ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΒΟΜΒΑ ΑΠΟ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛ. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ!!!!! ….εσείς τα κορόϊδα δεν θα αντιδράτε….

«Πάτερ μου, σε λίγο καιρό, όχι μακριά, σε πολύ λίγα χρόνια, θα υπάρξη μία εκκλησία σε όλον τον κόσμο… παπικοί, προτεστάντες, ορθόδοξοι, θα υπάρχει μία λέξη, αυτή που επικρατεί στις ημέρες μας, «ενότητα»· υπό το πρίσμα τῆς ενότητος. Από κάτω θα γίνει ένας ακταρμᾶς, δηλ. ο καθένας θα κρατάει την πίστη του, αλλά εδώ θα βλέπετε καρδινάλιο. Αυτός θα κρατάει την πίστη του, εγώ την πίστη μου, θα έχουμε όμως κοινό ποτήριο. Και θα μεταλαμβάνουμε και σείς τα κορόïδα θα μᾶς βλέπετε και δεν θα αντιδράτε. Ξέρετε γιατί δεν θα αντιδράτε; Γιατί θα σᾶς λένε «Κάντε υπακοή στην Εκκλησία». «Κάντε υπακοή», έτσι θα σᾶς λένε.» 

-------------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

«Ξέρετε γιατί δεν θα αντιδράτε; Γιατί θα σᾶς λένε «Κάντε υπακοή στην Εκκλησία». «Κάντε υπακοή», έτσι θα σᾶς λένε.»

Σχόλιον: Αὐτό ἀκριβῶς λέγει ὁ π. Βασίλειος Βολουδάκης, ὁ ὁποῖος ἔχει κανάλι μέ τό ὄνομα «Ὑπακοή». Πρό μερικῶν ἑβδομάδων, ἐδήλωσεν ὅτι ἄν ὄντως καθιερωθῇ τό «κοινόν ποτήριον» τό 2025, ὅπως ἔχουν προαναγγείλει οἱ Οἰκουμενισταί (=Σατανισταί), τότε αὐτός δέν θά «φύγῃ» ἀπό τήν Ἐκκλησίαν (ἐννοῶν ὅτι δέν θ' ἀποτειχισθῇ), διότι δέν χαρίζεται τήν Ἐκκλησίαν σέ κανένα, ὅπως εἶπε! Ἡ σατανική θεωρία τοῦ «δυνητισμοῦ» / ἀχρικαιρισμοῦ εἰς ὅλον της τό «μεγαλεῖον»!

3 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Ποιος είναι αυτός ο Επίσκοπος που τα είπε αυτά??

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

«Ξέρετε γιατί δεν θα αντιδράτε; Γιατί θα σᾶς λένε «Κάντε υπακοή στην Εκκλησία». «Κάντε υπακοή», έτσι θα σᾶς λένε.»

Σχόλιον: Αὐτό ἀκριβῶς λέγει ὁ π. Βασίλειος Βολουδάκης, ὁ ὁποῖος ἔχει κανάλι μέ τό ὄνομα «Ὑπακοή». Πρό μερικῶν ἑβδομάδων, ἐδήλωσεν ὅτι ἄν ὄντως καθιερωθῇ τό «κοινόν ποτήριον» τό 2025, ὅπως ἔχουν προαναγγείλει οἱ Οἰκουμενισταί (=Σατανισταί), τότε αὐτός δέν θά «φύγῃ» ἀπό τήν Ἐκκλησίαν (ἐννοῶν ὅτι δέν θ' ἀποτειχισθῇ), διότι δέν χαρίζεται τήν Ἐκκλησίαν σέ κανένα, ὅπως εἶπε! Ἡ σατανική θεωρία τοῦ «δυνητισμοῦ» / ἀχρικαιρισμοῦ εἰς ὅλον της τό «μεγαλεῖον»!

Ανώνυμος είπε...

Ποιός είναι αυτός ο επίσκοπος??