ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ Φανάρι -Βατικανό Προς σύνθεσιν τελικήν ;


O Συναξαριστής της ημέρας.

Παρασκευή, 7 Οκτωβρίου 2016

Σεργίου και Βάκχου μεγαλομαρτύρων, Πολυχρονίου ιερομάρτυρος.

Ὑπηρετοῦσαν στὶς στρατιωτικὲς τάξεις τοῦ αὐτοκράτορα Μαξιμιανοῦ. Τοὺς διέκρινε μεγάλη ἀνδρεία στὰ πεδία τῶν μαχῶν, ἀλλὰ καὶ σωφροσύνη στὴν καθημερινή τους ζωή. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ αὐτοκράτορας τοὺς ἀπένειμε τὰ ἀξιώματα τοῦ πριμικηρίου καὶ τοῦ σεκουνδουκηρίου, ἀντίστοιχα. Ὅταν ὅμως ἔμαθε ὅτι οἱ δυὸ ἐπίλεκτοι στρατιῶτες του ἦταν χριστιανοί, δὲν ἤθελε μὲ κανένα τρόπο νὰ τὸ πιστέψει. Γιὰ νὰ πεισθεῖ λοιπὸν χειροπιαστά, ὀργάνωσε τελετὲς μὲ θυσίες σὲ εἰδωλολατρικὸ ναὸ καὶ κάλεσε νὰ παραστοῦν σ’ αὐτὲς οἱ Σέργιος καὶ Βάκχος. Οἱ δυὸ χριστιανοὶ στρατιῶτες ἀρνήθηκαν καὶ ὁμολόγησαν τὸν Χριστὸ μὲ θαρραλέο φρόνημα. Ἐξοργισμένος τότε ὁ αὐτοκράτορας, διέταξε καὶ τοὺς ἀφαίρεσαν τὰ διάσημα τῶν ἀξιωμάτων τους. Ἔπειτα, ἀφοῦ τοὺς ἐνέπαιξαν καὶ τοὺς διαπόμπευσαν μὲ διάφορους τρόπους, τοὺς ἔστειλαν σὲ ἕνα σκληρὸ δοῦκα τῆς Ἀνατολῆς, τὸν Ἀντίοχο. Αὐτὸς μὲ πρωτοφανὴ ὠμότητα μαστίγωσε μέχρι θανάτου τὸ Βάκχο. Στὸν δὲ Σέργιο, ἐπειδὴ κάποτε τὸν εἶχε εὐεργετήσει , πρότεινε, ἀφοῦ ἀρνηθεῖ τὸν Χριστό, νὰ τοῦ χαρίσει τὴν ζωή. Ἡ γενναία ἀπάντηση τοῦ Σεργίου ἦταν τὰ λόγια του Ἀπ. Παύλου: «Ἐμοὶ τὸ ζῆν Χριστὸς καὶ τὸ ἀποθανεὶν κέρδος». Σὲ μένα, εἶπε ὁ Σέργιος, ζωὴ εἶναι ὁ Χριστός. Ἀλλὰ καὶ τὸ νὰ πεθάνω εἶναι κέρδος, διότι ἔτσι θὰ ἑνωθῶ πλήρως μὲ τὸ Χριστό. Τότε, ὁ Ἀντίοχος ἀμέσως ἔδωσε διαταγὴ καὶ τὸν ἀποκεφάλισαν.

Χορωδιακόν Σε υμνούμεν Σε ευλογούμεν Αξιον εστίν -- Orthodox Hymns

εγώ δεν έχω τόση φροντίδα να αρέσω στον Θεό, όση έχει αυτή...

Ο μακάριος Αθανάσιος, ο επίσκοπος της Αλεξάνδρειας, παρακάλεσε τον αββά Παμβώ να κατέβει από την έρημο στην Αλεξάνδρεια.
Πραγματικά, κατέβηκε και βλέποντας μια θεατρίνα, γέμισαν δάκρυα τα μάτια του.
Όταν τον ρώτησαν όσοι ήταν κοντά του να μάθουν γιατί έκλαψε, είπε:
“Δύο πράγματα μου έφεραν τα δάκρυα, το ένα η απώλεια εκείνης, και το άλλο το ότι εγώ δεν έχω τόση φροντίδα να αρέσω στον Θεό, όση έχει αυτή, προκειμένου να αρέσει σε ανήθικους ανθρώπους”.

