Γιά το Θέμα των Διακονισσών -- Διονύσιος Πολυμενόπουλος

Η αναβίωση του θεσμού των διακονισσών, στην Αφρική ειδικά, κατά την γνώμη μου, μπορεί να λειτουργήσει θετικά, αλλά με τις προϋποθέσεις που λειτουργούσε και τις υπηρεσίες των 5 πρώτων Χριστιανικών αιώνων. Διακόνισσες όχι νέες κοπέλλες, αλλά ευσεβείς και αφιερωμένες στο έργο της Εκκλησίας γυναίκες ή χήρες Χριστιανές αφιερωμένες ομοίως, τουλάχιστον άνω των 40 ετών σύμφωνα με τους Ιερούς Κανόνες. Διακόνισσες με χειροθεσία στην υπηρεσία αυτή και όχι Χειροτονία στο Ιερό Βήμα, διότι με την Χειροτονία στην ουσία εισέρχονται στον πρώτο βαθμό της Ιερωσύνης. Ανάθεση καθηκόντων κυρίως κοινωνικών στην Εκκλησία καθώς και κάποιων ειδικών καθηκόντων που αφορά τις γυναίκες όπως στη βάπτιση γυναικών και άλλων παρομοίων καθηκόντων με την ευλογία των εκάστοτε υπευθύνων κατά περίπτωση Επισκόπων ή Ιερέων. Δεν θα έχουν Λειτουργικά στην Εκκλησία καθήκοντα, δεν θα παρευρίσκονται εν ώρα Λειτουργίας ή Ακολουθίας μέσα στο Άγιο Βήμα σε ενοριακούς Ναούς, εξαιρουμένων των ειδικών περιπτώσεων λόγω των καθηκόντων τους και ως νεοκώροι μοναχαί-Διακόνισσες σε γυναικίες Μονές. Δεν θα κοινωνούν Χριστιανούς όταν στον Ναό υπάρχουν άνδρες κληρικοί. Θα μπορούν να κοινωνήσουν γυναίκες Χριστιανές σε ειδικές εκτός του Ναου περιπτώσεις με εντολή των αρμοδίων κατά περιπτωση υπευθύνων κληρικών. Εάν γίνουν Διακόνισσες στην Αφρική με αυτά τα χαρακτηριστικά τότε πρόβλημα δεν θα υπάρξει, εάν όμως οι Διακόνισσες Χειροτονούνται στον πρώτο βαθμό της Ιερωσύνης με καθήκοντα και Λειτουργικά όπως οι ανδρες Διάκονοι και παράλληλα ποιμαντικά- κοινωνικά και μάλιστα νέες στην ηλικία κοπέλλες και κοινωνούν τους πάντες παρόντων στον Ναό ανδρών κληρικών, τότε υπάρχει πρόβλημα που άν μελλοντικά εξελιχθεί, όπως έγινε σε Προτεσταντικές κοινότητες, σε ιερείς γυναίκες, τότε δεν θα έχουμε απλά πρόβλημα αλλά μία νεα και πολύ σοβαρή Αίρεση. (Πολυμενόπουλος Διονύσιος Πάτρα)

Δεν υπάρχουν σχόλια: