Προς αγαπητόν Ανώνυμον. Χριστός Ανέστη! -- Γράφει ο αδελφός μας Ιουστίνος

Το σχόλιό μου έχει ως ακολούθως.

 Ο π.Ευθύμιος Τρικαμηνάς δεν μνημονεύει επίσκοπον  Αρτέμιον, και πολύ σωστά,  επειδή  ο επίσκοπος αυτός εχειροτόνησε  νέους δικούς του επισκόπους  κατά παράβασιν της παγιωμένης "γραμμής  της  αγιοπατερικής αποτειχίσεως, η οποία ρητώς  αποφεύγει την πράξιν αυτήν, ως σαφώς  δημιουργούσα σχίσμα και "νέαν εκκλησία".

Ο π. Νικόλαος Μανώλης υποστηρίζει φανατικώς  την "οικονομικήν αποτείχισιν" ως καταλληλοτέρα να αφυπνίσει εν καιρώ δειλάς  ψυχάς επισκόπων ως  μη δήθεν  διακρινούσας την διαφοράν μεταξύ  Ορθοδοξίας  και Φαναριωτισμού. Αλλ' ουδεμία ψυχή επισκόπου αφυπνίσθη μέχρι τούδε. Οι επίσκοποι υπομειδιούν υπό τους γιγαντιαίους μύστακας αυτών και τον "νικο-μανωλιόν" ποιούσιν...

Ο  π. Σάββας τέως Λαυριώτης διαμαρτύρεται μεν εντόνως  όταν κατηγορείται ότι ως οπαδός της  "αποτειχίσεως  της ακριβείας" οδηγεί ψυχάς   εις τας αγκάλας των  Καλενταριολατρών. Αλλά ο μέντωρ αυτού π. Χαρίτων ως ικανήν και  αναγκαίαν   συνθήκην της "ακριβούς αποτειχίσεως¨ ποιεί το  παλαιόν ημερολόγιον.. .

 Ο π. Σάββας τέως αγιοσαββατιανός συντάσσεται μεν  θερμώς  μετά του αντιοικουμενιστού Λογγίνου Ουκρανίας ός και διέκοψε μεν μνημόσυνον Κυρίλλου πασών των Ρωσσιών, αλλά... συνεχίζει να μνημονεύη ενθέρμως τον οικουμενιστήν  αρχιεπίσκοπόν του, όστις με την σειράν του διαπρυσίως   μνημονεύει τον οικουμενιστικώτατον Κύριλλον των Ρωσσιών!

Ο π. Θεόδωρος Ζήσης διέκοψε  μεν το μνημόσυνον  οικουμενιστού Ανθίμου, όμως συλλειτουργεί μετά αντι-οικουμενιστού Λογγίνου,   όστις με την σειράν του μνημονεύει τον οικουμενιστήν εκείνον  αρχιεπίσκοπον τον...  μνημονεύοντα  τον κρυπτο-οικουμενιστήν πασών των Ρωσσιών . Και  και σαν να μη έφθανε μόνον αυτό, ο π. Θεόδωρος επαινεί   κάποιον οικουμενιστήν Ρουμάνον επίσκοπον, όστις  ωσαν μη τρέχει τίποτε συντρώγει και πίνει ασμένως εις τραπέζας μετά των αντι- οικουμενιστών  ρουμάνων ιερέων, οίτινες παρεπιπτόντως του έχουν μεν κόψει το μνημόσυνον, αλλά εύχονται ο ένας οικουμενιστής εις τον άλλον αντι-οικουμενιστήν "εις υγείαν τα κορόϊδα"...

Και τελικώς εις τούτον τον παπαδο- τραγέλαφον  ποίος έχει δίκαιον αγαπητέ Ανώνυμε;;  Ο ορθόδοξος αλλά σχισματικός Αρτέμιος; Ο π. Σάββας μετά π. Χαρίτωνος καλενταριοφίλου; Οι πατέρες Νικόλαος, Σάββας και Θεόδωρος της βελουδίνης  αποτειχίσεως;   Ή  μήπως, λέγω μήπως,   ο ΠΑΤΕΡ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ

4 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητέ όταν καταλάβετε ότι ο αγώνας των Ορθοδόξων ενάντια στην ΚΑΜΟΥΦΛΑΡΙΣΜΕΝΗ Αίρεση των Εσχάτων, την δικαίως αποκαλουμένη ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ, που άρχισε από το 1920 και εντεύθεν ακολουθώντας σταδιακά και χειρότερα βήματα, άρχισε και ο αγώνας των Ορθοδόξων από την εποχή εκείνη, καθώς επίσης όταν καταλάβετε ότι η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ έχει κάθε δικαίωμα άμυνας απέναντι στους εχθρούς της, τους εξωτερικούς και ακόμη περισσότερο στους εσωτερικούς της εχθρούς, που πολλοί από αυτούς περιεβλήθησαν το τιμημένο ράσο για την επιτυχία των άνομων σκοπών τους, τότε θα σας λυθούν πολλά από τα ερωτήματα που σας απασχολούν. Νέα Εκκλησία και αληθινό Σχίσμα δεν είναι ποτέ εκείνοι που υπερασπίζονται την Ορθόδοξη Εκκλησία, αλλά όσοι με έργα και λόγια ΑΠΟΣΤΑΤΟΥΝ από Αυτή. Χριστός Ανέστη. Η Ορθοδοξία θα νικήσει την Παναίρεση. (Ανώνυμος)

SCRIPTA MANENT είπε...

Τον ξέρεις τον π. κλεομένη που τον προβάλεις ως λύση φίλε??
Ενα σου λεω:Μακριά απο αυτόν για πολλούς λόγους

χειροτονία απο καθηρημένους σχισματικούς
εχει γεμίσει ψυχολιγική τρέλλα τον κόσμο με το 666 λεγοντας οτι οποιος εχει αφμ αμκα κάρτες κινητό κλπ παει στην κόλαση και ενα σωρό άλλα

μου φαίνεται οτι είσετε άξιοι της μοιρας σας κάποιοι

Ανώνυμος είπε...

Τί μας λέγει λοιπόν ο "αδελφός" Ιουστίνος; Ότι όλοι είναι πλανεμένοι και ο μόνος Ορθόδοξος στον κόσμο είναι ο Τρικαμηνάς! Περαστικά σου "αδελφέ"...

Ανώνυμος είπε...

Όσο οι αγαπητοί αποτοιχισμένοι δεν αναγνωρίζουν τις πανορθόδοξες συνόδους του 16ου -17ου αιώνος , την απόφαση του πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως του 1848 που αναθεματίζουν κάθε αλλαγή πρόσθεση ή αφαίρεση σε όσα μας παρέδωσε η Εκκλησία , μεταξύ αυτών και το ημερολόγιο εορτολόγιο , και τον κανόνα του Πάσχα – τον οποίον καταπατούν κάθε λίγα χρόνια καταργώντας την νηστεία των αγίων αποστόλων , όσο δεν καταλαβαίνουν ότι η εγκύκλιος του 1920 , ήταν και είναι η αρχή της παναιρέσεως του οικουμενισμού , όσο δεν παραδέχονται ότι το 1948 η Ελληνική εκκλησία έγινε και επισήμως σχισματο-αιρετική με την ίδρυση του Π.Σ.Ε. δεν πρόκυται να καταλάβουν ότι οι τότε Ορθόδοξοι Χριστιανοί που αποκήρυξαν την κρατική εκκλησία ως σχισματική και ως στερουμένη την Αποστολική Διαδοχή ,και των ιερών μυστηρίων , λόγο της μεγάλης αποστασίας της , δεν είναι ημερολάτρες ούτε έπηξαν δική τους εκκλησία ,αλλά έμειναν στην ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ , μετά την αποκοπή , των επισκόπων και κληρικών από αυτήν μετά το σχίσμα του 1924 με την παράνομη και αναθεματισμένη εισαγωγή του νέου ημερολογίου ! όσο για τους αντι-οικουμενιστές κληρικούς παρ’ όλο που σχεδόν όλοι ομολογούν ότι – εμείς αποσχιστήκαμε από την εκκλησία και όχι οι παλαιοημερολογήτες – είναι σχεδόν αδύνατο να δεχθούν ότι τόσα χρόνια οι ίδιοι αλλά και οι προκάτοχοι τους έχουν χάση την αποστολική διαδοχή και την εγκυρότητα των μυστηρίων ! έτσι θα συνεχίζεται ο χαρτοπόλεμος , τα συνέδρια , οι αλληλοκατηγορίες , χωρίς ουσία όμως και αποτέλεσμα ! Ματθ. 23,24 ὁδηγοὶ τυφλοί, οἱ διυλίζοντες τὸν κώνωπα, τὴν δὲ κάμηλον καταπίνοντες! Ματθ. 23,14 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι κλείετε τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων· ὑμεῖς γὰρ οὐκ εἰσέρχεσθε, οὐδὲ τοὺς εἰσερχομένους ἀφίετε εἰσελθεῖν.