Ο Χρόνος του Πάπα -- του Ιατρού κ. Κυπριανού Χριστοδουλίδη

Ο  Kyprianos Christodoulides άφησε ένα  σχόλιο για την ανάρτησή σας "Η "πτώση" του...":

Ανώνυμος Ο/Η Ανώνυμος είπε...
Το νέο ημερολόγιο δεν είναι πρόδρομος του Οικουμενισμού...εκτός και αν δεν ξέρεις τί είναι οικουμενισμός και δεν έχεις μετρήσει τα μιλιούνια των παλαιοημερολογιτών που πλέον είναι οικουμενιστές....Και εσύ και πολλοί όμοιοί σου του παλαιού κατασυκοφαντείται αδελφούς σας του νέου που πολεμούν την αίρεση όπως κάνουν και πολλοί του νέου για αγωνιστές του παλαιού. Αν δεν θέλεις συκοφαντίες να μην συκοφαντείς και εσύ με τσιτάτα όπως το παραπάνω (όπου έμμεσα χαρακτηρίζεις τόσο λαό) αλλά να φροντίζεις ο λόγος σου να χαρακτηρίζεται από διάκριση, ενωτικότητα, αγάπη και κατανόηση προς όλους όσους πολεμούν την αίρεση. Κατά τα άλλα συμφωνούμε..

Κυπριανός Χριστοδουλίδης
Γιά σένα λοιπόν, ανώνυμε ειρηνοποιέ αδελφέ τής καταλλαγής, προδρομικό φαινόμενο δέν ήταν η Εγκύλιος του 1920 (έμενε κρυμμένη 30 χρόνια) καί τά προηγηθέντα (είναι σημαντικά, δέν τά γράφω) , ούτε η ιδρυτική συμμετοχή μας στό ΠΣΕ, μήτε η άρση τής ακοινωνησίας μας μέ την αίρεση. Χοντρικά αυτά χωρίς λεπτομέρειες.

Περίμενες τό Κολυμπάρι γιά νά καταλάβεις πού πέσατε, άν καί εκσυγχρονισμένοι θρησκευτικο-εκκλησιαστικά. Μέχρι τότε, χαμογελούσατε χαιρέκακα μέ τά μαλιοτραβήγματα τών παλαιοημερολογιτών, αλλά δέν τούς συκοφαντούσατε ως σχισματοαιρετικούς. Έτσι δέν είναι ειρηνοποιέ αδελφέ ;

Τώρα σάς έζωσαν τά φίδια, κάτι λέτε γιά αποτείχιση, πίσω μπρός η κατάσταση, εσείς όμως εκεί, στά ίδια. Ούτε σκέψη γιά "μεταβολή τού νού", όπως λένε οι δάσκαλοί σας. Αν γυρίσετε τό χρόνο πίσω, εκεί που τόν είχαν οι πατέρες σας, κακό θά σάς εύρει. Ούτε σκέψη, ούτε καν συζήτηση. Καί ξέρεις γιατί ;

Επειδή όλοι αυτοί, που τούς έχετε πάρει στό λαιμό σας μέ τήν νεο-ορθοδοξία τών δασκάλων σας, θά σάς πάρουν μέ τίς πέτρες. Βλέπεις, έχετε μεγάλα καί διάσημα ονόματα γεροντάδων καί πανεπιστημιακών μή υπολειπομένων κάποιων νεοφανών αγίων. Θά σας καταραστούν, αν τυχόν καί γυρίσετε τό χρόνο στίς ημέρες τών πατέρων σας. Ο παπισμός σάς τακτοποίησε (καί τούς τακτοποίησε) καλά. Σάς προσφερε 13 ημέρες, που μάς τίς έκρυψε ο άγιος Θεός, κι έτσι, αίφνης, ο Πάπας βρέθηκε δημιουργός ημερών ! Τί τόν θέλετε τόν άλλο, που μόνο 7 ημέρες έφτιαξε ;

Μείνετε λοιπόν στά δικά σας, αλλά μήν περιμένετε, βουτηγμένοι καθώς είσαστε μέσα στόν ανύπαρκτο ημερολογιακό χρόνο τού πάπα, κάτι νά αλλάξει γιά τήν προσφιλή δι΄ εσάς νέα ορθοδοξία. Ανύπαρκτες ημέρες ζήτε, ανύπαρκτα καί τά "καλά νέα", που προσδοκάτε νά σας έρθουν.

Κατά τά άλλα, οι άμβωνες εξακολουθούν νά κατηχούν το ποίμνιο, λέγοντας ότι είναι "κρίση πνευματική" αυτή που περνάμε, ρίχνουν ευθύνες καί στούς εαυτούς των, όχι όμως διότι φορτώθηκαν - καί σάς φόρτωσαν - ανύπαρκτες ημέρες, ανυπόστατου αριθμού καί αναίσθητου χρόνου.
Τού χρόνου που δημιούργησε τό φιλιόκβε του Πάπα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: