Ο Επιτάφιος της Δημοκρατίας

Ενόψει της Μεγάλης Εβδομάδας και της συμπόρευσης προς το Εκούσιον Πάθος του Κυρίου Ημών Ιησού Χριστού, εκ παραλλήλου, ημείς οι Ελλαδίτες, βιώνουμε, τον ενταφιασμό της Δημοκρατίας, την κατάλυση των Θεσμών και την  καταστρατήγηση της θεμελιώδους Συνταγματικής αρχής της ισότιμης μεταχείρισης η οποία επήλθε, νύκτωρ, την 22η-04-2021, δια των ερπυστριών του απαράδεκτου θεσπισθέντος «ακαταδιώκτου» ήτοι περί της αφέσεως της ποινικής ευθύνης των μελών της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του Κορωνοιού COVID-19, της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες της Επιτροπής Εμβολιασμών, οι οποίοι εφεξής δεν ευθύνονται, δεν διώκονται και δεν εξετάζονται για γνώμη που διατύπωσαν ή ψήφο που έδωσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους στο πλαίσιο λειτουργίας των ως άνω Επιτροπών. Δίωξη επιτρέπεται μόνο για συκοφαντική δυσφήμιση ή εξύβριση.

Πρόκειται για το άρθρο 4, της επίμαχης τροπολογίας προσθήκης του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων» όπου το άρθρο 32ο του Ν. 4771/2021 (Α’ 16) αντικαθίσταται με βάσει τα ως άνω προρρηθέντα, υπογεγραμμένο υπό των Υπουργών Οικονομίας και Υγείας.

Η ως άνω, διάταξη, αποτελεί βραδυφλεγή βόμβα εις τα θεμέλια του Δημοκρατικού μας Πολιτεύματος αναγνωρίζοντας συλλήβδην ασυλία προς τους «πρωταγωνιστές» της Πανδημίας με ό,τι τούτο συνεπάγεται της δημόσιας υγείας, των πλημμελειών (ιατρικών και διοικητικών) ως προς την διαχείριση αυτής, με αποτέλεσμα δηλαδή, να αμνηστεύεται εκ των προτέρων και να καθαγιάζεται ως αυθεντικά ανεπίδεκτη, ποινικής διερεύνησης οιαδήποτε τυχόν μη ορθή λήψη αποφάσεως, η οποία αντικειμενικά δεν επέφερα το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα αλλά ενδεχομένως να αποτέλεσε γενεσιουργό αιτία, πολλαπλών άστοχων ενεργειών και παραλείψεων ως προς την ιταμή διαχείριση της περιλάλητης πανδημίας.

Ενώ ημείς, άγουμε, οντολογικά, τον ιδικό μας Γολγοθά, παραλλήλως με την Σταύρωση, την Αποκαθήλωση και τον Επιτάφιο Θρήνο, εν ταυτώ ολοφυρόμαστε, για την πρωτόγνωρη εκ του Κοινοβουλίου, αναγνώριση ασυλίας προς τους πρωταίτιους – συνεργούς, συμμετόχους-ηθικούς-φυσικούς αυτουργούς-, της ενεστώσας διαχειρίσεως της πανδημίας.

Η εν λόγω ανεκδιήγητη πράξη, όζει ολοκληρωτισμό, και συνιστά ανυπερθέτως εκκωφαντική ομολογία αφενός αποτυχίας της κυβερνήσεως, η οποία φοβούμενη τυχόν, παρέμβαση της Δικαιοσύνης, ως έδει, _καθότι φρονούμε ότι ζούμε σε Συντεταγμένο Κράτος Δικαίου, όπου η λειτουργική ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, δύναται να παρέμβει, κατόπιν ελευθέρας ασκήσεως του προσήκοντος, νομικού και ουσιαστικά βάσιμου ένδικου βοηθήματος, υπό οιονδήποτε πολίτη προς τυχόν διαλεύκανση της υποθέσεως της πανδημίας_ και αφετέρου απερίφραστη παραδοχή ότι ημείς οι πολίτες καθιστάμεθα ανυπόληπτα ενεργούμενα –ψεκασμένοι_ οι οποίοι στερούμεθα οιασδήποτε προστασίας, ακόμη και της δικαστικής προστασίας, καθότι, απλώς αποτελούμε μία διανοητικώς λοβοτομημένη, ευκαταφρόνητη και ανυπόληπτη υδαρή μάζα, προκειμένου η ελίτ να πειραματίζεται εις την αντοχή της υγείας μας.

Οι δόλιες προαιρέσεις της κυβερνήσεως, κατέλυσε παν θεμέλιο Συνταγματικής νομιμοφροσύνης, δια της θεσπίσεως της έλλειψης λογοδοσίας δια της δια «νόμου» θωρακίσεως της αυθαιρεσίας και της ασυδοσίας, ως προς τις αποφάσεως των μελών των ως άνω οργάνων, ιδίως δια ένα τοσούτον ακανθώδες, καίριο, μείζον και κρίσιμο ζήτημα περί της υγείας των πολιτών.

Εν κατακλείδι, η ανάνηψη, καθίσταται προ-απαιτούμενο δια να Ιεραρχήσουμε τον πολυμέτωπο, το γε νυν έχον, αδιάλειπτο αγώνα, εις τον οποίο επιβάλλεται να αποδυθούμε προς διασφάλιση της αξιοπρεπούς διαβίωσής μας ως άνθρωποι και ουχί ως αθύρματα, προς την κατάκτηση μίας πραγματικά και όχι ουτοπικά Δημοκρατικής κοινωνίας, καθότι, ως αποδεικνύεται, η κυβέρνηση, δια της κλιμακούμενης θεσμικής βίας, σφετερίζεται την λαϊκή κυριαρχία, κλυδωνίζοντάς εκ βάθρων τα θεμέλια του Δημοκρατικού Πολιτεύματος, το οποίο δικαιούμαστε και υποχρεούμαστε ως θεματοφύλακες του Συνταγματικού Πατριωτισμού και της Δημοκρατίας να περιφρουρήσουμε, με παν θεμιτό μέσο- Καλή Ανάσταση!

Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς

Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Δεν υπάρχουν σχόλια: