Ὁ π. Θεόδωρος Ζήσης εἶπε σὲ ὁμιλία του στὸ Βόλο, παρουσία ἱερέων, μοναχῶν καὶ ἑκατοντάδων πιστῶν:

«Ἐν πρώτοις νὰ φροντίσουμε νὰ μὴ μιανθοῦμε κι ἐμεῖς ἀπὸ τὶς αἱρέσεις τοῦ Παπισμοῦ καὶ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Νὰ μὴν ἔχουμε καμία ἐπικοινωνία μαζί τους, ὅπως συνιστοῦν ἡ Ἁγία Γραφὴ καὶ οἱ Πατέρες... Νὰ ἐνισχύσουμε καὶ νὰ συμπαρασταθοῦμε πρὸς τοὺς ἀγωνιστὰς τῆς Ὀρθοδοξίας ποὺ διώκονται, τιμωροῦνται, συκοφαντοῦνται... Ἡ ἀποψινή μας παρουσία ἐδῶ ...εἶναι καὶ μία συμπαράσταση πρὸς τὸν ταλαιπωρούμενο ἀδελφὸ καὶ πατέρα, πρὸς τὸν ἀδίκως τιμωρηθέντα π. Εὐθύμιο Τρικαμηνᾶ, ὁ ὁποῖος ἐτόλμησε καὶ ἐσήκωσε μόνος ἐπὶ ἔτη τὸ «βάρος τῆς ἡμέρας», τὸ βάρος τῆς ἀντιπαραθέσεως μὲ τὸν Οἰκουμενισμὸ καὶ τοὺς Οἰκουμενιστὰς Ἐπισκόπους».

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Καλά τα λέγει στα λόγια ο π. Θεόδωρος Ζήσης , κατά δήλωση του επανειλημμένος ο οικουμενισμός είναι η μεγαλύτερη αίρεση όλων των αιώνων !! αφού λοιπόν ο οικουμενισμός είναι αίρεση ,οι οικουμενιστές και οι κοινωνούντες μετα αυτών δεν είναι αιρετικοί ? επαινεί τον π. Ευθύμιο Τρικαμηνά για την αποτοίχιση του, και λέγει : εἶναι καὶ μία συμπαράσταση πρὸς τὸν ταλαιπωρούμενο ἀδελφὸ καὶ πατέρα, πρὸς τὸν ἀδίκως τιμωρηθέντα π. Εὐθύμιο Τρικαμηνᾶ, ὁ ὁποῖος ἐτόλμησε καὶ ἐσήκωσε μόνος ἐπὶ ἔτη τὸ «βάρος τῆς ἡμέρας», τὸ βάρος τῆς ἀντιπαραθέσεως μὲ τὸν Οἰκουμενισμὸ καὶ τοὺς Οἰκουμενιστὰς Ἐπισκόπους». Μα αφού ο π. Τρικαμηνάς αποτοιχίστηκε από τους αιρετικούς επισκόπους , , και τον οικουμενισμό , παραμένοντας στο τέκνο του οικουμενισμού το νέο ημερολόγιο ,πως αποδέχθηκε την καθαίρεση του από αιρετικούς επισκόπους και πήγε και – αποκατέστησε –την ιεροσύνη του-από τον σέρβο παλαιοημερολογίτη επίσκοπο Αρτέμιο ? οποία σύνχισης και πλάνη έχει καταλάβει τους Έλληνας κληρικούς του νέου ημερολογίου !!