Επιστολή Μ.᾿Αθανασίου, Πρὸς Μοναχούς, -- ῎Ας μελετήσουν αὐτὴν προσεκτικῶς οἱ κοινωνοῦντες μὲ τοὺς Οἰκουμενιστὰς καὶ ἄς ἀναλογισθοῦν τὰς εὐθύνας των!

Προς  ὅσους ἀσκοῦν τὸν μοναχικὸν βίον καὶ εἶναι στερεωμένοι εἰς τὴν πίστιν τοῦ Θεοῦ, ἀγαπητοὺς καὶ περιποθήτους ἀδελφούς, χαίρετε ἐν Κυρίῳ. Πρῶτον μὲν εὐχαριστῶ τὸν Κύριον, ὁ ὁποῖος σᾶς ἠξίωσε νὰ πιστεύσετε εἰς Αὐτόν, διὰ νὰ κληρονομήσετε καὶ σεῖς τὴν αἰώνιον ζωὴν μαζὶ μὲ τοὺς ῾Αγίους. ᾿Επειδὴ δὲ ὑπάρχουν μερικοὶ ἀρειανόφρονες, οἱ ὁποῖοι περιέρχονται τὰ Μοναστήρια διὰ κανένα ἄλλον σκοπόν, παρὰ νὰ ἐξαπατήσουν τοὺς ἁπλοϊκούς, ὡσὰν ἀπεσταλμένοι τάχα ἀπὸ ἡμᾶς, ὑπάρχουν δὲ μερικοί, οἱ ὁποῖοι διαβεβαιώνουν μὲν πὼς δὲν πιστεύουν εἰς τὴν διδασκαλίαν, ἀλλὰ ὑποχωροῦν καὶ προσεύχονται μαζὶ μὲ αὐτοὺς εἰς τὸν ἴδιον τόπον· κατ᾿ ἀνάγκην λοιπὸν ἔσπευσα, ἐπειδὴ μὲ παρεκάλεσαν μερικοὶ σταθερώτατοι ἀδελφοί, νὰ σᾶς γράψω, ὥστε νὰ φυλάσσετε ἀκεραίαν καὶ ἀνόθευτον τὴν εὐσεβῆ Πίστιν, τὴν ὁποίαν διατηρεῖ εἰς σᾶς ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ, διὰ νὰ μὴ δώσετε ἀφορμὴν σκανδαλισμοῦ εἰς τοὺς ἀδελφούς. Διότι, ὅταν μερικοὶ ἰδοῦν σᾶς τοὺς πιστοὺς εἰς τὸν Χριστὸν νὰ συγκεντρώνεσθε μὲ αὐτοὺς καὶ νὰ κοινωνῆτε μαζὶ τους, ὁπωσδήποτε θὰ θεωρήσουν τοῦτο ὅτι ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΜΕΓΑΛΗΝ ΣΗΜΑΣΙΑΝ, καὶ ἔτσι θὰ πέσουν εἰς τὸν βόρβορον τῆς ἀσεβείας. Διὰ νὰ μὴ συμβῇ λοιπὸν τοῦτο, ἀποφασίσατε, ἀγαπητοί, αὐτοὺς μὲν ποὺ φανερὰ πιστεύουν εἰς τὴν ἀσέβειαν νὰ ἀποστρέφεσθε, ἀπ᾿ αὐτοὺς δέ, ποὺ νομίζουν πὼς δὲν πιστεύουν εἰς τὴν ἀρειανικὴν διδασκαλίαν, κοινωνοῦν ὅμως μὲ τοὺς ἀσεβεῖς, νὰ φυλάττεσθε· καὶ μάλιστα ἐκείνων ποὺ ἀποστρεφόμεθα τὴν πίστιν, αὐτοὺς πρέπει νὰ ἀποφεύγωμεν ἀπὸ τὴν κοινωνίαν. ᾿Εὰν δὲ κανεὶς προσποιῆται μὲν ὅτι ὁμολογεῖ ὀρθὴν Πίστιν φαίνεται δὲ ὅτι κοινωνεῖ μὲ ἐκείνους, αὐτὸν νὰ παροτρύνετε νὰ ἀποφεύγῃ αὐτὴν τὴν συνήθειαν· καὶ ἐὰν μὲν ὑποσχεθῇ, νὰ τὸν θεωρῆτε ἀδελφόν, ἐὰν δὲ ἐπιμένῃ μὲ πεῖσμα, αὐτὸν νὰ τὸν ἀπομακρύνετε. Διότι ἐὰν πράττετε ἔτσι θὰ διατηρήσετε καθαρὰν τὴν Πίστιν, καὶ ἐκεῖνοι βλέποντες σᾶς θὰ ὠφεληθοῦν, ἐπειδὴ θὰ φοβηθοῦν μήπως θεωρηθοῦν ὡς ἀσεβεῖς καὶ ὅτι πιστεύουν τὴν διδασκαλίαν ἐκείνων.

Επιστολή Μ.᾿Αθανασίου, Πρὸς Μοναχούς, PG τ. 26, στλ. 1185-1188.

῾Η νεοελληνικὴ ἀπόδοσις ἀπὸ ΕΠΕ, Μ. ᾿Αθανάσιος, τ. 10, σελ. 312-315, Θεσσαλονίκη 1976.  ῾Η ᾿Επιστολὴ δημοσιεύεται ἀσχολίαστος, διότι ὁμιλεῖ ἀφ᾿ ἑαυτῆς.

21 σχόλια:

Αντώνης είπε...

Επιτέλους, όταν αποτειχιστηκατε δεν επικαλεσθήκατε αυτά του μεγάλου Αθανασίου ούτε κάποια άλλα άλλου Αγίου αλλά τον 15ο κανόνα της ΑΒ Συνόδου!! Εκεί να εστιάσετε ώστε να βρείτε τελικά το λάθος σας που μένει κρυμμένα από τα μάτια σας.

Μια βοήθεια ακόμη εκ μέρους μου, ελπίζω η τελευταία.
Είναι λυπηρό αυτό που κάνετε..
Παραβλέπετε την κανονικότητα των μυστηρίων που τελούν ακόμη και οι πιο ανάξιοι ιερείς αν και το δηλώνουν ξεκάθαρα οι αγιοί μας:

"Ο άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, αναφέρει στο Πηδάλιο, «πάντες οι παρά Κανόνας και αναξίως χειροτονηθέντες, προ του να καθαιρεθούν υπό Συνόδου, αληθώς ιερείς εισίν. Επειδή καθώς λέγει ο θείος Χρυσόστομος, «Πάντας μεν ο Θεός ου χειροτονεί, δια πάντων δε αυτός ενεργεί, ει και αυτοί είεν ανάξιοι, δια το σωθήναι τον λαόν…Επειδή και δι’ αναξίων η χάρις ενεργεί ου δι’ αυτούς, αλλά δια τους μέλλοντας ωφελήσθαι»…Ο δε Συμεών ο Θεσσαλονίκης λέγει, «δια την χειροτονίαν ενεργεί η χάρις εις αυτούς, είτε αρχιερείς είναι, είτε ιερείς, δια την σωτηρίαν των προσερχομένων, και όσα μυστήρια εκτελέσουν, είναι τη αληθεία μυστήρια»

Όπως και πάλι από το Πηδάλιον το:
"«…Οι ανάξιοι προ του να καθαιρεθούν, τη αληθεία ιερείς είναι και τα υπ’αυτών τελούμενα Μυστήρια, τέλεια εισι…»
Τι άλλο πρέπει να διαβάσετε για να διορθωθεί τε;;
Κάνεις άγιος δεν είναι μαζί σας και πρέπει να το καταλάβετε!

Silver είπε...

Aυτά που γράφεις τα γράφεις για μένα;
Τα γράφεις για τον διαχειριστή της "Ο.Φ" ;

Θα έχεις καταλάβει ότι συνήθως δεν λαμβάνω μέρος στα σχόλια που γίνονται συνεχώς για θέματα της Πίστης μας. Τελικά αν γράφεις για μένα θα με αναγκάσεις να γράψω.

Αν ήξερες ότι είμαι περίπου 80 ετών θα έπρεπε νομίζω να προσέχεις λίγο.

Εν Χριστώ,
Κωνσταντίνος

Αντώνης είπε...

Μα γι'αυτό τα γράφω για να δω τι επιχειρήματα σας έχουν απομείνει..

Ιωάννης κωφίδης είπε...

Αντώνη, σωστά τα άνω πού περέθεσες. Ξέχασες όμως να αναφέρεις για τον μολυσμό που υφίστανται όσοι επικοινωνούν με εισέτι ακατάκριτους και έχοντες έγκυρα μυστήρια αιρετικούς . Οι μαρτυρίες πάμπολλες, διάβασε τα πρακτικά της πέμπτης Οικουμενικής συνόδου και θα καταλάβεις. Ακόμη και στο βιβλίο του πρώην Πρεβέζης για την Έ υπάρχει η συγκεκριμένη αναφορά.

Ανώνυμος είπε...

Και επειδή είσαι 80 ετών, τί θα πει αυτό;;;
Δεν είμαι ο Αντώνης.
Σύνελθε Κώστα και μην παρασύρεσαι απο τις πλάνες των σχισματικών παλαιοημερολογιτών και άλλων!!!

Silver είπε...

Ο/Η Ανώνυμος είπε...
Και επειδή είσαι 80 ετών, τί θα πει αυτό;;;


Ότι έχω και εγώ σαν άνθρωπος που έζησε τόσα χρόνια, κάποια τέλος πάντων εμπειρία από αυτή την ζωή.

Αντώνης είπε...

Το πρόβλημα με τους αποτειχισμενους είναι ότι θεωρούν άκυρα τα μυστήρια όλων των επισκόπων της Ελλάδας!!!!
Μολύνονται τάχα!!
Ιναι να σχίσεις τα ρούχα σου !!

Silver είπε...

Ο/Η Αντώνης είπε...
Μα γι'αυτό τα γράφω για να δω τι επιχειρήματα σας έχουν απομείνει..


Αντώνιε αδελφέ μου, πρωτίστως θέλω να γνωρίζεις ότι δεν είμαι τυπολάτρης ούτε με ενδιαφέρουν τα ημερολόγια τα ...Μακεδονικά. Ούτε οι αναλύσεις του 15 της Α/Β Συνόδου. Δεν έχω θεολογικές γνώσεις και δεν με ενδιαφέρουν οι λεπτομέρειες.

Προκειμένου να ακολουθήσω κάτι εξετάζω την πιστότητα του πράγματος. Παράδειγμα: Δεν με ενδιαφέρει τι γράφει ο Άγιος Νεκτάριος για τον Βέκκο, αλλά τι λέει η Κυρία Θεοτόκος για τον Βέκκο και τους λατινόφρονες. Δεν με ενδιαφέρει τι γράφει ο Άγιος Νικόδημος για το ότι εδειλίασε ο Χριστός για το Μαρτύριό Του, αλλά τι γράφει η Αγία Γραφεί και τι Ομολογεί η Εκκλησία μας εις την υπερφυά Προσευχή: Προσεύχη· και φόβητρα, θρόμβοι αιμάτων, Χριστέ, προσώπου· παραιτούμενος δήθεν, Θάνατον, εχθρόν εν τούτοις φενακίζων.
Δεν με ενδιαφέρει τι γράφει ο αγωνιστής Νικόλαος Σωτηρόπουλος για την Κυρία Θεοτόκο («είχε και αυτή μικρά προσωπικά αμαρτήματα μέχρι τον Ευαγγελισμό), αλλά τι πιστεύει η Εκκλησία για την υπέραγνο ψυχή τε και σώματι Αειπάρθενο Κυρία Θεοτόκο.
Δεν με ενδιαφέρει τι πιστεύει η εκκλησία του νέου ημερολογίου για τους Μονοφυσίτες, ότι είναι Ορθόδοξοι, κείμενο Σαμπεζύ Ελβετίας 1990-1991, αλλά τι πιστεύει η Εκκλησία με την Αγία Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδο για τους αιρετικούς Μονοφυσίτες. Δεν με ενδιαφέρει τι γράφει η Εγκύκλιος του 1920 για όλους τους αιρετικούς (Παπικούς και Προτεστάντες), αλλά τι πιστεύει η Εκκλησία εδώ και είκοσι αιώνες. Δεν με ενδιαφέρει τι λέει η εκκλησία του νέου ημερολογίου για τους Παπικούς στο κείμενο του Μπελαμάντ του Λιβάνου το 1993, ότι έχουν Μυστήρια, Ιερωσύνη και Αποστολική διαδοχή, αλλά τι πιστεύει η Εκκλησία εδώ και είκοσι αιώνες για τους αιρετικούς Παπικούς. Δεν με ενδιαφέρει τι πιστεύει η εκκλησία του νέου στη ληστρική σύνοδο της Κρήτης το 2016, αλλά τι πιστεύει η Εκκλησία στην Οποία ανήκω (αν και αμαρτωλός).

