Εἴπωµεν καί ὑπέρ τῶν μισούντων ἡμᾶς -- Του ιατρού κ. Κυπριανού Χριστοδουλίδη

 


«Εἴπωµεν καί ὑπὲρ τῶν μισούντων καί ἀγαπώντων ἡμᾶς» τό Χριστός Ανέστη ! 

Η σατανική ελίτ τών απατεώνων δέν ενδιαφέρθηκε ποτέ γιά τήν πνευματική μας ανοσία. Μόνο αυστηρά μέτρα έλαβε καί λαμβάνει, γιά τήν φθαρτή σωματική μας ανοσοποίηση. 

«Ἐὰν μὴ Κύριος οἰκοδομήσῃ οἶκον, εἰς μάτην ἐκοπίασαν οἱ οἰκοδομοῦντες· ἐὰν μὴ Κύριος φυλάξῃ πόλιν, εἰς μάτην ἠγρύπνησεν ὁ φυλάσσων.» (Ψ. 126). Ποιός τούς τό θυμίζει, ποιός τούς τό θύμισε ποτέ ;

https://kyprianoscy.blogspot.com/2021/05/blog-post_11.html


Δεν υπάρχουν σχόλια: