Ανώνυμος άφησε ένα νέο σχόλιο για την ανάρτησή σας "Προς αγαπητόν Ανώνυμον. Χριστός Ανέστη! -- Γράφε...":


Όσο οι αγαπητοί αποτοιχισμένοι δεν αναγνωρίζουν τις πανορθόδοξες συνόδους του 16ου -17ου αιώνος, την απόφαση του πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως του 1848 που αναθεματίζουν κάθε αλλαγή πρόσθεση ή αφαίρεση σε όσα μας παρέδωσε η Εκκλησία, μεταξύ αυτών και το ημερολόγιο εορτολόγιο, και τον κανόνα του Πάσχα – τον οποίον καταπατούν κάθε λίγα χρόνια καταργώντας την νηστεία των αγίων αποστόλων, όσο δεν καταλαβαίνουν ότι η εγκύκλιος του 1920, ήταν και είναι η αρχή της παναιρέσεως του οικουμενισμού, όσο δεν παραδέχονται ότι το 1948 η Ελληνική εκκλησία έγινε και επισήμως σχισματο-αιρετική με την ίδρυση του Π.Σ.Ε. δεν πρόκειται να καταλάβουν ότι οι τότε Ορθόδοξοι Χριστιανοί που αποκήρυξαν την κρατική εκκλησία ως σχισματική και ως στερουμένη την Αποστολική Διαδοχή, και των ιερών μυστηρίων, λόγο της μεγάλης αποστασίας της, δεν είναι ημερολάτρες ούτε έπηξαν δική τους εκκλησία, αλλά έμειναν στην ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, μετά την αποκοπή, των επισκόπων και κληρικών από αυτήν μετά το σχίσμα του 1924 με την παράνομη και αναθεματισμένη εισαγωγή του νέου ημερολογίου! Όσο για τους αντι-οικουμενιστές κληρικούς παρ’ όλο που σχεδόν όλοι ομολογούν ότι – εμείς αποσχιστήκαμε από την εκκλησία και όχι οι παλαιοημερολογίτες – είναι σχεδόν αδύνατο να δεχθούν ότι τόσα χρόνια οι ίδιοι αλλά και οι προκάτοχοί τους έχουν χάση την αποστολική διαδοχή και την εγκυρότητα των μυστηρίων! Έτσι θα συνεχίζεται ο χαρτοπόλεμος, τα συνέδρια, οι αλληλοκατηγορίες, χωρίς ουσία όμως και αποτέλεσμα! Ματθ. 23,24 ὁδηγοὶ τυφλοί, οἱ διυλίζοντες τὸν κώνωπα, τὴν δὲ κάμηλον καταπίνοντες! Ματθ. 23,14 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι κλείετε τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων· ὑμεῖς γὰρ οὐκ εἰσέρχεσθε, οὐδὲ τοὺς εἰσερχομένους ἀφίετε εἰσελθεῖν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: