Μακρυγιάννης:

Καί ἐπῆγα πάλιν εἰς τούς φίλους μου τούς Ἁγίους. Ἄναψα τά καντήλια καί ἐλιβάνισα λιβάνιν καλόν ἁγιορείτικον. Καί σκουπίζοντας τά δάκρυά μου τούς εἶπα: "Δέν βλέπετε ποῦ θέλουν νά κάνουν τήν Ἑλλάδα παλιοψάθα; Βοηθεῖστε, διότι μᾶς παίρνουν, αὐτοί οἱ μισοέλληνες καί ἄθρησκοι, ὅ,τι πολύτιμον τζιβαϊρικόν ἔχομεν….

----------------

 Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ἀντιθέτως, οἱ σημερινοί «ἡγέται» τῆς «Ἑλλάδος», πολιτικοί καί θρησκευτικοί, προσκυνοῦν τόν Διάβολον καί κάμνουν πᾶν ὅ,τι δύνανται ν' ἀντικαταστήσουν τόν Ἑλληνικόν πληθυσμόν μέ ἰσλαμικόν τοιοῦτον ἀπό τό Πακιστάν, τό Μπαγκλαντές κ.λπ., καθώς καί νά «ἐκπουστεύσουν» καί «ἐκπουτανεύσουν» τούς ἐναπομείναντας Ἕλληνας, ὅσους γλυτώσουν ἀπό τίς χατζάρες τῶν ἰσλαμιστῶν. Καί ἐμεῖς σήμερα δώστου καί ψηφίζουμε τά κόμματα τῶν δαιμόνων καί νά δεχώμεθα ὡς «ἐπισκόπους» σατανιστάς ρασοφόρους!

1 σχόλιο:

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ἀντιθέτως, οἱ σημερινοί «ἡγέται» τῆς «Ἑλλάδος», πολιτικοί καί θρησκευτικοί, προσκυνοῦν τόν Διάβολον καί κάμνουν πᾶν ὅ,τι δύνανται ν' ἀντικαταστήσουν τόν Ἑλληνικόν πληθυσμόν μέ ἰσλαμικόν τοιοῦτον ἀπό τό Πακιστάν, τό Μπαγκλαντές κ.λπ., καθώς καί νά «ἐκπουστεύσουν» καί «ἐκπουτανεύσουν» τούς ἐναπομείναντας Ἕλληνας, ὅσους γλυτώσουν ἀπό τίς χατζάρες τῶν ἰσλαμιστῶν. Καί ἐμαῖς σήμερα δώστου καί ψηφίζουμε τά κόμματα τῶν δαιμόνων καί νά δεχώμεθα ὡς «ἐπισκόπους» σατανιστάς ρασοφόρους!