Η ΠΑΓΙΔΑ -- του Αλέξανδρου Τζούπη


«Εφ.12 ὅτι οὐκ ἐστιν ἡμῖν ἡ πάλη πρὸς αἷμα καὶ σάρκα ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχάς, πρὸς τὰς ἐξουσίας, πρὸς τοὺς κοσμοκράτορας τοῦ σκότους τούτου, πρὸς τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις.»
   
Η παπική αίρεση επέλεξε να αναδείξει μία ψευδοπαρθένο, μία ψευδοθεότητα, μία επί της ουσίας δαιμονική οντότητα με πάρα πολλά ονόματα και εμφανίσεις, όπως ακριβώς πολλά ονόματα και εμφανίσεις έχει και η πραγματική Παρθένος και Μητέρα του Κυρίου μας Παναγία Δέσποινα. Σε αντίθεση ωστόσο με την Παναγία μας, η ψευδοπαρθένος γέμισε τον κόσμο με φρικτά και γεμάτα ψεύδος μηνύματα γενόμενη έτσι η μεγαλύτερη εχθρός τόσο της Παναγίας μας όσο και του Χριστού μας. Η διαβολική αυτή οντότητα όχι μόνο είναι εχθρός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού αλλά με τα μηνύματά της αναδεικνύει έναν ψευδόχριστο, ένα επί της ουσίας δεύτερο δαίμονα…..τον ψευδόχριστο που καλύτερα από όλους περιέγραψε με τα μηνύματά της η ψευδοαγία των παπικών Φαουστίνα Κοβάλσκα, μία Πολωνή μοναχή που αγιοποίησε ο Ιωάννης Παύλος ο 2ος ο οποίος ανέδειξε και τα μηνύματα της Φάτιμα σε μία προφανή διασύνδεση όλων αυτών.
***

Ανώνυμος άφησε ένα νέο σχόλιο για την ανάρτησή σας "Η ΠΑΓΙΔΑ -- του Αλέξανδρου Τζούπη":

-Θα βοηθήσει ο Θεός τους ανθρώπους στην Μεγάλη Παγίδα?

-Μα τότε ακριβώς είναι που θα εμφανιστούν και επίσημα οι δύο πανίσχυροι προφήτες.....όμως λίγοι θα τους ακούσουν....

   Τα ονόματα-τίτλοι της ψευδοθεότητος αυτής ποικίλλουν ανάλογα με τις περιοχές ανά την υφήλιο στις οποίες φέρετε ότι παρουσιάστηκε….. Είναι «η Κυρία μας από την Φάτιμα ή Φάτιμα», «η Κυρία μας από την Ακίτα ή Ακίτα»,  «η Κυρία μας από το Γκαραμπαντάλ»,  «η Κυρία μας από όλα τα Έθνη - Άμστερνταμ», «η Κυρία μας από τη Λούρδη» κλπ….. Για τους παπικούς σήμερα, βασίλισσα, κορωνίδα και σημαντικότερη από όλες θεωρείται η Φάτιμα τόσο για το τρομερό θαύμα στον Ήλιο που επιτέλεσε το 1917 όσο και για τα μηνύματα αλλά και για τις επιλογές που κατά τους παπικούς έκανε…
    Κατ αρχήν να τονιστεί ότι όλα τα μηνύματα της ψευδοθεότητας από τις κατά τόπους περιοχές παρουσιάζουν σημαντικά κοινά και συνδετικούς κρίκους έτσι ώστε από όλα μαζί τα μηνύματα να περνάει το βασικό και θεμελιώδες ζητούμενο που συνοψίστηκε καλύτερα στα μηνύματα της Φάτιμα, της «Κυρίας του Γκαραμπαντάλ» και της Ακίτα. Πριν προχωρήσουμε στο μήνυμα της δαιμονικής ψευδοθεότητος καλό θα ήταν να επισημάνουμε μερικά χωρία της Αποκάλυψης:
9-13 Καὶ ὁ ἕκτος ἄγγελος ἐσάλπισε· καὶ ἤκουσα φωνὴν μίαν ἐκ τῶν τεσσάρων κεράτων τοῦ θυσιαστηρίου τοῦ χρυσοῦ τοῦ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, 9-14 λέγοντος τῷ ἕκτῳ ἀγγέλῳ· ὁ ἔχων τὴν σάλπιγγα, λῦσον τοὺς τέσσαρας ἀγγέλους τοὺς δεδεμένους ἐπὶ τῷ ποταμῷ τῷ μεγάλῳ Εὐφράτῃ. 9-15 καὶ ἐλύθησαν οἱ τέσσαρες ἄγγελοι οἱ ἡτοιμασμένοι εἰς τὴν ὥραν καὶ εἰς τὴν ἡμέραν καὶ μῆνα καὶ ἐνιαυτόν, ἵνα ἀποκτείνωσι τὸ τρίτον τῶν ἀνθρώπων.
    Παρατηρούμε λοιπόν ότι επειδή οι άνθρωποι με την ελεύθερη βούλησή τους απέρριψαν σταδιακά τον Κύριο και την Διδασκαλία του γι αυτό και οι Καρποί του Κυρίου που είναι η αληθινή αγάπη και η πραγματική ειρήνη εγκαταλείπουν σιγά σιγά τους ανθρώπους….
    Ο Θεός σαν ύστατο παιδαγωγικό μέσο και για να επαναφέρει τους ανθρώπους στον ορθό δρόμο επιτρέπει να γίνει η καταστροφή και ο πόλεμος στον υλικό κόσμο ώστε να διασωθεί το πνεύμα. Πράγματι εδώ βλέπουμε ότι ο Θεός είναι Εκείνος που παίρνει την τελική απόφαση για την ακριβή ώρα, ημέρα, μήνα και χρονιά που θα πραγματοποιηθεί η συντριβή της έπαρσης των ανθρώπων ώστε να μετανοήσουν και να επιστρέψουν σε Εκείνον (Σήμερα δε από την μία πλευρά του Ευφράτη βρίσκονται οι Ρώσοι και οι σύμμαχοί τους και από την άλλη οι Αμερικανοί με τους συμμάχους τους).
    Επομένως ο πόλεμος είναι το καθοριστικό και αναπόφευκτο ύστατο μέσο μετάνοιας και σωτηρίας. Αμέσως μετά τον πόλεμο η ελεύθερη βούληση των ανθρώπων που θα έχουν επιζήσει και η αληθινή τους ή μη μετάνοια είναι που θα κρίνουν και το αποτέλεσμα. Για εκείνη ακριβώς την χρονική στιγμή προετοιμάζονται σχολαστικά και οι αντίχριστες δυνάμεις….. Για εκείνη ακριβώς την χρονική συγκυρία είναι που έχει στηθεί και η Μεγάλη Πλάνη και Παγίδα! Πέτυχε η Παγίδα; Ας δούμε τι μας λέει η Αποκάλυψη:
9-20 καὶ οἱ λοιποὶ τῶν ἀνθρώπων, οἳ οὐκ ἀπεκτάνθησαν ἐν ταῖς πληγαῖς ταύταις, οὐ μετενόησαν ἐκ τῶν ἔργων τῶν χειρῶν αὐτῶν, ἵνα μὴ προσκυνήσωσι τὰ δαιμόνια καὶ τὰ εἴδωλα τὰ χρυσᾶ καὶ τὰ ἀργυρᾶ καὶ τὰ χαλκᾶ καὶ τὰ λίθινα καὶ τὰ ξύλινα, ἃ οὔτε βλέπειν δύναται οὔτε ἀκούειν οὔτε περιπατεῖν, 9-21 καὶ οὐ μετενόησαν ἐκ τῶν φόνων αὐτῶν οὔτε ἐκ τῶν φαρμακειῶν αὐτῶν οὔτε ἐκ τῆς πορνείας αὐτῶν οὔτε ἐκ τῶν κλεμμάτων αὐτῶν.
    Ποια είναι όμως με βάση με τα όσα έως τώρα ξέρουμε η μεγάλη αυτή εσχατολογική Παγίδα που η παπική πόρνη έχει αναλάβει να επιτελέσει? Εδώ έρχεται η ώρα της Φάτιμα, της Ακίτα, του Γκαραμπαντάλ και του ψευδόχριστου της Φαουστίνας Κοβάλσκας(που στην ελληνική τους εκδοχή έχει μεταφερθεί ένα μικρό και βολικό μέρος και συγκεκριμένα, η Αναλαμπή, το θαύμα με τον σταυρό στον ουρανό και η ανάδειξη του εκ πενίας Βασιλέα  Ιωάννη…)
    Εδώ και 100 χρόνια(όσα περίπου είναι και τα χρόνια του Οικουμενισμού) λοιπόν η ψευδοθεότητα εμφανίστηκε στην Φάτιμα της Πορτογαλίας εν μέσω του πόνου και της δυστυχίας του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου και έδωσε κάποια εσχατολογικά μηνύματα σε τρία μικρά παιδιά μαζί με την διαβεβαίωση για την παύση του 1ου ΠΠ σύντομα. Μάλιστα για να κάνει τα μηνύματά της ακόμα πιο «έγκυρα» φρόντισε να επιτελέσει ένα φοβερό θαύμα στον Ήλιο με ταυτόχρονη διακοπή της βροχής που εκείνη την ώρα έπεφτε, γεγονός το οποίο καταγράφηκε και από φωτογράφους αλλά και το είδαν και το βίωσαν 30000 ή 40000 ή ακόμα και 100000 κατ άλλους άνθρωποι…. {Είναι δε το ίδιο θαύμα που σε μικρότερη κλίμακα έχει συμβεί σε αρκετές περιπτώσεις και προσφάτως κατά την ημέρα εορτής του Ψευδοθείου Ελέους (Εορτή θεσμοθετημένη από τον πάπα Ιωάννη Παύλο τον 2ο αλλά και ημέρα που πέθανε κατά την διάρκεια της λειτουργίας)……}
    Στο μήνυμά της ζητούσε μεταξύ άλλων από όλους να μετανοήσουν και να αφιερωθούν στην άσπιλη καρδιά της. Τόνιζε ότι αυτή αποτελεί το τελευταίο δώρο και ευκαιριά του Θεού στον κόσμο για να μετανοήσουν και να σωθούν. Ζητούσε δε στο μήνυμά της συγκεκριμένα της αφιέρωση της Ρωσσίας και των φιλικών προς αυτή χωρών στην άσπιλη καρδιά της και μέσω αυτής στην ιερή καρδιά του Χριστού. Η πονηρία σε όλο της το μεγαλείο….Για να μην φανεί ότι στοχοποιεί τους Ορθοδόξους το λέει πλαγίως(Ρωσσία και φιλικά προς αυτή κράτη)….Κατόπιν ξεκίνησε ο μεγάλος πόλεμος στην Ορθοδοξία με την βίαιη, δίχως αγάπη και αντικανονική αλλαγή του Ημερολογίου, με την επέλαση των Άθεων και δίχως αληθινή αγάπη ιδεολόγων αριστεράς και δεξιάς και με την 2η Βατικανή Σύνοδο. Αυτό δεν ήταν απλά ένα αίτημα αλλά και ένας όρος για να συνεχίσει να υπάρχει ειρήνη στον κόσμο. Αν δεν ικανοποιηθεί αυτός ο όρος τότε λέει ότι η Ρωσία θα σκορπίσει τα λάθη της στον κόσμο και θα επέλθει μεγάλη καταστροφή. Μία καταστροφή που θα συνεχιστεί για αρκετό καιρό ως τιμωρία και προειδοποίηση από τον Θεό….
    Ωστόσο ο Θεός στην χειρότερη στιγμή της ανθρωπότητας θα επιτελέσει το μεγαλύτερο θαύμα που έγινε ποτέ και θα σταματήσει όλους τους πολέμους! Η Βασιλεία του «Ελέους» θα έλθει τότε. Ο Βασιλέας του «Ελέους» που θα καθίσει πάνω στο Ιλαστήριο, στον Ναό του Σολόμωντα και η περίοδος της ειρήνης που η Φαουστίνα Κοβάλσκα μας περιγράφει στα μηνύματά της θα επέλθει τότε. Τότε ακριβώς για να χειραγωγήσει την ελεύθερη βούληση των δυστυχώς αθεολόγητων ανθρώπων, των ανθρώπων που στην μεγάλη τους πλειοψηφία δεν μελετάνε τα μηνύματα του Κυρίου με βασικότερο όλων την ΑΛΗΘΙΝΗ ΑΓΑΠΗ! Και αντί η μετάνοιά τους και τα δάκρυά τους να τους οδηγήσουν στον Χριστό, θα τους οδηγήσουν με την βοήθεια των ψευδοθαυμάτων στον Αντίχριστο…. Τότε είναι που η «άσπιλη» καρδιά της ψευδοπαρθένου θα θριαμβεύσει όπως η ίδια αυτολεξεί μας το τονίζει με μεγάλη έπαρση και αλαζονεία…. Τότε είναι η στιγμή που ολόκληρη η ανθρωπότητα θα αφιερωθεί στις δύο καρδιές του ψευδόχριστου και της ψευδοπαρθένου….στο σύμβολο της ψευδοαγάπης και του ψευδοελέους…..
    Η ψευδοθεότητα ωστόσο δεν επέλεξε τυχαία από ολόκληρη την Γη να κάνει την σπουδαιότερη παρουσία της στην Φάτιμα. Ήθελε να ταυτιστεί με αυτό το όνομα και με την ιστορία αυτής της περιοχής. Ήθελε να διευρύνει την παγίδα της ώστε μέσα της να χωρέσουν και όλοι οι Μουσουλμάνοι…..οι Μουσουλμάνοι που στο Κοράνιο τιμούν και σέβονται πρωτίστως την Μητέρα του Χριστού -  Isa ως την πιο Άγια Γυναίκα που ήδη βρίσκεται στον Παράδεισο. Qur’an (3:42):Ο Αλλάχ επέλεξε εσένα και σε έκανε αγνή και σε ξεχώρισε υπεράνω όλων των γυναικών.  Πρώτη επομένως είναι για τους Μουσουλμάνους η μητέρα του Χριστού - Isa και δεύτερη η Φάτιμα η κόρη του «Προφήτη» τους.. Ο «Προφήτης» και πατέρας της Φάτιμα ανέφερε μετά τον θάνατό της : «Θα είσαι η πιο ευλογημένη των γυναικών στον Παράδεισο μετά τη Μαρία» με τους Μουσουλμάνους να δίνουν στην Φάτιμα τον τίτλο: Μητέρα του Πατρός της.
    Η ψευδοπαρθένος λοιπόν, εμφανίστηκε στην συγκεκριμένη περιοχή της Πορτογαλίας λόγω των Ισλαμικών της ριζών και γιατί ήθελε η σημαντικότερή της εμφάνιση να ταυτιστεί με την ονομασία Φάτιμα… Όταν οι Μουσουλμάνοι απωθήθηκαν οριστικά από την Πορτογαλία, ο τελευταίος αρχηγός των Μουσουλμάνων είχε μία όμορφη κόρη που την έλεγαν Φάτιμα προς τιμήν της κόρης του Προφήτη. Σε μία ξαφνική επίθεση ενός χριστιανού-παπικού ιππότη με την ονομασία Goncalo Hermigues και των συντρόφων του (1158) απήχθει η όμορφη Μουσουλμάνα πριγκίπισσα και οδηγήθηκε στο νεοσυσταθέν Πορτογαλικό Βασίλειο όπου εκεί ερωτεύτηκε τον Ιππότη και αποφάσισε να γίνει χριστιανή-παπική με την ονομασία Oureana. Ο νεαρός σύζυγος και ιππότης ήταν τόσο ερωτευμένος μαζί της που άλλαξε το όνομα της πόλεως που έμεναν σε Φάτιμα, που είναι και η περιοχή που αποφάσισε να εμφανιστεί η ψευδοπαρθένος με σκοπό να παγιδεύσει και να οδηγήσει και τους Μουσουλμάνους στην πλήρη αφιέρωσή τους στην καρδιά της….. Χιλιάδες Μουσουλμάνοι εδώ και πολλά χρόνια επισκέπτονται για προσκύνημα την Φάτιμα στην Πορτογαλία….
    Αφού λοιπόν ο Ιωάννης Παύλος ο 2ος ανέδειξε και προώθησε όλα τα μηνύματα της ψευδοπαρθένου και της Κοβάλσκας ήρθε ο τωρινός πάπας για να προωθήσει το σύμβολο της παπικής καρδιάς και να το διασυνδέσει άρρηκτα με την έννοια της αληθινής αγάπης και του ελέους με αρωγό σε όλο αυτό την τεχνολογία, τα κοινωνικά δίκτυα, την τηλεόραση και οτιδήποτε μπορεί να επηρρεάσει….

Και μετά από όλα αυτά και άλλα πολλά επιλέγει και ένα βασικό λογότυπο όπου ξεκάθαρα τονίζει ποια είναι η αποστολή του…. Αποστολή του μας λέει με γυρισμένη πλάτη είναι η αγάπη….. προφανώς εννοεί τον πόλεμο αυτής….Τζούπης Αλέξανδρος

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

-Θα βοηθήσει ο Θεός τους ανθρώπους στην Μεγάλη Παγίδα?

-Μα τότε ακριβώς είναι που θα εμφανιστούν και επίσημα οι δύο πανίσχυροι προφήτες.....όμως λίγοι θα τους ακούσουν....