ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΔΙΑ ΤΟ ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΝ ΣΧΙΣΜΑ

Ευχαριστούμε τον κ. Δημήτριον Χατζηνικολάου δια την αποστολήν του παρόντος κειμένου.
Δεν υπάρχουν σχόλια: