Ο Πολυμενόπουλος Διονύσιος είπε...

Αδελφέ Δημήτριε απέναντι δεν υπάρχουν μόνο οι " μεταπατερικοί", αυτοί τουλάχιστον με τον όρο μεταπατερικοί ουσιαστικά δέχονται ότι ακολουθούν μία θεολογική σκέψη μετά τους πατέρες, δηληδή στην ουσία διάφορο των Πατέρων. Ομως η θεολογία των Πατέρων αυτή ακριβώς είναι η Ορθοδοξία. Δυστυχώς υπάρχουν και εκείνοι που δηλώνουν Πατερικοί και ανέχονται και οικονομούν τον Εκκλησιαστικό Οικουμενισμό ακόμη και μετά την Σύνοδο της Κρήτης (2016). Το λόγο αυτής της στάσεως για τον καθένα τον γνωριζει Ο Κύριος, Ο Οποίος είναι Ο Κριτής όλων μας, εμείς καλούμαστε να πράττουμε τα διατεταγμένα για την σωτηρία μας, η Κρίση ανήκει Στον Θεάνθρωπο και στην Ορθόδοξη Εκκλησία αποφαινόμενη σε τουλάχιστον Μεγάλη, αληθινά Ορθόδοξη και ελεύθερη Σύνοδο. Το γεγονός ότι ενώ τα πράγματα χειροτερεύουν διαχρονικά η πραγματική αντίσταση, όχι μόνο στα λόγια αλλά κυρίως στην πράξη, μειούται οδηγεί σταδιακά ακόμη και σε εκείνο που και αυτοί φοβούνται το " κοινό ποτήριο". Για να μή έλθει αυτό το αποτέλεσμα κάποιοι περιμένουν παγκόσμιο πολεμο για να αποτρέψει αυτή την κατάληξη. Παρόμοια γεγονότα κάποιοι εξ αυτών έλεγαν ότι θα γίνουν για να αποτρέψουν την Σύνοδο της Κρήτης και όμως η Σύνοδος αυτή έγινε. Με τέτοιες στάσεις τελικά και το " κοινό ποτήριο" θα γίνει και οι μεν δηλώνοντες εξ αυτών Πατερικοί θα χάσουν το έδαφος κάτω από τα πόδια τους, οι δε δηλώνοντες Μεταπατερικοί θα χαψουν το παραμύθι ότι δήθεν ο Πάπας της Ρώμης, συμφώνησε με τους Ορθοδόξους συμφωνία δήθεν Ορθόδοξη. Καλά Χριστούγεννα σε όλους τους Ορθοδόξους Ο Θεάνθρωπος δεν αφήνει Την Εκκλησία Του ούτε μία στιγμή γιατί η Εκκλησία είναι ο Ίδιος Ο Θεάνθρωπος και εμείς μέλη του Σώματός Της

2 σχόλια:

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Συμφωνῶ μαζί σου, ἀδερφέ Διονύση!

Ἔχω καί μίαν ἐρώτησιν γραμματικῆς: Βλέπω ὅτι ἐσύ καί πολλοί ἄλλοι χρησιμοποεῖτε κεφαλαῖα γιά τό ὁριστικόν ἄρθρον «Ὁ», «Τοῦ» κ.λπ. πρίν ἀπό τήν λέξιν «Κύριος», ἐνῷ ἐγώ νομίζω ὅτι κεφαλαῖα χρησιμοποιοῦμε μόνον γιά τίς ἀντωνυμίες, π.χ. «ὁ Κύριος ἐδίδαξε τό Εὐαγγέλιόν Του ...», ἀλλά «τοῦ Κυρίου ἡ εὐλογία».

Πολυμενόπουλος Διονύσιος είπε...

Αδελφέ Δημήτριε διάβασα την ερωτησή σου και φρονώ ότι γραμματικώς μάλλον έχεις δίκιο, αλλά κάποιες φορές, ίσως από ψυχική μας ανάγκη, στον γραπτό λόγο μας λόγω σεβασμού υπερβαίνουμε κάπως την ακρίβεια της γραμματικής