Αναστολή λειτουργίας λόγω υγείας

Το Ορθόδοξο ιστολόγιο   «Ορθόδοξη Φωνή»  αναστέλλει την λειτουργία του, «άχρι καιρού».

Κάθε Πέμπτη ο  ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑOY

-----------------------------------------------Ανώνυμος
Ο/Η Ανώνυμος είπε...

Παρακαλώ, μια προσευχή για τον θανατοποινίτη αντώνιο (frank atwood, βαπτισμένος ορθόδοξος χριστιανός).
Βρίσκεται στις φυλακές της Αριζόνα και καταδικάστηκε για ένα έγκλημα που ΔΕΝ ΤΟ ΕΚΑΝΕ( κατηγορείται ότι σκότωσε ένα 8χρονο κορίτσι).
Η εκτέλεσή του θα γίνει 8 Ιουνίου. Προσευχηθήτε για να αλλάξει η ποινή του ή να αθωωθεί.
ΥΓ. Επειδή τον βάφτισε ο αρχιμ. Παΐσιος ηγούμενος της Ι.Μ στην Αριζόνα του γέροντα Εφραίμ, να προσευχηθούν οι του νέου -αλλά και του παλαιού-
Οι "Γ.Ο.Χ." ας κάνουν ό,τι θέλουν αλλά και μια προσευχή από αυτούς πιστεύω ότι θα ωφελήσει...
Ψάξτε στο youtube σχετικά με αυτόν και πως γνωρίστηκε με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτην Λεμεσού πατέρα Αθανάσιο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ!!

ΛΟΓΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ

ΟΤΙ Η ΣΥΝΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΑΜΑΡΤΑΝΕΙΝ ΕΙΝΑΙ Η ΑΞΙΟΔΑΚΡΥΤΟΣ ΚΑΤΑΔΙΚΗ    

Εκ της Ευαγγελικής Σάλπιγγος Μακαρίου του εν Πάτμω.                                                                                                                   

Κλίνει φυσικά ο άνθρωπος εις το να λυπήται και να πονή εις τας δυστυχίας και συμφοράς των άλλων· ίσως διότι είναι κοιναί, ή διότι όλοι είμεθα εκ του αυτού φυράματος, ή διότι δεν γνωρίζει ο άνθρωπος τι τέξεται η επιούσα. Δεν είναι βέβαιος, ότι εν τω βίω αυτού δεν θέλουσι φυτρώσει εις το ιδικόν του υποκείμενον αι άκανθαι των πόνων, τας οποίας βλέπει εις τους άλλους και δια τούτο λοιπόν δικαίω τω λόγω έκαστος λαμβάνει μίαν συμπάθειαν από την θεωρίαν των ασθενειών και πόνων του άλλου. Ως να είπωμεν, ποίος ήθελεν ευρεθή τόσον σκληρός εις την καρδίαν, τόσον θηριογνώμων εις την διάθεσιν, ώστε να μη συλλυπηθή και να μη συμπονέση σήμερον, ακούων από το ιερόν Ευαγγέλιον τους πολλούς εκείνους χρόνους, τους οποίους διήλθεν ο σημερινός παράλυτος κατάκοιτος, ως αναίσθητος λίθος επάνω εις ένα κράβατον;

ΚΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ


 

Τη ΙΕ΄ (15η) Μαϊου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών ΠΑΧΩΜΙΟΥ.

Παχώμιος ο Όσιος Πατήρ ημών εγεννήθη περί το έτος 290 εις την Θηβαϊδα της Αιγύπτου από γονείς ειδωλολάτρας, ως εκ των αχρήστων γεννάται το εύχρηστον, εκ των ακανθών το ρόδον και εκ των κακόσμων το ευωδέστατον. Υπετάσσετο λοιπόν ως παιδίον εις τους γονείς του και προσεκύνει εν αγνοία τα είδωλα. Ούτοι μετέβησαν ποτέ εις το ειδωλείον, ίνα προσφέρουν την μιαράν θυσίαν εις τους δαίμονας, έχοντες μετά των συνοδών των και τον Παχώμιον. Ως δε επλησίασεν εις το ανίερον ιερόν, εφώναξεν ο υπηρέτης των δαιμόνων, ως δαιμονιζόμενος, ειπών· «Διώξατε εκ του ναού τον εχθρόν των θεών». Άλλοτε πάλιν έδωσαν εις τον Παχώμιον και έπιεν αίμα από το σφάγιον της θυσίας, το οποίον και ήμεσεν, όπως διηγείτο όταν έγινε Μοναχός, συμπληρών και ταύτα· «Οι δαίμονες δεν έχουν το προορατικόν χάρισμα, αλλ’ ως πονηροί και δεινοί γνωρίζουσι το ήθος και την διάθεσιν του καθενός, από τας μικροτάτας πράξεις. Και όταν ίδωσι το άπλαστον της ψυχής και το μισοπόνηρον του ανθρώπου, ως πονηροί, προλέγουσι τι μέλλει τις να γίνη».

Όταν η απειλή πλασάρεται ανάποδα ως επιλογή --- Κωνσταντίνος Ι. Βαθιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Ποινικού Δικαίου

 Την 9η Μαΐου 2022 στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» που προβλήθηκε από τον ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό ANT1, έναν από τους πολλούς αργυρώνητους τηλεβραχίονες της υγειονομικής δικτατορίας, ο Υπουργός Υγείας Θ. Πλεύρης δήλωσε τα εξής:

«Οι ανεμβολίαστοι υγειονομικοί έχουν επιλέξει να μην εργάζονται. Γιατί το έχουν επιλέξει; Το έχουν επιλέξει προφανώς γιατί η Πολιτεία έφερε ένα μέτρο το οποίο τους έθεσε σε αναστολή αν δεν εμβολιάζονται».

Η δήλωση αυτή πιστοποιεί ότι ο νομικός Θ. Πλεύρης αφ’ ενός διαστρεβλώνει συνειδητά τις στοιχειώδεις αρχές του Δικαίου, αφ’ ετέρου βιάζει την κοινή λογική. Απ’ όποια πλευρά κι αν προσεγγίσουμε την ουσία της δήλωσής του, δεν χωρεί καμία αμφιβολία ότι αυτή αποτελεί ένα αδιάψευστο πιστοποιητικό νομικού ολοκληρωτισμού.

-----------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ἕν ἀκόμη Ἀριστούργημα τοῦ κ. Βαθιώτη! Τό προσυπογράφω ἐκθύμως! Ἄν καί εἶναι αὐτονόητα αὐτά πού γράφει, ἐν τούτοις τά θεωρῶ ἐξαιρετικῶς χρήσιμα, διότι ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΤΥΠΗΘΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΣ ὁ Παραλογισμός καί ὁ Σατανισμός πού θέλουν νά ἐπιβάλουν οἱ ΔΙΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΙ Νεοταξῖται! Κρατῶ τό «διά ταῦτα» ὅσον ἀφορᾶ τόν σκοπόν τῶν συγχρόνων Νερώνων: «Με αυτόν τον τρόπο, θα έχουν επιτύχει να καθηλώσουν τον άνθρωπο στο επίπεδο του ζώου, που σκέπτεται μόνο τι θα πιει και τι θα φάει. Ακόμη χειρότερα: θα έχουν μεταμορφώσει τον άνθρωπο σε φίδι που σέρνεται κολλημένο στην γη. Έτσι, το τελειότερο δημιούργημα του Θεού θα θυμίζει πλέον ένα αποκρουστικό ον, πλασμένο κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσιν του Διαβόλου. Πόσο ανάποδος ο κόσμος της Νέας Τάξης Πραγμάτων, ο οποίος δεν χωρεί αμφιβολία ότι είναι δημιούργημα του σατανικού όφεως!»

ΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ

Τη αυτή ημέρα, Κυριακή Τετάρτη από του Πάσχα, του ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ μνείαν ποιούμεθα και το εις αυτόν εορτάζομεν θαύμα.                                             

Το θείον τούτο θαύμα της παρά του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού θεραπείας του Παραλύτου εορτάζομεν κατά την παρούσαν Κυριακήν, διότι και ο Χριστός καθ’ ον χρόνον οι Εβραίοι εώρταζον την ιδικήν των Πεντηκοστήν, εις εκείνας τας ημέρας ετέλεσεν αυτό το παράδοξον θαύμα, καθώς το διηγείται ο θείος Ευαγγελιστής Ιωάννης εις το πέμπτον κεφάλαιον του κατ’ αυτόν Ιερού Ευαγγελίου. Εν τω κεφαλαίω τούτω λέγει ο θείος Ιωάννης, ότι ο Κύριος αναβάς εις τα Ιεροσόλυμα κατά τας ημέρας της Πεντηκοστής, ήλθε πλησίον της κολυμβήθρας την οποίαν είχε κτίσει ο Σολομών και ήτις ευρίσκετο προς το μέρος της πύλης της ονομαζομένης προβατικής. Ούτως  ωνομάζετο η πύλη εκείνη ή εκ της ονομασίας της κολυμβήθρας ή η κολυμβήθρα εκ της ονομασίας της πύλης, ήτις πιθανόν να απεκλήθη προβατική, διότι εισήγον δι’ αυτής τα πρόβατα τα οποία κατά τον Νόμον προσέφερον εις θυσίαν.

OIΣΤΡΟΣ ΑΚΟΛΑΣΙΑΣ -- του π. Διονυσίου Τάτση

Οι συνειδητοί χριστιανοί συνήθως δεν γνωρίζουν τι συμβαίνει στην κοινωνία και ειδικότερα τον τρόπο ζωής των κοσμικών ανθρώπων, γιατί δεν έχουν πολλές σχέσεις μαζί τους. Όσοι, όμως, πληροφορούνται, απογοητεύονται. Υπάρχει μεγάλη διαφθορά, η οποία ξεπερνάει τα όρια της δικής τους φαντασίας. Οι άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί απ’ το θέλημα του Θεού και ζουν σύμφωνα με τις υποδείξεις του διαβόλου. Δεν υπάρχει πια χριστιανικό ήθος στους λεγόμενους χριστιανούς. Παντού επικρατεί η ανηθικότητα. Οι σαρκικές ηδονές έχουν μεθύσει τους ανθρώπους όλων των ηλικιών. Οι νέοι, οι έγγαμοι και οι γέροντες μιλούν για τον έρωτα και δεν ντρέπονται. Κανένας δεν μιλάει για ηθική, εγκράτεια, αγάπη, οικογένεια, φόβο Θεού και αιώνιες αξίες. Ζωώδης η κατάσταση. Γι’ αυτό έχουν αυξηθεί τα διαζύγια και λιγόστεψαν οι γάμοι.