Παληό και Νέο ημερολόγιο -- Του αειμνήστου Αθανασίου Σακαρέλλου, Θεολόγου

                                                                        Δ΄

Κατηγορίες Νεοημερολογιτών

Για να εξετάσει κάποιος το Ημερολογιακό ζήτημα αντικειμενικά είναι υποχρεωμένος να εξετάσει τους ισχυρισμούς και των δύο πλευρών, δηλ. και των Νεοημερολογιτών και των Παλαιοημερολογιτών. Η κάθε μια απ’ τις δύο πλευρές κατηγορεί την άλλη για ορισμένα ζητήματα. Αν κάποιος δεν εξετάσει αυτούς τους ισχυρισμούς, δεν θα μπορέσει ποτέ να προσεγγίσει την ουσία του προβλήματος. Στο βιβλίο αυτό και τις ενότητες που ακολουθούν εξετάζονται οι κατηγορίες, που κατά καιρούς διατύπωσαν σε βάρος των Παλαιοημερολογιτών επιφανείς Νεοημερολογίτες. Σημειώνουμε επίσης ότι στο βιβλίο αυτό δεν εξαντλούνται όλες οι διατυπωθείσες κατηγορίες σε βάρος των Παλαιοημερολογιτών απ’ την πλευρά των Παλαιοημερολογιτών. Αυτό, θα γίνει, αν θέλει ο Θεός, με άλλο βιβλίο μας, το οποίο ήδη ετοιμάζουμε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: