιακά και χαρισματικά· δεν είναι δυνατόν ο κηρύττων αίρεσιν επίσκοπος, χαρακτηριζόμενος πλέον ως «ψευδοεπίσκοπος» και «ψευδοδιδάσκαλος»(IE Kανών  της  AB Αγίας Συνόδου), να αποτελή ούτε το κέντρον της Ευχαριστιακής Συνάξεως, ούτε να επιτελή χρέη Ποιμένος, εφ΄ όσον ήδη είναι «λύκος». Μόνον υπό τοιαύτας προϋποθέσεις ήτο δυνατόν ο Άγιος Κύριλος Αλεξανδρείας προ ακόμη της Γ΄ Αγίας Οικουμενικής Συνόδου, να προτρέπη το Ορθόδοξο Ποίμνιο της Κωνσταντινουπόλεως: «Ασπίλους και αμώμους εαυτούς τηρήσατε, μήτε κοινωνούντες τω μνημονευθέντι (Νεστορίω), μήτε μην ως διδασκάλω προσέχοντες, ει μένει λύκος αντί ποιμένος»
 (Αγίου Κυρίλλου Αλεξανδρείας, PG τ. 99 στλ. 1645D)

Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ του Αγίου Ιουστίνου (Πόποβιτς)


Ο ένθεος Καβάσιλας ευαγγελίζεται περί της αυτής θεανθρωπίνης πραγματικότητος τα εξής: «σημαίνεται δε η Εκκλησία εν τοις μυστηρίοις, ουχ ως εν συμβόλοις, αλλ΄ ως εν καρδία μέλη, και ως εν ρίζη του φυτού κλάδοι, και καθάπερ έφη ο Κύριος, ως εν αμπέλω κλήματα (Ιω. 15, 1-5). Ου γαρ ονόματος ενταύθα κοινωνία μόνον, ή αναλογία ομοιότητος, αλλά πράγματος ταυτότης. Και γαρ σώμα και αίμα Χριστού τα μυστήρια, αλλά τη Εκκλησία Χριστού ταύτα, βρώσις εστι και πόσις αληθινή, και τούτων μετέχουσα, ου προς ανθρώπινον αυτά μεταβάλλει σώμα, καθάπερ άλλο τι σιτίον, αλλ΄ αυτή μεταβάλλεται εις εκείνα, των κρειττόνων υπερνικώντων… ούτω και την Χριστού Εκκλησίαν ει τις ιδείν δυνηθείη, κατ΄ αυτό τούτο καθ΄ όσον αυτώ ήνωται, και των αυτού μετέχει σαρκών, ουδέν έτερον ή αυτό μόνον το Κυριακόν όψεται σώμα. Δια τούτον τον λόγον, «Υμείς έστε σώμα Χριστού», γράφει Παύλος, «και μέλη εκ μέρους» (Α΄ Κορ. 12, 27). Εάν ο Χριστός είναι εις, λέγει ο άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, τότε μία είναι η Κεφαλή της Εκκλησίας και εν τω σώμα. Τοιουτοτρόπως ημείς είμεθα δια του Χριστού και εν τω Χριστώ «εν σώμα» και «καθ΄ εις αλλήλων μέλη», μαζί με όλους τους αγίους Αποστόλους, και τους Προφήτας, και τους Μάρτυρας, και τους Ομολογητάς και όλους τους Αγίους. Απ΄ αυτήν δε την εν Χριστώ κοινωνίαν «συν πάσι τοις αγίοις» (πρβλ. Εφ. 3, 12. 4, 11-16) δεν υπάρχει δια τον άνθρωπον τίποτε το καλύτερον και φωτεινώτερον, τίποτε το μακαριώτερον και πλέον αιώνιον, τίποτε τόσον αγαπητόν εις όλους τους γνωστούς και αγνώστους κόσμους. Είναι χαρά υπέρ πάσαν χαράν το να είναι κανείς «συν πάσι τοις αγίοις» «εν σώμα», και μάλιστα «το σώμα του Χριστού»!  

ELDER PORPHYRIOS Testimonies and Experiences

In the second part of my "testimony" about the late Elder Porphyrios, we must explain that apart from the above, we collected quite a bit of further information, looking to publish them in our quarterly magazine Polytekne Oikogeneia. (We made a simple reference, in edition no.53 and 55, promising a more complete and detailed account in no. 56, December 1992 edition, in the obituary column.) This was because Elder Porphyrios really was the child of a large family, while as a spiritual father he was the father of a "superlarge" family of thousands of spiritual children!

Κινδυνεύει το Μοναστήρι της Βηθανίας στα Ιεροσόλυμα-23/04/2013


Θλιβερά τα όσα συμβαίνουν στην Αγία Γη, χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε ουσιώδης βοήθεια εκ μέρους της Παλαιστινιακής Αρχής και του Ορθοδόξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων.
       Από τις 13 Μαρτίου 2013, γίνεται καταπάτησης ενός τεμαχίου γης εντός των ορίων της Ιεράς Μονής  Αγίου Λαζάρου, Μάρθας και Μαρίας, της ευρισκομένης εντός της πόλεως Βηθανίας, εκεί στον τόπον όπου περιπάτησε, κάθισε και θαυματούργησεν ο ίδιος ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός.
      Μία ομάδα (οικογένεια) εντοπίων Αράβων Μουσουλμάνων οργανωμένου εγκλήματος, η οποία αδιαφορεί για οποιουσδήποτε νόμους, ανεγείρει παρανόμως οικοδομή μεγάλης διαστάσεως, εργαζόμενη πυρετωδώς (όλο το 24ωρο) για να προλάβει την αποπεράτωσή της. Δεν έχουν να παρουσιάσουν τίτλους ιδιοκτησίας παρά μόνο πλαστά έγγραφα, σε αντίθεση με τη Μονή η οποία κατέχει παλαιούς τίτλους ιδιοκτησίας και ειδικά τοπογραφικούς  χάρτες από το 1912.
       Έγιναν διάφορες προσπάθειες εκ μέρους του δικηγόρου του Πατριαρχείου Σαμίχ Σλέιπυ (υπευθύνου για τις γαίες του Πατριαρχείου στη Δυτική Όχθη) με την συνεργασία της Παλαιστινιακής Αστυνομίας, χωρίς ωστόσο να υπάρξει αποτελέσμα. Επίσης, έγινεν επέμβαση εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας με την συνεργασία της Παλαιστινιακής Πρεσβείας στη Κύπρο, παίρνοντας αφορμή τις απειλές για την ζωή των μοναζουσών, οι οποίες ζουν κοινοβιακά  (7 μοναχές εκ των οποίων οι 5 είναι Κυπριακής καταγωγής). 
       Όλως παραδόξως η ανέγερση συνεχίζεται χωρίς να παρεμβάλλονται εμπόδια, αφού μέχρι στιγμής η παράνομη οικοδομή βρίσκεται κιόλας στον 3ον όροφο, μη μπορώντας να τους σταματήσει κανείς. Και διερωτόμαστε γιατί; 

Εξελίξεις και συμφέροντα στο μέτωπο του Αιγαίου


Κων/νος Χολέβας.

«Η ανακήρυξη ΑΟΖ από παράκτια κράτη και η οριοθέτησή της με άλλα γειτονικά και αντικείμενα παράκτια κράτη είναι αναμφίβολα δικαιοδοσία των εθνικών κρατών. Αλλά η Ενωμένη Ευρώπη μπορεί να ενθαρρύνει, να στηρίξει και να διευκολύνει τα κράτη-μέλη της, ώστε η ανακήρυξη της ΑΟΖ εκ μέρους τους να γίνει ταχύτερα και η πλήρης οριοθέτησή της να ολοκληρωθεί με ασφάλεια».

Με αυτή τη φράση, που περιλαμβανόταν σε ομιλία του στις 18.4.2013, ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς κατέστησε σαφή την πρόθεση της Ελλάδας να προβεί στην ανακήρυξη της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και ταυτοχρόνως έστειλε το μήνυμα προς την Ευρωπαϊκή Ενωση. Αν θέλει η Ενωση να αποδείξει ότι έχει οντότητα και μπορεί να προστατεύσει τα συμφέροντά της, καλείται να στηρίξει με κάθε τρόπο τις χώρες-μέλη που θα ανακηρύξουν ΑΟΖ. Με απλά λόγια, καλούνται οι Ευρωπαίοι εταίροι μας, αν θέλουν πράγματι να βοηθήσουν


H συνέχεια, “κλικ’’ πιο κάτω στο: Read more

Το Αγιον Ορος μπαίνει... στη μάχη της Ιερισσού

http://www.enet.gr/ :

Το Αγιον Ορος «μπαίνει» στον αγώνα των κατοίκων της ΒΑ Χαλκιδικής κατά της εξόρυξης του χρυσού. Το μήνυμα κόμισε χθες στην Ιερισσό και στη συνέλευση των συντονιστικών επιτροπών, με κάθε επισημότητα, ο πατέρας Νικόδημος, ο οποίος εμφανίστηκε και μίλησε ως εκπρόσωπος της Ιεράς Επιστασίας του Αγίου Ορους. 


σ.σ.
Ο πατέρας Νικόδημος και η Ιερά Επιστασία έως το 1990 δεν έπαιρναν τα χρήματα της Ευρώπης. Έλεγαν: "έλαιον αμαρτωλού μη λιπανάτω την κεφαλήν μου".

Αγωνίζοντο δε για την Ορθοδοξία μας, είχαν σταματήσει να μνημονεύουν τον λατινόφρονα Πατριάρχη κ.λ.π.

Τώρα με την καταβρόχθιση των ευρωπαϊκων κονδυλίων, ξέχασαν την Αγία Γραφή, υποδέχονται και μνημονεύουν τον αρχιαιρεσιάρχη Πατριάρχη και ενδιαφέρονται για τα ... περιβαλλοντικά! 

Το Περιβόλι της Παναγίας
αποσαθρωμένο οπωροφυλάκιο Ορθοδοξίας !!!

Η γνώμη μου, νομίζω είμαι ελεύθερος να την διατυπώσω...

DSCF0046


Δεν σας καταλαβαίνω!
Τι θέλετε;
Σας έστειλε ο Κύριος ορυκτό πλούτο. Τώρα δεν θέλετε την εξόρυξη για λόγους περιβαλλοντικούς!
Σεις διαμαρτύρεσθε σήμερα , αύριο εγώ, όταν θα βάλουν μπροστά την οξόρυξη πετρελαίου (αν βρουν) στο Ιόνιο ή στην Κρήτη.
Θα διαμαρτυρηθώ για τους περιβαλλοντικούς κινδύνους που εμπεριέχει μια τέτοια εκμετάλλευση (γνωρίζετε την περίπτωση του κόλπου του Μεξικού).
Θα διαμαρτυρηθώ  για την απεμπόληση της ηρεμίας –δώρο του Θεού— στον υδρόβιο κόσμο της Μεσογείου θαλάσσης.
Τέλος, αν εισακουστώ, θα διαμαρτυρηθώ για την αδιαφορία που επιδείξατε τόσα έτη, της περιβαλλοντικής καταστροφής από τα καυσαέρια  τόσων αεροπορικών πτήσεων για την μεταφορά αγγλικών ουϊσκυ -- αξίας δισεκατομμυρίων ευρώ—διότι το ελληνικό ουζάκι δεν ανταποκρινόταν στην υψηλή γευστική εκλέπτυνσή σας!

Και τι έτι λέγω; Επιλείψει γαρ με διηγούμενον ο χρόνος για τις τόσες άλλες περιβαλλοντικές καταστροφές της Ελληνίδος γης…     

Pantanassa Monastery :

Dear Friends,

We urge you to click on the link below.

Submissions to remove Medi-care funding for gender selection abortions - Speak Up Now!

Deadline - Wed 24th April, 2013.

http://marriage.greekorthodox.org.au/2013/04/abortions-speak-up-now/Prayerfully Yours,

Pantanassa Monastery

567 Mangrove Creek Rd, Mangrove Creek NSW 2250
t: 02 4374 1060, f: 02 4374 1422
web: www.pantanassamonastery.org store: www.pantanassa.org.au

«Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἔνεκεν»


Του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου:

Λέγει ὁ Ἰωσὴφ εἰς τοὺς ἀδελφούς του: «Νὰ μὴν ὀργίζεσθε καθ’ ὁδὸν ὁ ἕνας ἐναντίον τοῦ ἄλλου», ἀλλὰ ἀφοῦ σκεφθῆτε ὅτι δέν σᾶς κατελόγισα καμμίαν κατηγορίαν, διὰ ὅσα ἐκάματε εἰς βάρος μου, καὶ ἐσεῖς νὰ ἔχετε ἀγάπην μεταξύ σας (Γεν. 45, 24). Ποῖος θὰ ἠμποροῦσε νὰ θαυμάσῃ ἐπάξια τὴν ἀρετὴν τοῦ δικαίου αὐτοῦ ἀνδρός, πού ἐξεπλήρωσεν ἐξ ὁλοκλήρου τὴν φιλοσοφίαν τῆς Καινῆς Διαθήκης; (φιλοσοφία: Εἰς τοὺς ἐκκλησιαστικοὺς συγγραφεῖς ὁ ὅρος σημαίνει γενικῶς τὴν Χριστιανικὴν Θεολογίαν καὶ τὴν κατὰ Χριστὸν ἄσκησιν καὶ ζωήν). Καὶ αὐτὸ τὸ ὁποῖον συνιστᾶ ὁ Χριστὸς εἰς τοὺς Ἀποστόλους λέγων: «Ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθρούς σας, καὶ νὰ εὔχεσθε διὰ ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι σᾶς καταρῶνται» (Ματθ. 5, 44), αὐτὸ καὶ ἀκόμη περισσότερον ἔκαμεν ὁ μακάριος Ἰωσήφ. Πράγματι ὄχι μόνον ἔδειξε τόσον μεγάλην ἀγάπην πρὸς τοὺς φονεῖς ἀδελφούς του ἀλλὰ καὶ κάμνει τὸ πᾶν, ὥστε νὰ τοὺς ἐξηγήσῃ, ὅτι δὲν ἔκαμαν τίποτε τὸ κακὸν εἰς βάρος του. Ὦ ὑπερβολικὴ εὐσέβεια! Ὦ μεγάλη εὐγνωμοσύνη καὶ ἄπειρη ἀγάπη πρὸς τὸν Θεόν! Διότι λέγει, μήπως ἐσεῖς τὰ ἐκάματε αὐτά; Ἡ φροντὶς τοῦ Θεοῦ δι’ ἐμένα ἐπέτρεψε νὰ γίνουν ὅλα αὐτά, ὥστε καὶ νὰ ἐπαληθεύσῃ τὰ ὄνειρά μου, καὶ νὰ γίνω ἀφορμὴ τῆς σωτηρίας σας. Τὸ νὰ εὑρεθῶμεν λοιπὸν ὅλα τὰ ἀδέλφια ἐν μέσῳ θλίψεων καὶ πειρασμῶν αὐτὸ εἶναι ἀπόδειξις τῆς φροντίδος καὶ τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ διὰ ἡμᾶς. Νὰ μὴν ἐπιζητῶμεν λοιπὸν μὲ κάθε τρόπον τὴν ἄνεσιν καὶ τὴν ἡσυχίαν μας, ἀλλὰ καὶ ὅταν ἀκόμη ἔχωμεν κάθε ἄνεσιν καὶ ὅταν ἀντιμετωπίζωμεν θλίψεις νὰ ἀναπέμπωμεν μὲ τὸν ἴδιον τρόπον τὴν εὐχαριστίαν εἰς τὸν Κύριον, ὥστε βλέπων τὴν εὐγνωμοσύνην μας νὰ δείξη μεγαλυτέρα φροντίδα διὰ ἡμᾶς, τὴν ὁποίαν εὔχομαι νὰ ἐπιτύχωμεν ὅλοι ἡμεῖς μὲ τὴν χάριν καὶ τὴν φιλανθρωπίαν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ… 


(Κάθε δυσάρεστον συμβὰν νὰ τὸ ἐπισφραγίζωμεν μὲ τὴν φράσιν αὐτήν: «ΔΟΞΑ ΤΩ ΘΕΩ ΠΑΝΤΩΝ ΕΝΕΚΕΝ». Αὐτὴ ἡ φράσις εἶναι θανατηφόρον πλῆγμα διὰ τὸν διάβολον· ἐξαλείφει τὴν ταραχήν καί φέρνει γαλήνη εἰς τὴν ψυχήν. Εἶναι γνωστὸν ὅτι καὶ ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος μὲ αὐτὴ τὴν φράσιν παρέδωκε εἰς τὴν ἐξορίαν τὴν ψυχήν του εἰς τὸν Θεόν).