Η επανέναρξις της μυστηριακής κοινωνίας των «Ορθοδόξων» με την Παπική παρασυναγωγή

Τό πρωτότυπο γαλλικό κείμενο τῆς συμφωνίας τοῦ 1965 ἀναφέρει ὅτι:

 Ὁ Πάπας Παῦλος ὁ ΣΤ´ καί ὁ Πατριάρχης Ἀθηναγόρας αἴρουν τήν «ἀκοινωνησία» μεταξύ τῶν δύο Ἐκκλησιῶν. Συγκεκριμένα ἡ σωστή μετάφραση τῆς παραγράφου 4, ἐδάφιο β´, τῆς συμφωνίας λέγει τά ἑξῆς: «ἀποδοκιμάζουσιν ὡσαύτως καί αἴρουσιν ἀπό τῆς μνήμης καί ἐκ μέσου τῆς Ἐκκλησίας τάς ἀποφάσεις ἀκοινωνησίας (=lessentences dexcommunication), ὧν ἡ ἀνάμνησις ἐπενεργεῖ μέχρι σήμερον ὡς κώλυμα εἰς τήν ἐν ἀγάπῃ προσέγγισιν, παραδίδουσι δέ αὐτάς τῇ λήθῃ»! Ὁ ἀείμνηστος καθηγητής π. Ἰωάννης Ρωμανίδης ἐπισημαίνει ὅτι «οἱ New York Times μετέδωσαν τήν ἀπό κοινοῦ ἀγγελίαν τοῦ Βατικανοῦ καί τοῦ Φαναρίου τῆς 7ης Δεκεμβρίου 1965 διά τήν ἄρσιν τοῦ excommunicatio (τῆς ἀκοινωνησίας τοῦ Λατινικοῦ κειμένου) εἰς τήν πρώτην σελίδα, ὡς τό τέλος τοῦ σχίσματος τοῦ 1054 καί ὡς τήν ἐπανέναρξιν τῆς μυστηριακῆς κοινωνίας, πού εἶχε τότε δῆθεν διακοπεῖ. Φαίνεται πλέον σαφῶς, ὅτι τό ἑλληνικόν κείμενον, πού ἀναγγέλλει τήν «ἄρσιν τῶν ἀναθεμάτων», ἦτο τεχνηέντως παραπλανητικόν. Φαίνεται εἶχε σκοπόν νά ἀμβλύνη ἐνδεχομένας ἀρνητικάς ἀντιδράσεις τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν». Ἀπό τά παραπάνω συμπεραίνουμε ὅτι, τοὐλάχιστον γιά τό Φανάρι, (ἀπό Ὀρθοδόξου πλευρᾶς), ὅπως καί γιά τό Βατικανό, «ἀκοινωνησία», «σχίσμα», πλέον δέν ὑφίσταται καί ἡ ἕνωση τῶν «Ἐκκλησιῶν» ἤδη ἔγινε.

18 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΜΕΤΑΝΟΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΠΟΥ ΝΑ ΑΡΕΙ ΤΗΝ ΑΚΟΙΝΩΝΗΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΑΙ «ΑΛΗΘΙΝΑ ΠΛΕΟΝ ΜΕΤΑΝΟΗΜΕΝΩΝ ΠΑΠΙΚΩΝ», ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΔΟΝ ΑΔΥΝΑΤΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟΣΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ ΑΜΕΤΑΝΟΗΣΙΑΣ ΤΟΥΣ ΝΑ ΑΠΟΚΗΡΥΞΟΥΝ ΤΑ ΑΜΕΤΡΗΤΑ ΑΙΡΕΤΙΚΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΟΥΣ (ΦΙΛΙΟΚΒΕ, «ΑΛΑΘΗΤΟ», ΠΡΩΤΕΙΟ, Ο ΚΟΣΜΙΚΟΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΑΣ ΤΟΥ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΠΑΠΑΣ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ ΔΕΝ ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ, ΑΛΛΟΙΩΝΕΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ ΠΟΥ ΘΕΩΡΕΙ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΝΟΥΝ ΜΟΝΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΟΝ ΛΑΟ, ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΟΤΙ ΔΙΑ ΤΩΝ ΘΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΩΖΕΤΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΘΩΣ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΤΙΣΤΕΣ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΟΥ ΜΑΣ ΣΩΖΟΥΝ!... ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΜΕΤΡΗΤΕΣ ΠΑΠΙΚΕΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΚΑΘΩΣ Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΗΤΡΑ ΑΙΡΕΣΕΩΝ!). ΓΙΑΤΙ ΟΠΩΣ ΕΡΜΗΝΕΥΕΙ ΚΑΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ: «Ει τις δόγμα έχει διεστραμμένον, φεύγε αυτόν και παραιτήσαι, μη πειθού, μη μόνον άνθρωπος αν η, αλλά καν άνθρωπος εξ ουρανού κατιών (=κατεβή). Είπου (=οπουδήποτε) την ευσέβειαν παραβλεπτόμενην ιδοίς, μη προτίμα την ομόνοιαν της αληθείας, αλλ’ ίστατο γενναίος έως θανάτου, την αλήθεια μηδαμού προδιδούς, προσέχετε, ίνα μηδέν νόμον δόγμα το της αγάπης προσχήματι παραδέχεσθε Δέος (φόβος) μη τις παραφθαρή υπό της των αιρετικών αγάπης (ΕΠΕ 25, 370)».
ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΑΦΕΣΤΑΤΗ Η ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ: "ΤΙΣ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΩΤΙ ΠΡΟΣ ΣΚΟΤΟΣ;" (Β΄ ΚΟΡ. 6, 14) ΚΑΙ Β΄ ΚΟΡ. 6, ΣΤΙΧΟΣ 17: "ΕΞΕΛΘΕΤΕ ΕΚ ΜΕΣΟΥ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΦΟΡΙΣΘΗΤΕ, ΛΕΓΕΙ ΚΥΡΙΟΣ, ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΜΗ ΑΠΤΕΣΘΕ, ΚΑΓΩ ΕΙΣΔΕΞΟΜΑΙ ΥΜΑΣ"... «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω (Γαλ. 1, 8)».

