Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ.

Την ημέρα της Πεντηκοστής [όπως και κατά την ημέρα της Βαπτίσεως του Κυρίου] δεν κατήλθε η υπόστασις του Αγίου Πνεύματος πρός τους Μαθητάς του Κυρίου, αλλά η Χάρις Αυτού.

Τόσο η ουσία του τριαδικού Θεού όσο και τα ακοινώνητα υποστατικά ιδιώματα, διακρίνονται των φυσικών ακτίστων ιδιωμάτων, και δεν μετέχονται υπό των πιστών.

Η αποστολή -πέμψις της χάριτος του Αγίου Πνεύματος είναι προ΄ι΄όν της α΄ι΄δίου κοινωνίας των τριών θείων προσώπων.

Λέγει σχετικώς ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς : ΄΄Διό μη μόνον παρά του Υιού, αλλά και παρά του Πατρός, και διά του Υιού πέμπεται, και παρ΄εαυτού έρχεται φανερούμενον.

Κοινόν γαρ έργον η αποστολή, δηλονότι η φανέρωσις του Πνεύματος.΄΄ [PG 151,σελ.766Α]

Τα άκτιστα κοινά φυσικά ιδιώματα, τα οποία προέρχονται εκ της θείας φύσεως, κατέχονται υπό των τριών θείων προσώπων και πέμπονται από κοινού πρός αγιασμό και σωτηρία των πιστών.

Μεγάλοι αιρετικοί όπως ο Ακίνδυνος, ο Βαρλαάμ, ο Βέκκος και πολλοί άλλοι, ταύτιζαν τα κοινά φυσικά ιδιώματα των θείων υποστάσεων με τα μη κοινά υποστατικά η, τις υποστάσεις με την ουσία ή, τον τρόπο εκπορεύσεως με τον τρόπο φανερώσεως του Αγίου Πνεύματος κτλ.

“Λατῖνοι δέ τῇ ἐκπορεύσει ταὐτόν ἡγοῦνται τὴν ἀποστολήν.” [Γρ. Παλαμᾶ. ΕΠΕ 1.σελ.224] καὶ πάλι: “Ἐντεῦθεν δή πάλιν κατ᾿ αὐτούς, ταῦτά τε εἶναι καί ἀδιάφορα δείκνυται τοῖς ὑποστατικοῖς τά φυσικά. Εἰ δέ τοῦτο, καί ἡ φύσις ταῖς ὑποστάσεσι ταυτόν τε και ἀδιάφορον”[Γρ. Παλαμᾶ. ΕΠΕ 1,σελ.110]

Δεν διαφέρουν καθόλου των μεγάλων αιρετικών οι θιασώτες της δήθεν εικόνος της Αγίας Τριάδος, οι οποίοι ταυτίζουν τις άκτιστες ενέργειες, τα σύμβολα [περιστερά] και τα είδωλα [μορφή γέροντος] με τις θείες υποστάσεις, όπως επίσης και όσοι υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει κοινωνία των θείων προσώπων, με συνέπεια να ταυτίζουν και αυτοί τα ακοινώνητα υποστατικά ιδιώματα με τις θείες υποστάσεις.΄΄ως γαρ ούκ έστι τα υποστατικά υπόστασις, αλλά χαρακτηριστικά υποστάσεως, ούτω και τα φυσικά ού φύσις, αλλά χαρακτηριστικά φύσεως΄΄ [Γρ.Παλαμά.ΕΠΕ 4,σελ.184].

 

Χαρίλαος Ι.Στουρα΄ί΄της.

Θεολόγος.

2 σχόλια:

xristianorthodoxipisti.blogspot.gr είπε...

Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ, ΚΑΙ ΤΟΝ ΦΩΤΗ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ . https://xristianorthodoxipisti.blogspot.com/2016/01/blog-post_8.html

ΧΑΡΙΛΑΟΣ είπε...

΄
Ο/Η xristianorthodoxipisti.blogspot.gr
Πηγαίνεται εδώ https://orthodox-voice.blogspot.com/2023/05/blog-post_28.html για να μάθετε ότι όλα αυτά που πιστεύετε είναι αιρετικά.

Χαρίλαος Στουρα΄ί΄της.
Θεολόγος.