Η ΕΛΛΑΣ ΕΣΩΣΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗΝ, ΑΛΛΑ Η ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ -- Ὑπό τοῦ πρώην ὑπουργοῦ κ. Νικ. Μάρτη

Αγνώμονες ἀχάριστοι ἢ ἁπλὰ ἀπόγονοι συνεχιστὲς καὶ ἐκδικητὲς τῶν Ναζί;
Ἡ Ἑλλάδα στὸν Β΄ ΠΠ ἔσωσε τὸν εὐρωπαϊκὸ πολιτισμὸ. Τὴν 28η Ὀκτωβρίου 1940 ἡ Φασιστικὴ Ἰταλία τοῦ Μουσολίνι ἐπιτέθηκε ἐναντίον τῆς Ἑλλάδας, ἡ ὁποία ἀπέκρουσε τὴν ἐπίθεση καὶ ἀντεπιτέθηκε, μὲ συνέπεια ἡ Ἰταλία νὰ ὑποχωρήσει. Ὁ Πρωθυπουργὸς τῆς Ἀγγλίας τότε δήλωσε: «Ἡ Ἑλλάδα ἔδωσε ἀλησμόνητο μάθημα στὸν Μουσολίνι». Ὁ Χίτλερ, γιὰ νὰ βοηθήσει τὸν ἡττούμενο σύμμαχο Μουσολίνι, ἐπιτέθηκε τὴν 6η Ἀπριλίου 1941 ἐναντίον τῆς Ἑλλάδας, ὅπου συνάντησε σθεναρὴ ἀντίσταση, μὲ συνέπεια νὰ δηλώσει ὅτι «Ἀπὸ ὅλους τούς Στρατοὺς ποὺ ἀντιμετωπίσαμε, ὁ Ἕλληνας στρατιώτης πολέμησε μὲ θάρρος καὶ ἡρωισμὸ καὶ συνθηκολόγησε, ὅταν εἶδε ὅτι κάθε περαιτέρω ἀντίσταση ἦταν μάταια».
Ἡ Ἑλλάδα, μέχρι τὴν κατάληψη καὶ τῆς Κρήτης, πολέμησε τὸν Ἄξονα ἐπὶ 216 μέρες, ἤτοι μακρότερα ἀπὸ κάθε Εὐρωπαϊκὴ χώρα, ποὺ εἶχε προηγουμένως δεχθεῖ ἐπίθεση τοῦ Ἄξονα. Ἀκολούθως ἡ Ἑλλάδα συνέχισε μαχόμενη δίπλα στοὺς συμμάχους ἐκτός τῆς Ἑλλάδος, ἐνῶ στὸ ἐσωτερικὸ ὀργάνωσε σθεναρὴ ἀντίσταση. Ἡ Ἑλλάδα τὴν περίοδο τοῦ Β΄ ΠΠ, μὲ τοὺς ἀγῶνες της καὶ τὶς θυσίες της ἔσωσε τὸν εὐρωπαϊκὸ πολιτισμό, ὅπως ὁμολόγησαν οἱ πρωταγωνιστὲς τοῦ ἀγώνα. Ὁ Γάλλος Pierre Bourdan δήλωσε στὸ BBC τὸ 1942:
«Μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου θὰ φανεῖ ὅτι μετὰ τὴν ἀπόφαση τῆς Ἀγγλίας τοῦ 1940 ἦταν ἡ ἀνδρεία τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ποὺ συνέβαλε περισσότερο γιὰ νὰ σωθεῖ ὁ εὐρωπαϊκὸς πολιτισμός, ὁ δημιουργημένος ἀπὸ τὸν ἴδιο αὐτὸ λαὸ πρὶν ἀπὸ 2.400 χρόνια. Πρέπει νὰ τὸ σκέπτονται αὐτὸ ὅταν θὰ διαμορφώσουν τὴν Εὐρώπη. Κάθε ἀχαριστία στὴν Ἑλλάδα θὰ ἰσοδυναμοῦσε μὲ προδοσία πρὸς τὴν Εὐρώπη». Τὴν ἀνωτέρω διαπίστωση ἐπιβεβαίωσε ὁ ἴδιος ὁ Χίτλερ σὲ συνομιλία του στὶς 30 Μαρτίου 1944, μὲ τὴ γνωστὴ κινηματογραφίστρια φίλη του Leni Riefenstahl, καὶ ἐπανέλαβε στὴν Πολιτικὴ του Διαθήκη, ποὺ ὑπαγόρευσε πρὸ τοῦ θανάτου του στὶς 30-4-1945, δηλώνοντας ὅτι:

«Ἡ ἐπίθεση τῆς Ἰταλίας κατὰ τῆς Ἑλλάδας ὑπῆρξε καταστροφικὴ γιὰ τὴν Γερμανία. Ἂν οἱ Ἰταλοὶ δὲν εἶχαν ἐπιτεθεῖ στὴν Ἑλλάδα καὶ δὲν χρειάζονταν τὴ βοήθειά μας, ὁ Πόλεμος θὰ εἶχε πάρει διαφορετικὴ τροπή. Θὰ εἴχαμε προλάβει νὰ κατακτήσουμε τὸ Λένινγκραντ καὶ τὴ Μόσχα, πρὶν μᾶς πιάσει τὸ ρωσικὸ ψύχος» (ἀπὸ τὸ βιβλίο τῆς Riefenstahl). Τὸ γεγονὸς αὐτὸ ἐπιβεβαίωσε καὶ ὁ Στρατάρχης Κάιτελ στὴ Δίκη τῆς Νυρεμβέργης, δηλώνοντας ὅτι: «Ἡ ἀναπάντεχη καὶ ἰσχυρὴ ἀντίσταση τῶν Ἑλλήνων ἐπιβράδυνε κατὰ δύο καὶ πλέον ζωτικοὺς μῆνες τὴν ἐπίθεσή μας κατὰ τῆς Ρωσίας. Ἂν δὲν εἴχαμε τὴ μεγάλη αὐτὴ καθυστέρηση, ἄλλη θὰ ἦταν ἡ ἔκβαση τοῦ πολέμου στὸ Ἀνατολικὸ Μέτωπο καὶ γενικά τοῦ Πολέμου καὶ ἄλλοι θὰ ἦταν σήμερα κατηγορούμενοι». Ἐπίσης ὁ Ρ/Σ τῆς Μόσχας τὸ 1942, στὴν Ἐπέτειο τῆς Εἰσόδου τῶν Γερμανῶν στὴν Ἀθήνα, μετέδωσε: «Ἄοπλοι πολεμήσατε πάνοπλους καὶ νικήσατε. Μικροὶ ἐναντίον μεγάλων καὶ ὑπερισχύσατε. Δὲν μποροῦσε νὰ γίνει ἀλλιῶς διότι εἶστε Ἕλληνες. Οἱ Ρῶσοι κερδίσαμε χρόνο γιὰ νὰ ἀμυνθοῦμε, χάριν στὴν ἀντίστασή σας. Σᾶς εὐχαριστοῦμε». Ὅσοι σήμερα κατηγοροῦν τὴν Ἑλλάδα μὲ δηλώσεις ὑποτιμητικές, ἄς διαβάσουν τὴ δήλωση τοῦ Κάϊτελ ὅτι: «Ἂν δὲν ἦτο ἡ ἀπρόσμενη ἀντίσταση τῶν Ἑλλήνων, ὁ πόλεμος θὰ ἐκερδίζετο ἀπὸ τὸν Ἄξονα» καὶ δὲν θὰ ἀπολάμβαναν σήμερα ἐλευθερία καὶ δημοκρατία. Ἄς σεβαστοῦν τὴν μνήμη τῶν Ἑλλήνων, ποὺ ἔπεσαν μαχόμενοι γιὰ νὰ εἶναι ἐλεύθεροι καὶ νὰ μὴ ἔχουν τοὺς ἀπογόνους τοῦ Χίτλερ νὰ τοὺς διοικοῦν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: