ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ -- για τὸ μνημεῖο δοξολογίας, εὐχαριστίας, εὐγνωμοσύνης καὶ λατρείας εἰς τὸν Ἐλευθερωτὴ Σωτῆρα Χριστό - για τὴν πραγματοποίησι τοῦ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ.


ἐθελοντὲς Ἀρχιτέκτονες Μηχανικοὶ μὲ ἢ χωρὶς βραβεῖο,

γιὰ νὰ συζητήσουμε ὅλοι μαζί
«Τὴν Ἀρχιτεκτονικὴ γιὰ
τὸ μνημεῖο δοξολογίας, εὐχαριστίας, εὐγνωμοσύνης καὶ λατρείας εἰς τὸν Ἐλευθερωτὴ Σωτῆρα Χριστό  
ἢ τὸ Τάμα τοῦ Κολοκοτρώνη καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας».


Ἐπιβάλλεται νὰ σταματήσουν ἐπὶ τέλους νὰ «τρίζουν» ἐπὶ 186 ὁλόκληρα ἔτη τὰ ὀστὰ τῶν προγόνων μας, οἱ ὁποῖοι ἔκαναν τὰ κορμιά των «κόσκινο» καὶ ὑπέστησαν τὰ πάνδεινα, γιὰ νὰ ἐκδιώξουν μερικὲς ἑκατοντάδες χιλιάδες ἀπαίσιους μωαμεθανοὺς καὶ τώρα οἱ ἀνεγκέφαλοι ἰθύνοντες μὲ τοὺς «φίλους» μας ΝΑΤΟΪΚΟΥΣ μᾶς ἐπιβάλλουν νὰ ὑποδεχόμεθα καὶ νὰ φροντίζουμε  χιλιάδες καθημερινῶς καὶ μᾶς ἀπομονώνουν ἀπὸ τὴν Σένγκεν.
Ὁποία ἀναίσχυντος ταπεινότης καὶ ἐξευτελισμός ! ! !
Τὸ κατατρωθὲν ἠθικὸ καὶ ἐθνικὸ σθένος τῶν ἑλλήνων θὰ ἀνορθωθῇ καὶ θὰ ἀναζωογονηθῇ μόνον μὲ τὴν πραγματοποίησι τοῦ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ.
Τότε θὰ ἐπιστρέψουμε στὶς ρίζες μας καὶ θὰ ἐφαρμοσθοῦν οἱ στίχοι τοῦ ποιητοῦ Γεωργίου Βερίτη: «Ὅπως ἔδωσες θὰ δώσῃς, θὰ ζητήσουν ὡς ζητεῖς, θὰ γενῇς καὶ πάλι φώτων καὶ πολιτισμοῦ κοιτίς» καὶ θὰ σταματήσῆ ὁ ἀκροτελευταῖος στίχος τοῦ Γεωργίου Σουρῆ «Ὤ Ἑλλὰς ἡρώων χώρα, τὶ γαϊδάρους βγάζει χώρα»!

Ἡ σύσκεψις αὐτὴ θὰ πραγματοποιηθῇ
τὴν Τετάρτη 30.3.2016 καὶ ὥρα 18.00
εἰς τὴν Μουσῶν 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟ.


Ἐπικοινωνία συμμετοχῆς
στὸ τηλέφωνο   210-3254321

καὶ στὸ e-mail fot_gram@otenet.gr.

Δεν υπάρχουν σχόλια: