Ποίον Θεόν δοξολογούν;

Ο διαθρησκειακός συγκρητισμός σχετικοποιεί την ευαγγελικήν αλήθειαν. Προχωρεί ακόμη ούτος και εις το λατρευτικόν επίπεδον. Ορθόδοξοι Ιεράρχαι ή και Πρωθιεράρχαι συμμετέχουν εις πανθρησκειακάς εκδηλώσεις ως της Ασσίζης ή εις κοινάς συμπροσευχάς και δοξολογίας μεθ’ ετεροδόξων και ετεροθρήσκων, και δη Ιουδαίων και Μουσουλμάνων. Διερωτάται τις, ποίον Θεόν δοξολογούν;  Οι Άγιοι Απόστολοι εκήρυττον εις τας Συναγωγάς, αλλά Ιησούν Χριστόν και τούτον Εσταυρωμένον, διό και ηκολούθουν διωγμοί, φυλακίσεις, βασανιστήρια και θάνατοι.... 

1 σχόλιο:

Marinos Ritsoudis είπε...

Ο διαθρησκειακος δαιμονισμός εντελώς ακυρώνει την Αγία Ευαγγελική Αλήθεια, την εξωβελιζει από κάθε ρανίδα ζωτικής ύπαρξης, και την καθιστά ζωική, κτηνώδης.
Οι Άγιοι Απόστολοι ίδρυσαν και εδιδαξαν, και οι σημερινοί διάδοχοι τα ρήμαξαν.