ΑΧΡΩΜΟΙ, ΑΟΣΜΟΙ, ΑΓΕΥΣΤΟΙ -- τοῦ κ. Ἀντώνη Παπαγιάννη, ἰατροῦ

Κάποτε ὑπέβαλα γιά δημοσίευση σέ ξένο ἰατρικό περιοδικό ἕνα ἐνδιαφέρον περιστατικό. Ἡ ἐργασία ἀπορρίφθηκε, διότι δέν συνοδευόταν ἀπό γραπτή συγκατάθεση τοῦ ἀσθενοῦς, ὁ ὁποῖος εἶχε πεθάνει δεκαοκτώ χρόνια νωρίτερα. Οἱ ἐξηγήσεις πού ἔδωσα στό περιοδικό δέν ἔγιναν δεκτές, ὁπότε τούς ἔγραψα ὅτι οἱ μελλοντικές δημοσιεύσεις θά ἦταν ὅλες τοῦ τύπου: «Κάποιος κάποτε ἔκανε κάποια συμπτώματα, ὑποβλήθηκε σέ κάποιες ἐξετάσεις, καί βρέθηκε ὅτι πάσχει ἀπό κάποια νόσο, για τήν ὁποία ἔκανε ἀνάλογη θεραπεία με ἄγνωστο ἀποτέλεσμα». Τέτοιες ἐργασίες θά εἶχαν μηδενική ἐπιστημονική ἀξία, ἀλλά ὁπωσδήποτε θά ἦταν ἀπόλυτα σύμφωνες μέ τούς κανόνες τῆς πολιτικῆς ὀρθότητας. Θυμήθηκα τό περιστατικό αὐτό ἐνῶ διάβαζα τήν ἀπόφαση τῆς Ἀρχῆς Προστασίας Δεδομένων Προσωπικοῦ Χαρακτήρα (Καθημερινή, 4/9/2019) γιά μη ἀναγραφή τοῦ θρησκεύματος καί τῆς ἰθαγένειας τῶν μαθητῶν στά πιστοποιητικά σπουδῶν τῆς δευτεροβάθμιας ἐκπαίδευσης. Ὅσο κι ἄν θέλει κανείς να μήν εἶναι καχύποπτος, δέν μπορεῖ παρά νά συμπεράνει ὅτι ἡ πολτοποίηση τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας, τόσο ἀπό ἐθνική ὅσο καί ἀπό θρησκευτική πλευρά, προωθεῖται κανονικά καί μέ τό νόμο, και ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Σύμβασης γιά τά Δικαιώματα τοῦ Ἀνθρώπου. Ἀλλά γιατί νά περιορισθοῦμε σ᾽ αὐτά; Μποροῦμε νά ἀφαιρέσουμε καί ὅλα τά ὑπόλοιπα στοιχεῖα ταυτότητος καί να πιστοποιοῦμε μόνον ὅτι «Ὁ ἀριθμός 1234 ἀποφοίτησε ἀπό τή δευτεροβάθμια ἐκπαίδευση». Καί μπορεῖ νά προστεθεῖ στή μάζα μιᾶς ἄχρωμης καί ἄγευστης χώρας. (Ἀπεστάλη στήν Καθημερινή 4/9/2019)
Ὑστερόγραφο: Οἱ «προοδευτικοί» ἔσπευσαν νά ἀλαλάξουν γιά τόν... θρίαμβο καί νά ἐγκαλέσουν τήν κυβέρνηση, γιατί δέν φαίνεται διατεθειμένη να συμπλεύσει μέ τήν ἀπόφαση τῆς Ἀρχῆς (πού εἶναι γνωμοδοτική καί ὄχι δεσμευτική). [Σημ. «Π»: Τελικῶς ἡ κυβέρνηση «συνέπλευσε»] Μαζί μέ τό ἀπαραίτητο ξύδι, ἄς τούς προσφέρουμε καί τή διαβεβαίωσή μας ὅτι γεννηθήκαμε Ἕλληνες καί εἴμαστε Ἕλληνες ὑπήκοοι και Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί στό θρήσκευμα, καί δέν ντρεπόμαστε νά τό δηλώνουμε ἐπίσημα καί ὑπεύθυνα. Ὅσοι νιώθουν ὅτι σέ κάτι ἀπό αὐτά ὑστεροῦν, ἄς το ἀντιμετωπίσουν ψύχραιμα, ὡς προσωπικό σύμπλεγμα μειονεξίας, καί ἄς ἀπευθυνθοῦν σέ κάποιον εἰδικό. Ὑπάρχει ἀποτελεσματική θεραπεία.
«ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ»

Δεν υπάρχουν σχόλια: