Εἰρηνική διαμαρτυρία – διάβημα γιά τήν βεβήλωση τῶν ναῶν στό Χαλκειός

Εἰρηνική διαμαρτυρία – διάβημα τοῦ Συνδέσμου Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν πρός τούς αἰρετούς τῆς Χίου καί τήν Ἑλληνική Ἀστυνομία. 
Ἐνῶ ἢδη διατρέχουμε τό Ἃγιο Δωδεκαήμερο καί κάθε χριστιανική ψυχή ἀγάλλεται μέ τό πανευφρόσυνο μήνυμα τῆς Γέννησης τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, μία θλιβερή εἲδηση, τῆς βεβηλώσεως ἑνός ἀκόμη Ἱεροῦ Παρεκκλησίου στήν πολύπαθη περιοχή τοῦ Χαλκειοῦς, συντάραξε τίς καρδιές μας, προκαλῶντας θλίψη καί ἀποτροπιασμό. Ἡ εἰκόνα μίας ἀκόμη καθημαγμένης ἐκκλησίας, τῆς Παναγίας τῆς Λειαπυργούσενας, τῆς ενορίας τοῦ Χαλκειοῦς μέ πυρπολημένη τήν Ἁγία Τράπεζα καί τήν Ἁγία Πρόθεση, ἀποτελεῖ θέαμα φρικτό καί ἀνἰερο καί προσβάλει βάναυσα μέσα στά Χριστούγεννα, τά ὃσια καί ἱερά τῆς Πίστεώς μας. Δέν πρόκειται ἁπλά γιά βανδαλισμό, ἀλλά γιά βεβήλωση χώρου λατρείας, ποῦ συνέβη ἀκόμα μία φορά (θυμίζουμε ἀνάλογη βεβήλωση στον Ἃγιο Χαράλαμπο Χαλκειοῦς) ἀναίτια καί ἀπρόκλητα καί χωρίς ἀνάληψη εὐθύνης ἢ σύλληψης τῶν δραστῶν. 

Ὡς Κληρικοί τῆς Ἁγιοτόκου, ἀκριτικῆς καί νησιωτικῆς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν και Οἰνουσσῶν λάβαμε καί στό παρελθόν τόσον γραπτῶς, ὃσο και προφορικῶς καί διά τῆς παρουσίας μας, θέση στό πλευρό τῶν λαϊκῶν ἀδελφῶν μας κατοίκων τοῦ Χαλκείου, ποῦ ὡς μή ὢφειλε, σηκώνουν ὃλο τό βάρος τοῦ λεγομένου «προσφυγικοῦ - μεταναστευτικοῦ».
----------------------------

Ὡραιοτάτη ἐπιστολή, ἀξία πολλῶν συγχαρητηρίων! Ὡστόσον, πολύ φοβοῦμαι, ὅτι ἀπευθύνεται εἰς ὦτα μή ἀκουόντων! Δέν γνωρίζω τί φρονοῦν οἱ τοπικοί ἄρχοντες, ἀλλ' ἡ κεντρική ἐξουσία ἔχει (ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος) ἀποδειχθῆ ὅτι ἀποτελεῖ τμῆμα τῆς 5ης φάλαγγος, πασχίζουσα διά τήν ταχεῖαν ἰσλαμοποίησιν τῆς χώρας, τό ξεπούλημα ὅλων τῶν Ἐθνικῶν μας ζητημάτων κ.λπ. Ἐπιπλέον, φοβοῦμαι ὅτι οἱ δικαίως διαμαρτυρόμενοι αὐτοί Ἕλληνες θά χαρακτηρισθοῦν ὑπό τῶν γνωστῶν διεστραμμένων τῆς 5ης φάλαγγος ὡς «ρατσισταί», «φασῖσται» κ.λπ.
-------------------------
Ανώνυμος είπε...

Επιτέλους αυτή η σπίλωση των πατριωτών και ορθόδοξων με τους νεοταξίτικους χαρακτηρισμούς που αναφέρει ο κ. Χατζηνικολάου, σωστά, πρέπει να σταματήσει!! Είναι πολλαπλά επιζήμια για τις ψυχές και το Εθνος!!

Χαρίλαος


Ἁγία Τράπεζα Ἁγίου
Χαραλάμπους Χαλκειοῦς
Μέ τήν παροῦσα ἐπιστολή μας ἀπευθυνόμαστε πρός τούς αἱρετούς ἂρχοντες τῆς Χίου καί τήν Ἑλληνική Ἀστυνομία ὑψώνοντας εἰρηνικά φωνή διαμαρτυρίας γιά τήν ἐπαναλαμβανόμενη προσβολή τῆς Πίστης μας, πρό ὀλίγου καιροῦ μέ τή βεβήλωση τοῦ Ἐνοριακοῦ Παρεκκλησίου τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους Χαλκειοῦς καί τώρα μέ τή βεβήλωση τοῦ Ἐνοριακοῦ Παρεκκλησίου τοῦ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου (Παναγίας Λειαπυργούσενας) Χαλκειοῦς. Ζητᾶμε ἀπό τούς ἀρμοδίους νά ἀνεύρουν τούς ἀνόσιους δρᾶστες τῆς βεβήλωσης τῶν ναῶν μας, οἱ ὁποῖοι μέ τίς πράξεις τους προσβάλουν τήν Πίστη μας καί διασαλεύουν τήν δημόσια εἰρήνη. 

Ἐπισημαίνουμε πρός πᾶσα κατεύθυνση, ὃτι τό μῖσος, ἡ αὐτοδικία, ἡ ἐκδίκηση, ἀπάδουν πρός τήν διδασκαλία τοῦ Εὐαγγελίου καί πρός τό πρόσωπο τοῦ Θεαθρώπου Λυτρωτή, Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ Ὁποῖος «ἐνῶ ἐχλευάζετο καί ὑβρίζετο άπό τούς βασανιστάς του, δέν ἐχλεύαζε καί δέν ὓβριζεν αὐτούς. Ἐνῶ ἒπασχεν ἀδίκως, δέν ἀπειλοῦσεν ἐκδικήσεις, ἀλλά παρέδιδε καί ἐνεπιστεύετο τὀν ἑαυτόν του στόν Θεόν, ποῦ κρίνει πάντοτε μέ δικαιοσύνην».( Α’ Πέτρου 2,23). 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου, Πρόεδρος 
Οἰκονόμος Δημήτριος Μαρμαράς, Ἀντιπρόεδρος 
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Χανδρής, Γενικός Γραμματέας 
Πρεσβύτερος Κωνσταντῖνος Θηριανός, Ταμίας 
Πρωτοπρεσβύτερος Ἀντώνιος Τσουκαλάς, Μέλος 
Οἰκονόμος Γεώργιος Κατσαρός, Μέλος 
Οἰκονόμος Γεώργιος Ἀρακάς, Μέλος

2 σχόλια:

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ὡραιοτάτη ἐπιστολή, ἀξία πολλῶν συγχαρητηρίων! Ὡστόσον, πολύ φοβοῦμαι, ὅτι ἀπευθύνεται εἰς ὦτα μή ἀκουόντων! Δέν γνωρίζω τί φρονοῦν οἱ τοπικοί ἄρχοντες, ἀλλ' ἡ κεντρική ἐξουσία ἔχει (ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος) ἀποδειχθῆ ὅτι ἀποτελεῖ τμῆμα τῆς 5ης φάλαγγος, πασχίζουσα διά τήν ταχεῖαν ἰσλαμοποίησιν τῆς χώρας, τό ξεπούλημα ὅλων τῶν Ἐθνικῶν μας ζητημάτων κ.λπ. Ἐπιπλέον, φοβοῦμαι ὅτι οἱ δικαίως διαμαρτρόμενοι αὐτοί Ἕλληνες θά χαρακτηρισθοῦν ὑπό τῶν γνωστῶν διεστραμμένων τῆς 5ης φάλαγγος ὡς «ρατσισταί», «φασῖσται» κ.λπ.

Ανώνυμος είπε...

Επιτέλους αυτή η σπίλωση των πατριωτών και ορθόδοξων με τους νεοταξίτικους χαρακτηρισμούς που αναφέρει ο κ. Χατζηνικολάου, σωστά, πρέπει να σταματήσει!! Είναι πολλαπλά επιζήμια για τις ψυχές και το Εθνος!!

Χαρίλαος