Ἄν δέν ψεύδωνται ἐσκεμμένως, τότε πλανῶνται πλάνην οἰκτράν. -- Τοῦ Δημητρίου Χατζηνικολάου, Ἀν. Καθηγητοῦ Οἰκονομικῶν τοῦ Παν/μίου Ἰωαννίνων

Ὅλα τά περί ἡμερολογίων, ὅπως π.χ. ἡ ἐπάνοδος εἰς τήν ἰσημερίαν τῆς 21 Μαρτίου, θά ἦσαν σχεδόν ἀνούσια ἄν δέν ἐσερβιρίζοντο ὑπό τῶν Μασσώνων - Οἰκουμενιστῶν (= Σατανιστῶν) ὡς δῆθεν οἱ πραγματικοί λόγοι διά τήν εἰσαγωγήν τοῦ νέου ἡμερολογίου ἤ μᾶλλον νέου ἑορτολογίου (ν.ἑ.) εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν τό 1924, προκειμένου νά ἐξαπατήσουν τόν πιστόν λαόν καί νά τό δεχθῇ, παρά τίς τρεῖς καταδικαστικές ἀποφάσεις τριῶν Πανορθοδόξων Συνόδων τοῦ 16ου αἰῶνος. Ὅπως ἔχει γραφῆ ἑκατομμύρια φοράς, οἱ πραγματικοί λόγοι ἦσαν (1) νά προωθηθῇ ὁ Οἰκουμενισμός μέ τήν περιβόητον «ἕνωσιν τῶν ἐκκλησιῶν», καί (2) νά γίνῃ σχίσμα εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, οὕτως ὥστε ν' ἀποδυναμωθῇ Αὐτή καί νά μήν ἀντισταθῇ σθεναρῶς εἰς τόν σταδιακῶς ἐπιβαλλόμενον Σατανισμόν καί τήν προγραμματισμένην καταστροφήν τῆς Ἑλλάδος (πρβλ. Οἰκουμενισμός, κατασυκοφάντησις ἤ/καί κατάργησις τῶν ἱερῶν Παραδόσεων, διδασκαλία τῆς ὁμοφυλοφιλίας καί τῶν ἐμφύλων ταυτοτήτων στά σχολεῖα, ἀντικατάστασις τοῦ πληθυσμοῦ μέ εἰσαγομένους ἰσλαμιστάς, διαστρέβλωσις τῆς Ἱστορίας, χρεωκοπία τῆς χώρας, ξεπούλημα Ἐθνικῆς Κυριαρχίας κ.λπ.). Αὐτή εἶναι ἡ ἀληθινή διάστασις τοῦ ἡμερολογιακοῦ ζητήματος, ἡ ὁποία τοῦ προσδίδει δογματικόν χαρακτῆρα, ἄν καί ἀφ' ἑαυτοῦ δέν εἶναι δογματικόν θέμα. Ὅσοι δέν δύνανται νά τήν κατανοήσουν καί ἀναλώνονται σέ ἀερολογίες/ψευδολογίες τοῦ τύπου «εἰδωλολάτρης εἰσήγαγε τό Ἰουλιανόν Ἡμερολόγιον», «οἱ Σύνοδοι τοῦ 16ου αἰῶνος πού κατεδίκασαν τό ν.ἑ. ἐνδιαφέροντο μόνον διά τό Πασχάλιον», «ὅσοι ἐμμένουν στίς 13 ἡμέρες εἶναι ἡμερολάτραι», «καλύτερον θά ἦτο νά εἶχεν εἰσαχθῇ τό Μακεδονικόν ἡμερολόγιον» κ.λπ., αὐτοί, λοιπόν, ἄν δέν ψεύδωνται ἐσκεμμένως, τότε πλανῶνται πλάνην οἰκτράν.

9 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Δεν έιναι έτσι.
Όταν ένα μη δογματικό θέμα το ανάγετε σε δογματικό βρίσκεστε σε πλάνη.
Ό,τι και να λέτε.
Ό,τι δικαιολογίες και αν βρίσκετε.
Ο Σατανάς έκανε καλά την πονηρή δουλειά του και σας κρατάει πεισματικά στο σχίσμα. Ανίκανους να δείξετε την παραμικρή αγάπη και κατανόηση σε όλους όσους δεν ακολουθούν τους βλάσφημους οικουμενιστές, αρνούνται όμως και να δεχθούν την δογματοποίηση ασήμαντων πράγμάτων, (ναι, ασήμαντων για την σωτηρία μας!) η οποία οδηγεί μακρυά απο την Αλήθεια του Χριστού, σε μονοπάτια φανατισμού, τύφλωσης, σκληροκαρδίας.
Λυπάμαι πάρα πολύ που δεν το βλέπετε.

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...


@ 25 Ιουνίου 2022 - 1:22 π.μ.

Γιά ποιά «Ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ» ὁμιλεῖς, ὅταν ὁ Χριστός ἐπαινεῖ (βλ. 15ον Κανόνα τῆς ΑΒ Συνόδου) τούς ἀποτειχιζομένους ἀπό τούς «βλασφήμους Οἰκουμενιστάς», ὅπως ὁ ἴδιος ἀναγνωρίζεις, καί κατακρίνει τούς ἐν γνώσει κοινωνοῦντας μετ' αὐτῶν; Προφανῶς ὁμιλεῖς γιά κάποιον «Χριστόν» πού δέν ὑπάρχει, ὁπότε εἶσαι ἄθεος!

Ανώνυμος είπε...

Ομιλώ και αναφέρομαι στον Χριστό που είπε Αγαπάτε αλλήλους!
Εσείς έχετε τόσο τυφλωθεί απο τις 13 ημέρες του σατανά που το ξεχάσατε αυτό, το πιό βασικό!
Άλλο τίποτα δεν θα πω.
Ο Θεός να σας φωτίσει και να σας προστατεύει.

Silver είπε...

Ο/Η Ανώνυμος είπε...
Εσείς έχετε τόσο τυφλωθεί απο τις 13 ημέρες του σατανά που το ξεχάσατε αυτό, το πιό βασικό!


Γράφω ολίγα με το αριστερό χέρι.
Είμαστε και οι δυο μας του νέου, αλλά φαίνεται δεν παρακολουθείς αυτά που συμβαίνουν στην Ορθοδοξία. Με τις 13 ημέρες ξεγέλασε ο Σατάν αυτούς που δεν έδωσαν προσοχή στην προφητική γωνή του ευλογημένου λαού του Κυρίου το 1924 όταν ομολογούσε "μας φράγκεψαν".

Έγραφαν οι "γεροντάδες" :τυφλώθηκαν οι αιρετικοί παλαιοημερολογίτες με τις 13 ημέρες και δεν βλέπου ότι το Πασχάλιον έμεινε στη θέση του. Τώρα που και το Πασχάλιο πάει στο κάλαθο των αχρήστων από το 2025, διαβεβαίωσαν αυτούς που τους πίστευαν ότι είχαν πέσει θύματα του Πονηρού και ο όχι ο ευλογημένος λαός του 1924!...

Ανώνυμος είπε...

Με καταλαβαίνετε, είστε έξυπνος άνθρωπος, κι όμως κάνετε πως δεν καταλαβαίνετε... Αυτό είναι που με θλίβει πιό πολύ... Γιατί ομοιάζεται στους Φαρισαίους αγαπητοί, γιατί το κάνετε;

Πάντως εγώ δεν πρόκειται να προσκυνήσω τις 13 ημέρες του σατανά ό,τι και να λέτε, όσο και να διαστρέφετε τα πράγματα. Οι 13 ημέρες δεν σώζουν! Εχουν καταντήσει είδωλο που το προσκυνούν τόσοι άνθρωποι!
Δεχθήτε το λάθος σας, μετανοήστε άνθρωποι, αγαπήστε, μην επιμένετε στον εγωισμό και την σκληροκαρδία.

Εχθρός μας είναι ο σατανάς και το ψέμα, η πλάνη που διαχέει στον κόσμο, είτε αυτή έχει την μορφή του οικουμενισμού, είτε της τυφλής προσυλώσεως στις 13 ημέρες!


Δεν ήθελα να απαντήσω, όμως λυπάμαι πάρα πολύ με αυτή την κατάσταση. Ο Θεός να ελεήσει..

Ανώνυμος είπε...

Υπάρχουν κι άλλοι σαν και μένα, αποτειχισμένοι που φοβούνται τόσο την αίρεση όσο και το σχίσμα, παντέρημοι άνθρωποι, κι εσείς ένα χέρι αγάπης δεν απλώνετε, μία αγκαλιά δεν ανοίγετε, γιατί θα έπρεπε προηγουμένως να παραδεχθήτε ότι σφάλατε στην δογματοποίηση των 13 ημερών, στην παράνομη δημιουργία θυσιαστηρίων και παρατάξεων..
Δεν είναι όμως έτσι ο Χριστός, ο Κυριός μας. Εκείνος είναι η αλήθεια. Δεν επιδέχεται σκοπιμότητες και συμφέροντα, αγαπητοί.
Εύχομαι για όλους μας.

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

@ 26 Ιουνίου 2022 - 9:36 π.μ.: «Εσείς έχετε τόσο τυφλωθεί απο τις 13 ημέρες του σατανά που το ξεχάσατε αυτό, το πιό βασικό!»

Στό κείμενον ἀναφέρεται ὅτι τό ἡμερολογιακόν ζήτημα ἐδημιουργήθη ὄχι χάριν τῆς «ἀστρονομικῆς ἀκριβείας», ἀλλά χάριν τῆς «Ἑνώσεως τῶν Ἐκκλησιῶν», παρά τό γεγονός ὅτι ἦτο γνωστόν ὅτι θά ἐδημιουργεῖτο σχίσμα. Ἐπαναλαμβάνω: μέ τήν ἡμερολιακήν ἀλλαγήν ἐπροωθεῖτο ἡ αἵρεσις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί ἡ διάσπασις τῆς ἑνότητος τῆς Ἐκκλησίας, προκειμένου νά περάσουν χωρίς ἀντιστάσεις καί τά ὑπόλοιπα τῆς ἀτζέντας τῶν Σατανιστῶν. Ἄν ἤσουν Χριστιανός, θά ἐπαναστατοῦσες ἐναντίον τῶν Οἰκουμενιστῶν (=Σατανιστῶν) καί θ' ἀποτειχιζόσουν ἀπό αὐτούς. Διότι, ἄν ἤσουν Χριστιανός, θά ἐγνώριζες ὅτι αὐτό διδάσκουν ὅλες οἱ Γραφές, ὅλες οἱ Σύνοδοι καί ὅλου οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας (Ἅγιος Μᾶρκος Εὐγενικός). Ἐπειδή, ὅμως, δέν εἶσαι Χριστιανός, ἀλλά Οἰκουμενιστής, ὑβρίζεις τούς ὑγιῶς ἀντιδράσαντες πρός τήν αἵρεσιν καί τό σχίσμα, ψευδόμενος ἀσυστόλως γιά τά πάντα καί ἐπικαλούμενος τήν «ἀγάπην», ἡ ὁποία, ὅμως, χωριζομένη τῆς Ἀληθείας (=τοῦ Χριστοῦ), εἶναι ἀπάτη. Εἴθε ὁ Θεός νά φωτίζῃ ὅλους μας. Τέλος.

ΧΑΡΙΛΑΟΣ είπε...

Α΄και Β΄Οικουμενικές Σύνοδοι,μαζί με το Εορτολόγιο και το Πασχάλιο, έχουν πάει ΄΄περίπατο΄΄ από το 1924,κ.Κωνστντίνε.

Οι Νεοημερολογίτες [όπως και η νέα έκδοσή τους ,οι Ακακιοφλωρινικοί] είναι ίσως οι μεγαλύτεροι αιρετικοί των αιώνων.

Ανώνυμος είπε...

26 Ιουνίου 2022 - 11:44 π.μ.
για ποια δογματοποίηση ημερών ομιλείς αδελφέ;
ο Θεός είναι Άχρονος διατυμπανίζετε συνεχώς.
να,αύριο για εσένα τελειώνει η νηστεία,για μένα στις 11 ιουλίου.
πως θα γίνει να εορτάζουμε μαζί τις έταιρες μεγάλες Δεσποτικές και Θεομητορικές
εορτές του ενιαυτού;
φαντάζομαι θα γνωρίζεις ότι με πανορθόδοξη σύνοδο έγινε η αλλαγή το 1924,φανερά,ξεκάθαρα ομόφωνα και οπωσδήποτε εν Αγίω Πνεύματι.
σίγουρα δεν υπήρχε δόλος και ουδεμία σκοπιμότητα,άρα όλα καλά.
τώρα θα μου πεις..εγώ άλλαξα το ημερολόγιο; απλά εγώ ακολουθώ την εκκλησία.τους πολλούς
δηλαδή.καλλίτερα με τους πολλούς ακατήχητους,αντίδωρο,κεράκι,κανα κόλλυβο κλπ. παρά με
τους ολίγους φανατισμένους ζηλωτές ολιγογράμματους.
στην εποχή του political correct,δε χωρεί η αμορφωσιά.μένει εκτός κρατικής εκκλησίας.
ούτως ή άλλως καταργήθηκε και η ευχή των κατηχουμένων στην κρατική εκκλησία,χάριν του
κορρέκτορα όπως είπαμε.
αλλά έχει ο Θεός.μπορεί να επανέλθει διορθωμένη κάποτε...όσοι ακατήχητοι προέλθετε,οι
ακατήχητοι προέλθετε κλπ. το γράφω αυτό, εφόσον δεν υπάρχουν κατηχούμενοι πλέον...δε μπορεί θα υπάρχουν ακατήχητοι.τετάρτη μη καταλύσεις,τρώνε ψάρι ακόμα.εμείς, οι Αγιορείτες και λοιποί δεκατριμερίτες,σλάβοι,κλπ ακόμη ψαράκι.εμείς πάντως των Αγίων Αποστόλων, έχουμε
κατάλυση.
έτη πολλά και ευλογημένα!