Άπαντα Κοσμά Φλαμιάτου -- Ο διοργανισμός των Μασονικών εταιριών.

49. Μία εκ των σπουδαιοτέρων και ολεθριωτέρων ραδιουργιών της επιβουλής, δι’ ης προ πολλού ετοιμάζει, ίνα φέρη τα γενικά ναυάγια εις τους επιβουλευομένους λαούς και τα Κράτη, εστίν ο μυστικός διοργανισμός των εταιριών. Δι’ αυτών κινεί και γίνεται υπό το πρόσχημα της ελευθερίας, η κατά της πίστεως, η κατά του κλήρου, η κατά των θρόνων, και η κατά πάσης εκκλησιαστικής και πολιτικής αρχής συνωμοσία. Δι’ αυτής της ραδιουργίας ενεργεί ευστόχως, και ανυπόπτως, την διάδοσιν της πλάνης της διαφθοράς, της κοινής προδοσίας, και πάσης άλλης κακίας, της αποστασίας και αναρχίας, τον όλεθρον του λαού, και την επί τέλους καταστροφήν και πτώσιν, εις τα επιβουλευόμενα έθνη. Αυτή δια των προειρημένων ραδιουργών, νοθεύει και παρασκευάζει ολίγα άτομα, δι’ αποκρύφου όλως και μυστικού τρόπου, και έπειτα αυτά κινεί και γίνονται οι πρόβολοι και οι κορυφαίοι, των περί ων ο λόγος εταιριών. Ταύτας ενεργεί και κατασκευάζονται, εις διαφόρους βαθμούς, αγνοούντες όλως οι κατώτεροι, τον κύριον σκοπόν και τα μυστικά των ανωτέρων βαθμών, και πολλώ μάλλον τον πρώτον δημιουργόν και διοικητήν αυτών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 9 / 10 / 2016 – Γ΄ ΛΟΥΚΑ -- «Νεανίσκε, σοι λέγω, εγέρθητι»

Αναστάσιμες ανταύγειες
Αναστάσιμα μηνύματα ελπίδας και χαράς, πηγάζουν από το θαύμα που ξεδιπλώνει μπροστά μας η σημερινή ευαγγελική περικοπή. Πρόκειται για το θαυμαστό γεγονός της ανάστασης του γιου της χήρας Ναϊν, το οποίο βεβαιώνει ότι ο Ιησούς Χριστός νικά το θάνατο με τη δύναμη της αγάπης.
Η τραγική του όψη
Το γεγονός της ανάστασης του παιδιού της χήρας γυναίκας, δεν προσφέρεται μόνο ως ένα εντυπωσιακό γεγονός για να αποσπά το θαυμασμό μας, αλλά μάς παρακινεί ν’ αντικρίσουμε εν Χριστώ το βαθύτερο νόημα του μυστηρίου του θανάτου και να εντρυφήσουμε σ’ αυτό.
Πραγματικά, σ’ ένα πρώτο στάδιο μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι ο Χριστός φανερώνει το θάνατο ως «παρά φύσιν» κατάσταση που εισήλθε στη ζωή του ανθρώπου με αιτία την αμαρτία. Ο βιολογικός θάνατος που σηματοδοτεί το τέλος της παρούσας ζωής, δεν μπορεί να θεωρείται ως μια φυσική κατάσταση. Ο Θεός δεν δημιούργησε τον άνθρωπο για να καταλήξει στον τάφο, αλλά «μένειν ηθέλησεν εν αφθαρσία».

Από το Γεροντικό


ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 9 ΟΚΤΩΒΡΗ 2016 - ΑΘΗΝΑ_ΑΓΑΛΜΑ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ (ΠΑΛΙΑ ΒΟΥΛΗ) ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ


Πηγή : http://agiooros.org/viewtopic.php?f=16&t=12698

Η αυθεντική Εικόνα της Παναγίας της Εκατονταπυλιανής από την Πάρο στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Πειραιώς

O Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου Πειραιώς (Ταμπούρια) υποδέχεται την αυθεντική Εικόνα της Παναγίας της Εκατονταπυλιανής από την Πάρο την Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 17:30 στο λιμάνι του Πειραιά (πύλη Ε3).
Η Ιερά Εικόνα θα παραμείνει στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Πειραιώς από 16 έως 27 Οκτωβρίου 2016.

Η ΤΡΑΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙ-ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ! (Αναφορά σε άρθρα των π. Χίρς, Γκοτσόπουλου και Αγγελακόπουλου)

  "Σώνει καὶ καλὰ" θέλουν νὰ δικαιολογήσουν τὴν συμπόρευσή τους μὲ τοὺς Παναιρετικούς Οἰκουμενιστές!
    Οἱ λεγόμενοι ἀντι-Οἰκουμενιστὲς Πατέρες, περιπίπτουν ἀπὸ «γκάφα» σὲ γκάφα καὶ ἐνσπείρουν τὴν σύγχυση στοὺς πιστούς! Τοῦτο κατάφεραν νὰ ἐπιτύχουν καὶ πάλι τὶς τελευταῖες μέρες!
     Α.  Προχθὲς δημοσίευσαν ἕνα κείμενο (ποὺ ὑπογράφουν ἀπὸ κοινοῦ) ὁ π. Πέτρος Χίρς καὶ ὁ π. Ἀναστάσιος Γκοτσόπουλος. Στὸ κείμενο αὐτὸ δικαιολογοῦν τὴν στάση τοῦ Πατριάρχη Ἠλία, ὁ ὁποῖος ὑποδέχτηκε τὸν Πάπα στὴν Γεωργία καὶ τίμησε ἕναν αἱρετικό! «Δόξα και ευχαριστία οφείλουμε στον Τριαδικό Θεό» γράφουν, γιατὶ φανερώνει «προσωπικότητες»(ὅπως ὁ Πατριάρχης Γεωργίας Ἠλίας) «που λειτουργούν ως σημεία αναφοράς και αξιομνημόνευτα παραδείγματα Ορθοδόξου αυτοσυνειδησίας και αξιοπρέπειας»!!!

Αρχιμ. Δανιήλ Αεράκης: Ο Χριστός είναι σωτήρας, δεν είναι οδοστρωτήρας

Δεν ισοπεδώνει τους ανθρώπους, δεν ισοπεδώνει την ελευθερία του ανθρώπου. Η ελευθερία του ανθρώπου, είναι δώρο του Θεού. Αλλά αυτή η ελευθερία είναι και πτήση προς τα πάνω και πτώση προς τα κάτω.
 Του Σταμάτη Μιχαλακόπουλου
Ομιλία με θέμα: «Λόγος και Γραφή: Λόγος αντιλεγόμενος», πραγματοποίησε ο Αρχιμανδρίτης Δανιήλ Αεράκης, στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιώς, την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου. Η ομιλία δόθηκε στο πλαίσιο του τρίμηνου προγράμματος καθημερινών δράσεων και εκδηλώσεων «ΕΝΟΡΙΑ εν δράσει…» που οργανώνει ο Ιερός Ναός και θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου.
Της ομιλίας προηγήθηκε Ιερά Παράκληση προς την Παναγία την Βηματάρισσα.

Ιερά Μητρόπολις Μυτιλήνης -- Πανελλήνια Ένωσις Θεολόγων -- Ένωσις Θεολόγων Λέσβου -- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΜΙΗΜΕΡΙΔΑ


Ανδρέας Ζαπουνίδης «Χριστιανισμός και Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις»


Φίλης για Θρησκευτικά: Θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα που έχει αποφασιστεί

Σε ηπιότερους τόνους, αλλά και με διάθεση να υπερασπιστεί τις αλλαγές στο μάθημα των Θρησκευτικών, εμφανίστηκε ο Νίκος Φίλης στη Βουλή την Πέμπτη, λίγες ώρες μετά τη συνάντηση του αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου με τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, παρουσία του υπουργού Παιδείας, στο Μέγαρο Μαξίμου, το βράδυ της Τετάρτης.

«Οι σχέσεις που θέλουμε να έχουμε με την Εκκλησία είναι οι σχέσεις που προσδιορίζονται από το Σύνταγμα και τους νόμους, σχέσεις συνεργασίας, σχέσεις οι οποίες αποβλέπουν στη βελτίωση της χώρας μας, στο να βγει η Ελλάδα από την κρίση» ανέφερε ο υπουργός Παιδείας, Νίκος Φίλης ο οποίος, κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση του βουλευτή της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Δημήτρη Κρεμαστινού για τη διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών.
 
«Υπάρχει μια προσπάθεια καταλλαγής στις σχέσεις Πολιτείας και Εκκλησίας και η χθεσινή συνάντηση που είχαμε με την αντιπροσωπεία της ιεραρχίας με επικεφαλής τον Μακαριώτατο, βοήθησε σε αυτή την κατεύθυνση, να εξηγηθούν ζητήματα και να αρθούν παρεξηγήσεις» ανέφερε ο υπουργός και πρόσθεσε: «Το πρώτο ζήτημα στο οποίο συμφωνήσαμε και συμφωνούμε είναι ότι την ευθύνη για την εκπαίδευση στη χώρα μας την έχει το κράτος με τα αρμόδια όργανά του. Βεβαίως, η Εκκλησία μπορεί να διατυπώνει τις απόψεις της και οφείλουμε να λαμβάνουμε υπόψη τον διάλογο που αναπτύσσεται ευρύτερα γύρω από ζητήματα όπως είναι το μάθημα των θρησκευτικών. Αυτό κάναμε επί μεγάλο διάστημα. Ίσως να μην έφτανε για την Εκκλησία αυτός ο διάλογος. Ποτέ δεν τελειώνει ο διάλογος». 

«Θα εφαρμοστούν φέτος τα προγράμματα που έχουν αποφασιστεί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Πολιτείας, θα εφαρμοστούν με υλικό που έχει διανεμηθεί ήδη με τα  περυσινά βιβλία, τα οποία αποτελούν πηγές για το μάθημα» είπε ο κ. Φίλης, ο οποίος, ωστόσο, επισήμανε ότι και αυτά τα βιβλία είχαν συναντήσει την ισχυρή αντίδραση της εκκλησίας, όταν πρωτοεκδόθηκαν αλλά διδάχθηκαν επί σειρά ετών, διότι η απόφαση για την εκπαίδευση είναι θέμα του κράτους με σεβασμό στις απόψεις της Εκκλησίας.

Μητρ. Πειραιώς κ. Σεραφείμ -- Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν -- ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΣΤΟΝ κ. ΠΑΝΤΕΛΗ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗ ΚΑΙ ΔΙ’ ΑΥΤΟΥ ΣΤΟΝ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ κ. ΙΓΝΑΤΙΟ

 Ἐν Πειραιεῖ τῇ 6 Ὀκτωβρίου 2016

Ὁ Ἐλλογιμώτατος κ. Παντελῆς Καλαϊτζίδης στήν Ἐφημερίδα τῶν Συντακτῶν (https://www.efsyn.gr/arthro/epikindyna-thriskeytika) στίς 3/10 δημοσίευσε κείμενό του μέ θέμα «Ἐπικίνδυνα Θρησκευτικά; Ἡ στροφή τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου καί ἡ σύμπλευσή του μέ τούς ἀκραίους Ἱεράρχες καί τήν ὑπερσυντηρητική Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων» ἐπί λέξει ἔγραψε τά ἀκόλουθα: «Ώστε λοιπόν δεν αποτελούν κίνδυνο (και όνειδος) για την Εκκλησία ο αντισημιτισμός του Μητροπολίτη Πειραιώς ή η απροκάλυπτη εξύμνηση των πρωτεργατών της στρατιωτικής δικτατορίας και της εγκληματικής οργάνωσης της ”Χρυσής Αυγής”,» καί ἔτσι μέ τόν τρόπο αὐτό μέ ἀπεκάλεσε κίνδυνο καί ὄνειδος γιά τήν Ἐκκλησία ἀποδίδοντάς μου ἀνύπαρκτες κατηγορίες καί διαστρεβλώνοντας τά κείμενά μου μέ σκοπό νά μέ παρουσιάσει ὅπως καί ἔγραψε ὡς ἐπικίνδυνο καί ὡς ντροπή τῆς Ἐκκλησίας.

Ἀσφαλῶς τήν ἠθική εὐθύνη γιά τήν ἐξύβριση καί τήν συκοφαντική μου δυσφήμιση δέν τήν ἔχει ὁ κ. Καλαϊτζίδης ἀλλά ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ἰγνάτιος ὁ ὁποῖος ἀνέχεται ἀπό ἕναν τόσο στενό του συνεργάτη τὀν Διευθυντή τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δημητριάδος νά ἐξυβρίζει δημοσίᾳ καί νά συκοφαντεῖ ἕναν συνεπίσκοπό του, τόν ὁποῖο γνωρίζει ἀπό τήν ἁπαλή τους νεότητα ὡς συμμαθητή του.