Νέμεσις --- Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Η ομολογία της μέχρι τούδε αποτυχίας της παρούσης κυβερνήσεως ως προς την λυσιτέλεια της εφαρμογής των αλλεπάλληλων εγκλεισμών, περί της ατελεσφόρου περαιτέρω προτροπής διασποράς του ιού, αποδείχθηκε, άνευ ετέρου τινός, εκ των σπασμωδικών αποφάσεων της,  περί της δήθεν σταδιακής αναπροσαρμογής επαναφοράς μας, εις την κανονικότητα, διαρκούσης εντούτοις της, έτι περαιτέρω εξάρσεως της πολύκροτης πανδημίας, με πολλαπλά ανά την επικράτεια κρούσματα.

Περαιτέρω η παρούσα κυβέρνηση παρασιωπά δολίως και επιμελώς ότι, ασχημόνησε εις βάρος τους Ελληνικού λαού διττώς, αφενός, ως προς τα έξωθεν της Πατρίδας μας διευθυντήρια των κοσμο-εξουσιαστών, δρώσα άβουλα, ως μίσθαρνο όργανο-εντολοδόχος περί της εγκαθιδρύσεως των πρακτικών της επελάσεως της Νέας Τάξης πραγμάτων, (οικονομικός στραγγαλισμός, μνημόνια, κατάλυση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας δια μέσω της φαλκίδευσης των ελευθέριών, ως μείζονα έκφανση καθολικής υποταγής εις την υπερ-εξουσία του πατερναλιστικού κράτους) και αφετέρου, ένδον,  συνήργησε αμελλητί, με τα εξ ίσου –υποζύγια του συστήματος με την επίφαση των ποικιλώνυμων αφηγημάτων ιδεοληψιών, όπως σύγχρονος κομμουνισμός, σοσιαλισμός, ψεδυώνυμος προοδευτισμός), ανεύθυνα συστημικά αριστερά σχήματα, τα οποία, ασκούσαν μικροπολιτική με σωρεία δημοσίων συναθροίσεων ανά την Επικράτεια, δια ετερόκλητες γενεσιουργούς αιτίες και αφορμές, αθετώντας κατάφωρα και αψηφώντας ιταμώς και επονειδίστως τις συνέπειας της πανδημίας.

Η κυβέρνησής ανεχόταν ηπίως άνευ ουδεμίας παρεμβάσεως τις κινητοποιήσεις αυτές επί μήνες, όμως δολίως έσπευσε να απαγορεύσει ρητώς, καταλύοντας ασφαλώς τοιουτοτρόπως το θεμελιώδες δικαίωμα του συναθροίζεσθαι κατά το άρθρο 11 του Συντάγματος- κατά την κορυφαία ημέρα μνήμης της συμπληρώσεως των 200 ετών επί της Παλιγγενεσίας αλλά και την Εορτή του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου ημών, οιαδήποτε ειρηνική και δημοκρατική  δημόσια συνάθροιση αποτίσεως φόρου τιμής προς τους θυσιασθέντες δια την ζώσα σήμερον Εθνικής μας Ελευθερία προγόνους, καταδεικνύοντας ούτως τα πιστεύω της.

Η κοινοβουλευτική αυτή σύμπραξή όλων των κομμάτων αποδεικνύει περίτρανα τα ως άνω καθώς και την υπέρμετρη υποκρισία δήθεν δια τον ενδιαφέρον τους περί της δημόσιας υγείας.

Η ακατάληπτος και κραυγαλέα αυτή αντίφαση προσβάλλει βαναύσως και καταφώρως την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και πλήττει προδήλως το ανθρώπινο πρόσωπο, το οποίο έχει αναγορευθεί ευθέως ως πειραματόζωο, δίχως να ελέγχει εσχάτως αυτόβουλα την ίδια του την ζωή, καθώς υπόκειται σε ιατρικές πράξεις, δια μέσω βίας, (προστίμων, παράνομης κατακράτησης), άνευ της ιδικής του συγκαταθέσεως ή άσκησης του δικαιώματος, ενδελεχούς, επισταμένης και εμβριθούς πληροφορήσεως, περί του εμβολιασμού, καθώς και της δυνατότητας αξιολογικής σταθμίσεως των, εξ αυτού επαγομένων, θετικών ή τυχόν  αρνητικών επιπτώσεων, επί της υγείας του, δεδομένα τα οποία δέον όπως  ερείδονται αυστηρώς και εκ των ών ούκ άνευ, με σαφήνεια, πληρότητα και εγκυρότητα εις επιστημονικώς καταγεγραμμένες μελέτες και έρευνες.

Η αλαζονεία της ελίτ, ο πανσυμμοριτισμός των υπερ-εθνικών διευθυντηρίων της παγκοσμιοποιήσεως, μετά των εν Ελλάδι θυλάκων, ήτοι των φορέων του καινοφανούς μείγματος του Κομμουνιστικού-Καπιταλισμού (σύγχρονος διεθνισμός, πολιτισμικός μαρξισμός, ανθελληνισμός) επιβάλλουν, εν κρυπτώ και παραβύστω, εις τις τρομοκρατημένες αδαείς μάζες, έναν υβριδικό νέο-γενιτσαρισμό ανελευθερίας και καθολικής υποταγής, εν ονόματι του σύγχρονου αόρατου εχθρού της ασύμμετρης εν λόγω απειλής, δια του οιονεί επιβληθέντος «δόγματος σοκ» (ήτοι των επιβαλλομένων αυτών πρακτικών βίας προς την ελευθερία μας και αναστολή επί μακρόν των θεμελιωδών ατομικών μας ελευθεριών εξ αφορμής του περιλάλητου ιού).

Ωσαύτως καθίσταται αδηρίτως αναγκαίο οσονδήποτε να ανατρέξουμε εις την δήλωση του Πρωθυπουργού, (την 2η-4-2021) ο οποίος είπε ανερρυθρίαστα ότι _εάν αγοράσω το ρωτικό εμβόλιο “sputnik”, θα πέσει η κυβέρνησίς μου_ δια να συνειδητοποιήσουμε ως «Ευρωπαίου» που δήθεν ακκιζόμαστε πιθηκίζοντας, ότι είμεθα, ποίος πράγματι ενδιαφέρεται δια την υγεία μας, ή με πρόσχημα την υγεία εξυπηρετούνται, υπό των ιθυνόντων νοών, αλλότρια πολιτικά συμφέροντα, εις βάρος εν τέλει της υγείας μας.

Εν κατακλείδι, το εποικοδόμημα της σιδηράς δημόσιας υγείας, ως αόριστο εργαλείο πειθαναγκασμού των μαζών προς υποχρεωτικό εμβολιασμό καθώς και συγκεκριμένης προελεύσεως εμβόλιο, χάριν της οποίας εξεδόθησαν αναφανδόν και στεντορείως δικαστικές αποφάσεως, ήδη καταρρέει εκ της ίδια της ανατρεπτικής ζωής, διότι μπορεί ο Εωσφόρος να κυβερνά το σκότος, το παρακράτος και το κτιστό της φύσεως, πλην όμως την ίδια την Ζωή και το Φως το διοικεί ανυπερθέτως ο Τριαδικός Θεός.

 

Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς

Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Δεν υπάρχουν σχόλια: