ΠΑΝΤΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΕΙ Η ΑΜΑΡΤΙΑ -- Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Διονυσίου Τάτση

ΕΧΕΙ χαθεῖ πιά ἡ εὐαισθησία ἀπέναντι στήν κυριαρχοῦσα ἁμαρτία. Οἱ ἄνθρωποι δέν ἐνοχλοῦνται, δέν ἀγανακτοῦν και δέν πικραίνονται ἀπό τό γεγονός ὅτι δίπλα τους συμβαίνουν φοβερά πράγματα. Τά ἔχουν συνηθίσει καί τά ἀποδέχονται. Ἔχουν χαλαρή συνείδηση. Ὅλα πιά ἐπιτρέπονται καί εὔχονται να ἔχουν ὑγεία γιά νά τά ἀπολαμβάνουν! Τί κατάπτωση! Γιά τούς πολλούς τό ψέμα, ἡ ἀδικία, ἡ κλοπή, ἡ πορνεία, ἡ μοιχεία, ἡ πλεονεξία καί ἡ δολιότητα δέν εἶναι κάτι σπουδαῖο καί ἀπαγορευμένο.Ἔτσι κάνουν ὅλοι, ὑποστηρίζουν ἀφελῶς. Γι᾽ αὐτό και φτάσαμε στό χεῖλος τῆς ἀβύσσου. Δέν τολμᾶς πιά νά πεῖς κάτι διαφορετικό, χριστιανικό. Νά μιλήσεις γιά τήν ἀλήθεια, τή δικαιοσύνη, τήν ἐλεημοσύνη, τήν ἁγνότητα, τήν παρθενία, τήν ἐγκράτεια, τήν ὀλιγάρκεια καί τήν εἰλικρίνεια. Τό θράσος περισσεύει. Ἡ ἀναισχυντία εἶναι κοινό γνώρισμα. Ἐπαινοῦν οἱ σύγχρονοι ἄνθρωποι αὐτόν πού ζεῖ καί δραστηριοποιεῖται χωρίς νά ἔχει ὁδηγό τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἀνηθικότητα ἔγινε καθεστώς. Οἱ σχέσεις τῶν νέων εἶναι κοινά ἀποδεκτές. Οἱ συζυγικές σχέσεις συνυπάρχουν μέ τίς ἐξωσυζυγικές. Δύο ἄντρες ἡ γυναίκα καί δύο γυναῖκες ὁ ἄντρας.

Τά διαζύγια καθημερινά. Ξεμωράθηκαν καί οἱ ἄνθρωποι τῆς τρίτης ἡλικίας μέ τίς ἀλλοδαπές οἰκιακές βοηθούς. Τά παιδιά τους πληρώνουν αὐτές τίς γυναῖκες γιά νά τούς περιποιοῦνται, ἀποφεύγοντας τά ἴδια τήν παρουσία τῶν γονέων τους στά δικά τους σπίτια. Γίνονται καί ἀπίθανοι γάμοι. Χάθηκε πιά καί ἡ στοιχειώδης ἀξιοπρέπεια. Δυστυχῶς, αὐτή ἡ κατάσταση δέν παρατηρεῖται μόνο στίς μεγάλες πόλεις. Παντοῦ τό ἴδιο συμβαίνει. Οἱ συνήθειες τῆς πόλης ἔφθασαν καί στό πιό ἀπομακρυσμένο χωριό, ὅπου βλέπεις κάποιον μόνιμο κάτοικο νά ἔχει κοντά του, στό σπίτι του, μιά ἀλλοδαπή γυναίκα πολύ μικρότερή του καί νά μή αἰσθάνεται τήν παραμικρή ντροπή. Καί δέν τολμάει κανείς νά τοῦ κάνει τήν παρατήρηση. Και τό φοβερότερο! Ἔρχονται τά παιδιά του καί τά ἐγγόνια του και χαιρετοῦν ἐγκαρδίως τή νέα μητέρα καί τή νέα γιαγιά! Οἱ ξεφωνημένοι αὐτοί ἄνθρωποι συχνά ἐμφανίζονται στήν κοινωνία ὡς ἀξιομίμητοι. Πρωτοστατοῦν σέ ἐκδηλώσεις, διατυπώνουν ἀναπτυξιακές θεωρίες, θέλουν νά ἀλλάξουν τά πράγματα, να τά ἐκσυγχρονίσουν καί γενικά νά προβληθοῦν οἱ ἴδιοι καί νά δοξαστοῦν.

3 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Υπάρχει μια φράση στη γραφή η οποία μου διαφεύγει στην αρχαία της πρωτότυπη έκφραση, η οποία λέει αυτός που αμαρτάνει ας αμαρτάνει ακόμη περισσότερο.., κι εκείνος που αγαθοποιεί ας αγαθοποιεί ακόμη περισσότερο. Σε πρώτη ανάγνωση θα έλεγε κανείς ότι προτρέπει στη πρώτη περίπτωση να αμαρτάνουμε, αλλά δεν εννοεί αυτό αλλά επειδή σέβεται την αυτεξούσια συμπεριφορά μας αφήνει στην άθλιότητα μας να πέφτουμε από τη μια αμαρτία στην άλλη αφού είμαστε τόσο σκληροκάρδιοι και τυφλοί. Στη δεύτερη περίπτωση εννοεί την ώρα που παντού βυσσοδομεί το κακό, όλοι είναι θεότυφλοι και αμαρτάνουν συνεχώς, εσείς οι οποίοι έχετε καταλάβει τί συμβαίνει, έχετε φωτιστεί από το φως του Χριστού, μη πτοείστε, μη χαλαρώσετε, μη σταματήσετε τον αγώνα της βελτίωσής σας, αλλά με πίστη σε εκείνον, απαξία της δικής σας δήθεν αξίας βαδίζετε ακόμη περισσότερο στο αγαθό..

Silver είπε...

Άραγε είναι αυτό το εδάφιο της Αγίας Γραφής που εννοείς;

Αποκ. 22,11 ὁ ἀδικῶν ἀδικησάτω ἔτι, καὶ ὁ ῥυπαρὸς ῥυπαρευθήτω ἔτι, καὶ ὁ δίκαιος δικαιοσύνην ποιησάτω ἔτι, καὶ ὁ ἅγιος ἁγιασθήτω ἔτι.

Αποκ. 22,11 (Ο καθένας είναι ελεύθερος να τους δεχθή η να τους αρνηθή. Θα βαστάση δι' αυτό την ευθύνην του). “Ο άδικος, ας εξακολουθήση να διαπράττη τας αδικίας και αμαρτίας· ελεύθερος είναι. Ομοίως και ο ακάθαρτος, από τα ρυπαρά έργα της διαφθοράς του ας γίνη περισσότερον ρυπαρός, εάν αυτό θέλη. Αλλά και ο δίκαιος, που έχει δώσει την θέλησίν του στο αγαθόν, ας πραγματοποιήση περισσοτέραν δικαιοσύνην. Ομοίως και ο άγιος, ας αγιασθή ακόμη περισσότερον.

Νάσαι πάντα καλά, η Κυρία Θεοτόκος σκέπη και καταφυγή μας!

Εν Χριστώ,
Κωνσταντίνος Αργυρακόπουλος (διαχειριστής)

Ανώνυμος είπε...

Ναι, ακριβώς αυτό.