Η ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΝΤΟΤΕ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

1.12.2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΡΑΚΗ

2.12.2017 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ ΚΑΙ
ΕΝΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ

3.12.217 ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
«ΦΙΛΟΙ ΤΩΝ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ»
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Η ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ
ΠΑΣΧΙΖΕΙ ΝΑ ΕΠΑΙΝΕΙ ΤΟ ΚΑΛΟΝ ΚΑΙ
ΝΑ ΣΤΗΛΙΤΕΥΕΙ ΤΟ ΚΑΚΟΝ
ΜΕΤΑ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΣ
ΑΠΟ ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΥΓΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

                             
                                                               1.12.2017


Πιστεύουμε ἀκραδάντως ὅτι πρέπει νὰ παραμένουμε  σταθεροὶ ἰδεολόγοι καὶ νὰ συναγωνιζόμαστε καὶ μὲ πρωτοβουλίες ἄλλων ὁμάδων - ἄλλων ἀγωνιστῶν ποὺ μοχθοῦν γιὰ τὴν προάσπιση τῶν ἱερῶν καὶ τῶν ὁσίων τῆς ἀκραιφνοῦς Ὀρθοδοξίας μας, τῆς ἀδιαφθόρου ἑλληνικῆς οἰκογενείας, τῆς καθαρῆς ἑλληνικῆς γλώσσης, τοῦ ἀθανάτου ἑλληνικοῦ πνεύματος καὶ τῆς ἀκεραίας καὶ ἀδούλωτης Ἑλλάδος.

Ὅμως, δυστυχῶς, οἱ πτωχότατες δυνάμεις μας ἀλλὰ καὶ τὸ πεπερασμένο τῆς ἡλικίας μας καὶ ἡ ὑγεία μας δὲν μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ εἴμαστε πανταχοῦ παρόντες.

Θηριομαχοῦμε ἄνω τῶν 20 ὡρῶν, ἡμέρα καὶ νύκτα.

Ἄν εἴχαμε ἱκανὸ καὶ ἔμπειρο προσωπικό (γνῶστες καὶ χρῆστες τῆς καθομιλουμένης σωστῆς ἑλληνικῆς γλώσσας καὶ τῶν ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν), μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, θὰ εἴχαμε ἐκπληρώσει χιλιάδες σκοπούς, δραστηριότητες καὶ προοπτικὲς τῶν φορέων μας.

Ὅμως ἐδῶ, μιμούμενοι τὸν Ἰωάννη Χρυσόστομο, ἀγωνιζόμεθα νὰ καταργήσουμε τὸ «ἐμὸν καὶ τὸ σόν, τὸ ἀλλότριον τοῦτο ρῆμα παρὰ τοῖς Χριστιανοῖς».

Μακάρι ὁ Θεὸς νὰ μᾶς ἀξιώσει νὰ διδάσκουμε πάντοτε διὰ τοῦ παραδείγματος καὶ νὰ φθάσουμε στὴν ἀνώτατη βαθμίδα, διαγράφοντες ἀπὸ τὸ λεξιλόγιό μας καὶ τὸ βίο μας, ὄχι μόνον «τὸ δικό μου», «τὸ δικό σου», ἀλλὰ καὶ τὸ «δικό μας» καὶ νὰ βιώνουμε καὶ φρονοῦμε  : «τὸ δικό σας».

Εἶναι ντροπὴ καὶ μέγιστον αἶσχος ὁ καθένας μας νὰ κάνῃ «καπετανάτα» καὶ νὰ ἐναντιούμεθα στοὺς εὐγενεῖς ἀγῶνες ἐπειδὴ τοὺς ἐπρότινε κάποιος ἄλλος καὶ ὄχι ἐμεῖς.
Διότι ἔτσι τὸ καλὸν συρρικνοῦται μὲ ἀριθμητικὴ πρόοδο καὶ ἀπεναντίας τὸ κάθε μορφῆς κακό, συνασπισμὸς ὅλων τῶν ἀντιορθοδόξων, ἀνθελληνικῶν, ἀπάνθρωπων, ἀντιχριστιανικῶν κινημάτων καὶ δραστηριοτήτων, θριαμβεύει μὲ γεωμετρικὴ πρόοδο.
Οἱ κοινὲς δράσεις ποὺ ἐπιβάλλεται νὰ συμπτυσσόμεθα καὶ νὰ ἀγωνιζόμεθα εἶναι πάρα πολλές.

Συνιστοῦμε τὶς παρακάτω καὶ εὐελπιστοῦμε νὰ μὴ παρεξηγηθοῦμε ἀπὸ πολλοὺς ἄλλους.
                                                    
1.12.2017 στὶς 8 μ.μ.
στὸ Polis Art Cafe, Στοὰ τοῦ Βιβλίου

Τὸ ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ὀργανώνει τὴν ἐκδήλωση γιὰ τὸ περιοδικό ΕΝΔΟΧΩΡΑ

γιὰ τὴν Θράκη ποὺ ἀντιστέκεται, γιὰ τὸν ἑλληνισμὸ ποὺ ἐπιμένει (ἀκόμη ἐκεῖ)...
μὲ ὁμιλητὲς τοὺς 
Γ. Λεκάκη, Κ. Ασημακόπουλο, Ν. Καρρά, Αθ. Κόρμαλη, Ιω. Γιαννάκενα
καὶ παρουσίαση τοῦ βιβλίου τοῦ Δ. Βαλασίδη γιὰ τὸν Ξενοφώντα


Πρέπει νὰ μαχόμεθα νὰ σταματήσουν οἱ ψευδοδιανοούμενοι νὰ διαστραυλώνουν τὴν προέλευσή μας - ἱστορία μας καὶ τὸ προορισμό μας.2.12.2017
Ἐξομῶτες ἡγέτες - ἰθύνοντες ἀδιαφόρησαν γιὰ τὴν καταπολέμηση τοῦ ἀντιχριστιανικοῦ, ἀνθελληνικοῦ καὶ ἀπάνθρωπου νέου βιβλίου τῶν θρησκευτικῶν καὶ τώρα προσποιοῦνται (ὅπως καὶ μετὰ τὴν ἐφαρμογὴ καὶ παρομοίων ἄλλων αἰσχροτάτων νόμων) ὅτι δῆθεν θηριομαχοῦν.
Ἴχνος Ὀρθοδόξου πίστεως καὶ ἀνθρωπισμοῦ ἐπιβάλλουν ὅλοι οἱ εὐλαβεῖς καὶ οἱ ἑλληνόψυχοι νὰ ἀντιδράσουμε παντοιοτρόπως. Νὰ ἀπαιτήσουν οἱ γονεῖς ἀπὸ τὰ παιδιά τους νὰ φέρουν τὰ βιβλία τῶν θρησκευτικῶν στὸ σπίτι (διότι ἀπὸ ὅ,τι πληροφορούμεθα, οἱ δάσκαλοι ἔχουν τὴν ἐντολὴ νὰ μὴ ἐπιτρέπουν στοὺς μαθητὲς νὰ φέρνουν τὸ βιβλίο τῶν θρησκευτικῶν στὸ σπίτι), γιὰ νὰ ἐνημερωθοῦν οἱ γονεῖς καὶ νὰ ἀντιδράσουν παντοιοτρόπως.
Διαφορετικὰ θὰ βαδίζουμε ἀπὸ τὸ κακὸ στὸ χείριστο.

Ἤδη ὁ Ὑπουργὸς Ἀπαιδείας ἔχει ἐξωθήσει τὰ παιδιὰ ἐναντίον τῶν γονέων τους ποὺ τοὺς συνιστοῦν καὶ τὰ προτρέπουν νὰ μαθαίνουν καὶ νὰ ἀριστεύουν.
Μὲ τὸ πρόγραμμα τοῦ Ὑπουργείου Ἀπαιδείας «Τσάντα στὸ Σχολεῖο» (Ηappy Friday) οἱ μαθητὲς τοῦ Δημοτικοῦ θὰ μποροῦν νὰ ἀφήνουν τὴν τσάντα τους στὸ σχολεῖο μία Παρασκευὴ κάθε μήνα, ὥστε νὰ ἔχουν ἐλεύθερο χρόνο μέσα στὸ Σαββατοκύριακο !  
Αὐτὸ ἐφαρμόζεται τώρα πιλοτικὰ σὲ 5 δημόσια σχολεῖα, καὶ ἀπὸ τὸ 2018 θὰ ἐπεκταθεῖ στὰ περίπου 4.400 Δημοτικὰ τῆς χώρας.

Ἀξίζουν  συγχαρητήρια  σὲ ὅσους γονεῖς ἀντιδροῦν.
Παραδείγματος χάριν :
 
Ὁ Δῆμος Σκύδρας καὶ ἡ Ἕνωση Γονέων Δήμου Σκύδρας προσκαλοῦν, τὸ Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου 2017, καὶ ὥρα 6:00μ.μ., στὸ Πνευματικὸ Κέντρο Σκύδρας, στὴν ἐνημερωτικὴ ἐκδήλωση, μὲ θέμα:
Τὰ νέα «Βιβλία-Φάκελοι» τῶν Θρησκευτικῶν Δημοτικοῦ, Γυμνασίου καὶ Λυκείου.
Ὁμιλητές: π. Σάββας Ἁγιορείτης, Ιερομόναχος / Νατσιὸς Δημήτριος, Δάσκαλος-Θεολόγος / Σπαλιώρας Κωσταντίνος, Διδάκτωρ Θεολογίας, Μέλος τῆς Πανελλήνιας Ἕνωσης Θεολόγων (Π.Ε.Θ.).


3.12.2017
Εὐτυχῶς τὸ θρησκευτικὸ φρόνημα δὲν ἐξέλειπε ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες, παρ’ ὅλες τὶς λυσσαλέες προσπάθειες τῶν ἀντιχρίστων.

Ὁ Σύλλογος ,,Φίλοι Οἰνουσσῶν,, προσκαλεῖ στὶς ἐκδηλώσεις τιμῆς καὶ μνήμης τοῦ Ἁγίου Νικολάου, προστάτη τῶν ναυτιλλομένων καὶ πολιούχου Οἰνουσσῶν , τὴν Κυριακὴ 3.12.2017
Β΄Θεία Λειτουργία μετ’ἀρτοκλασίας στὸν Ἱ. Ναὸ Ἁγ. Σώστη, Λ.Συγγροῦ στὶς 10.10
καὶ Πανηγυρικὴ ἐκδήλωση στὸν Πολυχῶρο Νέου Κόσμου τοῦ Δήμου Ἀθηναίων, Τιμοκρέοντος 6α (περιοχὴ Ἁγ. Σώστη)
στὶς 12.00 μ.


Καὶ  μία σύντομη ἱστοριούλα :

Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἀντίχριστης καὶ παλιμβάρβαρης ἐποχῆς τοῦ σταλινισμοῦ οἱ ἰνστρούκτορες συγκέντρωναν τοὺς πολίτες καὶ ἔκαναν τὴν ἀντιχριστιανικὴ καὶ ἀπάνθρωπη προπαγάνδα τους.
Ἐπειδὴ ὅλοι οἱ δῆθεν μορφωμένοι πνευματικοὶ ἡγέτες εἶχαν πανικοβληθῆ καὶ μουγκαθῆ - «γιατὶ τὰ σκιαζε φοβέρα καὶ τὰ πλάκωνε σκλαβιά» οἱ ἀλαζῶνες καὶ ἀποθρασυνόμενοι ἰνστρούκτορες προκαλοῦσαν τοὺς συγκεντρωμένους νὰ τοὺς ἀντικρούσουν.
Τότε ἕνας ἀγράμματος χωριάτης ἔλαβε τὸν λόγο :
«Ἐγώ, ἀδελφοί μου, δὲν γνωρίζω γράμματα ἀλλὰ πιστεύω ἀκράδαντα ὅτι ὁ Θεὸς ἔγινε ἄνθρωπος γιὰ νὰ κάνῃ τὸν ἄνθρωπο Θεό. ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ...

Ἡ συντιπτικὴ πλειοψηφία τῶν συγκεντρωμένων ἐπιβεβαίωσε μὲ παρατατεμένα χειροκροτήματα καὶ μὲ τὸ ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ.

Μακάρι ὁ Θεὸς νὰ φωτίσῃ ὅλους μας, ἰδιαιτέρως τὸν Μακαριώτατο, νὰ πραγματοποιηθῆ ἐπιτέλους τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους. 
Εἶναι ἡ μοναδικὴ δύναμη νὰ μᾶς βγάλη ἔξω ἀπὸ κάθε κρίση (ἠθική, οἰκογενειακή, γλωσσική, ἡμιμάθειας, ἐθνικὴ καὶ οἰκονομική), νὰ ἀνορθώσῃ τὸ κατατρωθὲν ἠθικὸ καὶ ἐθνικὸ σθένος τῶν Ἑλλήνων, νὰ μᾶς δώσῃ δύναμη νὰ ἐπιστρέψουμε στὶς ρίζες μας γιὰ νὰ γλυτώσουμε ἀπὸ τὸ βάραθρο τῆς ἀβύσσου ὅπου μᾶς ὡδήγησαν οι τρισάθλιοι ἰθύνοντες καὶ νὰ κατωρθώσουμε νὰ ἐπανευγγελίσουμε τὴν Ἑλλάδα μας καὶ ὅλη τὴν ὑφήλιο καὶ νὰ ἐφαρμοσθοῦν τὰ λόγια τοῦ χριστιανοῦ ποιητῆ Γεωργίου Βερίτη  :
Ὅπως ἔδωσες θὰ δώσῃς, θὰ ζητήσουν ὡς ζητεῖς, θὰ γενεῖς καὶ πάλι φώτων καὶ πολιτισμοῦ κοιτίς.

 ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
                                        ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ  
                                            τηλ. 210-3254321

Δεν υπάρχουν σχόλια: