Για το θέμα της αλλαγής του Πασχαλίου

Ο Όρος του Πάσχα της Ά Οικουμενικής Συνόδου και το δεδικασμένο επ αυτού σύμφωνα με τον πρώτο κανόνα της εν Αντιοχεία τοπικής Συνόδου που έχει επικυρωθεί από τας ΣΤ και Ζ Οικουμενικάς Συνόδους, μας επιβάλει, σε περίπτωση αλλαγής του Πασχαλίου, να μην το δεχθούμε και να αγωνιστούμε ώστε να συνέλθει αντιπροσωπευτική αληθινά Ορθόδοξη Σύνοδος να εφαρμόσει αυτό το υπάρχον δεδικασμένο για το θέμα αυτό               ( Πολυμενόπουλος Διονύσιος Πάτρα)

Δεν υπάρχουν σχόλια: