Εκδήλωση: Εμείς δεν συμφωνήσαμε... Ανακοίνωση

ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΜΕ

Τά Ὀρθόδοξα Χριστιανικά Σωματεῖα τῆς Θεσσαλονίκης, ἀπό τήν καρδιά τῆς Μίας καί ἑλληνικῆς ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, μέ τήν εὐλογία τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου, διοργανώνουν ἐκδήλωση διαμαρτυρίας τήν Κυριακή 16 Φεβρουαρίου στίς 5 μ.μ. στό Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, μέ θέμα τίς ἀνησυχητικές ἐξελίξεις πού λαμβάνουν χώρα στήν πατρίδα μας ἐρήμην τῆς βούλησης τοῦ κυριάρχου ἑλληνικοῦ λαοῦ.
-------------------------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Οἱ Φασῖσται, οἱ Σατανισταί κ.ἄ. δέν ἐμπνέονται ἀπό ἠθικάς καί δημοκρατικάς ἀρχάς, οὔτε σέβονται τούς συνανθρώπους των, ὁπότε δέν τούς ἐρωτοῦν ἄν συμφωνοῦν ἤ ὄχι διά τόν ἀφανισμόν των, ἀλλ' ἁπλῶς ἐκτελοῦν τάς ἐντολάς πού λαμβάνουν ἀπό τόν διεθνῆ Σιωνισμόν, πρός ὑποδούλωσιν τῶν λαῶν εἰς τόν ὑπ' αὐτῶν ἑτοιμαζόμενον Ἀντίχριστον. Ἄν εἴχαμε κράτος Δικαίου, αὐτοί ὅλοι πού μᾶς ἐπρόδωσαν καί μᾶς κατέστρεψαν (ἐνθάρρυνσις τῶν ἀμβλώσεων, χρέος, μνημόνια, ξεπούλημα δημοσίας περιουσίας, ξεπούλημα τῆς Μακεδονίας, ξεπούλημα τοῦ Αἰγαίου, Προδοσία τῆς Κύπρου καί, τό σοβαρώτερον ὅλων, ἡ ἀντικατάστασις τοῦ πληθυσμοῦ, ἡ ἰσλαμοποίησις καί ἡ βεβήλωσις τῶν ὁσίων καί ἱερῶν μας) θά ἔπρεπε ὅλοι νά εἶχαν ἐκτελεσθῆ δι' Ἐσχάτην ΠΡΟΔΟΣΙΑΝ!!! Ἀντ' αὐτοῦ, γίνονται «ΠτΔ», «πρωθυπουργοί» κ.λπ.
1. Ἡ προηγούμενη Κυβέρνηση περιφρόνησε σκαιότατα τήν συντριπτική πλειοψηφία τῶν Ἑλλήνων, οἱ ὁποῖοι στά μεγαλειώδη συλλαλητήρια διετράνωσαν τήν ἀντίθεσή τους στήν ἐκχώρηση τοῦ ὀνόματος «Μακεδονία» καθώς καί ὁποιουδήποτε παράγωγού του στό γειτονικό κράτος τῶν Σκοπίων. Ἱστορία τριῶν χιλιάδων (3.000) καί πλέον ἐτῶν «ξεπουλήθηκε» χωρίς ντροπή καί μάλιστα ἀπό θεσμούς καί πρόσωπα πού εἶναι ταγμένα βάσει τοῦ ἑλληνικοῦ Συντάγματος νά τήν φυλάττουν καί νά τήν προασπίζονται! Δυστυχῶς ἡ σημερινή Κυβέρνηση, ἐνῶ οἱ προκλήσεις καί ἡ καταπάτηση τῶν ὅρων καί αὐτῆς τῆς κατάπτυστης συμφωνίας ἀπό τήν πλευρά τοῦ γειτονικοῦ κράτους εἶναι καθημερινές, παραμένει ἀδρανής καί δέν ἀξιοποιεῖ τά διπλωματικά ὅπλα πού ἔχει στή διάθεσή της, γιά νά καταγγείλει τήν καταπάτηση τῆς συμφωνίας, μιᾶς συμφωνίας, μάλιστα, τήν ὁποία προεκλογικά χαρακτήριζε ὡς ἐπιζήμια γιά τά ἐθνικά μας συμφέροντα.
2. Στό φλέγον ζήτημα τῶν μεταναστευτικῶν ροῶν, πού κατακλύζουν τήν πατρίδα μας καί ἔχουν δημιουργήσει ἤδη συνθῆκες ἀσφυξίας στά νησιά τοῦ ἀνατολικοῦ Αἰγαίου, βλέπουμε, ἀντί νά γίνεται προσπάθεια θωράκισης τῆς χώρας μας, νά ἐπιχειρεῖται μεταφορά τοῦ προβλήματος καί στήν ἠπειρωτική χώρα, χωρίς νά ὑπολογίζουν οἱ θιασῶτες  αὐτῶν τῶν λύσεων τούς κινδύνους γιά τήν κοινωνική καί ἐθνική συνοχή ἀπό τήν ἀνεξέλεγκτη, καί χωρίς σχέδιο καί προοπτική, ἀντιμετώπιση τοῦ θέματος τῆς παράνομης μετανάστευσης.
3. Στό φλέγον  δημογραφικό ζήτημα φρονοῦμε ὅτι ἔφτασε ἡ ὥρα σύσσωμος ὁ πολιτικός κόσμος τῆς πατρίδας μας νά σταθεῖ στό πλευρό τῆς ἑλληνικῆς οἰκογένειας, δημιουργώντας τίς συνθῆκες, πρῶτον γιά παραμονή τῶν  νέων μας στόν τόπο μας, ὥστε νά ἀγωνισθοῦν γιά τήν προκοπή τῆς πατρίδας, καί δεύτερον  γιά αὔξηση τῶν γεννήσεων τῶν Ἑλλήνων, γιατί χωρίς αὐτές τό μέλλον τῆς   πατρίδας προβλέπεται ζοφερό, καθώς ὁ κίνδυνος γιά πληθυσμιακή, θρησκευτική  καί πολιτισμική ἀλλοίωση τοῦ πληθυσμοῦ προβάλλει πιό ὑπαρκτός ἀπό ποτέ. Ἀντ᾿ αὐτοῦ προβάλλονται ὡς κυρίαρχες, ἀπόψεις περί ἐπικράτησης ἑνός μοντέλου πολυπολιτισμικότητας ὡς σχεδιασμοῦ γιά τό μέλλον τῆς Ἑλλάδας. 
 Γιά ὅλα τά παραπάνω ὁ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΟΥΤΕ ΡΩΤΗΘΗΚΕ ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕ ΠΟΤΕ.
Στήν ἐκδήλωση θά μιλήσουν οἱ:
  • Μοναχός Μάξιμος Ἰβηρίτης, πρ. πρωτοεπιστάτης τοῦ Ἁγίου Ὄρους.


