Ανάθεμα, Ανάθεμα, Ανάθεμα

- Τω κανονικώς ανυποστάτω και εκπεσόντι αιρεσιάρχη Πάπα και Πατριάρχη Παλαιάς Ρώμης Βενεδίκτω τω 16ω και τοις αυτώ κοινωνούσι, Ανάθεμα, Ανάθεμα, Ανάθεμα.

- Τοις Μαρτίνω Λουθήρω, Ιωάννη Καλβίνω, Ουρλίχω Σβιγλίω και Ερρίκω τω 8ω δυσσεβή βασιλεί και τοις συν αυτοίς συγκροτήσασι τας αιρετικάς παραφυάδας της Διαμαρτυρήσεως, Ανάθεμα, Ανάθεμα, Ανάθεμα.
- Τοις αρνουμένοις και καθυβρίζουσι την Παναγίαν, Ομοούσιον, Αδιαίρετον και Ζωοποιόν Τριάδαν, Ραβίνοις του Ιουδαϊσμού, Ισλαμισταίς και μέλεσι της ανωνύμου φυλλαδικής Εταιρίας Σκοπιά του Πύργου, των Μαρτύρων του Ιεχωβά, Ανάθεμα, Ανάθεμα, Ανάθεμα.
- Τοις αρνουμένοις τας Αγίας 4ην, 5ην, 6ην και 7ην Οικουμενικάς Συνόδους Μονοφυσίταις, Μονοθελήταις και Μονοενεργήταις, Ανάθεμα, Ανάθεμα, Ανάθεμα.
- Τοις κηρύσσουσι και διδάσκουσι την παναίρεσιν του Διαχριστιανικού και Διαθρησκειακού Συγκρητιστικού Οικουμενισμού, Ανάθεμα, Ανάθεμα, Ανάθεμα

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Ανάθεμα ανάθεμα ανάθεμα τω πάπα παλαιάς Ρώμης αρχιαιρεσιάρχην μέγα διαστρεβλωτήν της αμωμήτου ακαινοτομήτου ημών πίστεως και αρχιμασόνον εβραίον Φραγκίσκον 1ον και ανάθεμα πάντας τους παπικούς ψευδεπισκόπους και τους ουνίτας ψευδεπισκόπους και παντί τω ρωμαιοκαθολικώ παπικώ πληρώματι ιερεύσι και λαικοίς

Ανώνυμος είπε...

και αυτόν που μνημονεύει ως πρώτο στα δίπτυχα του πατριαρχείου,συμπροσεύχεται και συλλειτουργεί, με αυτόν που εσείς
αναθεματίζετε κ.Σεραφείμ,πείτε μας τι είναι; το είπες μία φορά, και έτερον ουδέν.
τραγικό βέβαια αυτό,καθότι μετά το κολυμπάρι που αναγνωρίστηκαν ως έγκυρες οι λοιπές χριστιανικές ομολογίες,το ανάθεμα
επιστρέφει στην κρατούσα εκκλησία.
ρωτάω ιερέα στην περιοχή μου,οι παπικοί είναι αιρετικοί;
απάντηση:ΚΑΙ ΝΑΙ,ΚΑΙ ΟΧΙ. αυτό το 2019 αν θυμάμαι καλά,μπροστά σε κόσμο σε σύναξη.
οι παπικοί μας μαράνανε τώρα.αυτοί τουλάχιστον έχουν έναν πάπα,και υπακούουν άπαντες,εδώ κάθε ενορία
κι ένας μικρός πάπας.
το παραμύθι περι αιρέσεως του οικουμενισμού απλά δεν υπάρχει.
ο οικουμενισμός είναι η τελική αποστασία όπως μας έχουν διδάξει οι Άγιοι Πατέρες,και δεν αναμένεται καμμία καταδίκη
από Σύνοδο,μιας και ως γνωστόν είναι όλες οι παλαιές καταδικασμένες αιρέσεις σε μία λέξη.
απλώς το φάγωμα γίνεται για την εγκυρότητα των μυστηρίων.
επειδή η πλειοψηφία του κόσμου είναι ακατήχητοι, και δεν μπορούν να κατανοήσουν τα των μυστηρίων,οι περισσότεροι νεοαποτειχισμένοι κληρικομοναχοί τους λέγουν τα σχετικά περί καταδίκης από συνόδο κλπ.