Το σύμβολο της καρδιάς και η γενικότερη ιστορία που αυτό περιλαμβάνει. -- του αδελφού μας Αλέξανδρου Τζούπη

Α Ιω. 4,8 ὁ μὴ ἀγαπῶν οὐκ ἔγνω τὸν Θεόν, ὅτι ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστίν.

Αυτή η ρήση ταυτίζει ουσιαστικά την αγάπη με την ίδια την ΟΥΣΙΑ του Θεού. Η Αγία Τριάδα, είναι κοινωνία ομοούσιων προσώπων. Είναι επομένως αγάπη, επειδή κάθε πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, αγαπά προαιωνίως και ανάρχως τα άλλα δύο πρόσωπα, ενώ αγαπάται προαιωνίως από αυτά.

Στην σημερινή όμως εποχή, δυστυχώς ισχύει μία νέα θρησκευτική εξίσωση: Η εξίσωση: αγάπη =  = καρδιά (από γεωμετρικής απόψεως είναι το σχήμα του ανάποδου τριγώνου (το οποίο κατά κόρον διαφημίστηκε παγκοσμίως και μέσω των ταινιών Superman με το γνωστό τρίγωνο με το S στο στήθος )!
Αυτό είναι το σύμβολο του σύγχρονου “θεού των Οικουμενιστών” και της δικής του αγάπης.... Οι "αγαπησιάρικες", οι "τρυφερές", οι "γλυκές" και "ρομαντικές" καρδιές-σύμβολα για την ζωή την ίδια και την υγεία είναι τα διασημότερα παγκόσμια σύμβολα της νέας εποχής!
Για τους περισσότερους το σύμβολο της καρδιάς έχει συνδεθεί εδώ και εκατοντάδες χρόνια προπαγάνδας με τα πιο αγνά και όμορφα συναισθήματα αγνοώντας όμως ότι αυτό το σύμβολο χρησιμοποιείται και προωθεί άμεσα τα μηνύματα, την λατρεία και τις επιταγές της παπικής αίρεσης που επιδιώκει τον προσηλυτισμό των πάντων στην λεγόμενη παπική “ιερή” σαρκική καρδιά ή ιερή καρδιά του Χριστού (του Χριστού ως άλλου Όσιρι της νέας εποχής) και την άσπιλη καρδιά της παπικής παρθένου (Σαν άλλη Ίσιδα). Από την καρδιά του Χριστού κατ αυτούς εκλύεται το "Θείο" Έλεος (https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/12/8b/4c/128b4c5576156d0798d9894a86190d29.jpg ). Στα πλαίσια των δικών τους πιστεύω, η παπική παρθένος Φάτιμα (σ.σ. Φάτιμα λέγεται και η κόρη του Μωάμεθ) απαιτεί από τον πάπα ιδιαιτέρως και ξεχωριστά με εμφανίσεις που υποτίθεται ότι πραγματοποίησε, να κάνει σε κοινωνία με όλους τους επισκόπους την αφιέρωση, καθαγίαση, προσηλυτισμό και λατρεία της Ρωσσίας και των φιλικών προς αυτή χωρών στην καρδιά της έτσι ώστε να αποφευχθεί η τιμωρία του Θεού προς τους ανθρώπους που μεταφράζεται σε Παγκόσμιο πόλεμο και τρομερές καταστροφές που η Ρωσσία θα προκαλέσει στον πλανήτη! Αν το αίτημα της Φάτιμα ικανοποιηθεί, μόνο τότε θα υπάρξει οριστική και ολοκληρωτική ειρήνη! Στις 7 Ιουνίου του 1981, στις 13 Μαΐου του 1982 και στις 25 Μαρτίου του 1984  ο πάπας Ιωάννης Παύλος ο 2ος  αφιέρωσε και εμπιστεύτηκε ολόκληρη την ανθρωπότητα στην άσπιλη καρδιά της παπικής παρθένου. Εν τέλει οι ίδιοι αφήνουν να εννοηθεί ότι αυτό δεν είναι αρκετό και ότι οι αμαρτίες της ανθρωπότητας αυξάνονται γεωμετρικά και επομένως στις "προφητείες" του Γκαραμπαντάλ αναφέρουν ότι ο Χριστός θα παρέμβει θαυματουργικά στην πιο δύσκολη στιγμή της ανθρωπότητας ώστε μέσω του μεγαλύτερου θαύματος που έκανε ποτέ  (συνέπεια του "Θείου" Ελέους που εκλύεται από την Ιερή Καρδιά Του) να πιστέψουν, να προσηλυτιστούν και να  λατρέψουν οι πάντες τις καρδιές. Ο Ιεζεκηίλ στο 28.5 - 28.7 μας αναφέρει συγκεκριμένα λόγια του Κυρίου για την εκάστοτε υπερήφανη καρδιά όπως της παπικής παρθένου και του νέου παπικού Χριστού: «ἐν τῇ πολλῇ ἐπιστήμῃ σου καὶ ἐμπορίᾳ σου ἐπλήθυνας δύναμίν σου, ὑψώθη ἡ καρδία σου ἐν τῇ δυνάμει σου» και «διὰ τοῦτο τάδε λέγει Κύριος· ἐπειδὴ δέδωκας τὴν καρδίαν σου ὡς καρδίαν Θεοῦ,» «ἀντὶ τούτου ἰδοὺ ἐγὼ ἐπάγω ἐπὶ σὲ ἀλλοτρίους λοιμοὺς ἀπὸ ἐθνῶν, καὶ ἐκκενώσουσι τὰς μαχαίρας αὐτῶν ἐπὶ σὲ καὶ ἐπὶ τὸ κάλλος τῆς ἐπιστήμης σου καὶ στρώσουσι τὸ κάλλος σου εἰς ἀπώλειαν·»
Στην παπική αίρεση πιστεύουν στην εξής "μαγική" γι αυτούς εξίσωση:
Αγάπη = Σαρκική Ιερή Καρδιά του Ιησού ή Αγάπη = Σαρκική Άσπιλη Καρδιά της Παρθένου.
Αυτή την εξίσωση φρόντισαν να την μεταδώσουν αρχικά σε όλες τις κοινωνίες του λεγόμενου Δυτικού Χριστιανισμού και σταδιακά ολόκληρου του πλανήτη μέσω του Οικουμενισμού, της Πανθρησκείας αλλά και της Παγκοσμιοποίησης!
Στη σημερινή εποχή η Αγάπη = Καρδιά έχει γίνει μία ακαθόριστη μεν αλλά σχεδόν καθολικά αποδεκτή εξίσωση στην θρησκευτική ζωή, ενώ στην κοσμική ζωή έχει πλέον γίνει ο κανόνας! Δείτε ενδεικτικά δύο απλά παραδείγματα:

Σε μία παλιά κάρτα - αντίκα για την ημέρα εορτής του Βαλεντίνου από το 1909 διαφαίνεται ξεκάθαρα η συγκεκαλυμμένη πονηρία. Δείτε δύο διαβολάκια ως αγγελάκια να βάφουν με κόκκινη μπογιά την ιερή καρδιά του Χριστού ώστε να μετατραπεί πλέον στο γνωστό σύμβολο της καρδιάς!

Όσον αφορά την καρδιά της παπικής παρθένου, αυτή συνήθως απεικονίζεται τρυπημένη από ένα ή περισσότερα σπαθιά εξαιτίας της εξής κατά τους παπικούς αναφοράς στο Ευαγγέλιο:
Λουκ. 2,35 καὶ σοῦ δὲ αὐτῆς τὴν ψυχὴν διελεύσεται ῥομφαία, ὅπως ἂν ἀποκαλυφθῶσιν ἐκ πολλῶν καρδιῶν διαλογισμοί.
Από αυτή ακριβώς την λογχισμένη καρδιά της παπικής παρθένου προωθήθηκε η διάσημη σε όλους τρυπημένη με βέλος καρδιά, με το γνωστό μύθο για τα βέλη του "θεού έρωτα", ο οποίος "θεός έρωτας" είναι γιός της Αφροδίτης όπως ακριβώς και ο νέος Χριστός των παπικών είναι γιός της Φάτιμα. 

Η σταδιακή εμφάνιση τόσο της λατρείας των καρδιών όσο και των παγκόσμιων πλέον συμβόλων με την σημερινή μορφή τους άρχισε να εμφανίζεται την ίδια περίοδο δηλαδή στα τέλη του Μεσαίωνα. Κατά την αρχαία εποχή και πολύ πριν αυτό το σύμβολο επανεμφανιστεί στον κόσμο για να υποδηλώσει την καρδιά και την αγάπη χρησιμοποιούνταν ως άλλου είδους σύμβολο. Πολλοί θεωρούν ότι οι Κέλτες χρησιμοποιούσαν το σύμβολο κανονικά ή ανάποδα για να αναπαραστήσουν τα γυναικεία ή  ανδρικά γεννητικά όργανα αντίστοιχα. Στην αρχαία Ελλάδα το θεωρούσαν ως σύμβολο του ψευδοθεού του πάθους Διονύσου(κισσός) προς τιμήν του οποίου τελούνταν τα Διονυσιακά Μυστήρια. Επιπλέον στην αρχαία αποικία της Κυρηναϊκής στην Βόρεια Αφρική εκφύονταν το Σίλφιο (silphium), ένα είδος γιγάντιου μάραθου, του οποίου το σχήμα των σπόρων έμοιαζε καταπληκτικά με το σχήμα της σημερινής καρδιάς και χρησιμοποιούνταν τόσο από τους αρχαίους Έλληνες όσο και από τους Ρωμαίους ως το διασημότερο ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΠΤΙΚΟ φάρμακο του τότε κόσμου!! Το εμπόριο του Σίλφιου πλούτισε την αρχαία Κυρηναϊκή και οδήγησε τους κατοίκους της να το τοποθετήσουν ακόμα και στα νομίσματά τους.
(Παρατήρησή: Δείτε στην τελευταία φωτογραφία-απεικόνιση των νομισμάτων του Σίλφιου που παραθέτω ότι υπάρχει ξεκάθαρη ομοιότητα με το Εβραϊκό γράμμα Shin των τριών προεξοχών ως σύμβολο της καρδιάς)
Στην αρχαιότητα χρησιμοποιήθηκε τόσο πολύ που οδηγήθηκε στην εξαφάνιση, με τον μύθο να λέει ότι το τελευταίο απόθεμά του το κατείχε ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας Νέρων!
Αυτό λοιπόν το αρχαίο σύμβολο του σεξ, του πάθους, της ηδονής, των πάσης φύσεως σαρκικών απολαύσεων και της αντισύλληψης είναι σήμερα το σύμβολο της καρδιάς και της αγάπης το οποίο χρησιμοποιείται παντού είτε μόνο του είτε μαζί με όλα τα άλλα θρησκευτικά σύμβολα των θρησκειών αντίστοιχα και εντοπίζεται ιδιαιτέρως στα ρούχα, στα πράγματα και στα παιχνίδια των μωρών και των μικρών παιδιών ώστε να εντυπώνεται από νωρίς ως κάτι γλυκό και καλό....

Μία ακόμα πιο σπάνια θεώρηση για το πώς προήλθε το σύμβολο της καρδιάς παρατίθεται στην παρακάτω εικόνα και αναφέρει ότι το σύμβολο προέρχεται από τα φτερά των Xερουβίμ που βρίσκονται στην Θέση Ελέους (Βασιλεία του Ελέους αναμένουν οι παπικοί).
Στη συνέχεια καταδεικνύω και πιθανές χρήσεις του αριθμού 666 στα πλαίσια του εν λόγω συμβόλου όπου ξεκάθαρα ξεπροβάλει το 666 πότε μονό και πότε εις διπλούν, αποκαλύπτοντας έτσι και το γιατί και η ραγισμένη ή μισή καρδιά είναι ένα σύμβολο με μεγάλη προβολή!