Ανώνυμος είπε...

Εαν κάποια στιγμή μελλοντικά επισημοποιθεί Ένωση με τους Παπικούς αυτή θα είναι Ουνιτικού τύπου, δηλαδή ο καθένας θα κρατήσει την δική του Εκκλησιαστική Παράδοση στα Λειτουργικά θέματα και τις διαφορές στα Δόγματα ως ξεχωριστα δήθεν έθιμα. Ένωση Δυτικής και Ανατολικής Εκκλησίας δεν πρόκειται και δεν μπορεί πρακτικά να γίνει με συμφωνία όλων των Ορθοδόξων Εκκλησιών διότι οι Παπικοί δεν μεταννοούν, το πιθανότερο είναι οπότε και εάν γίνει αυτή η Ουνιτικού στην ουσία Ένωση θα ξεκινήσει πρώτα από την Ρώμη και το Φανάρι, όπως ξεκινησε και το οριστικό Σχίσμα του 1054 μ.χ., και κατόπιν σταδιακά να επεκτείνεται δημόσια και σε άλλες τοπικές Ορθοδοξες Εκκλησίες. Οσον αφορά το Φιλιόκβε το πιθανότερο στα συλλειτουργα Ανατολικών και Δυτικών στην ανατολη θα αποφεύγεται η προσθήκη ενώ στο χώρο της Δυτικής Εκκλησίας θα γίνεται στο Σύμβολο της Πίστεως η προσθήκη του Φιλιόκβε. Για δέ το Πρωτείο θα συμφωνηθεί ένας νέος τύπος( Πρωτείο και Συνοδικότης) για την Παγκόσμια Εκκλησία αλλά στους Παπικούς θα μείνει εσωτερικά όπως έχει σήμερα

Ανώνυμος είπε...

"Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ", ΑΓΙΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΟΥ ΠΟΠΟΒΙΤΣ

«Ὁ Οἰκουμενισμός εἶναι κοινόν ὄνομα διά τούς ψευδοχριστιανισμούς, διά τάς ψευδοεκκλησίας τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης.

