Δημ. Κούβελας Καθηγητής Φαρμακολογίας Α Π Θ - ΄΄Κορωναϊός: Είναι απογοητευτική η πολιτική υγείας που ακολουθεί η πολιτεία


 ---------------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

 Ὁ κ. Κούβελας, ἀπό τήν σκοπιάν τοῦ Ἕλληνος, ἀποδεικνύει ὅτι τά «μέτρα» τῆς «κυβερνήσεως» «κατά τοῦ κορονοϊοῦ» ὄχι μόνον δέν ὠφέλησαν, ἀλλά καί ἔβλαψαν μεγάλως τόν τόπον, ὁπότε ἀναρωτιέται ἄν εἶναι ὀρθόν νά ἐφαρμοσθοῦν καί πάλιν (ρητορικόν τό ἐρώτημά του, βεβαίως). Ἀπό τήν σκοπιάν τῶν ἀθέων ΠΡΟΔΟΤΩΝ, ὅμως, τά «μέτρα» «ἐπέτυχαν» πλήρως τοῦ σκοποῦ των, ὁ ὁποῖος εἶναι ἡ πλήρης καταστροφή τῆς Ἑλλάδος, ὁ ἀφανισμός τῶν Ἑλλήνων καί ἡ ἀντικατάστασίς των μέ Πακιστανούς, Ἀφγανούς κ.ἄ. Διό καί ἀναμένεται νά ἐφαρμοσθοῦν καί πάλιν. Ὁ γαλάζιος Τσίπρας ἔχει ξεπεράσει εἰς Ψεῦδος, Κακίαν καί ΠΡΟΔΟΣΙΑΝ ἀκόμη καί αὐτόν τόν κόκκινον Τσίπραν.


1 σχόλιο:

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ὁ κ. Κούβελας, ἀπό τήν σκοπιάν τοῦ Ἕλληνος, ἀποδεικνύει ὅτι τά «μέτρα» τῆς «κυβερνήσεως» «κατά τοῦ κορονοϊοῦ» ὄχι μόνον δέν ὠφέλησαν, ἀλλά καί ἔβλαψαν μεγάλως τόν τόπον, ὁπότε ἀναρωτιέται ἄν εἶναι ὀρθόν νά ἐφαρμοσθοῦν καί πάλιν (ρητορικόν τό ἐρώτημά του, βεβαίως). Ἀπό τήν σκοπιάν τῶν ἀθέων ΠΡΟΔΟΤΩΝ, ὅμως, τά «μέτρα» «ἐπέτυχαν» πλήρως τοῦ σκοποῦ των, ὁ ὁποῖος εἶναι ἡ πλήρης καταστροφή τῆς Ἑλλάδος, ὁ ἀφανισμός τῶν Ἑλλήνων καί ἡ ἀντικατάστασίς των μέ Πακιστανούς, Ἀφγανούς κ.ἄ. Διό καί ἀναμένεται νά ἐφαρμοσθοῦν καί πάλιν. Ὁ γαλάζιος Τσίπρας ἔχει ξεπεράσει εἰς Ψεῦδος, Κακίαν καί ΠΡΟΔΟΣΙΑΝ ἀκόμη καί αὐτόν τόν κόκκινον Τσίπραν.