http://img.mylot.com/2485835.jpg , http://2.bp.blogspot.com/-K6LXaXOg1dM/UyL4xctIQcI/AAAAAAAABn0/nZDkkfG7-I4/s1600/lady_gaga_judas.png (Η προωθούμενη από την νέα εποχή Lady Gaga ως άλλη Φάτιμα-Ίσιδα δείχνει στο videoclip Judas την αγάπη της προς τον Ιούδα και τον Αντίχριστο με το εν λόγω σύμβολο), http://www.istockphoto.com/vector/love-concept-with-heart-sign-icon-gm612509240-105531427?esource=SEO_GIS_CDN_Redirect  , http://pre05.deviantart.net/210b/th/pre/i/2004/313/5/3/sweet_666_by_probably_edible.jpg
Η προφητεία του Αγίου Εφραίμ του Σύρου αναφέρει: «διότι τοιούτον τρόπο χρησιμοποιεί ο τύραννος ώστε όλοι να βαστάζουσιν το σημάδι του πριν έρθει να απατήσει τα σύμπαντα».
Επομένως θα εξετάσουμε κατά πόσο αυτό συμβαίνει:
Παρακάτω θα παραθέσω επιλεκτικά, κάποιες σημαντικές περιπτώσεις που γίνεται χρήση του συγκεκριμένου συμβόλου στην σύγχρονη εποχή του πάπα Φραγκίσκου (https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/56/2e/4a/562e4a815f56cdcde342ddedc0db69eb.jpg )


 , ως ένα κοινό παγκόσμιο σύμβολο αγάπης, συμφιλίωσης, ενότητας και αλληλεγγύης μεταξύ όλων των θρησκειών και όχι μόνο. Γενικά βρίσκεται παντού! Ως ιερό σύμβολο θρησκειών (πχ Σουφισμός, Προτεσταντισμός, Παπισμός κλπ) .Μέσα στα σπίτια μας, σε όλα τα πράγματα, ακόμα και ως τατουάζ! Από τα τρυφερά πραγματάκια των μωρών(ειδικά στα μωρά γίνεται βομβαρδισμός με το σύμβολο να βρίσκεται σε όλα τους τα πράγματα) έως τις τράπουλες και τα χαρτιά. Από τις επισκέψεις του πάπα και τις εκδηλώσεις του Βατικανού έως τις παγκόσμιες τελετές και θεάματα όπως η eurovision! Από όλα τα κοινωνικά δίκτυα και γενικά το διαδίκτυο, την τηλεόραση, τους οργανισμούς, τις επιχειρήσεις έως τις εφημερίδες, τα περιοδικά, τα τουριστικά είδη ακόμα και ως χειρονομία ανθρώπων που αγαπιούνται. Γενικά να αναφέρω ότι τα χρώματα μπλε και κόκκινο στα λογότυπα της παπικής αίρεσης αντικατοπτρίζουν τις ακτίνες του Ελέους που εκπορεύονται από την «Ιερή Καρδιά» και σώζουν τους ανθρώπους από τις αμαρτίες τους:

Παράλληλα μία σημαντική επισήμανση που πρέπει να γίνει αφορά την ταύτιση στον Βουδισμό της καρδιάς με τον κόκκινο άνθος του λωτού! Είναι ο λωτός της αγάπης, του πάθους και της καρδιάς. Παρόμοια στην αρχαία Ερμούπολη της Αιγύπτου θεωρούσαν ότι ένα τέτοιο γιγάντιο άνθος Λωτού αναδύθηκε από τα αρχέγονα νερά του Νούν (ανδρόγυνος θεότητα του Χάους) από το οποίο και ήλθε ο "θεός" του ήλιου!! Το Βιβλίο των Νεκρών στην αρχαία Αίγυπτο περιείχε μαγικά(ξόρκια) για να μεταμορφωθεί κάποιος(η καρδιά του ουσιαστικά που αποθηκεύονταν σε συγκεκριμένο σκεύος) σε Λωτό και έτσι να οδηγηθεί στην αναγέννηση-μετενσάρκωση. Πρόσφατα ο Τραμπ δώρισε στον πάπα ένα άγαλμα που αναπαριστά ένα φυτό λωτού! Δείτε ενδεικτικά το logo της επίσκεψης του πάπα Φραγκίσκου στην Σρι Λάνκα το 2015 όπου διακρίνεται ένα σχήμα σαν κλειστός λωτός: http://trekceylan.mondoblog.org/files/2014/11/Logo-visit-pope.jpg . Λωτός, καρδιά και "χρώματα του ελέους" μαζί στο logo της επίσκεψης του πάπα στο Αζερμπαϊτζάν:  http://commonspace.eu/uploads/papal_visit_logos.jpg .

Όσον αφορά την θεωρία και πίστη στα κέντρα ενέργειας του ανθρωπίνου σώματος ή αλλιώς τσάκρα, το Αναχάτα, δηλαδή το τσάκρα της καρδιάς, συμβολίζεται από ένα λωτό με 12 πέταλα. Απεικονίζεται ως ένα κυκλικό λουλούδι λωτού με 12 πράσινα πέταλα. Μέσα σε αυτό βρίσκεται ένα σύμβολο Yantra που αποτελείται από 2 διασταυρούμενα τρίγωνα(αντίστοιχα με τις δύο καρδιές που λατρεύονται στην παπική αίρεση), το οποίο συμβολίζει την ένωση αρσενικού και θηλυκού. Εδώ να υπενθυμίσω ότι το σύμβολο  είτε κανονικά είτε ανάποδα είναι από γεωμετρικής απόψεως ένα τρίγωνο.  Είναι ξεκάθαρη η ομοιότητα με την περίπτωση των αρχαίων Κελτών όπου χρησιμοποιούσαν το σύμβολο  κανονικά ή ανάποδα για να συμβολίσουν και αυτοί τα αντρικά ή γυναικεία γεννητικά όργανα ( https://www.aquiziam.com/wp-content/uploads/2016/04/secret-heart-celtic-hearts-entwined.jpg ). Παραπλήσιο σύμβολο με δύο διασταυρούμενα τρίγωνα υπάρχει σήμερα και στο πάτωμα του ναού της "Εκκλησίας" του Σατανά http://liturgieapocryphe.com/wp-content/uploads/2016/02/PSC-Television_Satanic-Church_Holmes-Pasiminio-Olave_26.jpg ενώ η Θεοσοφική Κοινωνία της Μπλαβάτσκυ τα έχει ως κεντρικό σύμβολό της: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/ba/Emb_logo.png .

Συνεχίζοντας την μελέτη μας θα δούμε ότι στην Δύση προωθείται και η βλάσφημη εξίσωση  =  που εξισώνει την Θεϊκή αγάπη του Κυρίου με την διαβολική "αγάπη".  Συγκεκριμένα:  http://i.vimeocdn.com/video/470661124_1280x720.jpg , https://static1.squarespace.com/static/5634730ce4b0235e2bda7c7d/5634d235e4b0ec6e5b322e3b/5634dc50e4b023cf03981c5d/1474068044200/?format=1000w  , https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/e0/01/df/e001df892562cd201545f9e9edf2dd39.jpg . Και στην Ελλάδα όμως και συγκεκριμένα στην Σύρο τα δύο σύμβολα ουσιαστικά εξισώνονται : http://logotypos.gr/sites/default/files/%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B7%CE%B3%CF%85%CF%81%CE%B9%201.jpg και http://www.koinignomi.gr/sites/default/files/styles/large/public/users/anna-tereza-dalmyra/2015/06/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CF%83%CF%83%CE%B1%CF%82.jpg?itok=5m-zZszu&slideshow=true&slideshowAuto=true&slideshowSpeed=4000&speed=350&transition=elastic .

Εν συνεχεία, δείτε σύμβολα και διαφημιστικά για τα 500 χρόνια της μεταρρύθμισης στην Γερμανία όπου παρευρέθει και ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Δείτε το σύμβολο  ως τριαντάφυλλο του Λούθηρου επάνω στην σφραγίδα-δαχτυλίδι του. Ο Λούθηρος το είδε ως σύμβολο έκφρασης της πίστης και της θεολογίας του!

Στα Βρετανικά νησιά και συγκεκριμένα στην Ιρλανδία το σύμβολο  ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένο καθότι αποτελούσε ένα παλαιό σύμβολο αγάπης, φιλίας και πίστης. Συγκεκριμένα λέγονταν Claddagh και αποτελούνταν από δύο χέρια και μία εστεμμένη καρδιά https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/29/Claddaghring.jpg/1200px-Claddaghring.jpg . Επιπλέον το σύμβολο συναντάται και ως άλλος κισσός του Διονύσου στο λογότυπο επισκοπικής "εκκλησίας" : https://static1.squarespace.com/static/57bf250c2e69cf01da3d4661/t/58adebd0f5e2318df30c6180/1487793128602/  .
Αξιοσημείωτη είναι η τοποθέτηση του συγκεκριμένου συμβόλου ανάποδα, μέσα στο "ιερό" του ναού της Διεθνούς «Εκκλησίας» της Κάνναβις της αίρεσης των Elevationists:  http://media.thedenverchannel.com/photo/2017/04/13/Church%20of%20Cannabis_2_1492127483474_58258695_ver1.0_640_480.jpg 

Σημαντική είναι η παρουσία του συμβόλου και στους Αντβεντιστές, οι οποίοι στην επίσημή τους σελίδα το έχουν ταυτίσει με την ζωτικότητα: http://www.parkstreetsda.org/theme/SUThemeAdventistCorporate/asset/ico-vitality.png 
Επιπλέον υπάρχει ταύτιση του συμβόλου και με την αλληλεγγύη: http://3.bp.blogspot.com/-Wixf6CS4yxY/TzRD4apNhZI/AAAAAAAAAL8/Deps2U_Y3wo/s1600/ASA.png . Ενδεικτικά αναφέρω και ορισμένα ακόμα παραδείγματα χρήσης του από την "Εκκλησία" των Αντβεντιστών:  http://maranathasda.org/wp-content/uploads/2014/12/Women-Ministry-logo.jpg ,  https://www.adventsource.org/res/productimg/l/37937.jpg .

Στα πλαίσια του Σουφισμού το σύμβολο παίζει κεντρικό ρόλο καθότι βασικό σύμβολο και εδώ είναι η φτερωτή καρδιά, η οποία συμβολίζει την καρδιά που δέχεται το θείο φως, απελευθερώνεται και ανέρχεται στον ουρανό.
Επιπλέον το σύμβολο χρησιμοποιείται από τους Μουσουλμάνους ως ένα σύμβολο έκφρασης του Ελέους αλλά και του ενδιαφέροντος των Μουσουλμάνων για τους συνανθρώπους τους: https://photos.smugmug.com/photos/i-6X7xXz5/2/5eb258fb/L/i-6X7xXz5-L.jpg , http://www.cairchicago.org/newsletter/images/temp/muslimscare.jpg ,  http://www.americanmuslimscare.org/wp-content/uploads/2015/02/AMC-Logo-Retina1.png .

Τέλος είναι ενδεικτικό ότι οι Εβραίοι τα τελευταία χρόνια συμπληρώνουν ή αντικαθιστούν τελείως στα mezuzah (κομμάτι περγαμηνής με χαραγμένους συγκεκριμένους στίχους της Τορά τα οποία τοποθετούνται κολλημένα στις εξώπορτες από κάθε Εβραϊκό σπίτι ώστε να εκπληρώνουν την Mitzvah - Βιβλική Εντολή) το γράμμα shin ש που στα εβραϊκά συμβολίζει την καρδιά με το σύμβολο . Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το γράμμα Shin εμφανίζεται και χρησιμοποιείται ως ένα σύμβολο του Θεού καθότι είναι το πρώτο γράμμα της λέξεως Shaddai δηλαδή του Παντοδύναμου (El Shaddai είναι ο Παντοδύναμος Θεός)!  Το συγκεκριμένο γράμμα σύμφωνα με μυστικιστές συμβολίζει την καρδιά. Όταν γίνεται ένα ηχοκαρδιογράφημα στην καρδιά ενός ασθενούς, οι ιστοί που διαχωρίζουν τους θαλάμους της καρδιάς, είναι ευθυγραμμισμένοι με τέτοιο τρόπο ώστε να φανερώνουν το Εβραϊκό γράμμα Shin. Θεωρούν ότι ο Θεός έχει αφήσει χαραγμένο το όνομά του μέσα στην καρδιά του κάθε ανθρώπου έτσι ώστε να υπάρχει ένας Θείος σπινθήρας που να οδηγεί τους ανθρώπους προς Εκείνον! Βρίσκεται ακόμα και στα φυλακτήρια-Tefillin που οι Εβραίοι τοποθετούν στο μέτωπό τους. Από γεωμετρικής άποψης σχηματίζουν το ανάποδο τρίγωνο (http://kabbalahstudent.com/wp-content/uploads/2014/10/Shin-KS.jpg ).

Πχ Mezuzah με το γράμμα shin:
Και mezuzah με το σύμβολο  :

Δεν υπάρχουν σχόλια: