Ἰδού τί διδάσκονται τά παιδιά!


«ΧΩΡΙΣ Θεό, ὅλα ἐπιτρέπονται», γράφει ὁ Ντοστογιέφσκι. Ἀφοῦ λοιπόν διώχνουν τόν Χριστόν ἀπό τήν
παιδείαν, θά ἔχη εἴσοδον ὁ διάβολος. Ἰδού λοιπόν τί διδάσκονται σήμερα τά παιδιά. Τά σημειώνει εἰς
ἐπιστολήν της ἡ ἐκπαιδευτικός Σοφία Στυλιανοπούλου: «...ἀντί νά παρουσιάζουν τά κατορθώματα
ἡρώων τῆς Πίστεως καί τοῦ Γένους, μιλοῦν γιά “Χάρρυ Πόττερ”, γιά μάγισσες, γιά “μαγικά γλυκά”
καί “νανουρίσματα γιά... χταπόδια”, καί τά Xριστούγεννα στό βιβλίο τῆς Ε΄Δημοτικοῦ ἀντί γιά Χριστό,
γιά Φάτνη, γιά Ἐκκλησία ὑποχρεώνουν τά παιδιά μας νά μάθουν γιά τήν “Μάγισσα Φρικαντέλλα”, πού
βρίζει τά παιδιά, γιατί τῆς λένε τά κάλαντα...
Στά κείμενα “Ἀνθολογίας” τῆς Β΄ Γυμνασίου, μέχρι πέρσι, ἔβαλαν γιά τούς ἐφήβους τῶν 13-15 ἐτῶν, τήν
ζωή πού ἔκαναν οἱ ἑταῖρες κατά τήν ἀρχαιότητα! Ἔξω οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες, ἔξω οἱ ἥρωες τῆς ἐπαναστάσεως....».
Αὐτά τούς ἐνοχλοῦν. Διʼ αὐτό καί αὐτοκαταστρεφόμεθα!...

Πηγή : Ο. Τ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: