«Παναγιώτατε»,

Αποκαλείτε τον πάπα «πεφιλημένο αδελφό» και το Βατικανό «σεβασμία και προσφιλή Εκκλησία της Πρεσβυτέρας Ρώμης».Τους προσφωνείτε, δηλαδή όπως θα προσφωνούσατε την αντιπροσωπεία κάποιου Ορθοδόξου Πατριαρχείου, ωσάν ο Παπισμός να μην αποτελεί αίρεση, ωσὰν να είναι μέλη της Μίας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας. Ουδόλως επισημαίνεται το γεγονός, ότι ευρίσκονται εν αιρέσει και πλάνη. Ουδεμία νύξις γίνεται πάνω στις χαώδεις δογματικὲς διαφορὲς πίστεως, οι οποίες μας χωρίζουν απὸ την Παπικὴ παρασυναγωγή, η οποία επιμένει να ονομάζει εαυτὴν ως «Καθολικὴ Εκκλησία» και μάλιστα ως «αυθεντική», ενώ την Ορθόδοξη θεωρεί ως «ελλειμματική»! Και ουδεμία προσπάθεια να τους πείσετε, να εγκαταλείψουν την πλάνη του Παπισμού και να προσέλθουν στους κόλπους της Ορθοδοξίας. Το γεγονός δε ότι  κάνετε λόγο «διά την από κοινού πορείαν των δύο Εκκλησιών» και ότι «η χάρις του πανοικτίρμονος Θεού», «κατέστησεν ημάς» «των Αγίων Αποστόλων διαδόχους», (αναγνωρίζετε δηλαδή αποστολική διαδοχή στους Παπικούς), δεν αφήνει πλέον καμία αμφιβολία, ότι  δεν θεωρείτε τον Παπισμό ως αίρεση αλλά ως πλήρη Ορθοδοξούσα Εκκλησία!!!
***
Ο  Ανώνυμος άφησε ένα  σχόλιο για την ανάρτησή σας "«Παναγιώτατε»,":

Διάβαζα το κείμενο διακοπής μνημοσύνου του Πατριάρχου από του Αγιορείτες Πατέρες και συγκινήθηκα με μία συγκεκριμένη παρατήρησή τους που είχα ομολογουμένως λησμονήσει τελείως. Λένε:
"Οὐδεὶς ἁγιορείτης δὲν πρέπει νὰ ξεχνᾶ τά φοβερὰ λόγια τῆς Κυρίας Θεοτόκου, ποὺ εἶπε στὸν ἅγιο Κοσμᾶ τὸ Ζωγραφίτη: “ ἔρχονται οἱ ἐχθροὶ ἐμοῦ καὶ τοῦ Υἱοῦ μου”."

Αμέσως συγκινήθηκα και σκέφτηκα όλο το σατανοκίνητο σχέδιο με την αγαπολογία των Οικουμενιστών - Πανθρησκειαστών που πηγάζει από την "λατρεία των καρδιών" - ειδώλων και τις δήθεν εμφανίσεις της Παναγίας που δήθεν ΑΠΑΙΤΕΙ συγκεκριμένα πράγματα και δήθεν αποκαλύπτει διάφορα σε μία ψεμματολογία που δεν έχει τέλος.....

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Διάβαζα το κείμενο διακοπής μνημοσύνου του Πατριάρχου από του Αγιορείτες Πατέρες και συγκινήθηκα με μία συγκεκριμένη παρατήρησή τους που είχα ομολογουμένως λησμονήσει τελείως. Λένε:
"Οὐδεὶς ἁγιορείτης δὲν πρέπει νὰ ξεχνᾶ τά φοβερὰ λόγια τῆς Κυρίας Θεοτόκου, ποὺ εἶπε στὸν ἅγιο Κοσμᾶ τὸ Ζωγραφίτη: “ ἔρχονται οἱ ἐχθροὶ ἐμοῦ καὶ τοῦ Υἱοῦ μου”."

Αμέσως συγκινήθηκα και σκέφτηκα όλο το σατανοκίνητο σχέδιο με την αγαπολογία των Οικουμενιστών - Πανθρησκειαστών που πηγάζει από την "λατρεία των καρδιών" - ειδώλων και τις δήθεν εμφανίσεις της Παναγίας που δήθεν ΑΠΑΙΤΕΙ συγκεκριμένα πράγματα και δήθεν αποκαλύπτει διάφορα σε μία ψεμματολογία που δεν έχει τέλος.....