Πρός τό π. Βασ. Βολουδάκη -- του Ιατρού κ. Κυπριανού Χριστοδουλίδη

Σεβαστέ πατέρα,
Είπατε, στό 4:26 τού βίντεο : «Δέν μπορείς νά απευθύνεις τήν ετικέτα του αιρετικού στόν οποιονδήποτε κληρικό έστω κι άν αυτός ο κληρικός λέει διάφορα από αυτά πού έχουν καταδικαστεί από τήν εκκλησία. Θαρθεί η Εκκλησία καί θά πεί αυτός είναι αιρετικός καί θά τον καθαιρέσει. Διότι έτσι μοιάζουμε μέ τό σπίτι που δέν πάει καλά, επειδή ο πατέρας δέν διευθύνει καλά καί αρχίζει νά διευθύνει η μητέρα μετά. Καί γι΄ αυτό γίνονται τά σπίτια ακόμη χειρότερα ... καί θυμηθείτε στήν Π. Διαθήκη, όταν μετεφέρετο η Κιβωτός τής Διαθήκης καί παραπάτησαν οι ιερείς πού τήν μετέφεραν, πήγε κάποιος εκεί, νά βοηθήσει, νά μήν πέσει η Κιβωτός καί έπεσε κάτω. Τόν αχρήστευσε ο Θεός . Δέ μπορεί νά παίρνει εξουσία ο καθένας μέσα στήν Εκκλησία ...» κλπ.

Κυπριανός Χ.
Αφού θυμηθήκατε τήν Π. Διαθήκη, γιά νά πείτε , «όταν ένα σπίτι δέν πάει καλά, επειδή ο πατέρας δέν διευθύνει καλά, τότε αναλαμβάνει η μητέρα τήν διεύθυνση καί γι΄ αυτό γίνονται τά σπίτια ακόμη χειρότερα », θά σάς θυμήσω κάτι άλλο.

α) Πείτε μας, λοιπόν, τό σπίτι του Ισαάκ έγινε χειρότερα, όταν ανέλαβε τήν διεύθυνση η Ρεβέκκα καί φρόντισε, ώστε νά δοθούν τά πρωτοτόκια στόν Ιακώβ ;
β) Πέραν αυτού, όταν ένας ιερεύς μικρής ή ανώτερης βαθμίδας κηρύσσει καταδικασμένα αιρετικά δόγματα καί παράλληλα συλλαμβάνεται δημοσίως νά αθετεί ή νά ακυρώνει τούς Ιερούς Κανόνες (τείχη αίσχους, έχουν αποκληθεί), τότε πρπει νά ξαναγίνει Σύνοδος γιά νά τον καταδικάσει ;
Άν λόγου χάριν, ένας ιερωμένος κηρύσσει ότι ο Μονοφυσιτισμός δέν έχει διαφορές από τήν Ορθοδοξία ή ότι οι Εικόνες κακώς προσκηνούνται, πρέπει νά γίνει πάλι Σύνοδος γιά τά ίδια θέματα ;
γ) Τέλος, άν ένας πιστός ή περισσότεροι φωνασκούν - όχι κατά τήν στιγμή τής τέλεσης ιερών Μυστηρίων ή τής θείας Λειτουργίας, διότι διαπράττει καί Ποινικό αδίκημα - καί λένε : «τί τόν θέλουμε αυτόν εδώ;», θά τους πούμε σχσματικούς καί ότι δέν σέβονται τόν θεσμό τής Εκκλησίας ; Επειδή ο θεσμός λέγει, όπως είπατε, ότι « θαρθεί η Εκκλησία καί θά πεί αυτός είναι αιρετικός καί θά τον καθαιρέσει »; Τότε, τί ρόλο έχουν μέσα στήν Εκκλησία οι πιστοί ; Είναι οι πιστοί λογικό ποίμνιο ή ά-λογο ;

Άν θέλετε, μέ βοηθάτε, ώστε νά καταλάβω μερικά πράγματα.

Σάς ευχαριστώ

http://apologitikaa.blogspot.ca/2017/06/blog-post_7.html

Δεν υπάρχουν σχόλια: