Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης μάς συμβουλεύει:

«Αν ο προεστώς σου είναι σφαλερός εις την πολιτείαν και τα έργα του, μη τον περιεργάζεσαι. Αν όμως είναι σφαλερός κατά την πίστιν, φεύγε και παραίτησέ τον, όχι μόνο αν είναι άνθρωπος, αλλά κάν άγγελος είναι από τον ουρανόν» 

(Άγ. Νικόδημος Αγιορείτης, Περί συνεχούς Μεταλήψεως, σ. 175).
--------------------


Ο/Η Ανώνυμος είπε...
Έτσι οφείλει ο χριστιανός να κάνει. Κι ας τον κοροιδέυουν, κι ας τον εμπαίζουν, κι ας τον κατηγορούν, κι ας τον μισήσουν, κι ας τον αρνηθούν, κι ας τον χτυπήσουν. Απομακρύνεσαι από τη μόλυνση, απομακρύνεσαι από τη μεταδοτική ασθένεια. Αυτό έπραξε και ο Λωτ όταν άκουσε τη κλήση του Θεού να φύγει, αυτό μας είπε κι ο Χριστός, μνημονεύετε της γυναικός του Λωτ, ούτε και στα περίχωρα ο νους, μόνο στο όρος θα σωθείτε τους είπε..
16 Οκτωβρίου 2019 - 6:43 π.μ
----------------------------
Ο/Η Σταύρος Τ. είπε...
Oι Άγιοι τα λένε καθαρά αλλά εσείς παριστάνετε ότι δεν γνωρίζετε την Ελληνική και βολευτήκατε στους νέο-Πατέρες, που κάπως πρέπει κι αυτοί να δικαιολογήσουνε τον εαυτό τους, για το παρελθόν και το φαινομενικό αδιέξοδο (που δημιούργησε η δική τους πρότερη στάση) παρόν.

Ούτε αδελφοί πρέπει να ονομάζεστε εσείς, σύμφωνα με τους Λόγους Μεγάλου Βασιλείου, που χρησιμοποίησε και ο Αγιος Μάρκος
«Οἵτινες τήν ὑγιᾶ ὀρθόδοξον πίστιν προσποιούμενοι ὁμολογεῖν (καλή ώρα σαν τους "αντι-Οικουμενιστές" του λόγου σας), κοινωνοῦσι δέ τοῖς ἑτερόφροσι, τούς τοιούτους, εἰ μετά παραγγελίαν μή ἀποστῶσιν, μή μόνον ἀκοινωνήτους ἔχειν, ἀλλά μηδέ ἀδελφούς ὀνομάζειν..» (ἁγ. Μάρκου Ἐφέσου, Ὁμολογία, CFDS, Ser. A. τόμ. Χ, fasc. II, σελ. 133 (24-28)

Κι εσείς μας λέτε τα νεοπατερικά, ότι αφού ομολογείτε (τάχα) Ορθόδοξα, άρα δεν σας μολύνει η κοινωνία !!!
ούτε αδελφοί λοιπόν, καθώς δεν έχετε καν τον στοιχειώδη Χριστιανικό σεβασμό.
Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
@16 Οκτωβρίου 2019 - 4:17 μ.μ.

Γράφεις: «Ο ιε' Κανόνας είναι Προαιρετικός! Αυτό τα λέει όλα για πώς ερμηνεύεις εσύ την Γραφή και τους Πατέρες!»

Ἐγώ βασίζομαι στήν ἑρμηνείαν τῶν Γραφῶν ὑπό τῶν Ἁγίων Πατέρων, τήν ὁποίαν ἑρμηνείαν ἔκαμαν καί πρᾶξιν. Ἐσεῖς πού ἀπορρίπτετε τούς Ἁγίους Πατέρες καί δέχεσθε μόνον συγχρόνους ψευδο-αγίους καί ψευδο-διδασκάλους, φίλους, ἐπαινέτας καί συλλειτουργούς τῶν Οἰκουμενιστῶν (=Σατανιστῶν), καταντήσατε νά κηρύττετε «ἕτερον εὐαγγέλιον», τοὐτέστιν ἐπαύσατε νά εἶσθε Ὀρθόδοξοι (ἄν ἤσαστε ποτέ, πού πολύ ἀμφιβάλλω). Ἰδού τί λέγουν οἱ Ἅγιοι ἐπ' αὐτοῦ τοῦ κρισίμου θέματος:

1) "Ἐχθρούς γάρ Θεοῦ ὁ Χρυσόστομος, οὐ μόνον τούς αἱρετικούς, ἀλλά καί τούς τοῖς τοιούτοις κοινωνοῦντας, μεγάλῃ καί πολλῇ τῇ φωνῇ ἀπεφήνατο» (Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου,P.G. 99, σ. 1049)

2) «Τοῖς κοινωνοῦσιν ἐν γνώσει τοῖς ὑβρίζουσι καί ἀτιμάζουσι τάς σεπτάς Εἰκόνας, Ἀνάθεμα γ´», βλ. Συνοδικόν τῆς Ὀρθοδοξίας, Τριώδιον, Ἐκδ. Φῶς, σελ. 161).

3) «Ἅπαντες οἱ τῆς Ἐκκλησίας διδάσκαλοι, πᾶσαι αἱ Σύνοδοι καί πᾶσαι αἱ θεῖαι Γραφαί φεύγειν τούς ἑτερόφρονας παραινοῦσι καί τῆς αὐτῶν κοινωνίας διΐστασθαι» (Ἁγίου Μάρκου Εὐγενικοῦ, Patrologia Graeca 160, σ. 101)29 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Έτσι οφείλει ο χριστιανός να κάνει. Κι ας τον κοροιδέυουν, κι ας τον εμπαίζουν, κι ας τον κατηγορούν, κι ας τον μισήσουν, κι ας τον αρνηθούν, κι ας τον χτυπήσουν. Απομακρύνεσαι από τη μόλυνση, απομακρύνεσαι από τη μεταδοτική ασθένεια. Αυτό έπραξε και ο Λωτ όταν άκουσε τη κλήση του Θεού να φύγει, αυτό μας είπε κι ο Χριστός, μνημονεύετε της γυναικός του Λωτ, ούτε και στα περίχωρα ο νους, μόνο στο όρος θα σωθείτε τους είπε..

Ανώνυμος είπε...

Μολύνει μόνο αυτούς που επηρεάζονται από την μεταδοτική ασθένεια, όχι αυτούς που δεν έχουν κολλήσει και λαμβάνουν αντίμετρα για την εξασθένηση της.

Ανώνυμος είπε...

Πιστεύεις 12:38 ότι είσαι τόσο δυνατός αλλά και τόσο άτρωτος ώστε να καταφέρεις να μη κολλήσεις ένα μεταδοτικό ιό που μοιάζει σαν έμπολα; Κανένας, ούτε ο άγιος Αντώνιος δεν είχε τέτοια σιγουριά μέχρι να φτάσει στο τέρμα της πρόσκαιρης ζωής.

Ανώνυμος είπε...

Αν δεν δέχεσαι τον ιο και έχεις δυνατά πατερικά αντισώματα τότε δεν υπάρχει φόβος να τον κολλήσεις, ανώνυμε 1:05 μ.μ.

Ανώνυμος είπε...

Ο Μέγας Αντώνιος δεν φοβόταν να μην κολλήσει. Ήταν στερεός και ακλόνητος στην πνευματική υγεία.

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ἐδῶ ἡ συζήτησις ξεφεύγει ἀπό τό ἱερόν Εὐαγγέλιον καί τήν Ἱεράν Παράδοσιν. Τό θέμα ΔΕΝ εἶναι πόσον «δυνατός» εἶναι κάποιος γιά νά μήν δηλητηριασθῇ μέ τό δηλητήριον τῆς αἱρέσεως ὅταν κοινωνῇ μέ αἱρετικούς. Τό θέμα εἶναι ὅτι, κατά τίς Γραφές καί τούς Ἁγίους, ἡ ΕΝ ΓΝΩΣΕΙ κοινωνία μέ αἱρετικούς σέ καθιστᾶ ΕΧΘΡΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ! Ἀγωνίζονται οἱ πράκτορες τῶν Οἰκουμενιστῶν νά σκεπάσουν τήν κρυσταλλίνην αὐτήν διδασκλαλίαν καί πρᾶξιν τῆς Ἐκκλησίας, φέροντες ὡς παραδείγματα συγχρόνους ψευδο-αγίους καί ψευδο-διδασκάλους, ἀλλά τό μόνον πού «ἐπιτυγχάνουν» εἶναι νά γίνωνται καί αὐτοί αὐτοκατάκριτοι ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.

Ανώνυμος είπε...

Παλαιοημερολογίτη Δημήτρη Χατζηνικολάου παραφέρεσαι!

Δεν ντρέπεσαι να γράφεις όλες αυτές τις αρρωστημένες καχυποψίες και τις μπουρδολογίες και βλασφημίες και αγιομαχίες;

Σύνελθε!

Ανώνυμος είπε...

"Τό θέμα εἶναι ὅτι, κατά τίς Γραφές καί τούς Ἁγίους, ἡ ΕΝ ΓΝΩΣΕΙ κοινωνία μέ αἱρετικούς σέ καθιστᾶ ΕΧΘΡΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ!"

Ο ιε' Κανόνας είναι Προαιρετικός! Αυτό τα λέει όλα για πώς ερμηνεύεις εσύ την Γραφή και τους Πατέρες!

Ανώνυμος είπε...

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΟΝΑΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ - ΚΑΝΟΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΣΥΜΒΑΤΕΣ - ΚΑΝΟΝΑΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΦΑΡΜΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΟΓΟ ΥΠΑΡΞΗΣ
Η προαιρετικότητα του 15ου κανόνος είναι μία μεγάλη μπούρδα του Επιφάνιου Θεοδωρόπουλου και του Παίσιου, για να μην εφαρμοστεί ο κανόνας, να ακυρωθεί η Αγία και Σωτήρια Αποτείχιση και να παρασύρουν τον κόσμο στην Παναίρεση του Οικουμενισμού.

Ανώνυμος είπε...

Κάνεις λάθος παλαιοημερολογίτη 5:52 μ.μ.

Μην γίνεσαι αγιομάχος και μην γράφεις παλαιοημερολογίτικες μπούρδες και βλασφημίες για τον άγιο Επιφάνιο.

Ανώνυμος είπε...

Ο ιε' Κανόνας είναι Προαιρετικός!

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

@16 Οκτωβρίου 2019 - 4:17 μ.μ.

Γράφεις: «Ο ιε' Κανόνας είναι Προαιρετικός! Αυτό τα λέει όλα για πώς ερμηνεύεις εσύ την Γραφή και τους Πατέρες!»

Ἐγώ βασίζομαι στήν ἑρμηνείαν τῶν Γραφῶν ὑπό τῶν Ἁγίων Πατέρων, τήν ὁποίαν ἑρμηνείαν ἔκαμαν καί πρᾶξιν. Ἐσεῖς πού ἀπορρίπτετε τούς Ἁγίους Πατέρες καί δέχεσθε μόνον συγχρόνους ψευδο-αγίους καί ψευδο-διδασκάλους, φίλους, ἐπαινέτας καί συλλειτουργούς τῶν Οἰκουμενιστῶν (=Σατανιστῶν), καταντήσατε νά κηρύττετε «ἕτερον εὐαγγέλιον», τοὐτέστιν ἐπαύσατε νά εἶσθε Ὀρθόδοξοι (ἄν ἤσαστε ποτέ, πού πολύ ἀμφιβάλλω). Ἰδού τί λέγουν οἱ Ἅγιοι ἐπ' αὐτοῦ τοῦ κρισίμου θέματος:

1) "Ἐχθρούς γάρ Θεοῦ ὁ Χρυσόστομος, οὐ μόνον τούς αἱρετικούς, ἀλλά καί τούς τοῖς τοιούτοις κοινωνοῦντας, μεγάλῃ καί πολλῇ τῇ φωνῇ ἀπεφήνατο» (Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου,P.G. 99, σ. 1049)

2) «Τοῖς κοινωνοῦσιν ἐν γνώσει τοῖς ὑβρίζουσι καί ἀτιμάζουσι τάς σεπτάς Εἰκόνας, Ἀνάθεμα γ´», βλ. Συνοδικόν τῆς Ὀρθοδοξίας, Τριώδιον, Ἐκδ. Φῶς, σελ. 161).

3) «Ἅπαντες οἱ τῆς Ἐκκλησίας διδάσκαλοι, πᾶσαι αἱ Σύνοδοι καί πᾶσαι αἱ θεῖαι Γραφαί φεύγειν τούς ἑτερόφρονας παραινοῦσι καί τῆς αὐτῶν κοινωνίας διΐστασθαι» (Ἁγίου Μάρκου Εὐγενικοῦ, Patrologia Graeca 160, σ. 101)

Ανώνυμος είπε...

Έτσι τα ερμηνεύεις εσύ τα εδάφια αυτά παλαιοημερολογίτη Δ. Χατζηνικολάου!

Εκεί στο παλαιοημερολογίτικο Σχίσμα δεν τα ερμηνεύετε σωστά τα εδάφια. Τα ερμηνεύεται παλαιοημερολογίτικα και λάθος!

Το έχουμε ξανασυζητήσει το θέμα και δεν ήξερες τί να πεις στο τέλος.

Ξύπνα από τον παλαιοημερολογίτικο ύπνο παλαιοημερολογίτη Δ. Χατζηνικολάου!

Ανώνυμος είπε...

Ο ιε' Κανόνας είναι Προαιρετικός! Αυτό τα λέει όλα για πώς ερμηνεύεις εσύ την Γραφή και τους Πατέρες!

Δεν ντρέπεσαι να γράφεις όλες αυτές τις μπουρδολογίες και βλασφημίες και αγιομαχίες για τους συγχρόνους αγίους παλαιοημερολογίτη Δ. Χατζηνικολάου;

Ανώνυμος είπε...

Δεν είναι υποχρεωτική η αποτείχιση, ούτε λέει αυτό ο ΙΕ΄Κανόνας που δίνει δικαίωμα στην αποτείχιση και δεν είναι καθήκον. Αυτό το παραδέχθηκε και ο Διονύσιος Μπατιστάτος.

Ανώνυμος είπε...

Διονύσιος Μπατιστάτος:
"Μέχρι δε της τοιαύτης επισήμου εκκλησιαστικής ενεργείας, οι πιστοί, κληρικοί τε και λαϊκοί, δύνανται να κάμωσιν χρήσιν έναντι του Πατριάρχου και των ομοφρόνων Αυτώ, του δικαιώματος, όπερ αναγνωρίζει αυτοίς ο ΙΕ΄ Κανών της Πρωτοδευτέρας Συνόδου, της αποκοπής δηλονότι του Μνημοσύνου και προ Συνοδικής διαγνώμης".

Και ο Διονύσιος Μπατιστάτος αναγνωρίζει ως δικαίωμα (άρα ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ) και όχι ως καθήκον (άρα ΟΧΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ) την διακοπή του μνημοσύνου που λέγει ο ΙΕ΄ Κανών της Πρωτοδευτέρας Συνόδου.

Θα το βάλουν άραγε στο μυαλό τους οι της "καταναγκαστικής αποτείχισης" παλαιοημερολογίτες και άλλοι; Θα το καταλάβουν ποτέ;

Ανώνυμος είπε...

Για τα Πατερικά εδάφια του σχολίου 17 Οκτωβρίου 2019 - 3:01 π.μ.
για να μην κουράσω με την σωστή έννοια τους, θα πω πιο γενικό.

Αυτά τα γνωρίζει καλύτερα απ΄ όλους ο Πατρολόγος και Αντιοικουμενιστής π. Θεόδωρος Ζήσης, την σωστή ερμηνεία τους.

Είναι γνωστό σ΄ όλους ότι ο Πατρολόγος και Αντιοικουμενιστής π. Θεόδωρος Ζήσης δεν δέχεται την υποχρεωτική αποτείχιση!

Ορθόδοξος

Silver είπε...

Ανώνυμος είπε...
Αυτά τα γνωρίζει καλύτερα απ΄ όλους ο Πατρολόγος και Αντιοικουμενιστής π. Θεόδωρος Ζήσης, την σωστή ερμηνεία τους.

Είναι γνωστό σ΄ όλους ότι ο Πατρολόγος και Αντιοικουμενιστής π. Θεόδωρος Ζήσης δεν δέχεται την υποχρεωτική αποτείχιση!
Ορθόδοξος

Tον αναγνωρίζεις τον π. Ζήση, αλλά δεν τον ακολουθείς!
Σε έχει προειδοποιήσει:

π. Θεόδωρος Ζήσης: Είμαστε όλοι υπεύθυνοι. Δέν είναι μόνον υπεύθυνος ο Πατριάρχης. Δέν είναι μόνον υπεύθυνος ο Επίσκοπος ο οποίος σιωπά καί η οποία σιωπή είναι τρίτο είδος αθεϊας. Είμαστε υπεύθυνοι καί εμείς οι Πρεσβύτεροι καί μαζί μέ εμάς, είστε καί σείς οι λαϊκοί, πού έρχεστε μαζί μέ μάς καί δέν μάς λέτε: “Φεύγουμε εμείς”.

Σταύρος Τ. είπε...

Oι Αγιοι τα λενε καθαρα αλλα εσεις παριστάνετε ότι δεν γνωρίζετε την Ελληνικη και βολευτηκατε στους νέο-Πατερες, που καπως πρεπει κι αυτοι να δικαιολογήσουνε τον εαυτο τους, για το παρελθον και το φαινομενικο αδιέξοδο (που δημιουργησε η δική τους προτερη σταση) παρόν

Ούτε αδελφοι πρέπει να ονομάζεστε εσεις, σύμφωνα με τους Λόγους Μεγάλου Βασιλείου, που χρησιμοποίησε και ο Αγιος Μάρκος
«Οἵτινες τήν ὑγιᾶ ὀρθόδοξον πίστιν προσποιούμενοι ὁμολογεῖν (καλή ώρα σαν τους "αντι-Οικουμενιστες" του λόγου σας) , κοινωνοῦσι δέ τοῖς ἑτερόφροσι, τούς τοιούτους, εἰ μετά παραγγελίαν μή ἀποστῶσιν, μή μόνον ἀκοινωνήτους ἔχειν, ἀλλά μηδέ ἀδελφούς ὀνομάζειν..» (ἁγ. Μάρκου Ἐφέσου, Ὁμολογία, CFDS, Ser. A. τόμ. Χ, fasc. II, σελ. 133 (24-28)

Κι εσεις μας λετε τα νεοπατερικα, ότι αφού ομολογείτε (ταχα) Ορθοδοξα, άρα δεν σας μολύνει η κοινωνία !!!
ούτε αδελφοί λοιπόν, καθώς δεν έχετε καν τον στοιχειώδη Χριστιανικό σεβασμό

Ανώνυμος είπε...

Πλάκα μας κανείς κ. Κώστα;;;;;
Μας κοροϊδεύεις;;;;;

Ο π. Θεόδωρος Ζήσης δεν είναι υπερ της υποχρεωτικής αποτείχισης!!!

Μην προσπαθείς να κάνεις το ναι, όχι!!

Αυτά είναι τα επιχειρήματα σου;;;

Είναι ντροπή να παρεξηγείς τον π. Θεόδωρο Ζήση για περάσεις τις λάθος απόψεις σου!!

Ανώνυμος είπε...

Αυτά τα γνωρίζει καλύτερα απ΄ όλους ο Πατρολόγος και Αντιοικουμενιστής π. Θεόδωρος Ζήσης, την σωστή ερμηνεία τους.

Είναι γνωστό σ΄ όλους ότι ο Πατρολόγος και Αντιοικουμενιστής π. Θεόδωρος Ζήσης δεν δέχεται την υποχρεωτική αποτείχιση!

Ανώνυμος είπε...

Σταύρο Τ. άφησε τις αοριστολογίες!
Και τις εξυπνάδες!

Δεν μας είπες: Είσαι παλαιοημερολογίτης; Θα μας πεις; Ντρέπεσαι;;

Ανώνυμος είπε...

Οι Αγιοι οι σύγχρονοι θα μας τα πουν καλύτερα από τους παλαιοημερολογίτες που βρίσκονται στο παλαιοημερολογίτικο σχίσμα.

Silver είπε...

Ο/Η Ανώνυμος είπε...
Πλάκα μας κανείς κ. Κώστα;;;;;
Μας κοροϊδεύεις;;;;;
Ο π. Θεόδωρος Ζήσης δεν είναι υπερ της υποχρεωτικής αποτείχισης!!!


Ακολουθεί ο π. Ζήσης τον Κύριό μας. Είναι ο Κύριός μας υπέρ της υποχρεωτικής αποτείχισης από τον Σατανά; Ασφαλώς Όχι!

Όστις θέλει οπίσω Μου ελθείν.

Ο Απόστολος Παύλος φωνάζει: Υμείς γαρ επ' ελευθερία εκλήθητε αδελφοί (Γαλ 5:13)

Δεν ήρθε η ώρα σου ακόμη, θύμα είσαι και εσύ όπως ήμουν και εγώ του Επιφανίου "ΤΑ ΔΥΟ ΑΚΡΑ".....

Ανώνυμος είπε...

Τα έχεις μπερδέψει πολύ κ. Κώστα στο μυαλό σου.
Δεν ήσουν θύμα του αγίου Επιφανίου. Τώρα είσαι θύμα των παλαιοημερολογίτικων πλανών.

Ο Κύριος είναι υπερ της υποχρεωτικής αποτείχισης από τον Σατανά για εκείνους που θέλουν να σωθούν.
Ο π. Θεόδωρος Ζήσης και οι Κανόνες και οι Αγιοι δεν είναι υπερ της υποχρεωτικής αποτείχισης με ορισμένους αιρετικούς που δεν έχουν ακόμα καταδικαστεί όπως νομίζουν μερικοί παλαιοημερολογίτες και λίγοι ακόμα.

Ανώνυμος είπε...

Ο Κύριος είναι υπερ της υποχρεωτικής αποτείχισης από τον Σατανά για εκείνους που θέλουν να σωθούν.
Ο π. Θεόδωρος Ζήσης και οι Κανόνες και οι Αγιοι για εκείνους που θέλουν να σωθούν δεν είναι υπερ της υποχρεωτικής αποτείχισης με ορισμένους αιρετικούς που δεν έχουν ακόμα καταδικαστεί όπως νομίζουν μερικοί παλαιοημερολογίτες και λίγοι ακόμα.

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Δέν γνωρίζω ἄν ὁ π. Θ. Ζήσης ἔχῃ λάβει σαφῆ θέσιν ὑπέρ τῆς αἱρετικῆς θεωρίας τοῦ δυνητισμοῦ, καί βεβαίως δέν πιστεύω ἀπολύτως τίποτε ἀπό αὐτά πού γράφουν παραπάνω τά πρακτόρια τοῦ Βαρθολομαίου. Ἄν, ὅμως, ἔχῃ ὄντως λάβει μίαν τοιαύτην θέσιν, τότε πῶς αὐτή συμβιβάζεται μέ τά ὑπόλοιπα πού ἔχει πεῖ, ἤτοι ὅτι «δέν πταίει μόνον ὁ πατριάρχης, ἀλλά καί ὅλοι ἐμεῖς οἱ κληρικοί, καθώς καί σεῖς οἱ λαϊκοί, πού μᾶς ἀκολουθεῖτε», ὅτι «δέν ὡριμάζουν ταυτοχρόνως ὅλοι οἱ καρποί ἑνός δένδρου, ἀλλ' ἄλλοι νωρίτερα καί ἄλλοι ἀργότερα». Αὐτά σημαίνουν ὅτι ὅσοι δέν ἔχουν ἀποτειχισθῆ ἀκόμη ἀπό τούς Οἰκουμενιστάς (=Σατανιστάς) συμπεριφέρονται ὡς ἀνώριμοι στά πνευματικά καί φέρουν καί αὐτοί εὐθύνην διά τήν ἐξάπλωσιν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Ὅποιος γνωρίζει Ἑλληνικά συμπεραίνει ὅτι ὁ π. Θ. Ζήσης πιστεύει ὅτι ὅποιος ἔχει ἀντιληφθῆ τί πραγματικά συμβαίνει στήν Ἐκκλησίαν εἶναι ὑποχρεωμένος νά διαχωρίσῃ τίς εὐθῦνες του, ἤτοι ν' ἀποτειχισθῇ, ἄλλως εἶναι συνυπεύθυνος διά τήν πρόοδον τῆς αἱρέσεως. Λοιπόν, διδάσκει ὄντως ὁ π. Θ. Ζήσης τήν δαιμονικήν θεωρίαν τοῦ νά «εἶναι» κάποιος καί μέ τόν Χριστόν καί μέ τόν Διάβολον ἤ τό λένε αὐτό τά ὡς ἄνω πρακτόρια τοῦ Βαρθολομαίου;

Ανώνυμος είπε...

Αυτά τα γνωρίζει καλύτερα απ΄ όλους ο Πατρολόγος και Αντιοικουμενιστής π. Θεόδωρος Ζήσης, την σωστή ερμηνεία τους.

Είναι γνωστό σ΄ όλους ότι ο Πατρολόγος και Αντιοικουμενιστής π. Θεόδωρος Ζήσης δεν δέχεται την υποχρεωτική αποτείχιση!

Ανώνυμος είπε...

Παλαιοημερολογίτη Δ. Χατζηνικολάου εκτός από τις αρρωστημένες φαντασίες περι "πρακτορίσκων", οπου εννοείς τους εδώ σχολιαστές Ορθόδοξους Αντιοικουμενιστές που αποκαλύπτουν την παλαιοημερολογίτικη πλάνη, φανερώνεις ότι είσαι και άσχετος με το τί γράφουν οι πιο έγκυροι Αντιοικουμενιστές!

Ασχολήσου καλύτερα με τα παλαιοημερολογίτικα σχίσματα και άφησε τον π. Θεόδωρο Ζήση που ανήκει στην Εκκλησία και όχι στα παλαιοημερολογίτικα σχίσματα, στους Ορθόδοξους Αντιοικουμενιστές που έμειναν στην Εκκλησία και δεν πήγαν σε παλαιοημερολογίτικα σχίσματα!