Αγιοποιήσεις -- Του Αθανασίου Σακαρέλλου, θεολόγου

Misha:
νομίζω, φίλε Κοσμά, πως  δεν θα πρέπει να γίνεται σύγκριση της Καινής με την Παλαιά Διαθήκη... άλλα μέτρα και άλλα σταθμά ίσχυαν τότε..... ίσχυε το ¨οφθαλμόν αντί οφθαλμού...¨ ,  η δια λιθοβολισμού θανάτωση των αμαρτανόντων κλπ.  τα οποία, δόξα τω Θεώ, διορθώθηκαν με την έλευση του Καλού Ποιμένος Χριστού...

Kosmas:
Βεβαίως, υπάρχουν διαφορές μεταξύ Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. ΄Ομως, το «ου φονεύσεις», είναι μία από τις δέκα εντολές, που έδωσε Θεός στο Σινά στο Μωϋσή. Δηλαδή στην περίπτωση των προφητών Ηλία
 και Γεδεών ο Θεός παρέβη τη δική του εντολή, το «ου φονεύσεις»; 

Δεν υπάρχουν σχόλια: