Δυνάμεθα νὰ ὁμιλῶμεν διὰ «εἰρηνικὸν Ἰσλάμ»;

 


ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΑ τῆς Διακοινοβουλευτικῆς Συνέλευσης Ὀρθοδοξίας (ΔΣΟ), Μέλος τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, ὑπὸ τὸν Γ. Γ. κ. Μάξιμο Χαρακόπουλο, μετέβη πρόσφατα τὴν Σαουδικὴ Ἀραβία, προσκεκλημένος ἀπὸ τὴν Παγκόσμια Μουσουλμανικὴ Λίγκα, ἐπισκέφθηκε τὶς ἐγκαταστάσεις τοῦ Intellectual Warfare Center (Κέντρο Διανοητικοῦ Πολέμου), «γιὰ νὰ πληροφορηθεῖ τὸν τρόπο δράση του, γιὰ τὴν ἐκρίζωση τοῦ θρησκευτικοῦ ἐξτρεμισμοῦ καὶ τὴν προώθηση τῶν εἰρηνικῶν ἀρχῶν τοῦ ἤπιου Ἰσλάμ». Ὁ κ. Χαρακόπουλος στὴν ἀντιφώνησή του στὸν Γ.Γ. τοῦ κέντρου κ. Abdullah H. Alhajiri, τόνισε: «ὅσοι ἐπικαλοῦνται τὴ θρησκεία γιὰ νὰ τελέσουν πράξεις τρομοκρατίας παρερμηνεύουν τὶς θρησκευτικὲς διδαχές. Καὶ γι’ αὐτὸ ἀπαιτεῖται συντονισμένη προσπάθεια γιὰ τὴν ἐκρίζωση τοῦ θρησκευτικοῦ ἐξτρεμισμοῦ, τὴν ἐξάλειψη τοῦ φαινομένου ἀπὸ τὴν πηγή του, πρωτίστως μὲ τὴν ὀρθὴ πληροφόρηση μέσῳ τῆς ἐκπαίδευσης, ἀλλὰ καὶ τῶν μέσων κοινωνικῆς δικτύωσης.

Αὐτὸ ἀκριβῶς ποὺ κάνει κατὰ τρόπο συστηματικὸ τὸ Κέντρο σας, ποὺ ἀποδεικνύει καὶ τὴ βούληση τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας νὰ πολεμήσει τὸν θρησκευτικὸ ἐξτρεμισμὸ καὶ τὶς ἐκδηλώσεις του». (Ρομφαία)! Λαλίστατε κ. Χαρακόπουλε, μάθετε πὼς οἱ ἐξτρεμιστὲς μουσουλμάνοι δὲν παρερμηνεύουν τὸ Ἰσλὰμ γιὰ τὶς ἀπάνθρωπες θηριωδίες τους κατὰ ἀθῴων, ἀλλὰ ἐφαρμόζουν μὲ ἀκρίβεια, ὅσα τὸ Κοράνιο διατάσσει: «δὲν εἶστε ἐσεῖς ποὺ σκοτώνετε, ἀλλὰ ὁ Ἀλλὰχ» (σούρα 8,17)! Οἱ δολοφόνοι ἰσλαμιστὲς δανείζουν τὰ χέρια τους σ’ ἐκεῖνον καὶ γιὰ τὴν πράξη τους «πηγαίνουν στὸν παράδεισο»! Μὴ αὐταπατᾶσθε καὶ ἀπατᾶτε, δὲν ὑπάρχει φιλειρηνικὸ Ἰσλάμ! Οἱ ἐλάχιστες «φιλειρηνικὲς» ἀναφορὲς τοῦ Κορανίου ἀποτελοῦν τραγικὴ ἀντίφαση στὶς πάμπολλες ἀναφορὲς στὸν φρικτὸ ἀφανισμὸ τῶν «ἀπίστων»!

"O.T."

Δεν υπάρχουν σχόλια: