Γιά τό ψέμμα τῶν ψευδεπισκόπων ὅτι τά ἐμβρυακά κύτταρα πού χρησιμοποιοῦνται στήν παραγωγήν τῶν «ἐμβολίων» προέρχονται δῆθεν ἀπό «θεραπευτικές ἐκτρώσεις», βλ. λεπτόν 28:30 τοῦ βίντεο καί πέρα


 
Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Εἶναι φοβερόν! Ἡ αἵρεσις τοῦ Σεργιανισμοῦ τούς ὡδήγησε νά γίνουν, ἐκτός ἀπό αἱρετικοί καί σχισματικοί, τώρα καί κοινοί ψεῦται!!!

1 σχόλιο:

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Εἶναι φοβερόν! Ἡ αἵρεσις τοῦ Σεργιανισμοῦ τούς ὡδήγησε νά γίνουν, ἐκτός ἀπό αἱρετικοί καί σχισματικοί, τώρα καί κοινοί ψεῦται!!!