ΥΠΗΡΞΕ ΑΝΤΙΚΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ ΓΟΧ;

Έρευνα πρωτοπρεσβυτέρου Δημητρίου Αθανασίου

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Ο όρος Οικουμενισμός προέρχεται από το αρχαίο Βυζάντιο. Σημαίνει «κατοικημένος κόσμος», από την ελληνική λέξη «οικουμένη», η οποία μπορεί να μεταφραστεί ως «κόσμος». Το γεγονός είναι ότι οι Βυζαντινοί θεωρούσαν ότι ο πολιτισμένος κόσμος είναι μόνο εκείνο το μέρος του πλανήτη που ήταν μέρος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Εξ ου και ο ίδιος ο όρος. Λίγο αργότερα, άρχισε να χρησιμοποιείται και προς την Εκκλησία και όριζε εκείνες τις εδαφικές περιοχές που είχαν διαφωτιστεί από το Ευαγγέλιο. Από το 1937, οι θεολόγοι του Πανεπιστημίου του Πρίνστον στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν προτείνει αυτόν τον όρο προκειμένου να ονομαστεί ένας διάλογος μεταξύ των χριστιανικών θρήσκευμάτων. Σήμερα, αυτή η λέξη αναφέρεται πιο συχνά με τρεις εντελώς διαφορετικές έννοιες:

α) διάλογος μεταξύ Ορθόδοξων Χριστιανών και μη Ορθόδοξων κοινοτήτων (και ακόμη και με εκπροσώπους άλλων θρησκειών), το κύριο καθήκον του οποίου είναι η κοινή εργασία για την ειρήνη ή τη φιλανθρωπία στον κόσμο (ένας τέτοιος διάλογος δεν συνεπάγεται δογματική ενότητα).

β) μια θεολογική τάση που θέτει το καθήκον να ενώσει διάφορα χριστιανικά θρησκεύματα σε μια ενιαία «εκκλησία» (για να επιτύχει την «ενότητα», πιο συχνά, είναι οι Ορθόδοξοι που πρέπει να εγκαταλείψουν τα δογματικά ή άλλα χαρακτηριστικά τους, επομένως, ένα τέτοιο όραμα του Οικουμενισμού έχει έναν αντι-ορθόδοξο χαρακτήρα).

γ) το δόγμα της πιθανής ενοποίησης όλων των θρησκειών σε μια νέα, κοινή θρησκεία για όλους (ένας τέτοιος οικουμενικός συγκρητισμός έχει σαφώς αντιχριστιανικό χαρακτήρα).

 

---------------------------------------------------------

Είδαμε σε προηγούμενη δημοσίευση ότι ο λεγόμενος εκ μέρους των ΓΟΧ ο  αγώνας και σε επίπεδο ηγεσίας και σε επίπεδο κλήρου και λαού ήταν ενάντια στην ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ  ΜΟΝΟ.

Η αλλαγή του Ημερολογίου ήταν ομολογουμένως ένα λάθος της τότε εκκλησιαστικής ηγεσίας. Λάθος που ευνοούσε τα κρυφά σχέδια των Παπικών, των Μασώνων και όσων υπογείως από τότε κινούνταν  υπό την καθοδήγηση πονηρών πνευμάτων προς άλωση της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Η αντίδραση ήταν επιβεβλημένη, αλλά έγινε με λάθος τρόπο.

Στο 'Αποκηρυκτικό ῎Εγγραφό τους προς την Καινοτόμο 'Ιεραρχία, οι τρεις ' 'Ιεράρχες  επεκαλούντο τους εξής σοβαρούς λόγους για το διάβημά τους:

– Μονομερής και αντικανονική εισαγωγή στην 'Εκκλησία του Γρηγοριανού 'Ημερολογίου, παρά τα θέσμια των επτά Οικουμενικών Συνόδων και την αιωνόβιο πράξη της 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας·

– Διάσπαση  της ενότητος της 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας και διαίρεση  των Χριστιανών μέσω της εισαγωγής του Γρηγοριανού 'Ημερολογίου, άνευ της συναινέσως όλων των 'Ορθοδόξων 'Εκκλησιών·

– 'Αθέτηση  των θείων και ιερών Κανόνων, οι οποίοι διέπουν τα της Θείας Λατρείας και επίσης αθέτηση  της νηστείας των 'Αγίων 'Αποστόλων·

– Παραβίαση  εμμέσως του Πασχαλίου Κανόνος της Α´ Οικουμενικής Συνόδου διά της αλλοιώσεως του εορτολογίου και του ενιαυσίου κύκλου του Κυριακοδρομίου, μετά των οποίων συνδέεται αναπόσπαστα·

– Διάσπαση  της ενότητος της 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας στον εορτασμό των 'Εορτών και διαίρεσις των Χριστιανών, η οποία έθιξε εμμέσως το δόγμα της Μιάς 'Αγίας Καθολικής και 'Αποστολικής 'Εκκλησίας του Συμβόλου της Πίστεως·

– Πρόκληση  σκανδαλισμού, διαιρέσεως και αντεγκλήσεως των Χριστιανών και αποβολή της ομοφωνίας, αγάπης και αλληλεγγύης.

Για τους λόγους αυτούς, θεωρήθηκε ότι η Διοικούσα 'Ιεραρχία της 'Ελλάδος « απέσχισε εαυτήν κατά το πνεύμα των 'Ιερών Κανόνων του όλου κορμού της 'Ορθοδοξίας και εκήρυξε κατ' ουσίαν εαυτήν σχισματικήν, με την διευκρίνισι ότι ο αγώνας τους ήταν υπέρ επαναφοράς του Πατρίου 'Εκκλησιαστικού 'Ημερολογίου προς αναστήλωσιν της 'Ορθοδοξίας και ειρήνευσιν της 'Εκκλησίας και του ῎Εθνους».

Ο Χρυσόστομος  όμως γενικότερα δεν θεωρούσε την Εκκλησία του νέου ημερολογίου ως αιρετική, αλλά ως την νόμιμη και «ανεγνωρισμένην Αυτοκέφαλον Ελληνικήν Εκκλησίαν». Ο Χρυσόστομος επίσης δεν αποκαλούσε τους Γ.Ο.Χ. ως την μοναδική Εκκλησία του Χριστού, αλλά ως «θρησκευτική κοινότητα των Παλαιοημερολογιτών», ως «μίαν φρουράν, ήτις φρουρεί τον θεσμόν του ορθοδόξου Εορτολογίου, ον ηθέτησεν ως μη ώφειλεν η πλειοψηφία της Ιεραρχίας» και ως «αποσχισθέντας από της Εκκλησίας Παλαιοημερολογίτας», τους οποίους η Εκκλησία της Ελλάδος ώφειλε «εις τους κόλπους αυτής να προσελκύση».

Αποτελεί αδιάψευστη αλήθεια, αποθησαυρισμένη στους τόμους των Απάντων του πρ.Φλωρίνης Χρυσοστόμου,, το γεγονός ότι, τις πρώτες δεκαετίες μετά την εισαγωγή του νέου Ημερολογίου οι Γ.Ο.Χ., έβλεπαν ως μόνο πρόβλημα και άρα δικαιολογία του αγώνα τους, το ημερολόγιο και την νηστεία! Στα κείμενα του πρ.Φλωρίνης   δεν υπήρξε ούτε μια φορά η λέξη Οικουμενισμός, η κάποια διαμαρτυρία για την αιρετική Εγκύκλιο του 1920, διά της οποίας οι Φαναριώτες Πατριάρχες, που διευκόλυναν την εισαγωγή του Οικουμενισμού στην Εκκλησία, αναβαθμίσουν τις αιρέσεις της Δύσεως σε «εκκλησίες». Αρκετά χρόνια αργότερα στο «Υπόμνημα Απολογητικόν του Πατρίου Εκκλησιαστικού Ημερολογίου», ο πρ. Φλωρίνης ομιλεί για τις πρόσφατες αιρέσεις που είχαν τότε εμφανισθεί. Σε αυτές δεν περιλαμβάνει τον Οικουμενισμό. Γράφει:

«Ούτω ίνα περιορισθώμεν εις την Ορθόδοξον Εκκλησίαν της Ελλάδος, τον τελευταίον αιώνα ενεφανίσθησαν δύο Αιρέσεις, η τού Θεοφίλου Καίρη… και του Αποστόλου Μακράκη… Ταύτας τας αιρέσεις κατεδίκασεν η Σύνοδος της Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Ελλάδος» (Υπόμνημα Απολογητικόν του Πατρίου Εκκλησιαστικού Ημερολογίου).

Βλέπετε, μετά τόσα χρόνια ο πρ. Φλωρίνης δεν είχε ανακαλύψει ακόμα τον Οικουμενισμό. Το λέει ξεκάθαρα· μόνο δύο έως τότε αιρέσεις γνωρίζει!!! Άρα για το Ημερολόγιο συνεχώς και τις νηστείες μιλούσαν.

Μας κατηγορούν ότι η εισαγωγή του νέου ημερολογίου -που έφερε διαφορά στον εορτασμό και την νηστεία- διαλύει την ενότητα της πίστεως! Και διδάσκει ο πρ. Φλωρίνης Χρυσόστομος Καβουρίδης, ότι επειδή αλλάξαμε το Ημερολόγιο, παύουμε να πιστεύουμε στο Σύμβολο της Πίστεως, παύουμε να έχουμε τον ίδιο Χριστό!!!

Γράφει: Ώστε, όταν η αυτή Θ. Λατρεία, δεν βιώνεται και δεν εκδηλώνεται από όλες τις τοπικές Εκκλησίες «εν τη πράξει ταυτοχρόνως και ομοιομόρφως», αλλά σε άλλο χρόνο τις γιορτάζει η μία Εκκλησία και σε άλλον η άλλη, τότε δεν «δύναται πλέον λογικώς να υποστηρίξη τις ότι το Δόγμα και η Θ. λατρεία»έχουν ενότητα (Άπαντα, πρ. Φλωρίνης Χρυσοστόμου Καβουρίδου, τομ. 1ος, σελ. 90).

«Πως δύνανται -συνεχίζει- οι Χριστιανοί οίτινες έχουσι μίαν πίστιν, μίαν Θ. λατρείαν, εν βάπτισμα, ένα Κύριον, τα αυτά μυστήρια, να λέγωσιν εις το Σύμβολον της πίστεως ότι ανήκουσι εις μίαν… Εκκλησίαν, όταν οι μεν εκ τούτων βαπτίζουσι τον Χριστόν εις τον Ιορδάνην ποταμόν εορτάζοντες τα Θεοφάνεια, καθ’ ον χρόνον οι άλλοι… δεν εώρτασαν ακόμα ούτε τα Χριστούγεννα…;» (ΑΠΑΝΤΑ, τομ. 1ος, σελ. 90-91). «Ούτω δεν δύνανται να θεωρούνται ότι ομοδογματούσιν  οι χριστιανοί μιας και της αυτής Εκκλησίας, όταν οι μεν εκ τούτων εορτάζωσιν τας εορτάς των Χριστουγέννων…, καθ’ ον χρόνον οι δε διανύουσιν εισέτι το στάδιον της τεσσαρακοστής… Διότι αύτη, χωρίζουσα τους χριστιανούς εις τον εορτασμόν των μεγάλων εορτών αφαιρεί,  απ’ αυτών… και την ιδέαν, ότι πάντες, έχουσιν ένα και τον αυτόν Ουράνιον Πατέρα τον Θεόν, ένα και τον αυτόν Μεσίτην τον Χριστόν, εν και το αυτό Πνεύμα» (ΑΠΑΝΤΑ, τομ. 1ος, σελ. 57)

Ουδεμία Σύνοδος δογμάτισε ότι οι εορτάζοντες σε διαφορετική ημέρα, έχουν διαφορετική πίστη και διαφορετικό Χριστό!
Και επικαλούνται οι ΓΟΧ  για να δικαιολογήσουν την ανομία τους τον ΙΕ΄ Κανόνα της Πρωτοδευτέρας Συνόδου.. Αυτοί όμως δεν αποτειχίστηκαν, –όπως νομοθετεί ο ΙΕ΄ Κανών–όχι επειδή εμείς πέσαμε σε κάποια αίρεση και την διδάσκαμε «γυμνή τη κεφαλή» –όπως απαιτεί ο ΙΕ΄ Κανόνας για να κάνει κάποιος αποτείχιση– αλλά για την αλλαγή του Ημερολογίου, που έχει όχι άμεση, αλλά έμμεση σχέση με το Δόγμα (όπως οι ίδιοι ισχυρίστηκαν –Γράφει ο π.Φλωρίνης.

««Και εφ’ όσον το Δόγμα το κατά θεωρίαν και γνώσιν εν και το αυτό, βιούται κατά πράξιν και εκδηλούται εν τη Θεία λατρεία και ταίς ιεροτελεστίαις διαφοροχρόνως  και ανομοιομόρφως υπό των χριστιανών, δεν δύνανται πλέον ούτοι να πιστεύωσι, ότι ομοδογματούσι, και ότι συνεπώς ανήκουσιν εις μίαν Εκκλησίαν. Τούτου ούτως έχοντος, η κατά θεωρίαν και ξηράν γνώσιν ενότης και ταυτότης του Δόγματος της μίας Εκκλησίας, δεν διασώζεται πλέον, όταν η ενιαία αύτη πίστις του Δόγματος βιούται και εκδηλούται εν τη Θεία λατρεία ουχί κατά τον αυτόν χρόνον και τρόπον, αλλ’ ετεροχρόνως και ανομοιομόρφως. Διότι δεν δύνανται οι παλαιοημερολογίται και οι νεοημερολογίται, καίπερ έχοντες αμφότεροι τα αυτά Δόγματα και την αυτήν Θείαν λατρείαν, να ανήκωσιν εις μίαν και την αυτήν Εκκλησίαν, όταν οι μεν νηστεύωσι και εγκρατεύωνται, όπως εορτάσωσι τα Χριστούγεννα, καθ’ ον χρόνον οι άλλοι ευφραίνονται και πανηγυρίζουσιν, ου μόνον τα Χριστούγεννα, αλλά και τα Θεοφάνεια»(Χρυσόστομος Καβουρίδης, ΑΠΑΝΤΑ, τομ. 1ος, σελ. 114).

Ισχυρίζεται εδώ  ότι το δόγμα και η ενότητα  της πίστεως αποβαίνει «ξηρά γνώσις και θεωρία», εφ’ όσον «δεν βιούται και εκδηλούται εν τη Θεία λατρεία κατά τον αυτόν χρόνον και τρόπον»! Όμως, οι πληροφορίες της Ιεράς Παράδοσης μας λένε , ότι οι Χριστιανοί επί 7 περίπου αιώνες γιόρταζαν σε διαφορετικό χρόνο τις εορτές τους, καταρρίπτουν με πάταγο την αλλοπρόσαλλη και αμάρτυρη στην Παράδοση της Εκκλησίας κακοδοξία των Γ.Ο.Χ.! Αλλά και σήμερα, οι ανά την γην Ορθόδοξοι γιορτάζουν σε διαφορετικό χρόνο τις εορτές τους, κατά μία, δύο…, επτά ώρες, αφού ευρίσκονται σε διαφορετικό ημισφαίριο και γεωγραφικό παράλληλο, ώστε μετά επτά ώρες, έχει αλλάξει ακόμα και η ημερομηνία, π.χ. στην Αυστραλία! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

«...Αξιοσημείωτον τυγχάνει το γεγονός ότι η Α΄ Οικουμενική Σύνοδος, θελήσασα να ορίση την ημέραν εορτασμού του Πάσχα, δεν ώρισε μήνας και ημέρας του Ιουλιανού Ημερολογίου, αλλ’ έθετο ως σταθεράν βάσιν του υπολογισμού την εαρινήν ισημερίαν, δηλ. ώρισε τα κατά τον εορτασμόν ουχί ημερομηνιακώς, αλλ’ αστρονομικώς, και τούτο διότι το κανονικώς ενδιαφέρον δεν είναι η ημερομηνία, αλλ’ η ισημερία».   Η «εαρινή ισημερία» δηλαδή, είναι σταθερή και σε όλα τα Ημερολόγια συμβαίνει την ίδια …ημέρα, μόνο που κάθε ημερολόγιο την ονομάζει με διαφορετικό όνομα.

10 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Θερμά συγχαρητήρια στον κ.Αργυρακόπουλο που μας παρουσιάζει αυτή την μελέτη. Το ίδιο, διπλά συγχαρητήρια στον π.Δημήτριο, ο οποίος λέει τα αυτονόητα. Πως είναι δυνατόν να ασπάζονται οι γνήσιοι αυτά που λέει αυτός ο ανόητος άνθρωπος;Μιλάμε για δαιμονικές επινοήσεις!Δεν γνώριζε,ο τάλας,την διαφορά που είχαν οι πρώτοι Χριστιανοί ακόμα και στην εορτή του Αγίου Πάσχα; Το γνώριζε, αλλά οι δαίμονες αυτά τον δασκάλεψαν να γράψει. Γνώριζαν την κατρακύλα τον αγραμμάτων.Τώρα, γιατί το επέτρεψε αυτό ο Θεός, είναι απορίας άξιον.

Ανώνυμος είπε...

Bαρετός.... Ερευνα ποια έρευνα; Παλαιά αναμασημένη, εως εμετού, τροφή....

Ανώνυμος είπε...

Ο Καβουρίδης γιατί τα έγραφε αυτά; Αφού γνώριζε το Πασχάλιο που θέσπισε η Α' Οικ.Σύνοδος(το οποίο σημαίνει,μή χρονικός συνεορτασμός των Χριστιανών πριν το 325μ.Χ.)!Ύστερα,ποιούς Κανόνες παραβίασαν το 1924(όπως γράφει ο Καβουρίδης); Ή ψέματα έλεγε,ή κάποιο σκοπό εξυπηρετούσε.Τι απάντηση δίνουν οι σημερινοί οπαδοί του Χρυσοστόμου Καβουρίδη(κ.Χατζηδημητρίου,κ.Μάντης,κ.Παπαρρηγόπουλος,κ.Κουτσιούμπας,κ.Ζιώγας,κ.Χριστοδουλόπουλος,κ.Στουρνάρας);Γιατί μόνο ο π.Ευθύμιος Τρικαμηνάς βλέπω να επεμβαίνει στα κείμενα του π.Δημητρίου. Που κρύφτηκαν οι γοχ;Που είναι να υπερασπιστούν τους αγίους τους;Γιατί κάνουν την πάπια; Τόσο πολύ τους αρέσουν τα ψέματα του Κ. Χ.;Που είναι ο νέος Κ.Χ. να απαντήσει(αυτό το κείμενο, καταρρίπτει την πλάνη που ακολουθεί τόσα χρόνια);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

Ανώνυμος είπε...

Μετά από τη επιλεκτική καταγραφή που έκανε ο π. Δημήτριος στο άλλο του άρθρο κι απάντησα σε σχόλιο
https://orthodox-voice.blogspot.com/2023/05/1935-31-15.html
τα ίδια συνεχίζει κι εδώ, λέγοντας μας ότι τάχα οι ΓΟΧ δεν αντιδρούσαν στον Οικουμενισμό

Ακόμη και πριν αποτειχιστεί από την Κρατούσα ο πρώην Φλωρίνης εἶπε στὴν Ι´ ῾Ιεραρχία τῆς 27.6.1929:
«῾Υποβάλλων σχετικὸν ὑπόμνημα, παρακαλῶ νὰ ληφθῇ ὑπ᾿ὄψιν, ὅτι τὸ ἡμερολόγιον πρέπει νὰ ἐξετασθῇ κυρίως ἀπὸ ἀπόψεως τῆς διαφορᾶς πρὸς τοὺς καθολικοὺς (παπικούς), πρὸς τοὺς
ὁποίους τὸ παλαιὸν ἡμερολόγιον ἀποτελεῖ ἕνα φραγμὸν διὰ τοὺς Χριστιανοὺς (᾿Ορθοδόξους). Τοῦτο ἔχει ἐθνικῶς μεγάλην σημα σίαν καὶ θὰ ἔχῃ μεγίστας συνεπείας, τὰς εὐθύνας τοῦ ὁποίου δὲν δύναμαι νὰ βαστάσω»

Ενώ στην Εγκύκλιο του 1935 αναγράφουν οι 3 αποτειχισμενοι Ιεράρχες
....Άπόδειξις ή εσχάτως καθαιρεθεΐσα ακρόπολις του Πατροπαράδοτου ημερολογίου, όπερ, ώς
ε ί ς ακατάλυτος φραγμός , έχώριζεν αίσθητώς τους Ορθοδόξους από τους αιρετικούς καί κακοδόξους.
Τον άμυντικόν τούτον προμαχώνα, πολλάκις επεχείρησαν νά καταρρίψουν οί πολυμήχανοι τής Όρθοδοξίας εχθροί, αλλά προς κέντρα έλάκτισαν. Διότι άν τιμετώπιζον πάντοτε τους "Αρχοντας καί Ταγούς τής Εκκλησίας, φρυκτωροΰντας άνυστάκτως επί τών αδαμάντινων επάλξεων της Όρθοδοξίας..
.

Ανώνυμος είπε...

EΡΩΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟ 3Ο ΜΑΙΟΥ
Απο το 1054 μέχρι το 1582 δηλ.απο το Μεγάλο Σχίσμα μέχρι την εισαγωγή του Γρηγοριανού ημερολογίου στην Δύση, το Ιουλιανό ημερολόγιο ηταν κοινό μεταξύ Ανατολής και Δύσης.Τότε το Ιουλιανό ημερολόγιο ήταν αμυντικός πρόμαχος ή χώριζε τους ορθοδόξους απο τους κακοδόξους;;

ΧΑΡΙΛΑΟΣ είπε...

Ανώνυμε 1:30,΄΄μωραίνει Κύριος ον βούλεται απωλέσαι...΄΄

Αν και έχουν απαντηθεί τα πάντα,δύο πολύ σύντομα σχόλια στο κείμενο του π.Δημητρίου Αθανασίου.

Πρώτον.Δεν ξέρω γιατί αντιδικείτε με τους Φλωρινικούς,π.Δημήτριε
Ο πρ.Φλωρίνης αρνήθηκε την Ορθόδοξη Ομολογία του 1935 και,από το 1937 και ύστερα,σας αναγνώρισε ως Εκκλησία,συνεπώς δεν διαφέρετε σε τίποτα.[ευτυχώς,λίγοι οπαδοί του πιστεύουν το ίδιο]Δεύτερον.Οι Πανορθόδοξες Σύνοδοι του 16ου αιώνος αναθεμάτισαν όλους εκείνους που θα προβούν σε αλλαγή του Ημερολογίου όπως επίσης και όλους εκείνους που θα την ακολουθήσουν.Η καταδίκη υπό της Πανορθόδοξου Συνόδου του 1583 και για το Μηνολόγιο.
Ιδού:1η Ἀπόφασις τῆς Συνόδου τοῦ 1583, ἡ ὁποία ὑπογράφεται ἀπό τούς Πατριάρχες Κωνσταντινουπόλεως, Ἱερεμία, Ἀλεξανδρείας, Σίλβεστρο, Ἱεροσολύμων, Σωφρόνιο καί ἀπό τούς ὑπόλοιπους παρόντες Ἀρχιερεῖς:

Κανών Ζ': " Ὅποιος δέν ἀκολουθᾶ τά ἔθιμα τῆς Ἁγίας Ὀρθόδοξου Ἐκκλησίας, καθώς αἱ ἑπτά Ἅγιαι Οἰκουμενικαί Σύνοδοι ἐθέσπισαν, καί τό Ἅγιον Πάσχα καί τό Μηνολόγιον καλῶς ἐνομοθέτησαν νά ἀκολουθῶμεν, καί θέλει νά ἀκολουθᾶ τό νεοεφεύρετον Πασχάλιον καί νέον Μηνολόγιον τῶν ἀθέων ἀστρονόμων τοῦ Πάπα, καί ἐναντιώνεται εἰς αὐτά ὅλα καί θέλει νά ἀνατρέψῃ καί νά χαλάσῃ τά πατροπαράδοτα δόγματα καί ἔθιμα τῆς Ἁγίας Ὀρθόδοξου Ἐκκλησίας, ἄς ἔχει τό ἀνάθεμα καί ἔξω τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας καί τῆς τῶν Πιστῶν ὁμηγύρεως ἄς εἶναι.

Ἐσεῖς δέ οἱ εὐσεβεῖς καί Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί μένετε ἐν οἷς ἐμάθετε, ἐγεννήθητε καί ἀνετράφητε καί, ὅταν τό καλέσῃ ὁ καιρός καί ἡ χρεία, καί αὐτό τό αἷμα σας νά χύνετε, διά νά φυλάξετε τήν πατροπαράδοτον πίστιν καί ὁμολογίαν σας καί νά φυλάγεσθε ἀπό τῶν τοιούτων, καί προσέχετε, ἵνα καί ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός σᾶς βοηθᾶ, ἅμα καί ἡ εὐχή τῆς ἡμῶν μετριότητος εἴη μετά πάντων ὑμῶν. Ἀμήν."

1583 Ἰνδικτίων ιβ΄, Νοεμβρίου κ' "

fdathanasiou είπε...

ΠΡΟΣ κ.ΧΣ
Α. Με τον Φλωρίνης δεν πιστεύουμε τα ίδια.Α πό πότε το ημερολόγιο έγινε κριτήριο Ορθοδοξίας κ.λ.π.
Β. Για να μην λεω τα ίδια πάλι σας παρακαλώ να μας αποδείξετε ότι το διορθωμένο Ιουλιανό ημερολόγιο (ΝΕΟ) είναι το ΓΡΗΓΟΡΙΑΝΟ
Γ. Οι Σύνοδοι του 16ου αιώνα καταδίκασαν το Γρηγοριανό ημερολόγιο γιατί δεν εφαρμόζουν το Παχάλιο της Α Οικουμενικής Συνόδου
Δ. Με λύπη διαπιστώσαμε ότι κυκλοφορούν στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο ΓΟΧ πλαστογραφημένο σιγγίλιο του 1583.Αυτό το χρησιμοποιούν ως επιχείρημα καταδίκης Συνοδικά του νέου ημερολόγίου.
Η πλαστογράφηση έγινε από τον Αγιορείτη ΙΑΚΩΒΟ ΝΕΟΣΚΗΤΙΩΤΗ. Ο Ιάκωβος Νεοσκητιώτης, πρόσθεσε επί του εγγράφου : α) την υπογραφή του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Σωφρονίου , β) την φράση '' και οι λοιποί Αρχιερείς '' και γ) άλλαξε την ημερομηνία από 1583 σε 1593 ! Με αυτήν του , όμως την απάτη , άθελά του προδόθηκε , καθ΄ ότι ο Αλεξανδρείας Σίλβεστρος δεν ζούσε το 1593 , αφού είχε κοιμηθεί το 1590 !!!
Ακόμη , παρατηρούνται τα εξής επ΄ αυτού : α) έχει αφαιρεθεί περισσότερο από το μισό κείμενο , β) έχει προστεθεί ένας ανύπαρκτος Αναθεματισμός , γ) έχει προστεθεί 3 φορές η λέξη '' Μηνολόγιο '' και δ) λείπει η αναφορά στους 4 Όρους της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου περί του Αγίου Πάσχα , καθώς και τα σημεία που κατακρίνουν το Γρηγοριανό ημερολόγιο λόγω του εορτασμού του Πάσχα , πριν η μαζί με τους Ιουδαίους , με αποτέλεσμα να μην φαίνεται , πως οι Πατριάρχες , κατέκριναν το Παπικό ημερολόγιο , λόγω του εορτασμού του Πάσχα , πριν η μαζί με τους Ιουδαίους και όχι λόγω των 13 ημερών !!!
Το πρωτότυπο κείμενο βρίσκεται στον '' Τόμο της Αγάπης '' του ιερού Δοσιθέου Ιεροσολύμων ( σελ. 538 ) . Οι καλοπροαίρετοι μελετητές , μπορούν να το βρούν στις μεγάλες βιβλιοθήκες της Ελλάδος ( την Εθνική , της Βουλής κ.λ.π. ).
Εμείς θα το δημοσιεύσουμε μελλοντικά. Επειδή ίσως πάλι κατηγορηθούμε ότι δυσφημίζουμε τον αγώνα ΓΟΧ, παραπέμπουμε σε σχετική μελέτη της Μητρόπολης Ωρωπού ΓΟΧ στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.imoph.org/.../20110.../20110622aSigglion1583.pdf

fdathanasiou είπε...

ΠΡΟΣ κ.ΧΣ
Στην μελέτη που δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση
https://www.imoph.org/.../20110.../20110622aSigglion1583.pdf
γράφονται και τα εξής:
« Στην ιεράν ένστασιν κατά της εκκλησιολογικής αιρέσεως του Οικουμενισμού, η οποία εμπεριέχει το Ημερολογιακόν, το δήθεν «Σιγγίλιον» του 1583 ουδέν ουσιαστικώς προσφέρει, εφ’ όσον και εάν ακόμη ήταν γνήσιο, δεν θα ενεργούσε αυτομάτως και ακαριαίως, εκβάλον πάραυτα τους Καινοτόμους εκ της Εκκλησίας, διότι το ανάθεμα, προκειμένου να ενεργοποιηθή, απαιτεί ειδικήν συνοδικήν κρίσιν, βάσει της ορθοδόξου εκκλησιαστικής τάξεως».
Τέλος σας μεταφέρομε από τον Δοσίθεο Ιεροσολύμων και ολόκληρο τον Η΄ Κανόνα της Συνόδου του 1593 γιά να επιβεβαιωθεί και ο κάθε δύσπιστος ότι ο Κανόνας ομιλεί και καταδικάζει την αλλαγή του Πασχαλίου των Δυτικών και τίποτε άλλο.
«Κανών όγδοος: Ασάλευτον διαμένειν βουλόμεθα το τοις Πατράσι διορισθέν περί του αγίου και σωτηρίου Πάσχα, έχει και ούτως. άπαντας τους τολμώντας παραλύειν τους όρους της αγίας και οικουμενικής μεγάλης Συνόδου, της εν Νικαία συγκροτηθείσης, επί παρουσία της ευσεβείας του θεοφιλεστάτου βασιλέως Κωνσταντίνου περί της αγίας εορτής του σωτηριώδους πάσχα ακοινωνήτους και αποβλήτους είναι της εκκλησίας επιμένοιεν φιλονεικότερον ενισταμένους προς τα καλώς δεδιδαγμένα, και ταύτα ειρήσθω περί των λαικών. ει δε τις των προεστώτων της εκκλησίας επίσκοπος, ή πρεσβύτερος, ή διάκονος, μετά τον όρον τούτον τολμήσειεν επί διαστροφή των λαών και ταραχή των εκκλησιών ιδιάζειν, και μετά των Ιουδαίων επιτελείν το Πάσχα, τούτον η αγία Σύνοδος εντεύθεν ήδη αλλότριον έκρινε της εκκλησίας. δεί στοιχείν τω των πατέρων κανόνι μέχρι και σήμερον Θεού χάριτι, ο, καθ’ ο δη και τα λοιπά η Θεού εκκλησία διαφυλάττει» (Τόμος Αγάπης κατά Λατίνων σελ. 547).
ΘΑ ΕΠΑΝΕΛΘΩ ΜΕΛΛΟΝΤΙΑ ΣΤΟ ΘΕΜΑ

Ανώνυμος είπε...

Προσωπικά έχω να πω λίγα, αλλά ουσιαστικά πράγματα:

Όσοι ακολουθούν το Ιουλιανό ημερολόγιο, τους αποκαλώ διορθωτές του Δημιουργού του σύμπαντος κόσμου, διότι:

1/ Τον διορθώνουν, ως προς την ισημερία, την οποίαν τοποθετούν 13 ημέρες αργότερα, απ' ότι πράγματι συμβαίνει.
2/ Τον διορθώνουν, ως προς την πανσέληνο, την οποίαν τοποθετούν 5 ημέρες αργότερα, απ' ότι πράγματι συμβαίνει.
3/ Τον διορθώνουν, ως προς τη δύση του Ήλιου, την οποίαν τοποθετούν 18 λεπτά αργότερα, απ' ότι πράγματι συμβαίνει.

Όλα τα υπόλοιπα είναι φλυαρίες, για να βρισκόμαστε σε δουλειά.

Όσοι αμφισβητούν τα ανωτέρω σαφή γεγονότα, ας απαντήσουν με τα, κατά τη γνώμη τους, σωστά. Και τους παρακαλώ, να μην απαντήσουν με Συγγίλια και άλλα τέτοια ιστορικά ντοκουμέντα ή ανακοινώσεις Ι. Συνόδων, αλλά μόνον επί των αναφερθέντων συγκεκριμένων γεγονότων

Ανώνυμος είπε...

Έχει αποδειχθεί κύριε Χαρίλαε,και σας το λέω αυτό για να πάρετε στροφή 180μοιρών και χωρίς να σας στεναχωρήσω(και χωρίς να θέλω ή να έχω την πρόθεσην να σας στεναχωρήσω,διότι ξέρω ότι εμμένετε στην αλήθεια σας), αλλά νομίζω ότι ώρες ώρες πρέπει να ξαναλέμε τ αυτονόητα: Το Σιγγίλιο και η δήθεν καταδίκη που από καιρού εις καιρόν επικαλείστε είναι Πλαστά και Ψεύτικα 《επιχειρήματα》!