Θα ήταν λυπηρό στα 80 χρόνια μου να μη μπορώ να ξεχωρίσω την απάτη από την Αλήθεια!

Ανώνυμος είπε...

Πάλι διαστρέφεις τους Αγίους.Αυτά τα λέει ο Χρυσόστομος για τους ανάξιους κληρικούς,όχι για τους αιρετικούς.Που να ήξερες τι λέει ο Άγιος για τα μυστήρια των αιρετικών,αλλά και οι Ιεροί Κανόνες.Η αίρεση σε χωρίζει από τον Θεό και σε βγάζει εκτός Εκκλησίας(τα λέει ο Άγιος Νικόδημος,αλλά δεν τα διαβάζεις).
Έχει γράψει για το θέμα ο π.Ευθύμιος Τρικαμηνάς.Διάβασε τα κείμενά του μπας και ανοίξουν τα μάτια σου.

Silver είπε...

Ο/Η Αντώνης είπε...
Το πρόβλημα με τους αποτειχισμενους είναι ότι θεωρούν άκυρα τα μυστήρια όλων των επισκόπων της Ελλάδας!!!!
Μολύνονται τάχα!!
Ιναι να σχίσεις τα ρούχα σου !!


Αντώνιε, μη σχίσεις τα ρούχα σου, τα διέρρηξε και ο Θεοκτόνος Αρχιερέας Καϊάφας (Ματθ. 26: 65) και ίσως γνωρίζεις που είναι τώρα....

Αντώνης είπε...

Εδώ δεν είμαστε σε κήπο όπου θα διαλέγουμε όποιο άνθος μας αρέσει
κι ούτε στήνουμε τη δική μας 'εκκλησία' γιατί ο ένας άγιος έκανε κάτι που δε μας άρεσε, ο άλλος έκανε κάτι άλλο, η σύνοδος είμαστε σίγουροι ότι υιοθέτησε μια κακοδοξία κτλ κτλ
Στην Εκκλησία υπάρχει μια σειρά κι όλοι στοιχίζονται σαυτην .. οποίος βρεθεί εκτός αυτής της σειράς δεν έχει μέλλον. Ειδικά οποίος αποτειχίζεται χωρίς να κηρύττει γυμνή τη κεφαλή γνωστή αίρεση ο προϊστάμενός του τότε είναι για κλάματα!
Λοιπόν, ποτέ δεν είναι αργά για επιστροφή στην Εκκλησία στην οποία υπάρχει η Χάρις.
Κι όσο πιο μεγάλος σε ηλικία είναι κάποιος τόσο πιο επείγουσα είναι η κατάσταση.
Και φυσικά η ελλαδική εκκλησία εξ'οσων γνωρίζω δεν υπέγραψε στο Μπαλαμαντ.. δεν είναι σωστό να αναπαράγουμε ψευδή νέα..
Κι αν έγινε και κάτι λάθος εδώ είμαστε να αγωνιστούμε εντός της εκκλησίας για την ενότητα Αυτής.
Απλά πράματα, δεν αποτειχιζομαστε έτσι γιατί μας αρέσει!!!

Silver είπε...

Ο/Η Αντώνης είπε...

Κι αν έγινε και κάτι λάθος εδώ είμαστε να αγωνιστούμε εντός της εκκλησίας για την ενότητα Αυτής.
Απλά πράματα, δεν αποτειχιζομαστε έτσι γιατί μας αρέσει!!!Τοῦ π. Θεοδώρου Ζήση, Ὁμοτ. Καθηγητοῦ Α.Π.Θ
Μέ ἁπλᾶ λόγια: Στήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἀνήκουν ὅσοι ἀκολουθοῦν τήν ἀλήθεια· ὅσοι δέν ἀκολουθοῦν τήν ἀλήθεια, αὐτοί δέν ἀνήκουν στην Ἐκκλησία. Αὐτό ἰσχύει πολύ περισσότερο γιά ὅσους ἐξαπατοῦν τους ἑαυτούς των αὐτοαποκαλούμενοι καί ἀλληλοαποκαλούμενοι ποιμένες καί ἱεροί ἀρχιποιμένες. Γιατί ἔχουμε διδαχθῆ ὅτι ὁ Χριστιανισμός δέν δίνει σημασία στά πρόσωπα, ἀλλά στήν ἀλήθεια καί στήν ἀκρίβεια τῆς πίστεως.

Ανώνυμος είπε...

Εντός της Εκκλησίας θα είσαι αν φύγεις από αυτούς. Όταν παραμένεις σε κοινωνία με τον αιρετικό Βαρθολομαίο και την παρέα του,γίνεσαι ένα σώμα με αυτούς και είσαι εκτός Εκκλησίας.Γιαυτό κάνεις αποτείχιση,για να μην χωρίσεις από τον Θεό.Οι αιρετικοί είναι εχθροί του Θεού και επικίνδυνοι για την ψυχή μας.Μην έχεις κοινωνία με τον Βαρθολομαίο γιατί είναι αιρετικός(θέλει να καταργηθούν ορισμένοι Ιεροί Κανόνες και κάνει συμπροσευχές με το αντίχριστο Πάπα).

Αντώνης είπε...

'Αντώνιε, μη σχίσεις τα ρούχα σου, τα διέρρηξε και ο Θεοκτόνος Αρχιερέας Καϊάφας (Ματθ. 26: 65) και ίσως γνωρίζεις που είναι τώρα...'
Χαχα,
όχι καλέ μου, μην ανησυχείς, εγώ είμαι με τον Απόστολο:
"Ακούσαντες δὲ οι απόστολοι Βαρνάβας καὶ Παύλος, διαρρήξαντες τὰ ιμάτια αυτών εισεπήδησαν εις τὸν όχλον κράζοντες καὶ λέγοντες· άνδρες, τί ταύτα ποιείτε;..."
Πράξεις 14 14

Καλά του π. Θεοδώρου δε του είπε κανείς ότι δεν αποτειχιζομαστε έτσι ως έτυχε κ επειδή μας άρεσε η ιδέα;; Δεν ακούει κι αυτός ούτε τον άγιο Νικόδημο, ούτε τον Ιερό Χρυσόστομο και τον άγιο Συμεών Θεσσαλονίκης που αναφερα σε προηγούμενο σχόλιο;

Χωρίς παρεξήγηση θα καταθέσω μια μικρή διήγηση που έχω στο νου:
" Είπε πάλι ο αββάς Αντώνιος:
«Γνωρίζω μοναχούς, που ύστερα από πολλούς κόπου έπεσαν και τους σάλεψαν τα λογικά, επειδή στήριξαν ελπίδες στον εαυτό τους και δεν λογάριασαν τη θεία εντολή, που λέει: "Επερώτησον τον πατέρα σου και αναγγελεί σοι"

Ανώνυμος είπε...

10.11

Προφανώς μόλις προσγειώθηκες στον πλανήτη Γη...οπότε σε ενημερώνω

Φρέσκα κουλούρια

Το Κολυμπάρι δεν είναι γυμνή τη κεφαλή αίρεση; ( Αναγνώριση μυστηρίων σε ανιερους προαιώνιος καταδικασμένους αιρετικούς)

Οι μασκοφορεμενοι λειτουργοί κλπ κλπ δεν είναι γυμνή τη κεφαλή αίρεση;( Βαρλααμισμος εικονομαχία)

Ο εμβολιασμός δεν είναι γυμνή τη κεφαλή αίρεση; (τα εμβόλια δημιουργήθηκαν πάνω σε δολοφονημένες ψυχές εκτρωμενων εμβρύων τα οποία διαμελίστηκαν ζωντανά και αυτό λογίζεται σατανική τελετή)

Το ου φονεύσεις δεν είναι σωτηριολογικό θέμα;
Πώς μπορώ να εκμεταλλευτω δολοφονημένες ψυχές για την δική μου επιβίωση;;

Κι εφόσον επιτιμαται η έκτρωση...πως μπορούν να μεταλάβουν αυτοί που εκμεταλλεύονται αυτή την έκτρωση;

Απλά πράγματα δλδ

Προς προβληματισμό στην περίπτωση που όντως ψάχνεις την αλήθεια
Διαφορετικά εμένα τουλάχιστον άσε με ήσυχο
δεν χάνω τον χρόνο μου...πλέον...

Π Γρηγόριος

Silver είπε...

Ο/Η Αντώνης είπε...
'Αντώνιε, μη σχίσεις τα ρούχα σου, τα διέρρηξε και ο Θεοκτόνος Αρχιερέας Καϊάφας (Ματθ. 26: 65) και ίσως γνωρίζεις που είναι τώρα...'
Χαχα,
όχι καλέ μου, μην ανησυχείς, εγώ είμαι με τον Απόστολο:Είσαι με τον Απόστολο; δεν διαβάζεις τι σου γράφει;
"ὡς προειρήκαμεν, καὶ ἄρτι πάλιν λέγω· εἴ τις ὑμᾶς εὐαγγελίζεται παρ᾿ ὃ παρελάβετε, ἀνάθεμα ἔστω. Γαλ. 1: 9"

Λοιπόν τι ευαγγελίζεται η εκκλησία σου στη ληστρική σύνοδο της Κρήτης το 2016;

Γράψε λοιπόν στους 26 Οσιομάρτυρες της Ι.Μ. Ζωγράφου : Ταλαίπωροι χάσατε αδίκως την ζωή σας και κάνατε Αποτείχιση από τον Βέκκο και την εκκλησία του. Αν είχατε διαβάσει τι γράφει ο αββάς Αντώνιος:
«Γνωρίζω μοναχούς, που ύστερα από πολλούς κόπους έπεσαν και τους σάλεψαν τα λογικά, επειδή στήριξαν ελπίδες στον εαυτό τους και δεν λογάριασαν τη θεία εντολή, που λέει: "Επερώτησον τον πατέρα σου και αναγγελεί σοι"

Ταλαίπωροι 26 Οσιομάρτυρες πέσατε θύμα του σατάν που εμφανίστηκε ως Παναγία και σας είπε ότι οι λατινόφρονες είναι εχθροί Της και εχθροί του Υιού Της! Τώρα στο πυρ της Κόλασης που είστε θα διαβάζετε την διαβεβαίωση της εκκλησίας με την σύνοδο της Κρήτης ότι οι λατινόφρονες υπήρξαν συνετοί Ορθόδοξοι ακολουθούντες την αλήθεια, όπως συνετός είναι και ο αδελφός μας Αντώνιος που κοινωνεί με τον Βέκκο δια των απογόνων του!....

Δεν μου είπες γιατί στις 22 Σεπτεμβρίου που εορτάζεται η μνήμη των Αποτειχισμένων 26 Οσιομαρτύρων της Ι.Μ.Ζωγράφου εκκλησιάζεσαι;

Ταλαίπωρε Αντώνιε, κάπου σε κρατά ο σατάν και δεν μπορείς να δεις την Αλήθεια……

Αντώνης είπε...

Αυτές τις ιδιορρυθμίες πολλών τις γνώριζαν οι πατέρες και θέσπισαν τον βασικό κανόνα να μη θεωρούνται άκυρα τα Μυστήρια ανάξιου επισκόπου πριν την καταδίκη του από τα αρμόδια όργανα της εκκλησίας και φυσικά η αίρεση που κηρύττει να είναι κατεγνωσμενη και καταδικασμενη χωρίς καμία αμφιβολία..

Όπως και να έχει χωρίς την καθαίρεσή τους τα Μυστήρια είναι έγκυρα τελεία και
παύλα!!

Εσείς τώρα να μη βρεθείτε υπόλογοι για το ότι θεωρείτε μολυσμό αυτά που μας λένε οι πατέρες ότι παραμένουν άγια..

Ανώνυμος είπε...

Κώστα παρατησέ τον,έχει δαιμόνια ο άνθρωπος Δεν αλλάζει με τίποτα.Του αρέσει να έχει κοινωνία με τα διαόλια και τους Οικουνενιστές.Χαμένος χρόνος.Κάτι ήξερε ο Παύλος και έλεγε να τους παρατήσεις.Για κάτι τέτοιους σαν τον Αντώνη μιλούσε ο Απόστολος.

Silver είπε...

Ο/Η Ανώνυμος είπε...
Κώστα παρατησέ τον, έχει δαιμόνια ο άνθρωπος. Δεν αλλάζει με τίποτα. Του αρέσει να έχει κοινωνία με τα διαόλια και τους Οικουνενιστές. Χαμένος χρόνος. Κάτι ήξερε ο Παύλος και έλεγε να τους παρατήσεις. Για κάτι τέτοιους σαν τον Αντώνη μιλούσε ο Απόστολος.


Δεκτόν αδελφέ μου! Δεν ξαναγράφω.
Νάσαι πάντα καλά, η Κυρία Θεοτόκος σκέπη και καταφυγή μας!

Αντώνης είπε...

Σε προηγούμενο σχόλιό μου για να τονίσω την τάση σας να στήνετε ει δυνατόν ο καθένας την ατομική του "εκκλησία" όπου θα είναι ο αρχηγός παρέθεσα ένα χωρίο... Σήμερα το ξαναγράφω συμπληρωμένο:

"ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 3:21-35
...
και οι γραμματεις οι απο ιεροσολυμων καταβαντες ελεγον οτι βεελζεβουλ εχει και οτι εν τω αρχοντι των δαιμονιων εκβαλλει τα δαιμονια

και προσκαλεσαμενος αυτους εν παραβολαις ελεγεν αυτοις πως δυναται σατανας σαταναν εκβαλλειν
και εαν βασιλεια εφ εαυτην μερισθη ου δυναται σταθηναι η βασιλεια εκεινη
και εαν οικια εφ εαυτην μερισθη ου δυναται σταθηναι η οικια εκεινη
και ει ο σατανας ανεστη εφ εαυτον και μεμερισται ου δυναται σταθηναι αλλα τελος εχει
ου δυναται ουδεις τα σκευη του ισχυρου εισελθων εις την οικιαν αυτου διαρπασαι εαν μη πρωτον τον ισχυρον δηση και τοτε την οικιαν αυτου διαρπασει

αμην λεγω υμιν οτι παντα αφεθησεται τα αμαρτηματα τοις υιοις των ανθρωπων και βλασφημιαι οσας αν βλασφημησωσιν

ος δ αν βλασφημηση εις το πνευμα το αγιον ουκ εχει αφεσιν εις τον αιωνα αλλ ενοχος εστιν αιωνιου κρισεως..."

Και μη ξεχνάς ότι κι ο Άννας είχε την ηλικία σου αλλά σε τπτ δεν τον ωφέλησε... Τουναντίον!!!

Ανώνυμος είπε...

Πας γυρεύοντας Αντωνάκη ..το τραβάει ο οργανισμός σου το υποκοριστικό.

Περί βλασφημίας Αγίου πνεύματος.

Η σατανική διοικούσα εκκλησία δια εγκυκλίου παραδέχτηκε ότι τα εμβόλια δημιουργήθηκαν πάνω σε πειράματα εκτρωμενων εμβρύων και αυτό το ονόμασαν Θεραπευτική άμβλωση.
Δλδ θεραπευτική δολοφονία.

Στην επόμενη παράγραφο γράφουν ότι το εμβόλιο είναι δώρο Θεού.

ΣΥΜΠΈΡΑΣΜΑ
Τότε οι Φαρισαίοι απέδωσαν τις ενέργειες του Χριστού στον σατανά...

Οι σημερινοί απέδωσαν τις ενέργειες του σατανά στον Θεό.

ΙΔΟΎ Η ΒΛΑΣΦΗΜΊΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ Η ΟΠΟΙΑ ΕΊΝΑΙ ΑΣΥΓΧΏΡΗΤΗ

ΜΕΤΑΝΟΗΣΕ ΤΟ ΚΑΛΟ ΠΟΥ ΣΟΥ ΘΕΛΩ
ΑΛΛΙΩς ΘΑ ΤΟΝ ΛΑΒΕΙΣ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΜΙΣΘΟ ΣΟΥ ...

Π ΓΡΗΓΌΡΙΟΣ
ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΑΠΑΞ ΔΙΑΠΑΝΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΣΟΥ