Θύραθεν κείνται οι Έμποροι των Εθνών -- Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Η  βιούμενη κατάταση, εν τοις πράγμασι, μας  πέμπει σε μία άλλη εποχή, κατά την οποία δεν υφίσταται ελεύθερο έθνος, ιδική μας πατρίδα, παραμέναμε αποικία, μίας μεγάλης δύναμης-χώρας, εντός της συνοριακής περιφέρειας της οποίας ευρισκόμεθα.
Καθίσταται πρόδηλο, ότι ο Έλληνας έχει απολέσει, κάθε ψήγμα ανάνηψης, ακριβώς δια τον λόγο ότι έχει βιασθεί ανεπαισθήτως η συνείδησή του, εκ της φαιάς προπαγάνδας της εν Ελλάδι, κραταιάς αριστεράς.
Η ελευθερία την οποία του κατέλειψαν οι πρόγονοι του, οι οποίοι του κληροδότησαν ελεύθερη πατρίδα με θυσίες και εργώδεις ισόβιες προσπάθειες και μόχθους, δεν καθίσταται εκτιμητέα.
Προτιμάει να αποποιηθεί κάθε ιερό δεσμό με το παρελθόν του, να προδώσει εσχάτως τα πρωτοτόκια του, ίνα μην χαρακτηρισθεί «φασίστας», δηλαδή να μην περιαφθεί του στίγματος της προπαγάνδας των Μπολσεβίκων, υπό την έννοια ότι πάσχει εκ βάθρων εις τέτοιον βαθμό, όπου δεν μπορεί στοιχειωδώς να διακρίνει με σαφήνεια και ενάργεια το αληθές γεγονός εκ της εκ του  μη όντος κατασκευασμένης προπαγάνδας.

Εν άλλοις λόγοις, αντί να καταστεί υπερήφανος και να ίσταται αγέρωχος και υπερήφανος, υπό την γαλανόλευκη σημαία, αποτίοντας προσηκόντως την δέουσα τιμή προς τους προπάτορές του, εξουδετερώνοντας οιαδήποτε, σκόπιμα στοχευμένη προπαγάνδα την ανθελληνικής και αποδομητικής αριστεράς, τουναντίον, ψοφοδεώς, αποκηρύττει τα εθνικά του ιδεώδη δια να  καταστεί αρεστός στους Σταλινοφασίστες.
Η παρακμιακή αποσύνθεση και η σήψης εις το κοινωνικό σώμα, δυστυχώς ευρίσκεται εις προκεχωρημένο στάδιο και ο λαός, ανυπερθέτως καθεύδει τον νήδυμον ύπνο, φειδόμενος να αναλωθεί προς την ανάνηψη παντί τρόπω.
Εις επίρρωσιν των άνω, καθίσταται αδιαμισβήτητο γεγονός, ότι ο Έλλην υποφέρει, το βιοτικό του επίπεδο έχει πλέον εξομοιωθεί με τις λοιπές βαλκανικές χώρες, και σήμερον ευρίσκεται σε υποδεεστέρα θέση, άνευ εθνικής συνειδήσεως, κοινωνικού συλλογικού οράματος, άνευ οικονομικής αναπτύξεως και εν γένει προόδου.
Μία χώρα νεκρό «κουφάρι» στο πολιτικό γίγνεσθαι με πολιτικούς ταγούς, εύλαλες μαριονέτες, οι οποίοι πλειοδοτούν, «καταδίδοντας»  την πατρίδα μας, εις του οιονεί εμπόρους των εθνών, έναντι τριάκοντα αργυρίων.
Η ριπή της κερκόπορτας και οι κλειδούχοι, ευρίσκονται εντός των τειχών, πρόκειται δια τους χρήσιμους ευήθεις του συστήματος, του  πρόθυμους προδότες, οι οποίοι ευρίσκονται, επί παντός καιρού και πάντοτε εν επιφυλακή προκειμένου να υποδείξουν τον στόχο τους εις τους εξω-εθνικούς δήμιους του συστήματος.
Εν περιόδω μνημονίων, η Ελλάς, κατ’ ουσίαν εισέτι και σήμερον, δεινοπαθεί, πλην όμως ουδείς διαμαρτύρεται, διότι υποσυνείδητα καταφάσκει την προπαγάνδα του συστήματος, το οποίο έχει καλλιεργήσει συστηματικώς και κατ’ εξακολούθηση, το αίσθημα της ηττοπάθειας, διασπείροντας χρονίως, την αλλοίωση του εθνικού φρονήματος την οιονεί ποινικοποίηση και ταύτιση του, εν γένει με τα ολοκληρωτικά καθεστώτα.
Η νεοπαγής μορφή ολοκληρωτισμού, συνίσταται εις την, δια πυρός και σιδήρου, επιβολή της σιδηρά πολιτικής ορθότητας,  κατά την ισχύ της οποίας, ουδείς δύναται να διαφοροποιείται ή να αντιφρονεί, διότι η αστυνομία της σκέψης σπεύδει να τον συλλάβει και να το διώξει με τα καθεστωτικά εργαλεία του περίπυστου δήθεν νόμου περί ρατσισμού.
Επιλείψει γαρ με διηγούμενον ο χρόνος, το σύστημα, υπό τον μανδύα του ανθρωπισμού επιτίθεται συλλήβδην προκειμένου να διαφθείρει τους πάντες και να καταλύσει εις το διάβα του κάθε αντίσταση με το τρίπτυχο, εθνικιστής-ρατσιστής-φασίστας, δυνάμει του οποίου όποιος ανθίσταται σήμερον εις τον ολετήρα της ισοπεδωτικής παγκοσμιοποιήσεως και της εγκθιδρυθησομένης Νέας Τάξης Πραγμάτων, στοχοποιείται.
Άρα λοιπόν, οι επίδοξοι κοσμοεξουσιαστές, υπηρετούντες το παγκόσμιο κεφάλαιο εν συνδυασμό προς τα σκοτεινά σχέδια, κατεστρωμένα από τους αρχι-τέκτονες του σύμπαντος εν αγαστή συμπνοία με τα λοιπά φανερά και μη εξωθεσμικά παράκεντρα εξουσίας αντιμάχονται το πρόσωπο, την ταυτότητα, διότι προσβλέπουν στην δημιουργία μίας άμορφης υδαρής μάζης, η οποία θα δρα απερισκέπτως και θα βουλεύεται βοσκηματωδώς.
Η υφιστάμενη αυτή κατάσταση, τεκταίνεται σήμερον εις την Ελλάδα και ο Έλληνας πολίτης απολαμβάνει την απρόσκοπτη ελεύθερη πτώση, αναπαράγοντας την «προοδευτική» αισχρά προπαγάνδα του συστήματος, λαμβάνοντας μισθούς της πείνης.
Η οικονομική εξαθλίωση του Έλληνος, συνιστά την θρυαλλίδα δια την εφαρμογή των επιμελώς μεθοδευμένων σχεδίων του κατά της πατρίδα μας, ίνα την καταστήσουν την «γη της επαγγελίας» , διώκοντας του προοδευτικούς, υποτελείς και ανδράποδα έλληνες, οι οποίες προτιμούν να καταστούν αριστεροί παρά να διατρανώσουν την πίστη τους εις τα ελληνικά ιδεώδη προκειμένου να περιφρουρήσουν την εθνική ανεξαρτησία της πατρίδας μας.
Οι οικονομικοί μετανάστες οι οποίοι κατακλύζουν την πατρίδα μας συνιστούν σήμερον αφεύκτως μία βραδυφλεγή βόμβα, η οποία υποθηκεύει το μέλλον της χώρας, διότι αποτελεί μία διαρκή δαμόκλειο σπάθη, η οποία εσαεί επικρέμεται, με βάσιμο κίνδυνο να καταπέσει με αυτόθροη συνέπεια την αποσταθεροποίηση της χώρας μας ή την επέλευση βιαίων επεισοδίων.
Απορίας άξιον καθίσταται το γεγονός πόθεν ευρίσκεται ο πακτωλός χρημάτων επιδότησης του οιονεί ραγδαίου εποικισμού της πατρίδας μας, η οποία έχει καταληφθεί εις την κυριολεξία καθότι όλοι οι θεσμοί της Πολιτείας, η οποία  συντεταγμένα υπηρετεί ούσα εξανδραποδισμένη τους οικονομικούς μετανάστες επί επιβολής ποινής απόλυσης εκ της υπηρεσίες, όσους ευλόγως αντιδρούν ως προς τούτο.
Πώς είναι δυνατόν ο Έλλην να πλήττεται πανταχόθεν δια να επιβιώσει οικονομικώς, να βαρύνεται με σωρεία καθημερινών υποχρεώσων, όπως εφορεία, ασφαλιστικές εισφορές, να βασανίζεται δια την στοιχειώδη επιβίωση του, εις την χώρα των προγόνων και εν ταυτώ να καθίσταται κοινωνός, οι αλλοδαποί να απολαμβάνουν προνομιακής μεταχειρίσεως, έχοντες μηνιαίο μισθό, άνευ εργασίας, οικήματα με όλες τις ανέσεις, δωρεάν πρόσβαση στα νοσοκομεία καθώς και εις τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
Ο εχθρός εν είδει υιού έχει εμφυλοχωρήσει εις βάθος εις την πατρίδα μας και έχει μολύνει τα ζωτικά όργανα της Ελλάδας με αποτέλεσμα νομοτελειακά να επέλθει η σηψαιμία, η οποία υπό αυτάς τας συνθήκας κείται εγγύς.
Η μοναδική ελπίδα καθίσταται η Πίστη μας, ο Χριστός της Ελλάδας μας και Η Θεοτόκος, Υπεραγία Παρθένος Παναγία μας, η οποία μας σκέπει και παρεμβαίνει κατά θεία Οικονομία, προασπίζοντας  την πατρίδα μας από τα ύπουλα σχέδια των εκάστοτε επιβούλων.
Τα Μ.Μ.Ε ενημερώσεως, έκφανση του διεθνούς κεφαλαίου επιδιώκουν να αποπνευματικοποιήσουν την κοινωνία, να την στρέψουν μονομερώς προς τον άκρατο καταναλωτισμό,  και να την καταστήσουν έρμαιο εις τα στρεβλά πολιτικά μηνύματα τα οποία τεχνηέντως προβάλλουν δια της πλύσης εγκεφάλου, ούτως ώστε να ρυθμίσουν τους πολίτες, προς μία συγκεκριμένη κατεύθυνση.
Εν τω μεταξύ, το Σύνταγμα της Πατρίδας μας έχει ποδοπατηθεί, χρησιμοποιείται μόνον, εθιμοτυπικά, εις τα Δικαστήρια με την επίκληση ορισμένων διατάξεων, γεγονός το οποίο καταδεικνύει το μέγεθος της παρακμής και της υπερεκχειλιζούσης ιταμότητας.
Η Συνταγματική έννομος τάξη, η οποία ανυπρθέτως συνιστά τον καταστατικό χάρτη της πατρίδας μας αυξημένης τυπικής ισχύς ως υπερκείμενη των νόμων, διάταξη, παρά ταύτα, καταφρονείται και μαζί με την κατάλυσή της, κατακρημνίζεται εκκωφαντικώς και η δημοκρατία.
Όμως όλες οι ως άνω έννοιες θεσπίσθηκαν δια να καταστρατηγούνται, ως επίφαση δήθεν υπάρξεως ισονομίας και ισοπολιτείας, ενώ η αλήθεια είναι ότι αποτελούν απλώς προπέτασμα καπνού, διότι οι εντολές εκπορέυονται και διαχέονται από άλλη υφής και υποστάσεως εξωθεσμικά παράκεντρα, τα οποία επιθυμούν να επιβάλλουν τους κανόνες τους, με άλλο αξιακό  σύστημα, από αυτό το οποίο πρεσβεύει το Σύνταγμα και το έθνος μας.
Φρονώ συνελόντι ειπείν, ότι ο πνευματικός αγών, προέχει, επιβάλλεται αυθωρεί και παραχρήμα να αντισταθούμε κατά των προβατόσχημων λυκοποιμένων, να θωρακισθούμε και να εισφέρουμε, έστω και εν σιγή, ο καθείς υπό το ιδικό του μετερίζι και συν Θεώ, το παν, προκειμένου οι επιμέρους αυτές φωνές να αθροισθούν εν είδει μίας πυρίνου λαίλαπος και η οποία θα αφυπνίζει συγχρόνως και στιγμιαίως σύμπαντα το Ελληνικό πληθυσμό, ίνα τον ωθήσει να πράξει τα αυτονόητα, να αντιδράσει ουσιαστικά και λυσιτελώς, διότι εις την Ελλάδα η μοναδική μορφή αντίδρασης καθίσταται οι αριστερεπώνυμες εργατικές πορείες των ελεγχόμενων-εγκάθετων κηδεμονευομένων δήθεν εργατών, ακριβώς δια να μην μεταβάλλεται ουδέν επί τω βελτίω και να αναπαράγεται ένας ατελέσφορος φαύλος κύκλος μίας ατέρμονης αδιέξοδου περιδηνήσεως.
                                     Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς
                                     Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω
                                          210-3234919 και 6944-938836
                                      www.katsivardas-dimitriadou.gr

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Καλά τα λέει για τους αριστερισμούς.

Ανώνυμος είπε...

"Επιλείψει γαρ με διηγούμενον ο χρόνος, το σύστημα, υπό τον μανδύα του ανθρωπισμού επιτίθεται συλλήβδην προκειμένου να διαφθείρει τους πάντες και να καταλύσει εις το διάβα του κάθε αντίσταση με το τρίπτυχο, εθνικιστής-ρατσιστής-φασίστας, δυνάμει του οποίου όποιος ανθίσταται σήμερον εις τον ολετήρα της ισοπεδωτικής παγκοσμιοποιήσεως και της εγκθιδρυθησομένης Νέας Τάξης Πραγμάτων, στοχοποιείται."

Συμφωνώ!!!