Οικουμενισμός: Το βδέλυγμα της ερημώσεως εστώς εν Τόπω Αγίω!

---------------------------
Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Τό βίντεο δείχνει ὅτι ἕν ἀπό τά ἄσματα τῆς Ἑβραϊκῆς χορωδίας λέγει «Πιστεύω εἰς τήν ἔλευσιν τοῦ Μεσσίου». Ἐάν ὑπῆρχεν ἐκεῖ ἔστω καί ἕνας Χριστιανός, θά ἐξεγείρετο καί θά ἐβροντοφώναζε: «Ὁ Μεσσίας ἦλθεν, ὦ πεπλανημένοι, αὐτός πού περιμένετε ὡς Μασσίαν θά εἶναι ὁ Ἀντίχριστος!!!» Ἀλλά, προφανῶς, οὐδείς ἐκ τῶν παρευρισκομένων ἦτο Χριστιανός! Ἐπίσης, θά ἤθελα νά παρατηρήσω ὅτι ἠκούσθη καί ἐδῶ ὁ ἐσφαλμένος (ἀντιφατικός) ὅρος «Ὀρθόδοξος Οἰκουμενιστής» ἀντί τοῦ ὀρθοῦ «ἐξ Ὀρθοδόξων Οἰκουμενιστής». Ἄν εἶναι κάποιος Οἰκουμενιστής, τότε δέν δύναται ἐπ' οὐδενί ν' ἀποκαλῆται «Ὀρθόδοξος». Ἄν πάλι εἶναι Ὀρθόδοξος, τότε δέν δύναται ἐπ' οὐδενί ν' ἀποκαλῆται «Οἰκουμενιστής».

 

3 σχόλια:

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Τό βίντεο δείχνει ὅτι ἕν ἀπό τά ἄσματα τῆς Ἑβραϊκῆς χορωδίας λέγει «Πιστεύω εἰς τήν ἔλετυσιν τοῦ Μεσσίου». Ἐάν ὑπῆρχεν ἐκεῖ ἔστω καί ἕνας Χριστιανός, θά ἐξεγείρετο καί θά ἐβροντοφώναζε: «Ὁ Μεσσίας ἦλθεν, ὦ πεπλανημένοι, αὐτός πού περιμένετε ὡς Μασσίαν θά εἶναι ὁ Ἀντίχριστος!!!» Ἀλλά, προφανῶς, οὐδείς ἐκ τῶν παρευρισκομένων ἦτο Χριστιανός! Ἐπίσης, θά ἤθελα νά παρατηρήσω ὅτι ἠκούσθη καί ἐδῶ ὁ ἐσφαλμένος (ἀντιφατικός) ὅρος «Ὀρθόδοξος Οἰκουμενιστής» ἀντί τοῦ ὀρθοῦ «ἐξ Ὀρθοδόξων Οἰκουμενιστής». Ἄν εἶναι κάποιος Οἰκουμενιστής, τότε δέν δύναται ἐπ' οὐδενί ν' ἀποκαλῆται «Ὀρθόδοξος». Ἄν πάλι εἶναι Ὀρθόδοξος, τότε δέν δύναται ἐπ' οὐδενί ν' ἀποκαλῆται «Οἰκουμενιστής».

Unexpected Opponent είπε...

Bιβλιο με τίτλο : O Oικουμενισμος δίχως μάσκες , των εκδόσεων 0ρθοδοξου Tυπου . To περιεχόμενο του είναι ε ν τ υ π ω σ ι α κ ο με διαχρονική α ξ ι α . Bιβλιο με τίτλο : πανθρησκεια , η λερναία Ύδρα της νέας τάξης , των εκδόσεων Aγαθου Λόγου .

Unexpected Opponent είπε...

Σεβαστε διαχειριστα του site , Σεβαστε συναγωνιστα κ. Δ. Xατζηνικολαου , αναγνώστες και αναγνωστριες του άρθρου , ο π ω ς είναι γνωστό μεταξύ ημών λεγεται : Xριστος Avεστη - Αληθώς Avεστη . T ι λέγεται μεταξύ των Iουδαιων : Hρθε (ο Mεσσιας) ? - Δ ε ν ήρθε (!!)