Ο/Η Δ.Π. άφησε ένα σχόλιο για την ανάρτησή σας "Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Αποτείχιση από την αίρεση...":

Η διακοπή μνημοσύνου του Αθηναγόρα από τους τρείς Μητροπολίτες τελικά σταμάτησε στον διάδοχό του, παρόλο ότι συνέχισε την γραμμή του προκατόχου του, ακριβώς διότι δεν ήταν πλήρης Αποτείχιση από τους Φιλαιρετικούς, διότι κοινωνούσαν με μνημονευτές του Αθηναγόρα. Το ίδιο έπαθαν και Μοναστήρια του Αγίου Όρους, πλην της Εσφιγμένου, και εκείνα διέκοψαν το μνημόσυνο του Αθηναγόρα, αλλά συλλειτουργούσαν με Αγιορείτες που τον μνημόνευαν και να σήμερα η κατάληξή τους να ανέχονται τη " Σύνοδο " της Κρήτης και να συντάσσονται με τους διώκτες των Ορθοδόξων. Εάν το κίνημα του Πατρός Ζήση και των συν Αυτώ ακολουθήσουν μία παρόμοια Αποτείχιση, δηλαδή απλώς Αποτείχιση διαμαρτυρία, τότε είναι σίγουρο ότι αυτή η προσπάθεια θα έχει ημερομηνία λήξης και θα αποτύχει, όπως απέτυχε να σταματήσει την εξέλιξη της Αίρεσης και η προσπάθεια που έγινε επί Αθηναγόρα και κατόπιν, με τις ίδιες ή και χειρότερες τελικές συνέπειες. Προσωπικά πιστεύω, ότι ή θα πρέπει να γίνει πλήρης ομολογία ή καλύτερα να μην κουράζονται άδικα και ευρεθούν μελλοντικά στη δυσάρεστη θέση να ζητούν συγγνώμη από αυτούς που σήμερα καταγγέλουν για Αίρεση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: