Εις την γραμμήν των Πατέρων -- του αειμνήστου Στεργίου Σάκκου, Ομ. Καθηγητού Α.Π.Θ.

Θεμέλιο της Εκκλησίας ο Χριστός                                                                                                           
Καταρχήν πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν ξεκινά η Εκκλησία από τους πατέρες ούτε θεμελιώνεται πάνω σ΄ αυτούς. Θεμέλιο και κεφαλή της είναι ο θεάνθρωπος Κύριός μας Ιησούς Χριστός, μοναδικός και αναλλοίωτος, «χθες και σήμερον ο αυτός και εις τους αιώνας»(Εβρ. 13: 8). Μοναδική και αναλλοίωτη είναι και η Εκκλησία του, εποικοδουμένη «επί τω θεμελίω των αποστόλων και προφητών, όντος ακρογωνιαίου αυτού Ιησού Χριστού» (Εφ. 2, 20).

''Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ'' -- ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΤΡΑ 2 /4 /06


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -- "ΒΟΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ"


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για την εκδήλωση ΥΠΕΡ της ζωής του ΑΓΕΝΝΗΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΛΑΡΙΣΑ, 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
«ΑΦΗΣΤΕ ΜΕ ΝΑ ΖΗΣΩ»
Την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2018 στο αμφιθέατρο του 4ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η εκδήλωση του Συλλόγου Πολυτέκνων Λαρίσης και των 10 Ορθόδοξων Χριστιανικών Σωματείων της πόλης, η οποία ήταν αφιερωμένη στο δικαίωμα του αγέννητου παιδιού στη ζωή. Η εκδήλωση έγινε σε συνεργασία με το πανελλήνιο κίνημα «ΑΦΗΣΤΕ ΜΕ ΝΑ ΖΗΣΩ».
Για το πολύ σημαντικό και φλέγον αυτό θέμα προσκλήθηκαν και ανταποκρίθηκαν τρεις διακεκριμένοι επιστήμονες και έγκριτοι ομιλητές:

ΘΕΟΤΟΚΑΡΙΟΝ -- Orthodox Hymns

O Συναξαριστής της ημέρας.

Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2018

Τη ΙΑ΄ (11η) του Δεκεμβρίου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών ΔΑΝΙΗΛ του Στυλίτου.                                                                                                                           

Δανιήλ ο Όσιος Πατήρ ημών ούτος έζη κατά τους χρόνους του βασιλέως Λέοντος Α΄ του μεγάλου του επικαλουμένου Μακέλλη του βασιλεύσαντος κατά τα έτη (457- 474), κατήγετο δε από την Μεσοποταμίαν της Συρίας, εκ της περιφερείας Σαμοσάτων. Τούτου τον θαυμάσιον και μελίρρυτον Βίον θέλομεν διηγηθή ενταύθα, ελπίζοντες ότι μεγάλως εκ τούτου θέλετε ωφεληθή.

ΟΙ ΣΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΟΠΟΙ -- του Μεγάλου Αντωνίου

 «Μὲ τὸ νὰ ὑποφέρουμε μικροὺς καὶ ὀλιγοχρόνιους κόπους στὴν ζωή, ἀπολαμβάνουμε πολὺ μεγάλη χαρὰ καὶ εὐχαρίστηση μετὰ τὸν θάνατον. Γι᾽ αὐτὸ ἐκεῖνος, ποὺ πολεμᾶ κατὰ τῶν παθῶν του καὶ θέλει νὰ στεφανωθῆ ἀπὸ τὸν Θεόν, ἂν πέση σὲ ἁμαρτία, ἂς μὴ χάση τὸ θάρρος του καὶ ἂς μὴ παραμείνη στὴν πτώση του ἀπελπισμένος, ἀλλὰ νὰ σηκωθῆ καὶ νὰ ἀρχίση πάλι νὰ ἀγωνίζεται καὶ νὰ φροντίση νὰ στεφανωθῆ. Καὶ ἂν ξαναπέση πρέπει μέχρι τὴν τελευταία ἀναπνοή του νὰ σηκώνεται. Γιατὶ οἱ σωματικοὶ κόποι εἶναι ὅπλα καὶ μέσα γιὰ νὰ ἀποκτήσουμε τὶς ἀρετές, ποὺ σώζουν τὴν ψυχή μας».

Πολιτισμὸς χωρὶς Θεόν -- Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

ΤΙ είναι ἐκεῖνο πού διαφθείρει τόν ἄνθρωπο καί τοῦ ἀφαιρεῖ τή δυνατότητα νά βρίσκεται κοντά στό Θεό, ἔχοντας ὡς πυξίδα πορείας τίς ἐντολές του; Προφανῶς εἶναι ὁ λεγόµενος πολιτισµός , πού δέν ἐµπνέεται ἀπό τό Θεό καί ὑπηρετεῖ τά πάθη τοῦ ἀνθρώπου καί ἡ ἐπίδρασή του εἶναι µεγάλη, γεγονός πού συµβάλλει στήν ἀποκτήνωσή του. Ὁ πολιτισµός αὐτός εἶναι κυρίαρχος στή ζωή µας καί κανένας δέν µπορεῖ νά τόν ἀµφισβητήσει, χωρίς νά θεωρηθεῖ σκοταδιστής. Κανένας ὅµως δέν µᾶς διαβεβαιώνει ὅτι οἱ ἄνθρωποι τοῦ πνεύµατος καί τῆς τέχνης εἶναι καλλιεργηµένοι καί ἀνώτεροι, ἀπαλλαγµένοι ἀπό τά πάθη καί τή σαρκολατρία καί ἀποτελοῦν παραδείγµατα πρός µίµηση.

"Kiev Patriarchate" head threatens to disrupt unification assembly

Kiev, December 10, Interfax - Filaret Denisenko, the leader of the self-proclaimed Kiev Patriarchate, has warned that he and his supporters may disrupt the unification assembly on December 15 if Constantinople does not accept their conditions.

"The Kiev Patriarchate is the largest church, and it depends on us whether we accept what they offer us or not. If it is useful for us, we will accept it, and if it is useless for us, the state, and the Ukrainian church, we simply won't vote and will reject [it]," Filaret said on Monday, according to the television channel TSN.

Hierarchs of the Kiev Patriarchate do not agree with the procedure for holding the assembly proposed by Constantinople, he said.

Τη Ι΄ (10η) του Δεκεμβρίου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών ΘΩΜΑ του Δεφουρκινού.

Θωμάς ο ιερός και θαυμάσιος Πατήρ ημών ήτο κατά τους χρόνους του βασιλέως Λέοντος Α΄ του Σοφού (886- 912). Πατρίδα είχε την γην εκείνην, ήτις ευρίσκεται εις τους πρόποδας του όρους, του καλουμένου Κυμινά, οι γονείς δε αυτού ήσαν άνθρωποι ιδιώται και εν αυταρκεία ζώντες. Όταν δε ο Άγιος έφθασεν εις την ακμήν της ηλικίας του, κατεφρόνησεν όλα τα πράγματα του κόσμου και ζηλώσας την ζωήν των Μοναχών, ενεδύθη το Αγγελικόν Σχήμα και έγινε και αυτός Μοναχός. Όθεν προέκοπτεν εις τους αγώνας, χωρίς να οπισθοδρομή· διότι εξ απαλών ονύχων έτρεφε τον πόθον τούτον εις την καρδίαν του ο αοίδιμος, επειδή συνείθιζε να μεταβαίνη μετά του πατρός του εις τα Μοναστήρια, όταν ήτο παιδίον, και βλέπων την ζωήν των Μοναχών ηγάπα ταύτην και την επόθει.

Η τριπλή αμφισβήτηση της εθνικής ταυτότητας

Οι κυβερνώντες θέλουν να αφαιρέσουν από το Σύνταγμά μας το όνομα του Χριστού. Γιατί άραγε;

Από τον Κωνσταντίνο Χολέβα*

Η Τουρκία απειλεί περισσότερο από άλλες φορές. Στην Αλβανία η κυβέρνηση Ράμα εκφράζει μια ακραία μορφή εθνικισμού κατά της Ελλάδος και των Βορειοηπειρωτών. Στα Σκόπια ο Ζάεφ ονειρεύεται ανύπαρκτες μειονότητες εντός Ελλάδος και μας ζητεί να διδάξουμε την τεχνητή ψευδομακεδονική γλώσσα, η οποία στην πραγματικότητα είναι ένα σερβοβουλγαρικό γλωσσικό μείγμα κομμουνιστικής, τιτοϊκής προελεύσεως.

Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, η κυβερνώσα Αριστερά στην πατρίδα μας αμφισβητεί εμπράκτως και με τρεις τουλάχιστον τρόπους την εθνική μας ταυτότητα.

Αυτοκτονούμε. 17.710.000 εκτρώσεις στην «αγιοτόκο» Ελλάδα !!!

Ιανουάριος 1970---Δεκέμβριος 2017
17 .710 .000, (δεκαεπτά  εκατομμύρια επτακόσιες δέκα χιλιάδες) ελληνόπουλα κατακρεουργήθηκαν από εκτρώσεις!!!
Με το εθνικό έγκλημα της νομιμοποιήσεως των αμβλώσεων και μάλιστα με δαπάνες του κράτους, δια του Ν. 1609 του 1986.
 Με την έντεχνη από το  1980  αλλοίωση της ομοιογένειας των Ελλήνων με περίπου 2.000. 000 μουσουλμάνων λαθρομεταναστών.
 Και τώρα με την  σταδιακή απονομή της ελληνικής ιθαγένειας σε μετανάστες και λαθρομετανάστες, είναι όντως τραγικόν, ευρισκόμεθα προ της  αλλοιώσεως και μειώσεως του ελληνικού πληθυσμού, και οι υπεύθυνοι του έθνους συνεχίζουν να νομιμοποιούν και να πληρώνουν δια 350 χιλιάδες περίπου, εκτρώσεις, ετησίως.
 Αυτοκτονούμε!!!

Τη Ι΄ (10η) του Δεκεμβρίου, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος ΓΕΜΕΛΛΟΥ του Πολυάθλου.

Γέμελλος ο Άγιος Μάρτυς ήτο κατά τους χρόνους του βασιλέως Ιουλιανού του Παραβάτου του βασιλεύσαντος κατά τα έτη τξα΄ - τξγ΄ (361 – 363), κατήγετο δε εκ της πόλεως Αγκύρας της Μικράς Ασίας, από την ενορίαν την καλουμένην Κλιμαξίνην. Διελθόντος δε ποτε του Ιουλιανού δια της Αγκύρας, εστάθη ο Άγιος ούτος κατά πρόσωπον εκείνου και κατεπλήγωνεν αυτόν με λόγια ένθεα ως με βέλη. Τότε ο βασιλεύς οργισθείς σφόδρα επρόσταξε να ζωσθή ο Άγιος πεπυρωμένην σιδηράν ζώνην, κατεκαίετο δε δι΄ αυτής τόσον δυνατά, ώστε το υγρόν το οποίον έτρεχεν από το καύσιμον της σαρκός του επλήρωσεν όλην την εκεί γην.

Για «πραιτοριανούς» των Τιράνων μίλησε ο Ν. Νικολόπουλος

Μια πρωτοφανή ταλαιπωρία, που κράτησε πέντε ολόκληρες ώρες, υπέστη από την αλβανική αστυνομία ο ανεξάρτητος βουλευτής Αχαΐας Νίκος Νικολόπουλος, ο οποίος θέλησε να παρευρεθεί στους Βουλιαράτες για το 40ήμερο μνημόσυνο από τον θάνατο του Κωνσταντίνου Κατσίφα


«Πρόθεση των αλβανικών Αρχών, επί πέντε ολόκληρες ώρες μέσα στα άγρια μεσάνυχτα, ήταν ο ευτελισμός, στο πρόσωπό μου, της κοινοβουλευτικής μας δημοκρατίας. Για φαινομενικά ακατανόητους λόγους και αγνοώντας την επίδειξη του διπλωματικού διαβατηρίου μου, με έσυραν στο αστυνομικό τμήμα των Αγίων Σαράντα και μου συμπεριφέρονταν σαν να είχαν απέναντί τους έναν εγκληματία (από εκείνους που οι ίδιοι ξέρουν να εκτρέφουν) του κοινού ποινικού δικαίου!» ανέφερε σε δήλωση που έκανε όταν επέστρεψε στο συνοριακό φυλάκιο της Κακαβιάς. Ευτυχώς στο πλευρό του στη διάρκεια των δύσκολων στιγμών που πέρασε αλλά και κοντά στους υπόλοιπους Ελληνες που ήταν στην ίδια θέση βρέθηκε ο πρόξενος της Ελλάδας στους Αγίους Σαράντα.