Μέσα του εὑρίσκεται ἡ καρδία ὅλων τῶν εὐρωπαϊκῶν οὑμανισμῶν, μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Παπισμόν. Ὅλοι δέ αὐτοί οἱ ψευδοχριστιανισμοί, ὅλαι αἱ ψευδοεκκλησίαι, δέν εἶναι τίποτε ἄλλο παρά μία αἵρεσις παραπλεύρως εἰς τήν ἄλλην αἵρεσιν. Τό κοινόν εὐαγγελικόν ὄνομά των εἶναι ἡ παναίρεσις. Διατί; Διότι εἰς τό διάστημα τῆς ἱστορίας αἱ διάφοροι αἱρέσεις ἠρνοῦντο ἤ παρεμόρφωνον ἰδιώματα τινά τοῦ Θεανθρώπου καί Κυρίου Ἰησοῦ, αἱ δέ εὐρωπαϊκαί αὗται αἱρέσεις ἀπομακρύνουν ὁλόκληρον τόν Θεάνθρωπον καί εἰς τήν θέσιν του τοποθετοῦν τόν Εὐρωπαῖον ἄνθρωπον. Ἐδῶ δέν ὑπάρχει οὐσιαστική διαφορά μεταξύ τοῦ Παπισμοῦ, Προτεσταντισμοῦ, Οἰκουμενισμοῦ καί ἄλλων αἱρέσεων, ὧν τό ὄνομα “λεγεών”» (Αρχιμ. Ιουστίνου Πόποβιτς, "Η Ορθόδοξος Εκκλησία και ο Οικουμενισμός", σελ. 224, μετάφρ. Ιερομ. Αμφιλοχίου Ράντοβιτς και ιερομ. Αθανασίου Γιέβτιτς, Έκδ. Ορθόδοξος Κυψέλη, Θεσ/νίκη 1974). Το μεστό υψηλότατων θεολογικών νοημάτων και ορθόδοξης βιωτής ψυχωφελές βιβλίο του Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς με τίτλο: "Η Ορθόδοξος Εκκλησία και ο Οικουμενισμός" πρέπει και μπορούμε να το διαβάσουμε δωρεάν στην σελίδα με διεύθυνση https://drive.google.com/file/d/0B2MIhqeftC46YnFsSTQ0NVM3YWs/view?pli=1&resourcekey=0-5qVMkSg7w8O8FWqm2JAk6A .

Silver είπε...

https://drive.google.com/file/d/0B2MIhqeftC46YnFsSTQ0NVM3YWs/view?pli=1&resourcekey=0-5qVMkSg7w8O8FWqm2JAk6A .
Δυστυχώς, δεν είναι δυνατό το άνοιγμα του αρχείου αυτήν τη στιγμή.

Βεβαιωθείτε ότι η διεύθυνση είναι σωστή και δοκιμάστε ξανά.

Ανώνυμος είπε...


https://drive.google.com/file/d/0B2MIhqeftC46YnFsSTQ0NVM3YWs/view?pli=1&resourcekey=0-5qVMkSg7w8O8FWqm2JAk6A


ΣΕ ΕΜΕΝΑ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ, ΑΔΕΛΦΕ ΜΗΠΩΣ ΕΚΑΝΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΛΕΙΑ (.) ΜΕΣΑ;;; ΧΩΡΙΣ ΤΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΔΩ: https://drive.google.com/file/d/0B2MIhqeftC46YnFsSTQ0NVM3YWs/view ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ google.

Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ 666 ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ http://www.freevolition.gr/666.htm " (ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX , https://rumble.com/vhp893-29730567.html ). ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ.

Ανώνυμος είπε...

Ο ΑΓΙΟΣ ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ ΠΟΠΟΒΙΤΣ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΤΗΚΕ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ΤΟ 1971 (ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1971 ΕΙΧΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ!) ΟΧΙ ΛΟΓΟ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΛΛΑ ΓΙΑΤΙ ΑΝΤΙΤΑΧΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΙΧΕ ΠΕΣΕΙ Η ΗΓΕΣΙΑ, Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑΣ (ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ, ΑΡ. ΦΥΛ. 144 - 15/6/1971, http://www.freevolition.gr/apoteixisipopovits.jpg )...


ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΧΩΡΙΣ (.) ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ: https://drive.google.com/file/d/0B2MIhqeftC46YnFsSTQ0NVM3YWs/view?pli=1&resourcekey=0-5qVMkSg7w8O8FWqm2JAk6A

Ανώνυμος είπε...

Κάνει λάθος ο ανώνυμος αν νομίζει ότι ο άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς υποστήριξε την πλάνη της υποχρεωτικής αποτείχισης.
Μεγάλο λάθος κάνει ο ανώνυμος! ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΛΑΘΟΣ!!

Ανώνυμος είπε...

"ΠΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟ, 1 Οκτωβρίου 2022 - 7:08 π.μ."

ΜΕ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ (ΝΟΕΡΑ, "ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΥΙΕ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ ΕΛΕΗΣΟΝ ΚΑΙ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥΣ"), ΤΑΠΕΙΝΟ ΦΡΟΝΗΜΑ, (ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ) ΝΗΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΝΑ ΖΗΤΑΜΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΘΕΟ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΔΙΝΕΙ ΘΑΡΡΟΣ ΝΑ ΤΟΝ ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕ ΑΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ... ΓΙΑΤΙ ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΣ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑΝΑΤΩΣΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΑΝΑΣΤΗΣΕΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ. ΑΝ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΑΛΗΘΙΝΑ ΟΤΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΓΙΑΤΙ ΦΟΒΟΜΑΣΤΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ; ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΕΝΟΣ, ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ; ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΒΡΕΙ (ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΒΡΕΙ) ΑΣ ΜΟΥ ΣΤΕΙΛΕΙ EMAIL stmos@otenet.gr … ΚΑΙ ΜΗΝ ΠΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΥΤΟΙ ΗΤΑΝ ΑΓΙΟΙ ΓΙΑΤΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΑΣ ΕΙΠΕ ΣΤΗΝ Καινή Διαθήκη, Α΄ Πέτρου, 1:16 «ἅγιοι γίνεσθε, ὅτι ἐγὼ ἅγιός εἰμι». ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ ΠΟΤΕ ΝΑ ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΑΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ: "ΤΙΣ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΩΤΙ ΠΡΟΣ ΣΚΟΤΟΣ;" (Β΄ ΚΟΡ. 6, 14) ΚΑΙ Β΄ ΚΟΡ. 6, ΣΤΙΧΟΣ 17: "ΕΞΕΛΘΕΤΕ ΕΚ ΜΕΣΟΥ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΦΟΡΙΣΘΗΤΕ, ΛΕΓΕΙ ΚΥΡΙΟΣ, ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΜΗ ΑΠΤΕΣΘΕ, ΚΑΓΩ ΕΙΣΔΕΞΟΜΑΙ ΥΜΑΣ"... «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω (Γαλ. 1, 8)». ΓΙΑΤΙ ΟΠΩΣ ΕΡΜΗΝΕΥΕΙ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ Ο "Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «ΤΟ ΜΗ ΚΡΙΝΕΤΕ, ΙΝΑ ΜΗ ΚΡΙΘΕΙΤΕ, ΠΕΡΙ ΒΙΟΥ ΕΣΤΙΝ, ΟΥ ΠΕΡΙ ΠΙΣΤΕΩΣ» (P.G. 63, 231-232)". "Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «Ουδέν ωφελεί βίος ορθός δογμάτων διεστραμμένων» (ΕΠΕ 23, 492 - 494)". "Πλὴν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐλθὼν ἆρα εὑρήσει τὴν πίστιν ἐπὶ τῆς γῆς;" (Λουκ. 18, 8).

ΑΣ ΜΗΝ ΠΡΟΔΙΔΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΟΠΩΣ Ο ΑΠΙΣΤΟΣ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΣ ΙΟΥΔΑΣ ΠΟΥ ΑΥΤΟΚΤΟΝΩΝΤΑΣ ΕΧΑΣΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΑΛΛΑ ΟΠΩΣ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΝΑ ΜΕΤΑΝΟΟΥΜΕ ΔΙΑΡΚΩΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΣΥΓΧΩΡΕΙ Ο ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΣ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΙ ΜΕ ΤΟ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ. «Μὴ φοβεῖσθε ἀπὸ τῶν ἀποκτεννόντων τὸ σῶμα, τὴν δὲ ψυχὴν μὴ δυναμένων ἀποκτεῖναι· φοβήθητε δὲ μᾶλλον τὸν δυνάμενον καὶ ψυχὴν καὶ σῶμα ἀπολέσαι ἐν γεέννῃ (Ματθ. 10, 28)» http://www.freevolition.gr

Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ 666 ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ http://www.freevolition.gr/666.htm " (ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX , https://rumble.com/vhp893-29730567.html ). ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ.

Ανώνυμος είπε...

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟ 1ης Οκτωβρίου 2022 - 7:08 π.μ. ΠΛΑΝΗ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΚΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ Η ΑΓΙΑ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ, ΔΗΛΑΔΗ, Ο ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΜΑΡΤΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΑΙΡΕΣΗ ΓΙΑΤΙ Η ΑΙΡΕΣΗ ΠΟΥ ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΜΑΣ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΖΕΙ: «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω (Γαλ. 1,8)».

ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΕΝΟΣ, ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΣ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΓΑΥΤΕΡΗ ΑΜΑΡΤΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΑΙΡΕΣΗ (ΓΙΑΤΙ Η ΑΙΡΕΣΗ ΠΟΥ ΔΙΑΣΤΡΕΒΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ; ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΒΡΕΙ (ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΒΡΕΙ) ΑΣ ΜΟΥ ΣΤΕΙΛΕΙ EMAIL stmos@otenet.gr … ΚΑΙ ΜΗΝ ΠΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΥΤΟΙ ΗΤΑΝ ΑΓΙΟΙ ΓΙΑΤΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΑΣ ΕΙΠΕ ΣΤΗΝ Καινή Διαθήκη, Α΄ Πέτρου, 1:16 «ἅγιοι γίνεσθε, ὅτι ἐγὼ ἅγιός εἰμι». ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ ΠΟΤΕ ΝΑ ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΑΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ: "ΤΙΣ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΩΤΙ ΠΡΟΣ ΣΚΟΤΟΣ;" (Β΄ ΚΟΡ. 6, 14) ΚΑΙ Β΄ ΚΟΡ. 6, ΣΤΙΧΟΣ 17: "ΕΞΕΛΘΕΤΕ ΕΚ ΜΕΣΟΥ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΦΟΡΙΣΘΗΤΕ, ΛΕΓΕΙ ΚΥΡΙΟΣ, ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΜΗ ΑΠΤΕΣΘΕ, ΚΑΓΩ ΕΙΣΔΕΞΟΜΑΙ ΥΜΑΣ"... «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω (Γαλ. 1,8)». ΓΙΑΤΙ ΟΠΩΣ ΕΡΜΗΝΕΥΕΙ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ Ο "Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «ΤΟ ΜΗ ΚΡΙΝΕΤΕ, ΙΝΑ ΜΗ ΚΡΙΘΕΙΤΕ, ΠΕΡΙ ΒΙΟΥ ΕΣΤΙΝ, ΟΥ ΠΕΡΙ ΠΙΣΤΕΩΣ» (P.G. 63, 231-232)".

Ανώνυμος είπε...

Τα λεγόμενά σας μπορείτε να τα αποδείξετε;; ο Άγ. Ιουστίνος Πόποβιτς δεν υποστήριζε την υποχρεωτική αποτείχιση ,αυτό μας λέτε??

Ανώνυμος είπε...


«ΑΝΩΝΥΜΕ 1ης Οκτωβρίου 2022 - 7:08 π.μ.» ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΑΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕ ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ ΕΠΩΝΥΜΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΑ, ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΙΣΤΟ ΛΑΘΟΣ ΚΑΙ ΠΛΑΝΗ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΚΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ…

ΓΙΑΤΙ Η ΑΙΡΕΣΗ ΠΟΥ ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΜΑΣ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΖΕΙ, ΜΑΣ ΑΠΟΚΟΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΝΟΜΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΤΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ΑΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ. ΓΙΑΤΙ «ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω (Γαλ. 1,8)». ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΕΝΟΣ, ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΣ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΜΑΡΤΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ; ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΒΡΕΙ (ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΒΡΕΙ) ΑΣ ΜΟΥ ΣΤΕΙΛΕΙ EMAIL stmos@otenet.gr … ΚΑΙ ΜΗΝ ΠΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΥΤΟΙ ΗΤΑΝ ΑΓΙΟΙ ΓΙΑΤΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΑΣ ΕΙΠΕ ΣΤΗΝ Καινή Διαθήκη, Α΄ Πέτρου, 1:16 «ἅγιοι γίνεσθε, ὅτι ἐγὼ ἅγιός εἰμι». ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ ΠΟΤΕ ΝΑ ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΑΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ: "ΤΙΣ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΩΤΙ ΠΡΟΣ ΣΚΟΤΟΣ;" (Β΄ ΚΟΡ. 6, 14) ΚΑΙ Β΄ ΚΟΡ. 6, ΣΤΙΧΟΣ 17: "ΕΞΕΛΘΕΤΕ ΕΚ ΜΕΣΟΥ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΦΟΡΙΣΘΗΤΕ, ΛΕΓΕΙ ΚΥΡΙΟΣ, ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΜΗ ΑΠΤΕΣΘΕ, ΚΑΓΩ ΕΙΣΔΕΞΟΜΑΙ ΥΜΑΣ"... «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω (Γαλ. 1,8)». ΓΙΑΤΙ ΟΠΩΣ ΕΡΜΗΝΕΥΕΙ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ Ο "Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «ΤΟ ΜΗ ΚΡΙΝΕΤΕ, ΙΝΑ ΜΗ ΚΡΙΘΕΙΤΕ, ΠΕΡΙ ΒΙΟΥ ΕΣΤΙΝ, ΟΥ ΠΕΡΙ ΠΙΣΤΕΩΣ» (P.G. 63, 231-232)". «Πλὴν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐλθὼν ἆρα εὑρήσει τὴν πίστιν ἐπὶ τῆς γῆς; (Λουκ. 18, 8)».

Ανώνυμος είπε...

Ανώνυμος Ο/Η Ανώνυμος είπε...
Τα λεγόμενά σας μπορείτε να τα αποδείξετε;; ο Άγ. Ιουστίνος Πόποβιτς δεν υποστήριζε την υποχρεωτική αποτείχιση ,αυτό μας λέτε??
1 Οκτωβρίου 2022 - 11:10 π.μ.

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ, ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΦΟΡΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ ΠΟΠΟΒΙΤΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΑΝ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ; ΜΗΠΩΣ ΜΑΣ ΕΛΕΓΑΝ ΝΑ ΠΡΟΔΙΔΟΥΜΕ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΦΙΛΙ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΩΣ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ; ΜΗΠΩΣ ΑΥΤΟ ΜΑΣ ΛΕΤΕ ΚΑΙ ΚΛΕΙΝΕΤΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΟΝΙΜΑ ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΑΦΕΣΤΑΤΗ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ: "ΤΙΣ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΩΤΙ ΠΡΟΣ ΣΚΟΤΟΣ;" (Β΄ ΚΟΡ. 6, 14) ΚΑΙ Β΄ ΚΟΡ. 6, ΣΤΙΧΟΣ 17: "ΕΞΕΛΘΕΤΕ ΕΚ ΜΕΣΟΥ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΦΟΡΙΣΘΗΤΕ, ΛΕΓΕΙ ΚΥΡΙΟΣ, ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΜΗ ΑΠΤΕΣΘΕ, ΚΑΓΩ ΕΙΣΔΕΞΟΜΑΙ ΥΜΑΣ"... «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω (Γαλ. 1,8)». ΓΙΑΤΙ ΟΠΩΣ ΕΡΜΗΝΕΥΕΙ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ Ο "Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «ΤΟ ΜΗ ΚΡΙΝΕΤΕ, ΙΝΑ ΜΗ ΚΡΙΘΕΙΤΕ, ΠΕΡΙ ΒΙΟΥ ΕΣΤΙΝ, ΟΥ ΠΕΡΙ ΠΙΣΤΕΩΣ» (P.G. 63, 231-232)". «Πλὴν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐλθὼν ἆρα εὑρήσει τὴν πίστιν ἐπὶ τῆς γῆς; (Λουκ. 18, 8)». «Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι. ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ' ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν (Μάρκ. 8, 34-35)». ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ (1), (2). "Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «Ουδέν ωφελεί βίος ορθός δογμάτων διεστραμμένων» (ΕΠΕ 23, 492 - 494)".

ΠΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ ΝΑ ΤΑ ΕΠΑΝΑΛΑΒΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΔΕΙΤΕ;;;; ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΤΑΝΟΙΑ.

Ανώνυμος είπε...

Απλά δεν κατάλαβα για τον Άγ.Ιουστίνο Πόποβιτς. Ήταν Υπέρ ή Κατά της Υποχρεωτικής Αποτείχισης;;

Ανώνυμος είπε...

Ο/Η Ανώνυμος είπε...
Απλά δεν κατάλαβα για τον Άγ.Ιουστίνο Πόποβιτς. Ήταν Υπέρ ή Κατά της Υποχρεωτικής Αποτείχισης;;
2 Οκτωβρίου 2022 - 5:08 π.μ.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡ Ή ΚΑΤΑ ΑΥΤΗΣ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ Η ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΓΙΟΙ. ΓΙΑΤΙ ΕΙΤΕ ΑΠΟΧΩΡΙΖΟΜΑΣΤΕ, ΑΠΟΤΕΙΧΙΖΟΜΑΣΤΕ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΜΑΡΤΙΑ, ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΔΙΔΟΥΜΕ ΣΑΝ ΤΟΝ ΙΟΥΔΑ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΕΙΤΕ ΓΙΝΟΜΑΣΤΕ ΕΝΑ ΠΑΝΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΚΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΣΩΜΑ ΕΝΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ https://rumble.com/vhp893-29730567.html , https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX ΠΑΡΑΚΟΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ: "ΤΙΣ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΩΤΙ ΠΡΟΣ ΣΚΟΤΟΣ;" (Β΄ ΚΟΡ. 6, 14) ΚΑΙ Β΄ ΚΟΡ. 6, ΣΤΙΧΟΣ 17: "ΕΞΕΛΘΕΤΕ ΕΚ ΜΕΣΟΥ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΦΟΡΙΣΘΗΤΕ, ΛΕΓΕΙ ΚΥΡΙΟΣ, ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΜΗ ΑΠΤΕΣΘΕ, ΚΑΓΩ ΕΙΣΔΕΞΟΜΑΙ ΥΜΑΣ"... «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω (Γαλ. 1,8)», ΓΙΑ ΝΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ.

ΑΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΚΛΑΒΩΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΠΑΘΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΔΕΝ ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΟΥΤΕ ΘΑ ΜΑΣ ΧΑΡΙΣΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΘΑ ΛΕΜΕ ΑΝΟΥΣΙΑ ΓΙΑΤΙ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ… ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΜΙΣΟΥΣ ΤΗΣ ΑΜΕΤΑΝΟΗΣΙΑΣ ΜΑΣ.

Ο ΘΕΟΣ ΔΕΝ ΜΥΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΟΡΟΙΔΕΥΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΑΣ ΥΠΟΚΡΙΝΟΜΕΝΟΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΝΟΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΜΑΡΤΙΑ ΤΗΣ ΑΙΡΕΣΗΣ, ΩΣ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΓΙΑΤΙ ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΝΕΙ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΦΑΝΕΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΜΕΤΑΝΟΗΣΙΑ… ΚΑΙ ΝΟΜΙΖΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΕΤΣΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΑΣ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ;;;

ΙΔΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΔΟΥΝ ΟΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ, ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΜΩΝΟΝΤΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΟΥΝ ΜΙΑ ΖΩΗΗΗΗΗ:
"Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ" ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ Ο (ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΣ) ΑΓΙΟΣ ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ ΠΟΠΟΒΙΤΣ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ "Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ" (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v1mapko-the-orthodox-homology-of-st.-justin-popovi.html , https://www.brighteon.com/967bc70b-2ae1-4264-b578-ea49f69d367a , https://ugetube.com/watch/kGtuSF7KIcpZp7H

Ανώνυμος είπε...

(2) ΞΑΝΑΠΑΝΤΩ ΚΑΙ ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ ΣΕ ΟΤΙ ΔΗΘΕΝ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ Ή ΜΑΛΛΟΝ ΔΕΝ ΘΕΣ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ!!!

Ο/Η Ανώνυμος είπε...
Απλά δεν κατάλαβα για τον Άγ.Ιουστίνο Πόποβιτς. Ήταν Υπέρ ή Κατά της Υποχρεωτικής Αποτείχισης;;
2 Οκτωβρίου 2022 - 5:08 π.μ.


ΜΗΠΩΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΩ ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΑΠΕΙΡΕΣ ΦΟΡΕΣ ΟΤΙ:

Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ, Ο ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΣ, ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΩΣ ΣΑΦΕΣΤΑΤΗ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ: "ΤΙΣ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΩΤΙ ΠΡΟΣ ΣΚΟΤΟΣ;" (Β΄ ΚΟΡ. 6, 14) ΚΑΙ Β΄ ΚΟΡ. 6, ΣΤΙΧΟΣ 17: "ΕΞΕΛΘΕΤΕ ΕΚ ΜΕΣΟΥ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΦΟΡΙΣΘΗΤΕ, ΛΕΓΕΙ ΚΥΡΙΟΣ, ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΜΗ ΑΠΤΕΣΘΕ, ΚΑΓΩ ΕΙΣΔΕΞΟΜΑΙ ΥΜΑΣ"... «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω (Γαλ. 1,8)» ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΙΣΘΑΝΟΝΤΑΙ ΧΡΕΟΣ ΤΟΥΣ ΝΑ ΥΠΑΚΟΥΟΥΝ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥΣ.

Ανώνυμος είπε...

(3) ΠΡΟΛΑΒΑΙΝΩ ΝΕΕΣ ΑΠΕΙΡΕΣ ΑΝΤΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΚΟΡΟΙΔΕΥΟΜΑΣΤΕ ΑΕΝΑΑ!!!

Ο/Η Ανώνυμος είπε...
Απλά δεν κατάλαβα για τον Άγ.Ιουστίνο Πόποβιτς. Ήταν Υπέρ ή Κατά της Υποχρεωτικής Αποτείχισης;;
2 Οκτωβρίου 2022 - 5:08 π.μ.


Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΣΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝ ΔΕΝ ΘΕΣ!!!

Ανώνυμος είπε...

Ένα ήταν υπέρ ή ένα ήταν κατά της υποχρεωτικής αποτείχισης θα ήτο αρκετό. Δεν θέλω ολόκληρη ανάλυση, ήθελα ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ για τον Άγ.Ιουστίνο Πόποβιτς!!!!!!!!!!

Ανώνυμος είπε...

Ο/Η Ανώνυμος είπε...
Ένα ήταν υπέρ ή ένα ήταν κατά της υποχρεωτικής αποτείχισης θα ήτο αρκετό. Δεν θέλω ολόκληρη ανάλυση, ήθελα ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ για τον Άγ.Ιουστίνο Πόποβιτς!!!!!!!!!!
3 Οκτωβρίου 2022 - 9:35 π.μ.

ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΔΕΝ ΘΕΣ ΝΑ ΔΕΙΣ ΤΙΠΟΤΑ… ΚΑΝΕΙΣ ΤΗΝ ΠΛΑΚΑ ΣΟΥ ΕΔΩ ΚΑΙ ΑΔΙΑΦΟΡΕΙΣ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΣΟΥ ΚΑΘΩΣ ΔΕΝ ΘΕΣ ΝΑ ΔΕΙΣ ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΕΝΩ ΕΧΩ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΠΟΛΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΞΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ, ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΜΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΟΥ ΠΟΠΟΒΙΤΣ. ΓΙΑΤΙ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΣΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ. ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΘΩΣ ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΕΙΣΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΒΟΛΟ… ΚΑΙ ΕΣΥ ΜΕ ΡΩΤΑΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ;;;; ΠΑΡΑΒΛΕΠΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ «ΔΙΑΣΚΕΔΑΖΕΙΣ» ΖΗΤΩΝΤΑΣ ΠΛΕΟΝ ΜΙΑ ΜΟΝΟΛΕΚΤΙΚΗ ΔΗΘΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΟΥΣΤΙΝΟ ΠΟΠΟΒΙΤΣ, ΑΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ, ΕΝΩ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΔΕΙΣ ΟΥΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ;;;; ΑΝ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΟΤΙ ΩΦΕΛΕΙΣ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΣΟΥ ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΝΑ ΡΩΤΑΣ ΤΑ ΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΙΔΙΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΒΛΕΠΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΟΥ ΠΟΠΟΒΙΤΣ, ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΛΛΑ Ο ΘΕΟΣ ΟΥ ΜΥΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ…

Ο/Η Ανώνυμος είπε...
Κάνει λάθος ο ανώνυμος αν νομίζει ότι ο άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς υποστήριξε την πλάνη της υποχρεωτικής αποτείχισης.
Μεγάλο λάθος κάνει ο ανώνυμος! ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΛΑΘΟΣ!!

Ο/Η Ανώνυμος είπε...
Ανώνυμος Ο/Η Ανώνυμος είπε...
Τα λεγόμενά σας μπορείτε να τα αποδείξετε;; ο Άγ. Ιουστίνος Πόποβιτς δεν υποστήριζε την υποχρεωτική αποτείχιση ,αυτό μας λέτε??
1 Οκτωβρίου 2022 - 11:10 π.μ.

Ο/Η Ανώνυμος είπε...
Απλά δεν κατάλαβα για τον Άγ.Ιουστίνο Πόποβιτς. Ήταν Υπέρ ή Κατά της Υποχρεωτικής Αποτείχισης;;
2 Οκτωβρίου 2022 - 5:08 π.μ.

ΜΗΠΩΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΩ ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΑΠΕΙΡΕΣ ΦΟΡΕΣ ΟΤΙ:

Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ, Ο ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΣ, ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΩΣ ΣΑΦΕΣΤΑΤΗ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ: "ΤΙΣ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΩΤΙ ΠΡΟΣ ΣΚΟΤΟΣ;" (Β΄ ΚΟΡ. 6, 14) ΚΑΙ Β΄ ΚΟΡ. 6, ΣΤΙΧΟΣ 17: "ΕΞΕΛΘΕΤΕ ΕΚ ΜΕΣΟΥ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΦΟΡΙΣΘΗΤΕ, ΛΕΓΕΙ ΚΥΡΙΟΣ, ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΜΗ ΑΠΤΕΣΘΕ, ΚΑΓΩ ΕΙΣΔΕΞΟΜΑΙ ΥΜΑΣ"... «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω (Γαλ. 1,8)» ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΙΣΘΑΝΟΝΤΑΙ ΧΡΕΟΣ ΤΟΥΣ ΝΑ ΥΠΑΚΟΥΟΥΝ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥΣ.

ΑΝ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΟΤΙ ΩΦΕΛΕΙΣ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΣΟΥ ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΝΑ ΡΩΤΑΣ ΤΑ ΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΙΔΙΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΒΛΕΠΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΟΥ ΠΟΠΟΒΙΤΣ, ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΛΛΑ Ο ΘΕΟΣ ΟΥ ΜΥΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ…