Θαῦμα μέγα: Ἔκτακτος μυροβλυσία εἰς τὸν Πανάγιον Τάφον!Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ εἶναι συνεχῶς παροῦσα στὸν Πανάγιο καὶ Ζωοδόχο Τάφο τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Κατὰ τὶς ἀνακαινιστικὲς ἐργασίες τῶν τελευταίων χρόνων ἀπὸ τὸ ΕΜΠ, οἱ μηχανικοὶ καὶ οἱ ἐργαζόμενοι βίωσαν πρωτοφανεῖς ἐμπειρίες. Πρὶν λίγες ἡμέρες ἔρευσε μύρο. Δεῖτε τὴν εἴδηση: «Δέος καὶ ἀνατριχίλα προκαλεῖ τὸ γεγονὸς ὅπως ἀναφέρουν προσκυνητές, ὅτι ἡ πλάκα τῆς Ἁγίας Ἀποκαθήλωσης στὸν Πανάγιο Τάφο, ἀνέβλυζε μύρο!
Συγκλονιστικὲς σκηνὲς ἐκτυλίχθηκαν τὴν Τρίτη στὸν Πανάγιο Τάφο. Ἔκπληκτοι προσκυνητὲς διαπίστωσαν, ὅπως ὑποστηρίζουν, ὅτι ἡ πλάκα τῆς Ἁγίας Ἀποκαθήλωσης ἀνέβλυζε μύρο! Ἔσπευσαν νὰ τὸ μαζέψουν μὲ πανιὰ καὶ ροῦχα, ἀλλὰ ἡ μυροβλυσία συνεχιζόταν. Συγκλονιστικὴ εἶναι ἡ περιγραφὴ τοῦ κ. Δ. Νιάφα: “Κατὰ τὴν ἐπιστροφή μας ἀπὸ τὰ ἄλλα προσκυνήματα, εἴπαμε νὰ πᾶμε νὰ προσ­κυνήσουμε καὶ τὸν Πανάγιο Τάφο, γιατί θὰ ἔκλεινε σὲ λίγη ὥρα. Τότε ὅμως τελοῦνταν ἕνα ἀκόμη θαυμαστὸ σημεῖο: Ἡ πλάκα τῆς ἀποκαθήλωσης ἔβγαζε μύρο! Τὴν σκούπιζαν καὶ πάλι νότιζε! Ὅ,τι εἴχαμε τὸ τοποθετούσαμε πάνω, ροῦχα, κομποσκοίνια… Στὸ σημεῖο ποὺ τὸ στέγνωνες καὶ νόμιζες πὼς αὐτὸ ἦταν, πάλι ἀνέβλυζε καὶ μούσκευε ἡ πλάκα! Πόσα θαύματα πρέπει νὰ κάνει ὁ Ἰησοῦς, γιὰ νὰ πιστέψουμε πὼς εἶναι ἡ Ἀλήθεια, ἡ Ζωή, ἡ Ὁδὸς καὶ ἡ Ἀνάσταση;”» (Ἱστ. Πατερικὴ Παράδοση)! Πιὸ ἠχηρὸ «χαστούκι» σὲ ὅσους ἀμφισβητοῦν τὸ Ἅγιο Φῶς δὲν θὰ μποροῦσε νὰ ὑπάρξει! Ζεῖ Κύριος ὁ Θεός, δόξα καὶ αἶνος σ’ Αὐτόν!
"O.T"

Δεν υπάρχουν σχόλια: