Σχιζοφρενής ή δαιμονισμένος; Πάντως Χριστιανός με τέτοια διαγωγή δεν μπορεί να είναι ο δυστυχής!


Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Τήν 18 Φεβρουαρίου 2020, ὁ Εὐστάθιος Μοσχοβίτης ἄρχισε ξαφνικά νά μοῦ στέλνῃ ὑβριστικά καί συκοφαντικά μηνύματα εἰς τήν προσωπικήν ἠλεκτρονικήν διεύθυνσίν μου. Ἀμέσως ἀντέδρασα, στέλνοντάς του τό ἀκόλουθον μήνυμα:

«κ. Μοσχοβίτη, δέν ἔχετε τήν ἄδειαν νά μοῦ γράφετε μηνύματα, τά ὁποῖα ἄλλωστε δέν διαβάζω, ὅπως δέν διαβάζω καί τά δημόσια σχόλιά σας.»

Ἐκεῖνος, ὅμως, συνέχισε ἀπτόητος νά μοῦ στέλνῃ τέτοια μηνύματα, ὁπότε τοῦ ἔστειλα καί τίς ἀκόλουθες προειδοποιήσεις:

«Σταμάτα νά στέλνῃς μηνύματα! ΔΕΝ ΕΧΕΙ΅ΑΔΕΙΑΝ! Ἐάν συνεχίσῃς τόν «βομβαρδισμόν», θά σέ καταγγείλω στήν Ὑπηρεσίαν Ἠλεκτρονικοῦ Ἐγκλήματος.»

«κ. Μοσχοβίτη, ΔΕΝ σου επιτρέπω να μου στέλνεις μηνύματα που δεν σχετίζονται με την Υπηρεσία μου. Εάν το ξανακάνεις, τότε θα προχωρήσω σε μηνυτήρια αναφορά εναντίον σου.»

Ἐπειδή, ὅμως, συνέχισε καί πάλι νά μοῦ στέλνῃ τέτοια μηνύματα, προέβην εἰς τήν ἀκόλουθον καταγγελίαν εἰς τήν Ὑπηρεσίαν Ἠλεκτρονικοῦ Ἐγκλήματος, τήν ὁποίαν τοῦ ἐκοινοποίησα, πρός γνῶσιν καί συμμόρφωσιν:

«Αξιότιμε Κύριε/α,

Σας προωθώ ένα από τα πολλά (20 - 30) υβριστικά μηνύματα που μου έχει στείλει ο Ευστάθιος Μοσχοβίτης κατά τα τελευταἰα 60 λεπτά περίπου, παρά το γεγονός ότι του έγραψα αμέσως μετά από το πρώτο του μήνυμα ότι δεν έχει την άδεια να μου γράφει μηνύματα και ότι, αν συνεχίσει, θα τον καταγγείλω στην Υπηρεσία σας.

Πριν από 7-8 χρόνια είχα διαδικτυακή αντιπαράθεση με αυτόν (στα σχόλια του ιστολογίου ΠΕΝΤΑΠΟΣΤΑΓΜΑ) για το ημερολογιακό ζήτημα. Έκτοτε, εγώ δεν διαβάζω και δεν απαντώ σε δικά του σχόλια, παρά μόνον εμμέσως, όταν άλλοι σχολιαστές χρησιμοποιούν τα σχόλιά του για να γράψουν εναντίον μου. Προ ημερών, ο Ευστάθιος Μοσχοβίτης εμφανίσθηκε στο ιστολόγιο "ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΦΩΝΗ," όπου σχολιάζω συχνά, και άρχισε πάλι να να γράφει υβριστικά σχόλια εναντίον μου (απ' ότι κατάλαβα από τα σχόλια άλλων, καθότι εγώ δεν διαβάζω τι γράφει). Εξ όσων γνωρίζω, έχει και δικό του ιστολόγιο, οπότε εκτιμώ ότι προκαλεί ζημία στο διαδικτυακό κοινό γενικώτερα. Ωστόσο, η παρούσα καταγγελία αφορά τη ζημία που προκάλεσε σήμερα σε μένα με την αποστολή 20-30 υβριστικών μηνυμάτων, αν και του το απαγόρευσα ευθύς εξ αρχής.

Ως εκ τούτου, σας παρακαλώ να λάβετε τα δέοντα μέτρα εναντίον του Ευσταθίου Μοσχοβίτη.»

Τότε ὁ Εὐστάθιος Μοσχοβίτης ὑπέβαλε καί αὐτός εἰς τήν ἰδίαν Ὑπηρεσίαν καταγγελίαν εἰς βάρος μου διά ... προσηλυτισμόν!!! Συνέχισε δέ ἀπτόητος νά μοῦ στέλνῃ μηνύματα! Ἄν καί ἔχω φροντίσει τά μηνύματά του νά καταχωροῦνται αὐτομάτως ὠς ἀνεπιθύμητα, ἐντούτοις σήμερα θεώρησα καλόν νά τοῦ στείλω καί τό ἀκόλουθον μήνυμα:

«Εφόσον σου είπα σε όλους τους τόνους ότι ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΟΥ ΣΤΕΛΝΕΙΣ ΜΗΝΥΜΑΤΑ, ΓΙΑΤΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙΣ;»

Ἡ ἀντίδρασίς του ἦτο ν' ἀρχίσῃ καί πάλιν τόν «βομβαρδισμόν» του μέ νέα μηνύματα, προφανῶς ὄχι μόνον πρός τόν ὑποφαινόμενον. Τόν προειδοποιῶ δημοσίως ὅτι ἄν συνεχίσῃ, θά προβῶ εἰς μήνυσιν καί ἀγωγήν ἐναντίον του διά συκοφαντικήν δυσφήμισιν καί ἐξύβρισιν.

--------------------------------------------
Ο/Η Marinos Ritsoudis είπε...

Και σε εμένα το ίδιο. Έρχονταν συνέχεια, έτσι πάτησα την επιλογή Block αυτής τής επαφής και πάνε κατευθείαν στα spam, χωρίς να περνούν από μπροστά μου.
Έτσι τώρα είναι γεμάτη η αποθήκη τού spam, και κάνει και αυτόματο άδειασμα.

7 σχόλια:

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Τήν 18 Φεβρουαρίου 2020, ὁ Εὐστάθιος Μοσχοβίτης ἄρχισε ξαφνικά νά μοῦ στέλνῃ ὑβριστικά καί συκοφαντικά μηνύματα εἰς τήν προσωπικήν ἠλεκτρονικήν διεύθυνσίν μου. Ἀμέσως ἀντέδρασα, στέλνοντάς του τό ἀκόλουθον μήνυμα:

«κ. Μοσχοβίτη, δέν ἔχετε τήν ἄδειαν νά μοῦ γράφετε μηνύματα, τά ὁποῖα ἄλλωστε δέν διαβάζω, ὅπως δέν διαβάζω καί τά δημόσια σχόλιά σας.»

Ἐκεῖνος, ὅμως, συνέχισε ἀπτόητος νά μοῦ στέλνῃ τέτοια μηνύματα, ὁπότε τοῦ ἔστειλα καί τίς ἀκόλουθες προειδοποιήσεις:

«Σταμάτα νά στέλνῃς μηνύματα! ΔΕΝ ΕΧΕΙ΅ΑΔΕΙΑΝ! Ἐάν συνεχίσῃς τόν «βομβαρδισμόν», θά σέ καταγγείλω στήν Ὑπηρεσίαν Ἠλεκτρονικοῦ Ἐγκλήματος.»

«κ. Μοσχοβίτη, ΔΕΝ σου επιτρέπω να μου στέλνεις μηνύματα που δεν σχετίζονται με την Υπηρεσία μου. Εάν το ξανακάνεις, τότε θα προχωρήσω σε μηνυτήρια αναφορά εναντίον σου.»

Ἐπειδή, ὅμως, συνέχισε καί πάλι νά μοῦ στέλνῃ τέτοια μηνύματα, προέβην εἰς τήν ἀκόλουθον καταγγελίαν εἰς τήν Ὑπηρεσίαν Ἠλεκτρονικοῦ Ἐγκλήματος, τήν ὁποίαν τοῦ ἐκοινοποίησα, πρός γνῶσιν καί συμμόρφωσιν:

«Αξιότιμε Κύριε/α,

Σας προωθώ ένα από τα πολλά (20 - 30) υβριστικά μηνύματα που μου έχει στείλει ο Ευστάθιος Μοσχοβίτης κατά τα τελευταἰα 60 λεπτά περίπου, παρά το γεγονός ότι του έγραψα αμέσως μετά από το πρώτο του μήνυμα ότι δεν έχει την άδεια να μου γράφει μηνύματα και ότι, αν συνεχίσει, θα τον καταγγείλω στην Υπηρεσία σας.

Πριν από 7-8 χρόνια είχα διαδικτυακή αντιπαράθεση με αυτόν (στα σχόλια του ιστολογίου ΠΕΝΤΑΠΟΣΤΑΓΜΑ) για το ημερολογιακό ζήτημα. Έκτοτε, εγώ δεν διαβάζω και δεν απαντώ σε δικά του σχόλια, παρά μόνον εμμέσως, όταν άλλοι σχολιαστές χρησιμοποιούν τα σχόλιά του για να γράψουν εναντίον μου. Προ ημερών, ο Ευστάθιος Μοσχοβίτης εμφανίσθηκε στο ιστολόγιο "ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΦΩΝΗ," όπου σχολιάζω συχνά, και άρχισε πάλι να να γράφει υβριστικά σχόλια εναντίον μου (απ' ότι κατάλαβα από τα σχόλια άλλων, καθότι εγώ δεν διαβάζω τι γράφει). Εξ όσων γνωρίζω, έχει και δικό του ιστολόγιο, οπότε εκτιμώ ότι προκαλεί ζημία στο διαδικτυακό κοινό γενικώτερα. Ωστόσο, η παρούσα καταγγελία αφορά τη ζημία που προκάλεσε σήμερα σε μένα με την αποστολή 20-30 υβριστικών μηνυμάτων, αν και του το απαγόρευσα ευθύς εξ αρχής.

Ως εκ τούτου, σας παρακαλώ να λάβετε τα δέοντα μέτρα εναντίον του Ευσταθίου Μοσχοβίτη.»

Τότε ὁ Εὐστάθιος Μοσχοβίτης ὑπέβαλε καί αὐτός εἰς τήν ἰδίαν Ὑπηρεσίαν καταγγελίαν εἰς βάρος μου διά ... προσηλυτισμόν!!! Συνέχισε δέ ἀπτόητος νά μοῦ στέλνῃ μηνύματα! Ἄν καί ἔχω φροντίσει τά μηνύματά του νά καταχωροῦνται αὐτομάτως ὠς ἀνεπιθύμητα, ἐντούτοις σήμερα θεώρησα καλόν νά τοῦ στείλω καί τό ἀκόλουθον μήνυμα:

«Εφόσον σου είπα σε όλους τους τόνους ότι ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΟΥ ΣΤΕΛΝΕΙΣ ΜΗΝΥΜΑΤΑ, ΓΙΑΤΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙΣ;»

Ἡ ἀντίδρασίς του ἦτο ν' ἀρχίσῃ καί πάλιν τόν «βομβαρδισμόν» του μέ νέα μηνύματα, προφανῶς ὄχι μόνον πρός τόν ὑποφαινόμενον. Τόν προειδοποιῶ δημοσίως ὅτι ἄν συνεχίσῃ, θά προβῶ εἰς μήνυσιν καί ἀγωγήν ἐναντίον του διά συκοφαντικήν δυσφήμισιν καί ἐξύβρισιν.

Ευστάθιος Μοσχοβίτης είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.
Ευστάθιος Μοσχοβίτης είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.
Ν/Α είπε...

Και σε εμένα το ίδιο. Έρχονταν συνέχεια, έτσι πάτησα την επιλογή Block αυτής τής επαφής και πάνε κατευθείαν στα spam, χωρίς να περνούν από μπροστά μου.
Έτσι τώρα είναι γεμάτη η αποθήκη τού spam, και κάνει και αυτόματο άδειασμα.

Ευστάθιος Μοσχοβίτης είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.
Ανώνυμος είπε...

Ποιός μπορεί να ξεφύγει απο την δικαιοσύνη του Θεού είτε πιστεύει είτε είναι άπιστος;

Ανώνυμος είπε...

Η υποτιθέμενη πίστη στο φως του Χριστού και στο σκοτάδι της ειδωλολατρίας με ενωτικό οικουμενιστικό πνεύμα κοσμικής ψευδοαγάπης δεν είναι απλώς παράλογη αλλά και διαβολική γιατί "τις δε κοινωνία φωτί προς σκότος;" (Β΄ Κορ. 6, 14).