Σεβ. Ἀλεξανδρουπόλεως, διατρανώνετε τὸ μῖσος;

Πρὸς τὸν Μητροπολίτη Ἀλεξανδρουπόλεως Ἄνθιμο,

ποὺ ζήτησε νὰ μὴ νοσηλεύονται σὲ ΜΕΘ οἱ «ἀντιεμβολιαστές»

Σεβασμιώτατε,

Γνωρίζω ὅτι ἡ προσφώνηση αὐτὴ εἶναι ἴσως καταχρηστικὴ στὸ πρόσωπό σας. Διότι ὅταν ἕνας Ἱεράρχης φτάνει στὸ σημεῖο νὰ ζητάει ἀποκλεισμὸ τῶν συνανθρώπων του ἀπὸ τὴν ἰατρικὴ φροντίδα ποὺ δικαιοῦνται, οὔτε Χριστιανὸς μπορεῖ νὰ εἶναι, οὔτε κἄν ἄνθρωπος.

Ἆραγε, ὁ Χριστὸς δὲν ἦρθε σὲ ἐπαφὴ μὲ ἀρρώστους; Δὲν θεράπευσε λεπρούς, παραλύτους, δὲν ἀνέστησε νεκρούς; Δὲν συγχώρεσε πόρνες καὶ τελῶνες;

Μὲ ποιὸ δικαίωμα ἐσεῖς, ὡς ὑποτιθέμενος μεγαλόσχημος κήρυκας τοῦ Εὐαγγελίου, διατρανώνετε ὄχι τὴν χριστιανικὴ ἀγάπη πρὸς τὸν συν­άνθρωπο, ἀλλὰ τὸ μῖσος καὶ τὸν διαχωρισμό;

Εἶναι ὅμως καὶ τὸ ἄλλο: Δὲν μᾶς κάνετε χάρη, Δέσποτα, ἂν χρησιμοποιήσουμε κάποτε τὶς ΜΕΘ, ἔστω καὶ ὡς «ἀντιεμβολιαστές». Τὶς ἔχουμε χρυσοπληρώσει μὲ τοὺς φόρους μας, ὅπως πληρώνουμε καὶ τὸν δικό σας μισθό, γιὰ νὰ μᾶς κουνᾶτε τὸ δάχτυλο.

----------------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Κύριε Σωτηρόπουλε, ἐφόσον, ὅπως γράφετε, ὁ ἐν λόγῳ ψευδο-επίσκοπος δέν εἶναι «οὔτε Χριστιανὸς» «οὔτε κἄν ἄνθρωπος», τότε πῶς εἶναι δυνατόν νά κοινωνῆτε μαζί του καί νά τόν ἀναγνωρίζετε ὡς ἐπίσκοπον; (Ἄν κάνω λάθος, παρακαλῶ διορθῶστε με.)

Δὲν ἔχετε κανένα δικαίωμα νὰ ἀπομονώνετε συμπολίτες μας, ἐπειδὴ ἐσεῖς θέλετε νὰ γίνετε ἀρεστὸς στὸν Καίσαρα καὶ ὄχι στὸν Χριστό.

Ἀκόμα καὶ οἱ Ἑβραῖοι στὸ Ἰσραήλ, περιθάλπτουν τοὺς Παλαιστίνιους, μὲ τοὺς ὁποίους βρίσκονται σὲ μόνιμη ἐμπόλεμη κατάσταση. Κι ἐσεῖς ζητᾶτε νὰ μὴ ἔχουν πρόσβαση στὶς ΜΕΘ οἱ Χριστιανοί, ἐπειδὴ δὲν πείθονται γιὰ τὸν ὑποχρεωτικὸ ἐμβολιασμό;

Παρακαλῶ νὰ περιοριστεῖτε στὰ θρησκευτικά σας καθήκοντα καὶ νὰ ἀφήσετε τὴν διαρκῆ παρουσία στὰ «μπουκωμένα» μὲ ἑκατομμύρια προπαγάνδας ΜΜΕ. Καταλαβαίνω ὅτι εἶστε δημόσιος ὑπάλληλος καὶ πρέπει νὰ στηρίξετε τὴν κρατικὴ ἐξουσία, ὅμως κρατῆστε τουλάχιστον μερικὰ προσχήματα.

Διαφορετικά, θὰ βρεῖτε ἀπέναντί σας ὄχι μόνο τοὺς πιστούς, ἀλλὰ καὶ ὅλους ὅσους ὑποτιμᾶτε καὶ καθυβρίζετε.

Μὲ ἔντονη ἀγανάκτηση,

Δημήτρης Σωτηρόπουλος

Ἐκδότης – Συγγραφέας  /  “O.T.”

1 σχόλιο:

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Κύριε Σωτηρόπουλε, ἐφόσον, ὅπως γράφετε, ὁ ἐν λόγῳ ψευδο-επίσκοπος δέν εἶναι «οὔτε Χριστιανὸς» «οὔτε κἄν ἄνθρωπος», τότε πῶς εἶναι δυνατόν νά κοινωνῆτε μαζί του καί νά τόν ἀναγνωρίζετε ὡς ἐπίσκοπον; (Ἄν κάνω λάθος, παρακαλῶ διορθῶστε με.)