«Μακεδονικαί ἀναμνήσεις καί νοσταλγίαι».
  • κ. Ἰωάννης Μάζης, καθηγητής Γεωπολιτικῆς ΕΚΠΑ.


«Γεωπολιτικές δυναμικές στή Ν.Α. Μεσόγειο καί ἡ παράνομη μετανάστευση».  • κ. Γεώργιος Ρωμανός, συγγραφέας, ἱστορικός ἐρευνητής.


«Μετέωρη στόν ΟΗΕ καί ἀκυρώσιμη ἡ "Συμφωνία Πρεσπῶν". Τό δημοψήφισμα ἐνεργό».  • κ. Δῆμος Θανάσουλας, νομικός.


«Ὑπέρ τοῦ Λαοῦ καί τοῦ Ἔθνους». 

1 σχόλιο:

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Οἱ Φασῖσται, οἱ Σατανισταί κ.ἄ. δέν ἐμπνέονται ἀπό ἠθικάς καί δημοκρατικάς ἀρχάς, οὔτε σέβοβται τούς συνανθρώπους των, ὁπότε δέν τούς ἐρωτοῦν ἄν συμφωνοῦν ἤ ὄχι διά τόν ἀφανισμόν των, ἀλλ' ἁπλῶς ἐκτελοῦν τάς ἐντολάς πού λαμβάνουν ἀπό τόν διεθνῆ Σιωνισμόν, πρός ὑποδούλωσιν τῶν λαῶν εἰς τόν ὑπ' αὐτῶν ἑτοιμαζόμενον Ἀντίχριστον. Ἄν εἴχαμε κράτος Δικαίου, αὐτοί ὅλοι πού μᾶς ἐπρόδωσαν καί μᾶς κατέστρεψαν (ἐνθάρρυνσις τῶν ἀμβλώσεων, χρέος, μνημόνια, ξεπούλημα δημοσίας περιουσίας, ξεπούλημα τῆς Μακεδονίας, ξεπούλημα τοῦ Αἰγαίου, Προδοσία τῆς Κύπρου καί, τό σοβαρώτερον ὅλων, ἡ ἀντικατάστασις τοῦ πληθυσμοῦ, ἡ ἰσλαμοποίησις καί ἡ βεβήλωσις τῶν ὁσίων καί ἱερῶν μας) θά ἔπρεςπε ὅλοι νά εἶχαν ἐκτελεσθῆ δι' Ἐσχάτην ΠΡΟΔΟΣΙΑΝ!!! Ἀντ' αὐτοῦ, γίνονται «ΠτΔ», «πρωθυπουργοί» κ.λπ.